Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Ser du behovet for å lære opp andre?

Ser du behovet for å lære opp andre?

«God undervisning skal jeg visselig gi dere.» – ORDSP 4:2.

SANGER: 93, 96

1, 2. Hvorfor må vi lære opp andre til å påta seg teokratiske oppgaver?

JESU viktigste oppdrag var å forkynne det gode budskap om Riket. Men han tok seg tid til å lære opp andre til å bli hyrder og lærere. (Matt 10:5–7) Selv om Filip var en travel forkynner, hjalp han uten tvil de fire døtrene sine til å bli flinke til å dele bibelske sannheter med andre. (Apg 21:8, 9) Hvor viktig er slik opplæring i dag?

2 Verden over er det flere og flere som tar imot det gode budskap. Nye som ikke er blitt døpt ennå, må forstå hvor viktig personlig studium er. De må også få opplæring i å forkynne det gode budskap for andre og i å lære andre sannheten. I menighetene trenger brødre å bli oppmuntret til å gå inn for å kvalifisere seg til å bli menighetstjenere og eldste. Ved hjelp av «god undervisning» kan modne kristne hjelpe nye til å gjøre åndelige framskritt. – Ordsp 4:2.

HJELP NYE TIL Å HENTE STYRKE OG VISDOM FRA GUDS ORD

3, 4. (a) Hvordan viste Paulus at det er en sammenheng mellom det å studere Bibelen og det å ha en produktiv tjeneste? (b) Hva må vi selv gjøre før vi oppmuntrer dem vi studerer med, til å studere Bibelen på egen hånd?

3 Hvor viktig er det å studere Bibelen på egen hånd? Vi  finner svaret i apostelen Paulus’ ord til de kristne i Kolossai. Han skrev: «Vi ... har [ikke] holdt opp med å be for dere og anmode om at dere må bli fylt med den nøyaktige kunnskap om [Guds] vilje i all visdom og åndelig forståelse, så dere kan vandre verdig for Jehova for fullt ut å behage ham, mens dere fortsetter å bære frukt i enhver god gjerning og vokser i den nøyaktige kunnskap om Gud.» (Kol 1:9, 10) Med en slik nøyaktig kunnskap ville de kristne i Kolossai kunne «vandre verdig for Jehova for fullt ut å behage ham». Dette ville sette dem i stand til å fortsette å «bære frukt i enhver god gjerning», spesielt i forkynnelsen av det gode budskap. For å kunne utføre en virkningsfull tjeneste må en som tilber Jehova, ha en rutine for bibelstudium. Vi må hjelpe dem vi studerer med, til å forstå dette.

4 For å kunne hjelpe andre til å forstå at det er viktig å ha et personlig bibelstudium, må vi selv være overbevist om at det er viktig. Ja, vi må selv ha gode bibelstudievaner. Så du kan spørre deg selv: «Når jeg snakker med noen i tjenesten som sier noe som ikke stemmer med det Bibelen lærer, eller stiller vanskelige spørsmål, klarer jeg da å gi svar som er basert på Bibelen? Når jeg leser om hvordan Jesus, Paulus og andre var utholdende i tjenesten, mediterer jeg da over hvordan jeg kan etterligne deres utholdenhet i min tjeneste for Jehova?» Vi trenger alle kunnskap og veiledning fra Guds Ord. Og hvis vi forteller andre om hvor stort utbytte vi har hatt av vårt personlige bibelstudium, får de kanskje lyst til å studere Bibelen grundig selv.

5. Nevn et forslag til hvordan man kan hjelpe nye til å få en rutine for personlig studium.

5 Du spør kanskje: «Hvordan kan jeg lære den jeg studerer med, å studere Bibelen regelmessig?» En god start er å vise ham hvordan han kan forberede seg til det studiet du leder med ham. Du kan foreslå at han leser noe av stoffet i tillegget i Hva er det Bibelen egentlig lærer? og slår opp de skriftstedene det er henvist til. Så kan du vise ham hvordan han kan forberede seg til møtene slik at han kan være med på å kommentere. Oppmuntre ham til å lese hvert nummer av Vakttårnet og Våkn opp! Hvis Watchtower Library eller Watchtower ONLINE LIBRARY finnes på hans språk, kan du vise ham hvordan han kan bruke disse studieverktøyene for å få svar på bibelske spørsmål. Resultatet av at du gir den du studerer med, slik hjelp, vil sannsynligvis være at han snart finner glede i sitt personlige studium av Guds Ord.

6. (a) Hvordan kan du hjelpe en du studerer med, til å få kjærlighet til Bibelen? (b) Hva vil en vi studerer med, sannsynligvis gjøre hvis han utvikler inderlig kjærlighet til Bibelen?

 6 Vi bør selvfølgelig ikke tvinge noen til å lese og studere Bibelen. La oss i stedet bruke de redskapene vi har fått fra Jehovas organisasjon, til å hjelpe dem vi studerer med, til å få en dypere kjærlighet til Bibelen. Med tiden kan det være at en som er oppriktig, vil føle det på samme måte som den salmisten som sang: «Det er godt for meg å nærme meg Gud. Til Den Suverene Herre Jehova har jeg tatt min tilflukt.» (Sal 73:28) Jehovas ånd vil virke på en som ønsker å nærme seg ham.

LÆR NYE Å FORKYNNE OG UNDERVISE

7. Hvordan lærte Jesus opp forkynnere av det gode budskap? (Se det første bildet i artikkelen.)

7 I Matteus, kapittel 10, leser vi hvordan Jesus gav de tolv apostlene opplæring. I stedet for å være generell kom han med konkrete instrukser. [1] Apostlene lyttet mens Jesus lærte dem hvordan de skulle forkynne. Så gikk de ut på feltet. De hadde fått se hvordan Jesus gikk fram når han forkynte, og ble derfor raskt flinke til å lære andre sannheten. (Matt 11:1) Vi kan lære dem vi studerer Bibelen med, å bli dyktige forkynnere av det gode budskap. La oss se på to måter vi kan hjelpe dem på.

8, 9. (a) Hvordan snakket Jesus med folk i tjenesten? (b) Hvordan kan vi hjelpe nye forkynnere til å snakke med folk slik Jesus gjorde?

8 Få i gang samtaler med folk. Jesus snakket ofte med enkeltpersoner om Riket. Han hadde for eksempel en fin samtale med en kvinne ved Jakobs brønn, som lå i nærheten av byen Sykar, og samtalen gav gode resultater. (Joh 4:5–30) Jesus snakket også med Matteus Levi, som var skatteoppkrever, og oppfordret ham til å bli en disippel av ham. Matteus fulgte oppfordringen. Senere inviterte han Jesus og andre til et selskap hjemme hos seg, og der snakket Jesus med mange. – Matt 9:9; Luk 5:27–39.

9 En annen gang snakket Jesus vennlig til Natanael, som hadde et negativt syn på folk fra Nasaret. Men Natanael ble motivert til å endre tankegang. Han bestemte seg for å lære mer om det Jesus, en mann fra Nasaret, forkynte. (Joh 1:46–51) Så vi bør lære nye forkynnere å snakke med folk på en vennlig og avslappet måte. [2] De vi hjelper på denne måten, vil sannsynligvis bli veldig glade når de ser oppriktige mennesker reagere positivt på personlig interesse og vennlige ord.

10–12. (a) Hvordan stimulerte Jesus den interessen andre viste for det gode budskap? (b) Hvordan kan vi hjelpe nye forkynnere til å bli flinkere til å lære andre om bibelske sannheter?

10 Stimuler interessen. Jesus hadde begrenset tid til å fullføre sin tjeneste. Men han tok seg likevel tid til å stimulere den interessen som folk hadde vist for det gode budskap. For eksempel: En gang en folkemengde samlet seg ved en strand for å høre på Jesus, drog Jesus ut i en båt sammen med Peter og underviste dem derfra. Da han var ferdig med å snakke til folkemengden, sørget han for at Peter ved et mirakel fikk en enorm fiskefangst, og sa: «Fra nå av skal du fange mennesker levende.» Hva ble resultatet av det Jesus sa og gjorde? Peter og de andre fiskerne som var sammen med ham, førte «båtene tilbake til land og forlot alt og fulgte [Jesus]». – Luk 5:1–11.

 11 Nikodemus, et medlem av Sanhedrinet, ble interessert i Jesu lære. Han ville gjerne vite mer, men var redd for hva andre ville si hvis de så at han snakket med Jesus. Jesus var fleksibel og gav gavmildt av tiden sin – han tok imot Nikodemus om natten, da folk ikke kunne se dem. (Joh 3:1, 2) Hva kan vi lære av disse eksemplene? Guds Sønn satte av tid til å bygge opp andres tro. Bør ikke vi være ivrige etter å foreta gjenbesøk og lede bibelstudier med interesserte?

12 Når vi samarbeider med nye forkynnere i felttjenesten, vil de sannsynligvis bli flinkere til å lære andre om bibelske sannheter. Vi kan hjelpe dem til også å være oppmerksomme på dem som viser bare litt interesse. Vi kan spørre nye forkynnere om de vil være med oss når vi tar gjenbesøk og leder bibelstudier. Når mindre erfarne forkynnere får slik opplæring og oppmuntring, vil de utvilsomt få et ønske om å stimulere andres interesse og om selv å lede bibelstudier. De vil også lære at de ikke så lett må gi opp, men være tålmodige og utholdende i tjenesten. – Gal 5:22; se rammen « Utholdenhet er viktig».

LÆR OPP NYE TIL Å TJENE SINE BRØDRE OG SØSTRE

13, 14. (a) Hva synes du om de bibelske eksemplene på personer som brakte store ofre for andres skyld? (b) På hvilke praktiske måter kan du lære nye forkynnere og unge å vise at de er glad i sine brødre og søstre?

13 Jehova ønsker at vi skal vise «broderlig hengivenhet» og tjene hverandre. (Les 1. Peter 1:22; Lukas 22:24–27.) Bibelen viser at Guds Sønn gav alt, til og med livet sitt, for å tjene andre. (Matt 20:28) Dorkas «var rik på gode gjerninger og gav mange barmhjertighetsgaver». (Apg 9:36, 39) Maria, en søster i Roma, ‘utførte mye arbeid’ for de andre i menigheten. (Rom 16:6) Hvordan kan vi hjelpe nye til å forstå at det er viktig å hjelpe sine brødre og søstre?

Lær nye å vise sine brødre og søstre kjærlighet (Se avsnittene 13 og 14)

14 Vi kan spørre nye om de vil bli med oss når vi besøker syke og eldre. Foreldre kan ta med barna sine på slike besøk hvis det passer seg. Eldste kan be unge eller nye om å være med og hjelpe til hvis de trenger å sørge for at våre kjære eldre får god og sunn mat eller får reparert ting i hjemmet sitt. På disse måtene lærer unge og nye å gjøre godt mot andre. En eldste pleide å stikke innom de vitnene som bodde i et landdistrikt han forkynte i, for å se hvordan det gikk med dem, og han hadde ofte med seg en ung bror. Den unge broren lærte på denne måten at alle i menigheten bør kunne føle at andre er glad i dem. – Rom 12:10.

15. Hvorfor er det viktig at de eldste er interessert i de framskrittene som brødre i menigheten gjør?

15 Siden Jehova bruker menn som lærere i menigheten, er det viktig at brødre lærer å bli dyktige til å undervise. Hvis du er eldste, kan du kanskje høre på når en menighetstjener øver på en tale eller et foredrag. Med din hjelp kan han bli dyktigere til å undervise i Guds Ord. – Neh 8:8. [3]

16, 17. (a) Hvordan viste Paulus at han var interessert i at Timoteus skulle gjøre framskritt? (b) Hvordan kan de eldste gi framtidige hyrder god opplæring?

16 Det er stort behov for hyrder i den kristne menighet, og framtidige hyrder trenger vedvarende opplæring. Paulus nevnte hvordan opplæring kan gis, da han sa til Timoteus: «Fortsett ... du, mitt barn, å vinne kraft i den ufortjente godhet som er i forbindelse med Kristus Jesus, og de ting du har hørt av meg med støtte fra mange vitner, disse ting skal du  overgi til trofaste mennesker, som i sin tur vil være tilstrekkelig kvalifisert til å undervise andre.» (2. Tim 2:1, 2) Timoteus lærte av å tjene sammen med Paulus, som var apostel og eldre enn ham. Han brukte så Paulus’ metoder når han selv forkynte og utførte hellig tjeneste på andre måter. – 2. Tim 3:10–12.

17 Paulus overlot ikke opplæringen av Timoteus til tilfeldighetene. Han lot den unge mannen reise sammen med ham. (Apg 16:1–5) Eldste kan etterligne Paulus ved å ta med seg kvalifiserte menighetstjenere på hyrdebesøk når det passer. På den måten gir de dem mulighet til å se hvordan kristne tilsynsmenn i praksis underviser og viser tro, tålmodighet og kjærlighet. Dette bidrar til at framtidige hyrder for «Guds hjord» blir opplært. – 1. Pet 5:2.

BEHOVET FOR Å LÆRE OPP ANDRE

18. Hvorfor bør det være viktig for oss å lære opp andre i tjenesten for Jehova?

18 På grunn av voksende behov er det svært viktig å lære opp andre i tjenesten for Jehova. Den måten Jesus og Paulus gav andre opplæring på, fungerer fortsatt. Jehova vil at hans tjenere i vår tid skal være godt opplært, slik at de kan ta hånd om teokratiske oppgaver. Gud har gitt oss det privilegiet å hjelpe mindre erfarne til å utvikle de evnene de trenger for å utføre det arbeidet som må gjøres i menigheten. Etter hvert som forholdene i verden blir verre og det fortsetter å oppstå nye muligheter til å forkynne, blir behovet for slik opplæring mer presserende.

19. Hvorfor kan du være sikker på at det du gjør for å lære opp andre i tjenesten for Jehova, vil lykkes?

19 Det krever selvfølgelig tid og anstrengelser å lære opp andre. Men Jehova og Jesus vil støtte oss og gi oss den visdommen vi trenger for å kunne gi god opplæring. Vi vil føle stor glede når vi ser at de vi hjelper, fortsetter å ‘arbeide hardt og anstrenge seg’. (1. Tim 4:10) Og måtte vi selv fortsette å gjøre åndelige framskritt i vår hellige tjeneste for Jehova.

^ [1] (Avsnitt 7) Noe av det Jesus tok opp, var: (1) Forkynn det rette budskapet. (2) Stol på at Gud vil sørge for mat og klær. (3) Unngå å krangle med folk. (4) Stol på Gud under motstand. (5) Ikke gi etter for frykt.

^ [2] (Avsnitt 9) Dra nytte av den teokratiske tjenesteskolen, sidene 62–64, inneholder noen gode forslag til hvordan man kan føre samtaler med folk i tjenesten.

^ [3] (Avsnitt 15) Dra nytte av den teokratiske tjenesteskolen, sidene 52–61, forklarer hva som gjør en til en god taler.