Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Fortsett å vise kjærlighet – det bygger opp

Fortsett å vise kjærlighet – det bygger opp

«Kjærlighet bygger opp.» – 1. KOR 8:1.

SANGER: 109, 121

1. Hvilket viktig emne snakket Jesus om den siste kvelden han var sammen med disiplene?

DEN siste kvelden Jesus var sammen med disiplene sine, snakket han mye om kjærlighet. Han brukte ordene «kjærlighet» og «elske» nærmere 30 ganger. Han sa blant annet at disiplene skulle «elske hverandre». (Joh 15:12, 17) De skulle ha så stor kjærlighet til hverandre at det ville være lett for andre å se at de var hans sanne disipler. (Joh 13:34, 35) Den kjærligheten Jesus snakket om, dreier seg ikke bare om følelser, men er en egenskap som kommer til uttrykk i handling – selvoppofrende kjærlighet. Han sa: «Ingen har større kjærlighet enn dette: at man gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.» – Joh 15:13, 14.

2. (a) Hva er Guds tjenere kjent for? (b) Hvilke spørsmål skal vi få svar på i denne artikkelen?

2 Den ekte, selvoppofrende kjærligheten som Jehovas tjenere viser hverandre i dag, og den ubrytelige enheten som er blant dem, viser tydelig at de er Guds folk. (1. Joh 3:10, 11) Så takknemlige vi er for at Jehovas tjenere verden over etterligner Jesu kjærlighet og elsker hverandre uansett nasjonalitet, etnisitet, språk eller bakgrunn! Men vi  kan spørre: Hvorfor er kjærlighet spesielt viktig i vår tid? Hvordan bygger Jehovas og Jesu kjærlighet oss opp? Og hvordan kan vi personlig vise kjærlighet som bygger opp? – 1. Kor 8:1.

HVORFOR KJÆRLIGHET ER SPESIELT VIKTIG NÅ

3. Hvordan blir mange berørt av den vanskelige tiden vi lever i?

3 Vi lever i «kritiske tider», og livet er «fylt med vanskeligheter og sorg». (2. Tim 3:1–5; Sal 90:10) Mange sliter følelsesmessig, og noen har bare lyst til å gi opp. Det anslås at det hvert år er over 800 000 som begår selvmord – én person omtrent hvert 40. sekund. Dessverre har også noen av våre brødre og søstre følt seg så langt nede at de har tatt sitt eget liv.

4. Hvilke bibelske personer ønsket på et tidspunkt å dø?

4 I bibelsk tid var det også noen av Guds trofaste tjenere som følte seg så fortvilet at de ønsket å dø. Job hadde det for eksempel så vondt at han sa: «Jeg hater livet mitt, jeg vil ikke leve lenger.» (Job 7:16; 14:13) Jona var så skuffet over noe som gjaldt det oppdraget han hadde fått, at han sa: «Ta nå livet mitt, Jehova, for jeg vil heller dø enn leve.» (Jona 4:3) Og på et tidspunkt følte den trofaste profeten Elia at han var i en så håpløs situasjon at han bare ville dø. Han sa: «Det er nok! Ta nå mitt liv, Jehova.» (1. Kong 19:4) Men Jehova elsket disse trofaste tjenerne og ville at de skulle leve. Han fordømte dem ikke for at de følte som de gjorde, men i sin kjærlighet hjalp han dem til å få livslysten tilbake og bygde dem opp, slik at de kunne fortsette å tjene ham trofast.

5. Hvorfor har våre brødre og søstre behov for vår kjærlighet spesielt nå?

5 Mange av våre brødre og søstre i dag opplever også vanskelige situasjoner, og selv om de ikke nødvendigvis har lyst til å gi opp, trenger de at vi viser dem kjærlighet. Noen opplever forfølgelse eller latterliggjøring. Andre blir mobbet eller baksnakket på arbeidsplassen eller er utslitt fordi de må jobbe overtid eller har knappe tidsfrister de må overholde. Andre igjen har familieproblemer som tapper dem for krefter. Kanskje de er gift med en som ikke tjener Jehova, og som stadig kritiserer dem. Disse og andre påkjenninger gjør at mange i menigheten føler seg fysisk og følelsesmessig slitne. Hvem kan hjelpe dem?

LA JEHOVAS KJÆRLIGHET BYGGE DEG OPP

6. Hvordan bygger Jehovas kjærlighet opp hans tjenere?

6 Jehova bygger opp dem som tjener ham, ved å forsikre dem om at han er glad i dem og vil fortsette å være det. Tenk så oppmuntrende det må ha vært for trofaste israelitter å høre at Jehova sa til dem: «Du er dyrebar i mine øyne, verdig til å bli æret, og jeg elsker deg. ... Vær ikke redd, for jeg er med deg»! (Jes 43:4, 5) Som en av Jehovas tjenere kan du være sikker på at Jehova er inderlig glad i deg. * Bibelen lover dem som tjener Jehova: «Som en mektig kriger skal han frelse. Han skal juble over deg med stor glede.» – Sef 3:16, 17.

7. Hvordan kan Jehovas kjærlighet sammenlignes med morskjærligheten? (Se det første bildet i artikkelen.)

7 Jehova har lovt at uansett hvilke  prøvelser hans tjenere måtte møte, vil han holde dem oppe og trøste dem. Han sier: «Dere skal die og bæres på hoften, og dere skal vugges på knærne. Som en mor trøster sønnen sin, slik skal jeg trøste dere.» (Jes 66:12, 13) Virkelig et hjertevarmende bilde – en kjærlig mor som bærer spedbarnet sitt på hoften eller vugger det på knærne. Ved hjelp av denne illustrasjonen viser Jehova hvor sterk og øm kjærlighet han har til sine sanne tilbedere. Tvil aldri på at Jehova ser på deg som veldig verdifull. – Jer 31:3.

8, 9. Hvordan kan Jesu kjærlighet styrke oss?

8 En annen grunn til at vi vet at Jehova elsker oss, er at han «elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men få evig liv». (Joh 3:16) Det at Jesus ga sitt liv for oss, viser at også han elsker oss. Hans store kjærlighet til oss virker motiverende. Guds Ord sier at ikke engang «prøvelser eller nød» kan «skille oss fra Kristi kjærlighet». – Rom 8:35, 38, 39.

9 Når vi må hanskes med prøvelser som sliter på oss fysisk, følelsesmessig eller åndelig, kan Kristi kjærlighet være en drivkraft som gir oss styrke til å holde ut. (Les 2. Korinter 5:14, 15.) Jesu kjærlighet har makt til å holde oss oppe og kan motivere oss til ikke å gi opp, selv når vi møter slike prøvelser som naturkatastrofer, forfølgelse, personlige skuffelser eller nagende bekymringer.

VÅRE BRØDRE OG SØSTRE HAR BEHOV FOR VÅR KJÆRLIGHET

Å studere Jesu eksempel kan virke motiverende (Se avsnittene 10 og 11)

10, 11. Hvem har et ansvar for å bygge opp brødre og søstre som er nedtrykt? Forklar.

10 Også gjennom menigheten bygger Jehova oss opp med sin kjærlighet. Hver enkelt av oss kan gjengjelde hans kjærlighet ved å vise våre brødre og søstre kjærlighet og bygge dem opp, ikke bare åndelig, men også følelsesmessig. (1. Joh 4:19–21) Paulus ga de kristne denne oppfordringen: «Fortsett derfor å oppmuntre og oppbygge hverandre, slik dere også gjør.» (1. Tess 5:11) Ja, alle i menigheten – ikke bare de eldste – kan etterligne Jehova og Jesus ved å oppmuntre og bygge opp brødrene  og søstrene. – Les Romerne 15:1, 2.

11 Noen i menigheten som har en psykisk lidelse, kan trenge profesjonell hjelp og medisinering. (Luk 5:31) De eldste og andre i menigheten erkjenner at de ikke er faglærte innen psykisk helse. Men alle i menigheten har en viktig rolle å spille når det gjelder å «snakke trøstende til de nedtrykte, støtte de svake og være tålmodige med alle». (1. Tess 5:14) Alle kristne må vise empati og tålmodighet og snakke trøstende til dem som er nedtrykt, for å bygge dem opp. Prøver du å trøste og oppmuntre andre? Hvordan kan du bli bedre på å gjøre det?

12. Nevn et eksempel på en som har blitt oppmuntret av at menigheten har vist kjærlighet.

12 Vi kan bygge opp dem som har vonde følelser, ved å vise at vi bryr oss om dem. En søster i Europa forteller: «Noen ganger har jeg selvmordstanker. Men jeg har et godt støtteapparat. Den menigheten jeg går i, har reddet livet mitt. Brødrene og søstrene er alltid veldig oppmuntrende og kjærlige. Selv om det bare er noen få som vet at jeg lider av depresjon, er menigheten alltid der for meg. Et av ekteparene er som åndelige foreldre for meg. De tar godt vare på meg, og de er der for meg bokstavelig talt 24 timer i døgnet.» Det er selvfølgelig ikke alle som kan stille opp like mye. Men uansett kan det vi gjør for å vise ekte omtanke, gjøre en stor forskjell for dem som har det vondt følelsesmessig. *

HVORDAN BYGGE OPP ANDRE I KJÆRLIGHET

13. Hva må vi gjøre for å kunne bygge opp andre?

13 Vær en god lytter. (Jak 1:19) En måte å vise kjærlighet på er å lytte med empati. Du kan stille taktfulle og medfølende spørsmål for å prøve å forstå følelsene til den som har det vondt. Da vil du kunne vise empati og bygge opp din bror eller søster. La ansiktsuttrykket ditt vise at du virkelig bryr deg om ham eller henne. Hvis personen føler behov for å forklare ting i detalj, så vær tålmodig og pass på at du ikke avbryter. Når du lytter tålmodig, er det mer sannsynlig at du vil kunne forstå hvordan han eller hun føler det. Dette kan hjelpe personen til å få tillit til deg og dermed være mer innstilt på å høre på deg når du prøver å si noe oppbyggende. Det at du viser at du virkelig bryr deg, kan være veldig oppmuntrende.

14. Hvorfor vil vi passe på at vi ikke er kritiske?

14 Ikke vær kritisk. Hvis en som er deprimert, føler at vi er kritiske, kan det være at vi bare gjør personen enda mer nedtrykt, og det kan bli veldig vanskelig for oss å hjelpe ham eller henne. «Tankeløse ord er som sverdstikk, men de vises tunge virker helbredende.» (Ordsp 12:18) Vi vil naturligvis ikke med vilje ‘stikke’ noen som er nedtrykt, med sårende ord. Men også det å bli ‘stukket’ uten at det var meningen, kan gjøre veldig vondt. For å kunne bygge opp og oppmuntre andre må vi vise empati, det vil si leve oss inn i deres situasjon i den grad det er mulig. – Matt 7:12.

15. Hvilket verdifullt redskap kan vi bruke for å trøste andre?

15 Trøst andre ved hjelp av Guds Ord.  (Les Romerne 15:4, 5.) Bibelen er en skattkiste av trøst og oppmuntring. Den kommer fra «den Gud som gir utholdenhet og trøst». I tillegg til oppmuntrende skriftsteder har vi et vell av bibelske publikasjoner. Vi kan bruke Indeks til Vakttårnets publikasjoner og Emneguide for Jehovas vitner til å finne oppbyggende bibelske tanker som kan være til hjelp i forbindelse med alle slags problemer. Ved hjelp av disse redskapene vil vi kunne gi trøst og oppmuntring på en mer virkningsfull måte.

16. Hvilke egenskaper må vi vise når vi skal oppmuntre en som er nedtrykt?

16 Vær mild og medfølende. Mildhet og medfølelse er verdifulle sider ved den uselviske kjærligheten vi viser når vi oppmuntrer og bygger opp andre. Jehova er «den Far som viser inderlig barmhjertighet, og den Gud som gir all trøst», og han har «inderlig medfølelse» med sine tjenere. (Les 2. Korinter 1:3–6; Luk 1:78; Rom 15:13) Paulus er også et godt eksempel for oss når det gjelder dette. Han skrev: «Vi var milde blant dere, som når en ammende mor viser kjærlig omsorg for sine egne barn. Vi var blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere, ikke bare Guds gode budskap, men også vårt eget liv, fordi vi elsket dere så høyt.» (1. Tess 2:7, 8) Når vi er milde og medfølende, kan vi være svaret på bønnene til en nedtrykt person.

17. Hvilket balansert syn på våre brødre og søstre vil hjelpe oss til å bygge dem opp?

17 Ikke forvent at dine brødre og søstre skal være perfekte. Ha et balansert syn på dine brødre og søstre. Hvis du forventer at de skal være feilfrie, er du urealistisk, og du vil bli skuffet. (Fork 7:21, 22) Husk at Jehova er realistisk når det gjelder hva han forventer av sine tjenere. Hvis vi etterligner ham, er vi innstilt på å bære over med andres feil. (Ef 4:2, 32) I stedet for å gi andre følelsen av at de ikke gjør nok, kan du heller bestemme deg for å rose dem for det gode de gjør. Det kan oppmuntre dem. Oppriktig ros kan bygge opp andre og hjelpe dem til å se at de har grunn til å glede seg over sin egen hellige tjeneste. Det er mye bedre å rose dem enn å sammenligne dem med andre, noe som kan føre til at de mister motet. – Gal 6:4.

18. Hva kan motivere oss til å vise andre kjærlighet som bygger opp?

18 Hver eneste tjener for Jehova er høyt elsket av ham og av Jesus, som ga sitt liv som et gjenløsningsoffer. (Gal 2:20) Vi er veldig glad i våre brødre og søstre, så vi ønsker å behandle dem på en kjærlig og omtenksom måte. For å kunne styrke andre må vi «jage etter det som skaper fred, og det som gjør at vi kan bygge hverandre opp». (Rom 14:19) Vi ser virkelig fram til livet i paradiset, da ingen vil ha noen grunn til å være nedtrykt! Det vil være slutt på sykdom, krig, forfølgelse, familieproblemer og skuffelser, og ingen kommer til å dø på grunn av nedarvet synd. Når tusenårsriket er forbi, vil menneskene ha blitt fullkomne. De som består den endelige prøven, vil bli adoptert av Jehova Gud som hans jordiske barn og få «Guds barns herlige frihet». (Rom 8:21) La oss alle fortsette å vise hverandre kjærlighet som bygger opp, og å hjelpe hverandre til å oppnå denne glederike lønnen.

^ avsn. 12 Konkrete forslag til hvordan man kan takle selvmordstanker, finnes i Våkn opp! i artikkelserien «Hvorfor leve videre? Tre gode grunner» (april 2014), artikkelen «Når du føler at du ikke orker å leve lenger» (januar 2012) og artikkelserien «Livet er verdt å leve!» (22. oktober 2001).