Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Vær modig ... og gå til handling»

«Vær modig ... og gå til handling»

«Vær modig og sterk og gå til handling. Vær ikke redd eller skrekkslagen, for Jehova ... er med deg.» – 1. KRØN 28:20.

SANGER: 38, 34

1, 2. (a) Hvilket viktig oppdrag fikk Salomo? (b) Hvorfor var David bekymret for Salomo?

SALOMO fikk et spesielt oppdrag. Jehova ga ham ansvaret for et av de viktigste byggeprosjektene i historien – templet i Jerusalem. Denne bygningen skulle være «overmåte storslått, som et vakkert særmerke overfor alle landene». Men noe som var enda viktigere: Templet skulle være «Jehovas, den sanne Guds, hus». – 1. Krøn 22:1, 5, 9–11.

2 Kong David var sikker på at Gud ville støtte Salomo. Men han sa at Salomo var «ung og uerfaren». (1. Krøn 22:5, fotn.) Ville Salomo ha det motet som trengtes for å påta seg oppdraget med å bygge templet? Eller ville han føle seg for ung og uerfaren? For å lykkes måtte han være modig og gå til handling.

3. Hva kunne Salomo lære om mot av faren sin?

3 Salomo lærte sannsynligvis mye om mot av faren sin. Da David var ung, sloss han mot ville dyr som tok farens sauer. (1. Sam 17:34, 35) Og han var virkelig modig da han sto ansikt til ansikt med den hardbarkede kjempen Goliat. Med  Guds hjelp og en glatt stein vant David over Goliat. – 1. Sam 17:45, 49, 50.

4. Hvorfor måtte Salomo være modig?

4 David var virkelig rett mann til å oppfordre Salomo til å være modig og bygge templet! (Les 1. Krønikebok 28:20.) Hvis Salomo ikke viste mot, kunne han bli lammet av frykt, og det å la være å gå til handling ville være verre enn å mislykkes.

5. Hvorfor trenger vi mot?

5 I likhet med Salomo trenger vi hjelp fra Jehova til å være modige og fullføre det vi gjør for ham. En måte han hjelper oss på, er at han har fortalt oss om modige mennesker i gammel tid. I denne artikkelen skal vi se på hvordan noen tjenere for Jehova viste mot, og på hvordan vi kan etterligne dem.

EKSEMPLER PÅ MOT

6. Hvorfor gjør Josefs mot inntrykk på deg?

6 Tenk på hvor modig Josef var da Potifars hustru prøvde å få ham til å ha sex med henne. Han må ha visst at det kunne få alvorlige konsekvenser å avvise henne. Men han lot henne uansett ikke få viljen sin. Han var modig og handlet besluttsomt! – 1. Mos 39:10, 12.

7. Hvordan viste Rahab mot? (Se det første bildet i artikkelen.)

7 En annen som var modig, var Rahab. Da to israelittiske spioner kom hjem til henne i Jeriko, kunne frykt ha fått henne til å sende dem bort. Men fordi hun hadde tillit til Jehova, viste hun mot. Først gjemte hun dem, og etterpå hjalp hun dem å rømme i sikkerhet. (Jos 2:4, 5, 9, 12–16) Rahab forsto at Jehova er den sanne Gud, og hun var sikker på at han på en eller annen måte ville gi israelittene det landet hun bodde i. Hun lot seg ikke lamme av frykt for andre, ikke engang for kongen i Jeriko og mennene hans. Hun gikk i stedet til handling, og det førte til at hun og familien hennes reddet livet. – Jos 6:22, 23.

8. Hvilken virkning hadde Jesu mot på apostlene?

8 Også Jesu trofaste apostler er gode eksempler når det gjelder mot. De hadde sett Jesus vise mot. (Matt 8:28–32; Joh 2:13–17; 18:3–5) Hans eksempel hjalp dem til å bli modigere. Da saddukeerne prøvde å få apostlene til å slutte å lære andre om Jesus, nektet de å gjøre det. – Apg 5:17, 18, 27–29.

9. Hvordan hjelper 2. Timoteus 1:7 oss til å se hvor motet vårt bør komme fra?

9 Josef, Rahab, Jesus og apostlene hadde en indre styrke som fikk dem til å gjøre det som var rett. De var modige fordi de stolte på Jehova, ikke fordi de var selvsikre. Også vi kommer opp i situasjoner som krever mot. Og i stedet for å stole på oss selv må vi stole på Jehova. (Les 2. Timoteus 1:7.) Vi skal nå se på to områder der vi trenger mot: i familien og i menigheten.

SITUASJONER SOM KREVER MOT

10. Hvorfor trenger kristne ungdommer mot?

10 Kristne ungdommer kommer opp i mange situasjoner der det krever mot å gjøre det Jehova vil. De kan lære noe av Salomo, som måtte ta mange store avgjørelser for å kunne fullføre byggingen av templet. Han tok modig på seg ansvaret og traff kloke valg. Selv om kristne ungdommer kan og bør få veiledning av foreldrene sine, er det noen viktige avgjørelser de selv må ta. (Ordsp 27:11) For å ta kloke valg når det gjelder venner, underholdning, oppførsel og dåp, trenger de mot. Det er fordi de  da går imot det Satan vil, han som håner Gud.

11, 12. (a) Hvordan er Moses et godt eksempel når det gjelder mot? (b) Hvordan kan unge etterligne Moses?

11 Én viktig avgjørelse unge må ta, er hva slags mål de skal sette seg. I noen land opplever mange unge et press til å satse på høyere utdannelse og en godt betalt jobb. I andre land kan de økonomiske forholdene få unge til å føle at de først og fremst er nødt til å hjelpe familien materielt. Hvis du kjenner deg igjen i en av disse situasjonene, kan du bli oppmuntret av Moses’ eksempel. Moses vokste opp hos faraos datter og kunne ha satt seg som mål å få en høy stilling eller å oppnå økonomisk trygghet. Tenk deg hvordan den egyptiske familien og de egyptiske lærerne og rådgiverne hans må ha forsøkt å presse ham til å gjøre dette! Moses ga ikke etter, men tok modig standpunkt for den rene tilbedelse. Da Moses forlot Egypt og de rikdommene som var der, stolte han på Jehova. (Hebr 11:24–26) Jehova velsignet ham for det og vil uten tvil gi ham enda flere velsignelser i framtiden.

12 Jehova vil også velsigne unge i dag som modig setter seg åndelige mål og gjør sannheten til det viktigste i livet. Han vil hjelpe dem så de kan sørge for at familien deres får det den trenger. Da Timoteus var ung, fokuserte han på åndelige mål, og det kan du også. * – Les Filipperne 2:19–22.

Er du fast bestemt på å være modig på alle områder i livet? (Se avsnittene 13–17)

13. Hvorfor trengte en ung søster mot for å nå målene sine?

13 En ung søster i Alabama i USA måtte utvikle mot til å sette seg åndelige mål. Hun skriver: «Da jeg vokste opp, var jeg veldig sjenert. Det var så vidt jeg fikk til å snakke med folk i Rikets sal, og det var mye vanskeligere å banke på dørene til vilt fremmede.» Men med hjelp fra foreldrene sine og andre i menigheten klarte hun å nå målet sitt om å bli pioner. Hun skriver også: «Satans verden sier det er bra å ha som mål å skaffe seg høy utdannelse, bli berømt, bli rik og få mange materielle ting. Slike mål er ofte uoppnåelige og fører bare til stress og skuffelser. Men det å tjene Jehova har gitt meg stor lykke og følelsen av å utrette noe.»

14. Når kan kristne foreldre trenge mot?

14 Også dere kristne foreldre trenger mot. Det kan for eksempel være at sjefen din ofte spør om du kan jobbe overtid på tidspunkter som dere i familien har satt av til familiestudium, felttjeneste og møter. Det krever mot å si nei til slike forespørsler gang på gang og være et godt eksempel for barna sine. Eller kanskje noen foreldre i menigheten lar barna sine få gjøre ting som du ikke vil at barna dine skal gjøre. De spør kanskje om hvorfor ikke barna dine blir med. Vil du være modig og taktfullt forklare hvorfor du sier nei?

15. Hvordan kan Salme 37:25 og Hebreerne 13:5 være til hjelp for foreldre?

15 Vi viser mot når vi hjelper barna våre til å sette seg åndelige mål og nå dem. Noen foreldre kvier seg kanskje for å oppmuntre barna sine til å satse på pionertjenesten, tjene på et sted med større behov, begynne på Betel eller jobbe på teokratiske byggeprosjekter. Foreldrene er kanskje redde for at barna ikke skal være i stand til å ta seg av dem når de blir gamle, eller at barna ikke skal  klare å forsørge seg selv. Men kloke foreldre viser mot og setter sin lit til Jehovas løfter. (Les Salme 37:25; Hebreerne 13:5.) Når du viser mot og stoler på Jehova, kan du hjelpe barna dine til å gjøre det samme. – 1. Sam 1:27, 28; 2. Tim 3:14, 15.

16. Hvordan har noen foreldre hjulpet barna sine til å sette seg åndelige mål, og hva har det ført til?

16 Et ektepar i USA hjalp barna sine til å sette seg åndelige mål. Mannen forteller: «Allerede før barna kunne gå og snakke, fortalte vi dem om de gledene det gir å være pioner og gjøre en innsats i menigheten. Nå har de dette som mål. Det at barna våre har åndelige mål og når dem, hjelper dem til å stå imot presset fra Satans ordning og til å fokusere på det som virkelig betyr noe: å tjene Jehova.» En tobarnsfar skriver: «Mange foreldre bruker mye krefter og ressurser på å hjelpe barna sine til å nå mål på slike områder som sport, fritidsaktiviteter og utdannelse. Det er mye mer fornuftig å bruke krefter og ressurser på å hjelpe barna til å nå mål som vil hjelpe dem til å bevare et godt forhold til Jehova. Det har vært veldig givende ikke bare å se barna våre nå åndelige mål, men også å være med dem på reisen.» Du kan være sikker på at Gud vil velsigne foreldre som hjelper barna sine til å sette seg åndelige mål og nå dem.    

MOT I MENIGHETEN

17. Nevn eksempler på situasjoner i menigheten som kan kreve mot.

17 Også i menigheten er det behov for å vise mot. Eldste trenger for eksempel mot når de skal behandle utvalgssaker, eller når de skal hjelpe noen som trenger akutt medisinsk behandling. Noen eldste besøker innsatte i fengsler for å hjelpe dem til å få dekket sitt åndelige behov. Hva med enslige søstre? De har nå mange muligheter til å utvide sin tjeneste ved å være pioner, flytte til et sted med større behov, være med på  prosjekter i regi av den lokale bygge- og prosjekteringsavdelingen og søke på Skolen for kristne forkynnere. Noen kan til og med få gå på Gilead-skolen.

18. Hvordan kan eldre søstre vise mot?

18 Vi er takknemlige for å ha eldre søstre i menigheten, og vi er veldig glad i dem! Noen av dem er kanskje ikke i stand til å gjøre så mye i tjenesten som før, men de kan fortsatt vise mot og gå til handling. (Les Titus 2:3–5.) En eldre søster trenger for eksempel mot hvis hun har blitt bedt om å snakke med en yngre søster om å kle seg anstendig. Hun vil ikke bruke harde ord mot den yngre søsteren om klesvalget hennes, men hun kan kanskje klare å oppmuntre henne til å tenke over hvordan hennes valg av klær kan virke på andre. (1. Tim 2:9, 10) Det å vise kjærlig omtanke på slike måter kan ha en positiv virkning.

19. (a) Hvordan kan døpte brødre vise mot? (b) Hvordan kan Filipperne 2:13 og 4:13 hjelpe brødre til å utvikle mot?

19 Andre som bør være modige og gå til handling, er døpte brødre. Modige menn som er villige til å påta seg større ansvar, er til stor nytte for menigheten. (1. Tim 3:1) Men noen nøler kanskje med å stille seg til disposisjon. En bror har kanskje tidligere begått noen feiltrinn og føler nå at han ikke er verdig til å være menighetstjener eller eldste. En annen bror føler seg kanskje ikke kvalifisert for en slik oppgave. Hvis du har lignende følelser, kan Jehova hjelpe deg til å utvikle mot. (Les Filipperne 2:13; 4:13.) Husk at også Moses følte seg ukvalifisert for en oppgave. (2. Mos 3:11) Men Jehova hjalp ham til å bli modig og gjøre det som var nødvendig. En døpt bror kan utvikle et lignende mot ved å be Gud oppriktig om hjelp og ved å lese i Bibelen hver dag. I tillegg kan han meditere over beretninger om bibelske personer som viste mot. Han kan ydmykt be de eldste om opplæring og tilby seg å hjelpe til med hva som helst det måtte være behov for. Vi oppfordrer alle døpte brødre til å være modige og gjøre en iherdig innsats for menigheten!

«JEHOVA ... ER MED DEG»

20, 21. (a) Hvilken forsikring ga David Salomo? (b) Hva kan vi være sikre på?

20 Kong David minnet Salomo om at Jehova ville være med ham helt til byggingen av templet var ferdig. (1. Krøn 28:20) Salomo tenkte sikkert mye på disse ordene, og han lot ikke det at han var ung og uerfaren, få bli en hindring. Han viste stort mot og gikk i gang med arbeidet. Og med Jehovas hjelp bygde han det praktfulle templet på sju og et halvt år.

21 Jehova hjalp Salomo, og han kan også hjelpe oss til å være modige og til å utføre de oppgavene vi har i familien vår og i menigheten. (Jes 41:10, 13) Når vi viser mot i vår tjeneste for Jehova, kan vi være sikre på at han vil velsigne oss nå og i framtiden. Så «vær modig ... og gå til handling»!

^ avsn. 12 Praktiske forslag til hvordan du kan sette deg åndelige mål, finner du i artikkelen «Åndelige mål som ærer din Skaper» i Vakttårnet for 15. juli 2004.