Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan utvikle selvkontroll

Hvordan utvikle selvkontroll

«Åndens frukt ... er ... selvkontroll.» – GAL 5:22, 23.

SANGER: 83, 52

1, 2. (a) Hva kan mangel på selvkontroll resultere i? (b) Hvorfor trenger vi å studere om selvkontroll?

SELVKONTROLL er en egenskap som Jehova Gud kan hjelpe oss til å utvikle. (Gal 5:22, 23) Jehova viser fullkommen selvkontroll. Men vi mennesker er ufullkomne og må derfor anstrenge oss for å klare å vise selvkontroll. Mange av de problemene som folk møter i dag, skyldes faktisk at de mangler selvkontroll. Mangel på selvkontroll kan gjøre at man utsetter ting, eller at man gjør det dårligere enn ventet på skolen eller jobben. Mangel på selvkontroll kan også resultere i for eksempel verbal mishandling, fyll, vold, skilsmisse, unødvendig gjeld, avhengighetsproblemer, fengsling, følelsesmessige traumer, seksuelt overførte sykdommer og uønsket graviditet. – Sal 34:11–14.

2 Det er tydelig at mennesker som mangler selvkontroll, skaper vanskeligheter for seg selv og andre. Og det at folk mangler selvkontroll, er et økende problem. På 1940-tallet ble det gjort studier av folks selvdisiplin, og nyere studier viser at folk har blitt mye dårligere til å vise selvdisiplin. Dette er ingen overraskelse for dem som studerer Guds Ord, for Bibelen har forutsagt at ett tegn på at vi lever i «de siste dager», er at mennesker er «uten selvkontroll». – 2. Tim 3:1–3.

3. Hvorfor bør sanne kristne ønske å utvikle selvkontroll?

3 Hvorfor bør du være interessert i å utvikle selvkontroll?  Tenk over to viktige grunner. For det første: Man har sett at mennesker som klarer å holde sine impulser under kontroll, generelt sett har færre alvorlige problemer. De er mer følelsesmessig stabile, har lettere for å utvikle sunne relasjoner, er ikke så sinte og har ikke så lett for å få angst og depresjon som dem som er impulsive. For det andre: Evnen til å motstå fristelser og holde sine impulser under kontroll er grunnleggende for å kunne fortsette å ha Guds godkjennelse. Adam og Evas mangel på selvkontroll illustrerer dette. (1. Mos 3:6) Mange andre har i likhet med de to første menneskene ikke vist selvkontroll, og det har fått sørgelige konsekvenser.

4. Hva bør være oppmuntrende for alle som synes det er vanskelig å ha selvkontroll?

4 Ingen ufullkomne mennesker kan vise fullkommen selvkontroll. Jehova er klar over at det er vanskelig for hans tjenere å vise selvkontroll, og han ønsker å hjelpe dem til å overvinne sine syndige tilbøyeligheter. (1. Kong 8:46–50) Som en kjærlig Venn oppmuntrer han oppriktige mennesker som ønsker å tjene ham, men som synes det er vanskelig å ha selvkontroll på visse områder. Vi skal nå først se nærmere på Jehovas fullkomne eksempel. Etterpå skal vi drøfte hva vi kan lære av gode og dårlige eksempler i Bibelen. Og så skal vi se på konkrete forslag som kan hjelpe oss til å bli flinkere til å vise selvkontroll.

JEHOVA ER VÅRT STØRSTE EKSEMPEL

5, 6. Hvordan er Jehova et godt eksempel når det gjelder selvkontroll?

5 Jehova viser fullkommen selvkontroll, for han er fullkommen i alt han gjør. (5. Mos 32:4) Vi, derimot, er ufullkomne. For å forstå hva egenskapen selvkontroll innebærer, må vi derfor studere Jehovas eksempel, slik at vi bedre kan etterligne ham. Hvordan har Jehova vist selvkontroll?

6 Tenk over hvordan Jehova viste selvkontroll da Satan Djevelen frekt gjorde opprør og utfordret Gud. Det Djevelen gjorde, fikk uten tvil Guds lojale åndeskapninger til å føle sjokk, sinne og forakt. Og kanskje du føler noe lignende når du tenker på all den lidelse Satan har vært årsak til. Satans utfordring kunne ikke ignoreres. Men Jehova overreagerte ikke. Den måten han reagerte på, var veloverveid og fullstendig passende. Han har vært sen til vrede og vært rettferdig i den måten han har taklet Satans opprør på. (2. Mos 34:6; Job 2:2–6) Jehova har latt det gå en viss tid fordi han ikke ønsker at noen skal bli tilintetgjort, men «at alle skal nå fram til anger». – 2. Pet 3:9.

7. Hva kan vi lære av Jehovas eksempel?

7 Jehovas eksempel lærer oss at vi bør tenke oss godt om før vi snakker, og at vi ikke bør reagere for raskt. Når du må ta en viktig avgjørelse, så gi deg selv den tiden du trenger, til å ta et klokt valg. Be om å få visdom til å si og gjøre det rette. (Sal 141:3) Når man blir sint eller opprørt, er det veldig lett å overreagere. Mange av oss har angret på noe vi har sagt eller gjort før vi fikk tenkt oss om! – Ordsp 14:29; 15:28; 19:2.

GODE OG DÅRLIGE EKSEMPLER BLANT GUDS TJENERE

8. (a) Hvor kan vi finne gode eksempler når det gjelder selvkontroll? (b) Hva var det som satte Josef i stand til å reagere slik han gjorde da Potifars kone la an på ham? (Se det første bildet i artikkelen.)

8 Hvilke bibelske eksempler understreker verdien av selvkontroll? Du kan sikkert komme på flere personer i Bibelen som viste selvkontroll, for eksempel  Jakobs sønn Josef. Han viste selvkontroll da han tjente i huset til Potifar, sjefen for faraos vaktstyrke. Potifars kone hadde lagt merke til at Josef var «vakker av skikkelse og vakker av utseende», og hun la an på ham. Hva var det som hindret ham i å gi etter for de gjentatte tilnærmelsene hennes? Han tok seg helt sikkert tid til å tenke over hvilke konsekvenser det ville få hvis han ga etter. Og da situasjonen ble kritisk, flyktet han fra henne. Han sa: «Hvordan kunne jeg ... gjøre denne store ondskap og i virkeligheten synde mot Gud?» – 1. Mos 39:6, 9; les Ordspråkene 1:10.

9. Hvordan kan du forberede deg på å stå imot fristelser?

9 Hva lærer vi av Josefs eksempel? Blant annet at vi kan være nødt til å flykte fra en fristelse til å bryte en av Guds lover. Noen som er Jehovas vitner i dag, kjempet tidligere med for eksempel overspising, drikking, røyking, narkotikamisbruk eller seksuell umoral. Selv om de er døpt, kan de av og til føle seg fristet til å falle tilbake til gamle vaner. Hvis du noen gang skulle føle deg fristet til å bryte en av Jehovas lover, så stopp opp og tenk over de katastrofale konsekvensene det kan få for deg åndelig sett hvis du gir etter for fristelsen. Du kan forsøke å forutse situasjoner hvor det er sannsynlig at du vil møte fristelser, og bestemme deg for hva du vil gjøre for å unngå dem. (Sal 26:4, 5; Ordsp 22:3) Og hvis du likevel skulle komme ut for en slik prøve, så be Jehova om å gi deg visdom og selvkontroll til å stå imot fristelsen.

10, 11. (a) Hva blir mange unge utsatt for på skolen? (b) Hva kan hjelpe unge kristne til å stå imot presset til å bryte Guds lover?

10 Mange unge kristne i dag møter prøvelser som ligner på den Josef ble utsatt for. Ett eksempel er en ung søster som heter Kim. De fleste i klassen hennes var seksuelt aktive og pleide å skryte av at de hadde hatt sex i helgen. Men Kim hadde ingen slike historier å fortelle. Hun innrømmer at det at hun var annerledes, av og til fikk henne til å føle seg «ensom og alene», og hun forteller at de andre syntes hun var teit fordi hun ikke datet. Men hun visste at når man er ung, kan fristelsen til å ha sex være stor. (2. Tim 2:22) Skolekameratene spurte ofte om hun fremdeles var jomfru. Det ga henne mulighet til å forklare hvorfor hun valgte å ikke ha sex. Vi er stolte av unge kristne som er fast bestemt på å stå imot sexpress, og Jehova er også stolt av dem!

11 Bibelen inneholder eksempler som viser hvilke sørgelige konsekvenser det kan få hvis man ikke holder sine seksuelle lyster under kontroll. Hvis man er i en situasjon som ligner på den Kim var i, vil det være klokt å tenke over tilfellet med den naive unge mannen som blir beskrevet i Ordspråkene, kapittel 7. Tenk også på det Amnon gjorde, og de fryktelige følgene det fikk. (2. Sam 13:1, 2, 10–15, 28–32) Foreldre kan hjelpe barna sine til å utvikle selvkontroll og skaffe seg visdom. På familiestudiet kan de snakke om hvordan man oppfører seg overfor det annet kjønn, og for eksempel bruke de skriftstedene som er nevnt ovenfor.

12. (a) Hva gjorde Josef for å holde følelsene under kontroll da han traff brødrene sine? (b) I hvilke situasjoner må vi holde følelsene under kontroll?

12 Josef viste også selvkontroll da brødrene hans kom til Egypt for å kjøpe mat. For å finne ut hva de egentlig tenkte, fortalte han dem ikke hvem han var. Og da han ble overveldet av følelser, trakk han seg tilbake til et rom der han  kunne være for seg selv og gråte. (1. Mos 43:30, 31; 45:1) Hvis en trosfelle eller en av dine nærmeste viser dårlig dømmekraft, kan det at du etterligner Josef og behersker deg, hjelpe deg til ikke å si eller gjøre noe som du senere vil angre på. (Ordsp 16:32; 17:27) Hvis noen i familien din er ekskludert, må du kanskje holde følelsene under kontroll for å unngå å ha unødig kontakt med dem. Det å vise selvkontroll i slike situasjoner er ikke noe som kommer automatisk, men det blir lettere hvis du tenker på at du etterligner Jehova og gjør det han vil.

13. Hva kan vi lære av det Bibelen forteller om kong David?

13 Kong David er et annet eksempel det er verdt å merke seg. Han hadde stor makt, men lot være å bruke den i sinne da Saul og Sjime’i provoserte ham. (1. Sam 26:9–11; 2. Sam 16:5–10) Men David viste ikke alltid selvkontroll. Det vet vi ut fra det Bibelen forteller om hans synd med Batseba og om hvordan han til å begynne med reagerte på Nabals gjerrighet. (1. Sam 25:10–13; 2. Sam 11:2–4) Likevel kan vi lære noe viktig av David. For det første: Tilsynsmenn blant Guds folk må være spesielt nøye med å vise selvkontroll, slik at de ikke misbruker sin myndighet. For det andre: Ingen av oss bør bli så selvsikre at vi tror at vi er immune mot fristelser. – 1. Kor 10:12.

KONKRETE TING DU KAN GJØRE

14. Hva opplevde en bror, og hvorfor har det stor betydning hvordan vi reagerer i lignende situasjoner?

14 Hva kan du gjøre for å bli flinkere til å vise selvkontroll? Tenk på en situasjon fra virkeligheten. En bror som heter Luigi, opplevde at bilen hans ble påkjørt bakfra. Selv om dette ikke var Luigis skyld, fornærmet den andre sjåføren ham og prøvde å starte en krangel. Luigi ba til Jehova om å få hjelp til å bevare fatningen, og han forsøkte å roe ned den andre sjåføren, men til ingen nytte. Luigi noterte de opplysningene forsikringsselskapet hans ville trenge, og så dro han, mens mannen fortsatt sto og ropte. En uke senere var Luigi på gjenbesøk hos en dame og oppdaget at mannen hennes var den sjåføren som hadde kjørt på ham! Mannen ble flau og beklaget at han hadde oppført seg så dårlig. Han sa til Luigi at han skulle kontakte Luigis forsikringsselskap for å få fortgang i saken. Mannen ble med i den bibelske samtalen og syntes den var interessant. I ettertid skjønte Luigi hvor viktig det var at han hadde forholdt seg rolig etter kollisjonen, og hvor ødeleggende det ville ha vært hvis han hadde mistet besinnelsen. – Les 2. Korinter 6:3, 4.

Om vi bevarer fatningen, eller om vi mister besinnelsen, kan ha direkte eller indirekte innvirkning på vår kristne tjeneste (Se avsnitt 14)

15, 16. Hvordan kan bibelstudium hjelpe deg og familien din til å utvikle selvkontroll?

15 Noe som vil hjelpe oss til å utvikle selvkontroll, er å studere Bibelen grundig og regelmessig. Husk at Gud sa til Josva: «Denne lovboken skal ikke vike fra din munn, og du skal dag og natt lese i den med dempet stemme, for at du kan være nøye med å følge alt som står skrevet i den; for da vil du gjøre din vei framgangsrik, og da vil du handle med visdom.» (Jos 1:8) Men hvordan er det bibelstudium kan hjelpe deg til å utvikle selvkontroll?

16 Som vi har sett, inneholder Bibelen beretninger som på en levende måte illustrerer både de gode og de dårlige resultatene av handlingene våre. Jehova lot disse beretningene bli skrevet ned med hensikt. (Rom 15:4) Det vil være klokt av oss å lese dem, tenke nøye over dem og studere dem. Prøv å forstå hvordan  du og familien din kan ha nytte av dem. Be Jehova hjelpe deg til å følge hans Ord. Hvis du oppdager at du kommer til kort på et eller annet område når det gjelder selvkontroll, så gjør noe med det. Be Jehova om hjelp til å se hvordan du kan forbedre deg. (Jak 1:5) Gjør undersøkelser i publikasjonene våre for å finne relevant stoff som kan være til ytterligere hjelp for deg.

17. Hvordan kan foreldre hjelpe barna sine til å utvikle selvkontroll?

17 Hvis du har barn, hvordan kan du da hjelpe dem til å utvikle selvkontroll? Foreldre vet at barn ikke er født med denne egenskapen. Selvkontroll og andre gode egenskaper er derfor noe foreldrene må lære barna ved sitt eget eksempel. (Ef 6:4) Så hvis du ser at barna dine sliter med å holde impulsene sine under kontroll, da spør deg selv: «Går jeg foran med et godt eksempel?» Ikke undervurder den gode virkningen det kan ha at du regelmessig går på feltet, går på møtene og studerer med familien. Ikke vær redd for å si nei til barna når det er nødvendig. Jehova satte grenser for Adam og Eva – grenser som kunne ha lært dem å vise den rette respekt for hans myndighet. På lignende måte kan det at foreldre korrigerer barna sine og er gode eksempler, lære barna selvkontroll. Kjærlighet til Guds myndighet og respekt for hans normer er noe av det mest verdifulle du kan hjelpe barna dine til å utvikle. – Les Ordspråkene 1:5, 7, 8.

18. Hvorfor må vi være nøye med hvem vi velger som venner?

18 Enten vi er barn eller voksne, bør vi være nøye med hvem vi velger som venner. Vær sammen med dem som vil oppmuntre deg til å arbeide mot meningsfylte mål og til å unngå problemer. (Ordsp 13:20) Venner som er åndelig modne, kan påvirke deg i positiv retning og gi deg lyst til å etterligne deres måte å leve på og deres selvkontroll. Og din gode oppførsel vil uten tvil oppmuntre vennene dine. Den selvkontroll vi utvikler, vil hjelpe oss til å kunne ha Guds godkjennelse, glede oss over livet og dele gode ting med dem vi er glad i.