Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  September 2017

«Guds ord ... utfolder kraft»

«Guds ord ... utfolder kraft»

«Guds ord er levende og utfolder kraft.» – HEBR 4:12.

SANGER: 96, 94

1. Hva er det som overbeviser deg om at Guds Ord har stor kraft? (Se det første bildet i artikkelen.)

SOM Jehovas folk er vi overbevist om at hans ord, hans budskap til menneskene, «er levende og utfolder kraft». (Hebr 4:12) Mange av oss er levende beviser på at Bibelen har kraft til å forandre menneskers liv. Noen av våre brødre og søstre var tidligere tyver, var avhengige av narkotika eller levde et umoralsk liv. Andre hadde en viss suksess i denne verden, men følte at det var noe som manglet i livet deres. (Fork 2:3–11) Det finnes mange eksempler på at personer som har vært i en tilsynelatende håpløs situasjon, har funnet veien til livet ved hjelp av Bibelens kraft til å forandre folk. Du har sikkert likt å lese om mange slike eksempler i Vakttårnet, i artikkelserien «Bibelen forandrer folks liv». Og du har sett at kristne fortsetter å gjøre åndelige framskritt ved hjelp av Bibelen også etter at de har tatt imot sannheten.

2. Hva hadde Guds Ord kraft til i det første århundre?

2 Bør det overraske oss at mange i vår tid har gjort store forandringer etter å ha studert Guds Ord? Overhodet ikke!  Slik var det jo også med våre salvede brødre og søstre i det første århundre. (Les 1. Korinter 6:9–11.) Etter at apostelen Paulus hadde nevnt hva slags mennesker som ikke kommer til å arve Guds rike, la han til: «Likevel er det dette noen av dere har vært.» Disse kristne hadde forandret seg ved hjelp av Skriftene og Guds hellige ånd. Selv etter at de hadde tatt imot sannheten, måtte noen av dem overvinne alvorlige åndelige problemer. Bibelen omtaler en salvet kristen i det første århundre som måtte ekskluderes. Senere ble han imidlertid gjenopptatt. (1. Kor 5:1–5; 2. Kor 2:5–8) Er det ikke oppmuntrende å tenke på at våre trosfeller har overvunnet så mange forskjellige problemer ved hjelp av Guds Ord?

3. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

3 Fordi Guds Ord er et slikt kraftig verktøy som vi har fått til disposisjon, ønsker vi å bruke det på best mulig måte. (2. Tim 2:15) I denne artikkelen skal vi derfor drøfte hvordan vi i større grad kan la kraften i Guds Ord få virke (1) i vårt eget liv, (2) i felttjenesten og (3) når vi underviser fra talerstolen. Det vil hjelpe oss til å vise vår kjærlige himmelske Far at vi elsker ham og er takknemlige for at han lærer oss det som er til beste for oss. – Jes 48:17.

I VÅRT EGET LIV

4. (a) Hva må til for at Guds Ord skal kunne påvirke oss? (b) Hvordan får du tid til å lese i Bibelen?

4 For at Guds Ord skal kunne påvirke oss, må vi lese i det regelmessig – helst hver dag. (Jos 1:8) De fleste av oss har en travel hverdag. Men vi bør ikke la noe – ikke engang nødvendige plikter – få komme i veien for vår daglige bibellesning. (Les Efeserne 5:15, 16.) Mange blant Jehovas folk har klart å få tid til å lese i Bibelen hver dag, enten om morgenen, om kvelden eller på et annet tidspunkt i løpet av dagen. De føler det som den salmisten som skrev: «Å, hvor jeg elsker din lov! Dagen lang har jeg den i tankene.» – Sal 119:97.

5, 6. (a) Hvorfor er det viktig å meditere? (b) Hvordan kan vi meditere? (c) Hvordan har du personlig hatt utbytte av å lese Guds Ord og meditere over det?

5 Det er ikke nok bare å lese i Bibelen. Vi må også meditere over, altså tenke grundig over, det vi leser. (Sal 1:1–3) Bare da vil vi være i stand til å bruke Bibelens tidløse visdom best mulig i vårt eget liv. Enten vi leser Guds Ord i trykt eller elektronisk form, bør målet vårt være å få det vi leser, opp fra siden og ned i hjertet.

6 Hvordan kan vi meditere? Når vi leser  i Bibelen, bør vi stoppe opp underveis og stille oss selv slike spørsmål som: Hva forteller dette meg om Jehova? Hvordan bruker jeg allerede det prinsippet som kommer fram her, i livet mitt? På hvilke områder kan jeg gjøre det bedre? Når vi under bønn mediterer over det vi leser i Guds Ord, vil vi bli motivert til å følge veiledningen der mer fullstendig. Ja, vi vil i større utstrekning la kraften i Guds Ord få virke i vårt eget liv. – 2. Kor 10:4, 5.

I FELTTJENESTEN

7. Hvordan kan vi gjøre god bruk av Guds Ord i felttjenesten?

7 Hvordan kan vi gjøre god bruk av Guds Ord i felttjenesten? Én ting vi kan gjøre, er å bruke Bibelen ofte. En bror sa det slik: «Hva ville du ha gjort hvis du hadde gått fra hus til hus sammen med Jehova? Ville du ha sagt alt selv, eller ville du ha latt ham få slippe til?» Poenget hans var: Når vi leser direkte fra Guds Ord i tjenesten, lar vi Jehova snakke til dem vi treffer. Et velvalgt skriftsted vil sannsynligvis ha mye større kraft enn noe vi selv sier. (1. Tess 2:13) Spør deg selv: Ser jeg etter muligheter til å lese fra Guds Ord når jeg snakker med noen om sannheten?

8. Hvorfor må vi gjøre mer enn bare å lese skriftsteder når vi forkynner?

8 Det er selvfølgelig ikke nok at vi bare leser fra Bibelen for dem vi snakker med. Hvorfor ikke? Fordi mange synes det er vanskelig å forstå det som står i Guds Ord. Slik var det i det første århundre, og det samme er tilfellet i dag. (Rom 10:2) Så vi bør ikke gå ut fra at en person vil skjønne poenget med et vers bare fordi vi leser verset. Vi må ta oss tid til å framheve deler av det – kanskje ved å lese nøkkelord en gang til –  og forklare hva de betyr. Dette kan ha mye å si for at budskapet i Guds Ord skal nå sinnet og hjertet til dem vi snakker med. – Les Lukas 24:32.

9. Hvordan kan vi introdusere skriftsteder på en måte som skaper respekt for Bibelen? Nevn et eksempel.

9 Det er også bra å introdusere skriftsteder på en måte som skaper respekt for Bibelen. Vi kan for eksempel si: «La oss se hva Skaperen sier om dette.» Når vi snakker med noen som har en ikke-kristen bakgrunn, kan vi kanskje si: «Legg merke til hva De hellige skrifter sier.» Eller hvis vi forkynner for en som ikke er religiøs, kan vi kanskje spørre: «Har du noen gang hørt dette gamle ordspråket?» Ja, vi har i tankene at folk har forskjellig bakgrunn, så vi tilpasser det vi sier, til den vi treffer. – 1. Kor 9:22, 23.

10. (a) Hva opplevde en bror? (b) Hvordan har du opplevd at Guds Ord har kraft i felttjenesten?

10 Mange har erfart at Guds Ord kan gjøre sterkt inntrykk på dem de forkynner for. Her er et eksempel: En bror var på gjenbesøk hos en eldre mann som hadde lest bladene våre i mange år. I stedet for bare å tilby det siste nummeret av Vakttårnet valgte broren å lese et skriftsted som sto i bladet. Han leste 2. Korinter 1:3, 4, der det står: «Den inderlige barmhjertighets Far og all trøsts Gud ... trøster oss i all vår trengsel.» Disse ordene gjorde så sterkt inntrykk på beboeren at han ba broren om å lese versene en gang til. Han sa at han og hans kone trengte trøst, og nå var han interessert i å få vite mer om Bibelens budskap. Er du ikke enig i at Guds Ord har stor kraft i felttjenesten? – Apg 19:20.

NÅR VI UNDERVISER FRA TALERSTOLEN

11. Hvilket ansvar har brødre som underviser fra talerstolen?

11 Vi er alle glade for å komme sammen på møtene og stevnene våre. Vi er der først og fremst for å tilbe Jehova. Men i tillegg har vi nytte av den åndelige undervisningen vi får. Brødre som holder taler ved disse anledningene, har et stort privilegium. Men de bør tenke på at de samtidig har et stort ansvar. (Jak 3:1) De må alltid forsikre seg om at undervisningen er basert på Guds Ord. Hvis du får i oppdrag å undervise fra talerstolen, hvordan kan du da bruke kraften i Bibelen for å nå tilhørerne dine?

12. Hvordan kan en taler sørge for at Bibelen er ryggraden i talen hans?

12 Sørg for at Bibelen er ryggraden i talen din. (Joh 7:16) Hva innebærer det? Pass på at ingenting – opplevelser, illustrasjoner eller selve framføringen av talen – overskygger eller tar oppmerksomheten bort fra de skriftstedene du bruker. Husk også at det å ganske enkelt lese en rekke skriftsteder ikke er det samme som å undervise fra Bibelen. Hvis du leser for mange skriftsteder, kan det hende at ingen av dem fester seg hos tilhørerne. Så tenk grundig over hvilke vers du vil bruke som nøkkelskriftsteder, og ta deg tid til å lese, forklare, illustrere og anvende dem på en god måte. (Neh 8:8) Når en tale er basert på en disposisjon som er utarbeidet av organisasjonen, så studer disposisjonen og skriftstedene i den. Prøv å forstå hvordan det som står i disposisjonen, støttes av de skriftstedene det er henvist til. Velg deretter ut skriftsteder som vil få fram poengene i  disposisjonen. (Du kan finne gode forslag i leksjonene 21–23 i Dra nytte av den teokratiske tjenesteskolen.) Framfor alt: Be om at Jehova må hjelpe deg til å formidle de dyrebare tankene fra hans Ord. – Les Esra 7:10; Ordspråkene 3:13, 14.

13. (a) Hvilken virkning hadde den måten et skriftsted ble brukt på fra talerstolen, på en søster? (b) Hvordan har du hatt utbytte av den måten Bibelen har blitt brukt på på møtene våre?

13 Den måten et skriftsted blir brukt på fra talerstolen, kan gjøre dypt inntrykk. Slik var det for en søster i Australia. Hun hadde hatt en tragisk oppvekst. Senere hadde hun reagert positivt på Bibelens budskap og innviet livet sitt til Jehova. Likevel tok det mange år før hun klarte å tro på at Jehova var glad i henne. Hva var det som hjalp henne? Vendepunktet kom da hun mediterte over et skriftsted som hadde blitt brukt på et møte, og som hun knyttet til andre skriftsteder. * Har du noen gang opplevd at et skriftsted som har blitt brukt på et møte eller stevne, har berørt deg på lignende måte? – Neh 8:12.

14. Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for Jehovas Ord?

14 Er vi ikke takknemlige for at Jehova har gitt oss mennesker sitt skrevne Ord, Bibelen? I sin kjærlighet har han ikke bare gitt oss det, men har også holdt sitt løfte om at det skal bestå. (1. Pet 1:24, 25) Vi ønsker derfor å lese Guds Ord regelmessig, følge det i vårt eget liv og bruke det for å hjelpe andre. Når vi gjør det, viser vi at vi er takknemlige for den skatt som Bibelen er, og framfor alt at vi elsker dens Forfatter, Jehova Gud.

^ avsn. 13 Se rammen « Vendepunktet».