Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  September 2016

«Måtte dine hender ikke synke»

«Måtte dine hender ikke synke»

«Måtte dine hender ikke synke.» – SEF 3:16.

SANGER: 81, 32

1, 2. (a) Hva slags problemer møter mange i dag, og hva fører det til? (b) Hvilket sikkert løfte får vi i Jesaja 41:10, 13?

EN SØSTER som er pioner og gift med en eldste, sier: «Selv om jeg har gode åndelige rutiner, har jeg i mange år slitt med bekymringer. Det tar fra meg nattesøvn, går ut over helsen og påvirker den måten jeg behandler andre på, og noen ganger har jeg bare lyst til å gi opp og være for meg selv.»

2 Kan du forstå disse følelsene? Livet i Satans onde verden utsetter oss for et stort press, noe som kan forårsake bekymringer og føles veldig tungt. Bekymringene kan sammenlignes med et anker på en båt som hindrer båten i å gå framover. (Ordsp 12:25) Hva kan få deg til å føle det på den måten? Kanskje du har sorg etter å ha mistet en du er glad i, kjemper med en alvorlig sykdom eller prøver å forsørge familien i disse økonomisk vanskelige tidene, eller kanskje du møter motstand. Den følelsesmessige påkjenningen dette fører til, kan etter hvert tappe deg for krefter. Kanskje du til og med mister gleden. Men du kan være sikker på at Gud gjerne vil gi deg en hjelpende hånd. – Les Jesaja 41:10, 13.

3, 4. (a) Hvordan blir ordet «hender» brukt i Bibelen? (b) Hva kan få oss til å la hendene synke?

3 Bibelen bruker ofte forskjellige deler av menneskekroppen  for å illustrere ulike egenskaper eller handlinger. Hånden blir for eksempel nevnt hundrevis av ganger. Det at en persons hender blir styrket, kan bety at han blir oppmuntret, styrket eller satt i stand til å gå til handling. (1. Sam 23:16; Esra 1:6) Det kan også bety at han får et positivt og optimistisk syn på framtiden.

4 Noen ganger bruker Bibelen uttrykksmåten «å la hendene synke» om det å bli motløs, bli nedtrykt eller miste håpet. (2. Krøn 15:7; Hebr 12:12) Det er ikke uvanlig at en som er motløs, gir opp. Hvis du opplever forhold som er en påkjenning for deg, eller som gjør at du føler deg langt nede fysisk, følelsesmessig eller til og med åndelig, hvor kan du da få den oppmuntringen du trenger? Hva kan motivere og styrke deg til å holde ut og føle glede?

«JEHOVAS HÅND ER IKKE BLITT FOR KORT TIL Å FRELSE»

5. (a) Hva kan vi komme til å gjøre når det oppstår problemer, men hva bør vi minne oss selv om? (b) Hva skal vi se på nå?

5 Les Sefanja 3:16, 17. I stedet for å gi etter for frykt og motløshet, som er som å la hendene synke, bør vi følge vår kjærlige Fars, Jehovas, oppfordring om å ‘kaste all vår bekymring på ham’. (1. Pet 5:7) Jehova har omsorg for oss, slik han hadde omsorg for israelittene. Han sa til dem at hans mektige ‘hånd ikke er for kort til å frelse’ hans lojale tjenere. (Jes 59:1) Vi skal nå se på tre eksempler fra Bibelen som viser at Jehova både ønsker og er i stand til å styrke sitt folk til å gjøre hans vilje til tross for vanskeligheter som virker overveldende. Se hvordan disse eksemplene kan styrke deg.

6, 7. Hvilke viktige ting kan vi lære av israelittenes seier over amalekittene?

6 Kort tid etter at israelittene mirakuløst ble befridd fra slaveriet i Egypt, ble de angrepet av amalekittene. Josva fulgte de instruksene Moses gav, og ledet modig israelittene ut i kamp. I mellomtiden tok Moses med seg Aron og Hur til en høyde i nærheten som de kunne se slagmarken fra. Var disse tre mennene feige, og stakk de av fra kampen? Absolutt ikke!

7 Moses satte en plan ut i livet som viste seg å gi seier. Han holdt hendene og den sanne Guds stav opp mot himmelen. Så lenge han gjorde det, gav Jehova israelittenes hender styrke til å ha overtaket over amalekittene. Men så snart hendene til Moses ble tunge og han begynte å senke dem, fikk amalekittene overtaket. Aron og Hur handlet besluttsomt og «tok ... en stein og la under [Moses], og han satte seg på den; og Aron og Hur støttet hendene hans, den ene på den ene siden og den andre på den andre siden, slik at hendene hans var støe helt til solen gikk ned». Ja, Guds mektige hånd satte israelittene i stand til å vinne kampen. – 2. Mos 17:8–13.

8. (a) Hvordan reagerte Asa da etiopierne truet Juda? (b) Hvordan kan vi etterligne den måten Asa viste tillit til Gud på?

8 Også på kong Asas tid viste Jehova at hans hånd ikke var for kort. Bibelen forteller om mange slag som ble utkjempet, men den største hæren som er nevnt, er hæren til etiopieren Serah. Han hadde en million erfarne soldater. Etiopierne var nesten dobbelt så mange som soldatene i Asas hær. Du kan sikkert forestille deg hvor lett det kunne ha vært for Asa å bli bekymret og redd og å la hendene synke og gi opp. Men Asa var i stedet  rask med å vende seg til Jehova for å få hjelp. Fra et militært synspunkt kunne det virke umulig å slå etiopierne, men «for Gud er alt mulig». (Matt 19:26) Gud viste sin store makt og «tilføyde ... etiopierne nederlag foran Asa», som hadde et hjerte som «viste ... seg å være helt med Jehova alle hans dager». – 2. Krøn 14:8–13; 1. Kong 15:14.

9. (a) Hva hindret ikke Nehemja i å gjenoppbygge Jerusalems mur? (b) Hvordan besvarte Gud Nehemjas bønn?

9 Forestill deg hvordan Nehemja må ha følt det da han drog til Jerusalem. Byen var nesten forsvarsløs, og jødene var veldig motløse. Truslene fra utenlandske motstandere fikk dem til å la hendene synke, til å slutte å gjenoppbygge Jerusalems mur. Hvordan reagerte Nehemja? Lot han hendene synke? Ble han motløs? Nei! I likhet med Moses, Asa og andre trofaste tjenere for Jehova hadde Nehemja allerede gjort det til en vane å be til Jehova om hjelp. Og denne gangen var ikke noe unntak. For jødene kunne hindringene kanskje virke uoverstigelige, men Jehova besvarte Nehemjas oppriktige bønn om hjelp. Han brukte sin «store makt» og «sterke hånd» til å styrke jødenes hender. (Les Nehemja 1:10; 2:17–20; 6:9.) Tror du at Jehova bruker sin «store makt» og «sterke hånd» til å styrke sine tjenere i dag?

JEHOVA VIL STYRKE DINE HENDER

10, 11. (a) Hvordan prøver Satan å få oss til å la hendene synke? (b) Hva bruker Jehova for å gi oss kraft og styrke? (c) Hvordan har du hatt nytte av den undervisningen Jehova gir?

10 Vi kan være sikre på at Djevelen aldri vil la sine hender synke i sine forsøk på å få oss til å slutte med våre kristne aktiviteter. Han bruker løgner og trusler fra myndigheter, religiøse ledere og frafalne. Hva er målet hans? Det er å få oss til å la hendene synke så vi tar det med ro i arbeidet med å forkynne det gode budskap om Riket. Men Jehova kan og vil gi oss styrke ved hjelp av sin hellige ånd. (1. Krøn 29:12) Det er viktig at vi benytter oss av hans ånd, slik at vi kan takle de utfordringene vi møter på grunn av Satan og hans onde ordning. (Sal 18:39; 1. Kor 10:13) Vi kan også være takknemlige for at vi har Guds Ord, som er et produkt av den hellige ånd. Og tenk på den åndelige maten basert på Bibelen som vi får hver måned. Ordene i Sakarja 8:9, 13 (les) ble uttalt på den tiden da templet i Jerusalem ble gjenoppbygd, men er aktuelle for oss også.

11 Noe annet som gjør oss sterkere, er den undervisningen Jehova gir oss på møtene, stevnene og de teokratiske skolene våre. Denne opplæringen kan hjelpe oss til å tjene Gud med rette motiver, til å sette oss åndelige mål og til å ta hånd om de mange kristne ansvarsoppgavene vi har. (Sal 119:32) Er du ivrig etter å hente styrke gjennom denne opplæringen?

12. Hva må vi gjøre for å holde oss åndelig sterke?

12 Jehova hjalp israelittene til å slå amalekittene og etiopierne, og han gav Nehemja og dem han samarbeidet med, kraft til å fullføre gjenoppbyggingsarbeidet. Gud vil på lignende måte gi oss styrke til å stå fast når vi opplever motstand, likegyldighet og bekymringer, slik at vi kan klare å fortsette å forkynne. (1. Pet 5:10) Vi forventer ikke at Jehova skal gjøre mirakler for oss. Vi bør gjøre vårt. Det innebærer at vi leser i Guds Ord hver dag, forbereder oss til og er til stede på møtene hver uke, gir vårt sinn og hjerte næring gjennom personlig  studium og familiestudium og alltid støtter oss til Jehova i bønn. Vi må aldri la andre aktiviteter få komme i veien for disse tingene, som Jehova styrker og oppmuntrer oss gjennom. Hvis du merker at du har latt hendene synke på noen av disse områdene, så be til Gud om hjelp. Legg så merke til hvordan hans ånd gir deg kraft, slik at du får både et ønske om og styrke til å gjøre noe med situasjonen. (Fil 2:13) Men hva kan du gjøre for å styrke andres hender?

STYRK ANDRES HENDER

13, 14. (a) Hva var det som gav en bror styrke etter at hans kone døde? (b) På hvilke måter kan vi styrke andre?

13 Jehova har gitt oss et verdensomfattende brorskap, omsorgsfulle brødre og søstre som kan gi oss oppmuntring. Husk at apostelen Paulus skrev: «Rett opp de hender som henger ned, og de svekkede knær, og fortsett å gjøre rette stier for deres føtter.» (Hebr 12:12, 13) Mange i det første århundre fikk slik hjelp av sine brødre og søstre. Det får også mange i dag. En bror som hadde mistet sin kone og opplevd andre vonde ting, sa: «Jeg lærte at vi ikke kan velge hvilke prøvelser vi blir utsatt for, og heller ikke på hvilket tidspunkt vi blir prøvd, eller hvor ofte vi blir prøvd. Bønn og personlig studium har vært som en redningsvest som har gjort at jeg har holdt hodet over vannet. Og den støtten jeg har fått fra mine åndelige brødre og søstre, har gitt meg mye trøst. Jeg har forstått hvor viktig det er å utvikle et nært og personlig forhold til Jehova før det oppstår vanskelige situasjoner.»

Alle i menigheten kan være til oppmuntring for andre (Se avsnitt 14)

14 Aron og Hur støttet hendene til Moses i bokstavelig forstand under et slag. Hva med oss? Vi kan se etter måter vi kan støtte og gi andre praktisk hjelp på. Hvem kan vi hjelpe? Vi kan støtte dem som har begrensninger på grunn av høy alder eller helseproblemer, møter motstand fra familien, er ensomme eller sørger over en de har mistet. Vi kan også styrke unge som blir utsatt for press til å gjøre gale ting eller press til å oppnå suksess i denne verden gjennom utdanning eller en prestisjefylt eller godt betalt jobb. (1. Tess 3:1–3; 5:11, 14) Se etter måter du kan vise andre oppriktig interesse på når du er i Rikets sal, er ute i tjenesten, spiser sammen med noen eller snakker med noen i telefonen.

15. Hvilken virkning kan positive ord ha på våre brødre og søstre?

15 Etter at Asa hadde vunnet den store seieren over etiopierne, oppmuntret profeten Asarja ham og folket ved å si: «Vær modige og la ikke deres hender synke, for det finnes en lønn for deres virksomhet.» (2. Krøn 15:7) Dette motiverte Asa til å gjøre mange forandringer for å gjenopprette den rene tilbedelse. På lignende måte kan positive ting som du sier, ha stor innvirkning på andre og motivere dem til å gjøre mer i tjenesten for Jehova. (Ordsp 15:23) Og ikke glem hvilken styrkende virkning det kan ha på andre at du rekker opp hånden på møtene og kommer med oppbyggende kommentarer.

16. Hvordan kan de eldste etterligne Nehemja? Nevn et eksempel på hvordan brødre og søstre har hjulpet deg personlig.

16 Jehova hjalp Nehemja og de andre jødene som bygde opp igjen Jerusalems mur, til å ‘styrke sine hender til arbeidet’. Det gjorde at de fullførte muren på bare 52 dager! (Neh 2:18; 6:15, 16) Nehemja gjorde mer enn bare å føre tilsyn med arbeidet. Han var selv med på å  bygge muren. (Neh 5:16) Mange eldste har kunnet etterligne Nehemja ved å være med på teokratiske byggeprosjekter eller ved å rengjøre og vedlikeholde sin lokale Rikets sal. Og når disse kjærlige mennene samarbeider med andre forkynnere i tjenesten og foretar hyrdebesøk, styrker de de svake hendene til dem som er urolige i hjertet. – Les Jesaja 35:3, 4.

«MÅTTE DINE HENDER IKKE SYNKE»

17, 18. Hva kan vi være sikre på når vi står overfor problemer eller er bekymret?

17 Når vi tjener skulder ved skulder med våre brødre og søstre, fremmer vi enheten blant oss. Vi får også venner for livet og øker vår egen og våre trosfellers tillit til de kommende velsignelsene under Guds rike. Når vi styrker andres hender, hjelper vi dem til å utholde vanskelige omstendigheter og til å fortsette å ha et positivt og optimistisk syn på framtiden. Når vi gjør dette, hjelper vi samtidig oss selv til å holde fokus og til å ha klart for oss at det Gud har lovt oss, virkelig kommer til å skje. Ja, det styrker våre egne hender også.

18 Det at vi tenker over hvordan Jehova ved forskjellige anledninger støttet og beskyttet sine trofaste tjenere i fortiden, bør gi oss sterkere tro på og tillit til ham. Så «måtte dine hender ikke synke» når du utsettes for press og står overfor problemer. Vend deg til Jehova i bønn og la hans mektige hånd styrke deg og lede deg til Rikets velsignelser. – Sal 73:23, 24.