Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET (STUDIEUTGAVE) SEPTEMBER 2016

«Guds ord er levende»

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Hva er det «Guds ord» som Hebreerne 4:12 sier «er levende og utfolder kraft»?

Sammenhengen viser at det apostelen Paulus siktet til, var Guds budskap, eller Guds erklærte hensikt, for eksempel det som står i Bibelen.

Publikasjonene våre henviser ofte til Hebreerne 4:12 for å vise at Bibelen har kraft til å forandre folks liv, og dette skriftstedet kan godt anvendes på den måten. Men det er nyttig å se på den sammenhengen Hebreerne 4:12 står i. Paulus oppfordret de kristne hebreerne til å handle i harmoni med Guds hensikter. Mange av disse hensiktene var beskrevet i De hellige skrifter. Som et eksempel viste Paulus til at de israelittene som hadde blitt utfridd fra Egypt, hadde utsikter til å få gå inn i det lovte land, ‘et land som fløt med melk og honning’. Der ville de kunne glede seg over virkelig ro og hvile. – 2. Mos 3:8; 5. Mos 12:9, 10.

Dette var Guds erklærte hensikt. Men senere forherdet israelittene sitt hjerte og unnlot å vise tro, noe som førte til at de fleste av dem ikke fikk gå inn til denne hvilen. (4. Mos 14:30; Jos 14:6–10) Paulus viste imidlertid at det fremdeles fantes «et løfte om å komme inn til [Guds] hvile». (Hebr 3:16–19; 4:1) Dette løftet er helt tydelig en del av Guds erklærte hensikt. I likhet med de kristne hebreerne kan vi lese om og handle i harmoni med denne hensikten. For å understreke at dette løftet er basert på Skriftene, siterte Paulus deler av 1. Mosebok 2:2 og Salme 95:11.

Det bør helt klart gjøre inntrykk på oss at «et løfte om å komme inn til [Guds] hvile er latt tilbake», at løftet gjelder fortsatt. Vi har tillit til at det virkelig er mulig å komme inn til Guds hvile, og vi har tatt skritt for å kunne gjøre det. Vi har ikke gjort det ved å forsøke å holde Moseloven eller på andre måter prøve å gjøre oss fortjent til Jehovas godkjennelse. Nei, vi har i tro og med glede handlet i harmoni med Guds åpenbarte hensikt og fortsetter å gjøre det. I tillegg har tusener verden over begynt å studere Bibelen og å lære om de måtene Gud har gitt uttrykk for sin hensikt på. Mange av dem har blitt motivert til å forandre livsstilen, til å vise tro og til å bli døpte kristne. Den måten de har reagert på, viser tydelig at «Guds ord er levende og utfolder kraft». Guds budskap, slik det kommer fram i Bibelen, har allerede hatt innvirkning på livet vårt og vil fortsette å utfolde kraft i livet vårt.