Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Dere unge, styrk troen deres

Dere unge, styrk troen deres

«Tro er ... det tydelige bevis for virkelige ting, enda de ikke ses.» – HEBR 11:1.

SANGER: 41, 69

1, 2. Hvilket press kan unge i dag oppleve, og hva kan de gjøre for å takle det?

«DU VIRKER altfor smart til å tro på Gud», sa en medelev til en ung søster i Storbritannia. En bror i Tyskland skrev: «Lærerne mine ser på Bibelens skapelsesberetning som en myte. Og de tar det som en selvfølge at elevene tror på evolusjon.» En ung søster i Frankrike sa: «Noen av lærerne på skolen min synes det er veldig rart at det fremdeles er elever som tror på Bibelen.»

2 Er du en ung tjener for Jehova eller en som lærer om Ham? Føler du deg presset til å akseptere vanlige oppfatninger, for eksempel om evolusjon, i stedet for å tro på en Skaper? I så fall er det ting du kan gjøre for å styrke troen din og holde den sterk. Én ting du kan gjøre, er å bruke din gudgitte tenkeevne, som «skal holde vakt over deg». Den vil beskytte deg mot oppfatninger som kan ødelegge troen din. – Les Ordspråkene 2:10–12.

3. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

3 Ekte tro er basert på nøyaktig kunnskap om Gud. (1. Tim 2:4) Så når du studerer Guds Ord og våre kristne publikasjoner, bør du ikke bare skumme igjennom stoffet. Bruk  tenkeevnen din, slik at du «får tak i meningen» i det du leser. (Matt 13:23) La oss se hvordan du ved å gjøre dette kan styrke troen din på at Gud er Skaperen, og at Bibelen kommer fra Gud. Dette er ting som det ikke mangler ‘tydelige beviser’ for. – Hebr 11:1.

HVORDAN DU KAN STYRKE TROEN DIN

4. Hvorfor er det alltid en form for tro inne i bildet, enten en mener at livet er blitt til ved en skapelse eller ved evolusjon, og hva bør vi derfor gjøre?

4 Har noen sagt til deg at de tror på evolusjon fordi det er basert på vitenskap, og at man ikke kan tro på Gud siden man ikke kan se ham? Det er mange som tenker slik. Men vi bør huske dette: Enten en mener at livet er blitt til ved en skapelse eller ved evolusjon, er det snakk om en form for tro. Hvorfor? Det er ingen av oss som har sett Gud eller sett noe bli skapt. (Joh 1:18) Og ingen mennesker – verken vitenskapsfolk eller andre – har sett én livsform utvikle seg til en annen. Ingen har for eksempel sett at et krypdyr har utviklet seg til et pattedyr. (Job 38:1, 4) Så vi må alle undersøke bevismaterialet og bruke vår tenkeevne for å komme fram til fornuftige konklusjoner. Apostelen Paulus skrev om skaperverket: «[Guds] usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ja hans evige kraft og guddommelighet, ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet, slik at de er uten unnskyldning.» – Rom 1:20.

Gjør god bruk av de studieverktøyene du har, når du skal snakke med andre om det du tror på (Se avsnitt 5)

5. Hvordan blir vi som Guds folk hjulpet til å bruke våre oppfatningsevner?

5 Å ‘oppfatte’ noe kan innebære tanken om å skjønne noe som ikke med en gang er synlig eller helt opplagt. (Hebr 11:3) Det er ikke bare snakk om å bruke øynene og ørene, men også tenkeevnen. Jehovas organisasjon har gitt oss mange nyttige hjelpemidler som det ligger grundige undersøkelser bak, og som hjelper oss til å ‘se’ vår Skaper med troens øyne. (Hebr 11:27) Vi har blant annet fått filmen Det fantastiske skaperverket vitner om Guds egenskaper, brosjyrene Ble livet skapt? og Livets opprinnelse – fem spørsmål verdt å stille og boken Finnes det en Skaper  som bryr seg om oss? Vi får også mye fint og tankevekkende stoff i bladene våre. I Våkn opp! er det ofte intervjuer med forskere og andre som forklarer hvorfor de nå tror på Gud. Artikkelserien «Står det en Designer bak?» inneholder eksempler på fantastisk design i naturen. Forskere prøver ofte å etterligne disse enestående designene.

6. Hva er noen av fordelene med å bruke de hjelpemidlene vi har fått, og hvordan har du hatt nytte av dem?

6 En bror på 19 år i USA sier om de to brosjyrene som ble nevnt i forrige avsnitt: «De har vært til utrolig stor hjelp for meg. Jeg har studert disse brosjyrene minst ti ganger.» En søster i Frankrike skriver: «Jeg synes artiklene ‘Står det en Designer bak?’ er så fascinerende! De viser at de beste ingeniørene kanskje klarer å etterligne de avanserte designene vi ser i naturen, men at de aldri kommer til å lage noe som er like bra.» Foreldrene til en 15-åring i Sør-Afrika forteller: «Det første datteren vår vanligvis leser i Våkn opp!, er intervjuartikkelen.» Hva med deg? Drar du full nytte av disse brosjyrene og artiklene? De kan hjelpe deg til å få en tro som er som et tre som har dype røtter og kan stå imot sterke vinder. Du vil kunne se hva som er uriktige oppfatninger, og avvise dem. – Jer 17:5–8.

DIN TRO PÅ BIBELEN

7. Hvorfor vil Gud at du skal bruke din fornuft?

7 Er det galt å stille oppriktige spørsmål om hvorfor man kan tro på Bibelen? Nei, det er det ikke! Jehova vil at du skal bruke ‘din fornuft’ til å finne ut hva som er sant. Han vil ikke at du skal tro på noe bare fordi andre gjør det. Så bruk tenkeevnen din til å skaffe deg nøyaktig kunnskap. Denne kunnskapen kan så bli et solid grunnlag for en sterk tro. (Les Romerne 12:1, 2; 1. Timoteus 2:4.) Én måte å få slik kunnskap på er å studere bestemte emner som du har lyst til å lære mer om.

8, 9. (a) Hvilke studieprosjekter har noen hatt glede av? (b) Hvordan har noen hatt nytte av å meditere over det de studerer?

8 Noen har valgt studieprosjekter der de har undersøkt bibelske profetier eller Bibelens historiske og vitenskapelige nøyaktighet og hvordan den stemmer med arkeologiske funn. Én spennende profeti er den som står i 1. Mosebok 3:15. Dette verset introduserer Bibelens hovedtema – at Guds rike skal hellige Jehovas navn og slå fast at Jehova har rett til å styre, og at hans styre er det beste. Dette ene verset viser ved hjelp av billedspråk hvordan Jehova skal sette en stopper for menneskenes lidelser. Hvordan kan du studere 1. Mosebok 3:15? Du kan for eksempel lage en tidslinje. Der kan du skrive nøkkelskriftsteder som viser hvordan Gud litt etter litt har kastet lys over hva dette verset betyr, deriblant hvem som er omtalt, og skriftsteder som viser at profetien vil bli oppfylt. Når du gjør dette, vil du se hvordan skriftstedene passer sammen og danner et helhetlig bilde, noe som vil gjøre deg overbevist om at Bibelens profeter og skribenter må ha blitt ledet av Jehovas hellige ånd. – 2. Pet 1:21.

9 En bror i Tyskland skrev: «Temaet Guds rike går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det er tilfellet selv om det var rundt 40 menn som skrev Bibelen. Og mange av dem levde ikke samtidig og kjente ikke hverandre.» En australsk søster likte godt den studieartikkelen i Vakttårnet for 15. desember 2013 som handlet om den jødiske påsken. Denne spesielle høytiden har nær sammenheng  med 1. Mosebok 3:15 og det at Messias skulle komme. «Det studiet åpnet øynene mine for hvor fantastisk Jehova er», skrev hun. «Det gjorde virkelig inntrykk på meg at noen har tenkt ut denne ordningen for israelittene, og at den skulle være et forbilde som ble oppfylt i forbindelse med Jesus. Jeg måtte rett og slett stoppe opp og tenke over hvor utrolig dette profetiske påskemåltidet var!» Hvorfor følte denne søsteren det slik? Hun tenkte grundig over det hun leste, og ‘fikk tak i meningen’. Det styrket troen hennes og gjorde at hun kom nærmere Jehova. – Matt 13:23.

10. Hvorfor er det at bibelskribentene var så ærlige, noe som styrker vår tillit til det de skrev?

10 Noe annet som det er trosstyrkende å tenke på, er bibelskribentenes mot og ærlighet. Mange skribenter i gammel tid skrev bare positive ting om landet sitt og herskerne sine og hadde lett for å overdrive. Men Jehovas profeter snakket alltid sant og fortalte om feil som deres eget folk, også kongene deres, gjorde. (2. Krøn 16:9, 10; 24:18–22) De fortalte også åpent om sine egne feil og om feil som andre tjenere for Gud begikk. (2. Sam 12:1–14; Mark 14:50) «En slik ærlighet er sjelden», sier en ung bror i Storbritannia. «Den styrker tilliten til at Bibelen virkelig kommer fra Jehova.»

11. Hvordan kan unge få større verdsettelse av Bibelens prinsipper?

11 Mange er overbevist om at Bibelen er inspirert av Gud, fordi de ser hvilke gode resultater det gir å leve etter den. (Les Salme 19:7–11.) En ung søster i Japan skriver: «Når familien min levde etter det Bibelen lærer, var vi virkelig lykkelige. Vi opplevde fred, samhold og kjærlighet.» Bibelens prinsipper beskytter oss mot falsk tilbedelse og mot overtroiske oppfatninger som mange er slaver av. (Sal 115:3–8) Hva er noen av følgene av å tro at det ikke finnes noen Gud? De som tror på evolusjon, gjør ofte naturen til en slags gud, for de tillegger den evner som bare Jehova har. De som sier at det ikke finnes noen Gud, mener at det er helt opp til oss mennesker hvordan framtiden vår blir. Men de gir oss ikke noe sikkert håp om en bedre framtid. – Sal 146:3, 4.

NÅR DU SNAKKER MED ANDRE OM DET DU TROR PÅ

12, 13. Hvordan kan du snakke med medelever, lærere eller andre om skapelsen og Bibelen?

12 Hvordan kan du gå fram når du snakker med andre om skapelsen og Bibelen? Ikke gå ut fra at du vet hva andre tror og mener. Noen som sier at de tror på evolusjon, tenker at det også finnes en Gud. De tror at Gud brukte evolusjon til å skape forskjellige livsformer. Andre sier at de tror på evolusjon fordi de tenker at de ikke ville ha lært om det på skolen hvis det ikke hadde vært et faktum. Og noen har sluttet å tro på Gud fordi de er skuffet over religion. Så når du snakker med noen om hvordan livet har blitt til, er det vanligvis best å starte med å stille spørsmål. Finn ut hva den du snakker med, tror. Hvis du ikke er påståelig, men er villig til å lytte, kan det være at han vil høre på det du har å si. – Tit 3:2.

13 Hvis en person sier du er dum som tror på en Skaper, kan du på en respektfull måte be ham forklare hvorfor han tror det han tror. Du kan spørre om han vil forklare hvordan livet kan ha begynt uten en Skaper. Den første livsformen måtte være i stand til å reprodusere seg, å lage kopier av seg selv. En kjemiprofessor sier at den første livsformen blant annet  ville trenge (1) en beskyttende membran, (2) evne til å ta til seg og bruke energi, (3) informasjon i genene og (4) evne til å kopiere denne informasjonen. Han legger til: «En blir slått av hvor kompleks selv den enkleste livsform er.»

14. Hva kan du gjøre hvis du føler at du ikke er forberedt på å snakke om evolusjon og skapelse?

14 Hvis du i en situasjon føler at du ikke er forberedt på å snakke om evolusjon og skapelse, kan du prøve å bruke Paulus’ enkle resonnement: «Ethvert hus blir jo bygd av noen, men den som har bygd alt, er Gud.» (Hebr 3:4) Dette er veldig logisk! Bak et avansert design må det være et intelligent sinn. Du kan også bruke en av publikasjonene våre. En søster gav de to brosjyrene som er nevnt tidligere i artikkelen, til en ung mann som sa at han ikke trodde at det fantes en Gud, og at han trodde på evolusjon. Omkring en uke senere sa han: «Nå tror jeg på Gud.» Han begynte å studere Bibelen, og nå er han en av våre brødre.

15, 16. Hvordan kan du gå fram når du snakker med andre om at Bibelen må komme fra Gud, og hva bør være målet ditt?

15 Du kan gå fram på lignende måte når du snakker med en som ikke er overbevist om at man kan tro på Bibelen. Finn ut hva han faktisk tror, og hvilke emner han er interessert i. (Ordsp 18:13) Hvis han er interessert i vitenskapelige ting, kan det være at han synes det er interessant å se eksempler på at Bibelen er vitenskapelig korrekt. Andre blir kanskje imponert når de får se eksempler på at Bibelen inneholder profetier som har blitt oppfylt, og at den er historisk korrekt. Eller kanskje du kan vise til Bibelens praktiske prinsipper, for eksempel noen av dem vi finner i Bergprekenen.

16 Husk: Målet ditt er å vinne hjerter, ikke diskusjoner. Så vær flink til å lytte. Still oppriktige spørsmål, og snakk på en mild og respektfull måte, spesielt når du snakker med noen som er eldre enn deg. Da er det mer sannsynlig at de vil respektere dine synspunkter. De vil også se at du har tenkt grundig igjennom det du tror på. Det er det ikke alle ungdommer som har gjort. Men husk at du ikke er nødt til å svare dem som bare er ute etter å diskutere, eller som bare vil gjøre narr av det du tror på. – Ordsp 26:4.

GJØR SANNHETEN TIL EN DEL AV DEG SELV

17, 18. (a) Hva kan hjelpe deg til å gjøre sannheten til en del av deg selv? (b) Hvilket spørsmål skal vi se på i den neste artikkelen?

17 For å få en sterk tro er det ikke nok å ha grunnleggende kunnskap om hva Bibelen sier. Så grav dypt i Guds Ord, som om du lette etter skjulte skatter. (Ordsp 2:3–6) Gjør god bruk av slike verktøy som Watchtower Library på dvd, Watchtower ONLINE LIBRARY og Indeks til Vakttårnets publikasjoner eller Emneguide for Jehovas vitner. Og sett deg som mål å lese hele Bibelen. Du kan prøve å gjøre det på ett år. Det er få ting som bygger opp troen så mye som det å lese Guds Ord. En kretstilsynsmann tenker tilbake på da han var ung, og sier: «Én ting som hjalp meg til å forstå at Bibelen er Guds Ord, var å lese den fra perm til perm. De bibelske fortellingene som jeg hadde lært fra jeg var helt liten, gav endelig mening for meg. Det var et vendepunkt i min åndelige vekst.»

18 Dere som er foreldre, har en viktig rolle i den åndelige utviklingen til barna deres. Hvordan kan dere hjelpe dem til å bygge opp en sterk tro? Den neste artikkelen tar opp dette.