Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 40

Hold deg travelt opptatt nå i de siste av «de siste dager»

Hold deg travelt opptatt nå i de siste av «de siste dager»

«Stå fast og vær urokkelige, og ha alltid rikelig å gjøre i tjenesten for Herren.» – 1. KOR 15:58.

SANG 58 Vi leter etter fredens venner

INTRODUKSJON *

1. Hva overbeviser oss om at vi lever i «de siste dager»?

HVIS du er født etter 1914, har du levd hele livet i «de siste dager» for den nåværende verdensordningen. (2. Tim 3:1) Vi har alle hørt nyhetsmeldinger om de hendelsene og forholdene som Jesus forutsa ville prege denne tiden. De innbefatter krig, matmangel, jordskjelv, epidemier, økende lovløshet og forfølgelse av Jehovas folk. (Matt 24:3, 7–9, 12; Luk 21:10–12) Vi har også sett mennesker oppføre seg slik apostelen Paulus forutsa. (Se rammen « Hvordan menneskene er nå».) Som tjenere for Jehova er vi overbevist om at vi nå lever i «dagenes siste del». – Mi 4:1, fotn.

2. Hvilke spørsmål trenger vi å vite svarene på?

2 Fordi det har gått så lang tid siden 1914, må vi nå befinne oss i de siste av «de siste dager». Siden enden er så nær, trenger vi å vite svarene på noen viktige spørsmål: Hvilke hendelser vil inntreffe i slutten av «de siste dager»? Og hva forventer Jehova at vi gjør mens vi venter på disse hendelsene?

HVA VIL SKJE I SLUTTEN AV «DE SISTE DAGER»?

3. Hvilken kunngjøring vil nasjonene komme med, ifølge profetien i 1. Tessaloniker 5:1–3?

3 Les 1. Tessaloniker 5:1–3. Paulus nevner «Jehovas dag». I dette skriftstedet sikter «Jehovas dag» til den tidsperioden som begynner med angrepet på «Babylon den store», den falske religions verdensrike, og som ender med Harmageddon. (Åp 16:14, 16; 17:5) Like før den ‘dagen’  begynner, vil nasjonene proklamere: «Fred og sikkerhet!» (Noen bibeloversettelser sier: «Fred og ingen fare.») Verdensledere og internasjonale organisasjoner bruker noen ganger lignende uttrykk når de snakker om å stabilisere forholdet mellom nasjoner. * Men den kunngjøringen om «fred og sikkerhet» som Bibelen nevner, vil være annerledes. Hvorfor? Når denne kunngjøringen kommer, vil mange tro at verdens ledere har klart å gjøre verden til et tryggere og sikrere sted. Men i virkeligheten vil det komme en «plutselig tilintetgjørelse», for den ‘store trengsel’ vil begynne. – Matt 24:21.

Ikke la deg lure av nasjonenes falske påstand om at de har oppnådd «fred og sikkerhet» (Se avsnittene 3–6) *

4. (a) Hva vet vi ennå ikke når det gjelder kunngjøringen om «fred og sikkerhet»? (b) Hva vet vi allerede nå om denne kunngjøringen?

4 Det er visse ting vi vet om kunngjøringen om «fred og sikkerhet». Men det er også ting vi ikke vet. Vi vet ikke hva det er som vil få verdens ledere til å komme med denne kunngjøringen, eller hvordan den vil bli gitt. Og vi vet ikke om det vil dreie seg om bare én kunngjøring eller en rekke kunngjøringer. Men uansett hva som kommer til å skje, vet vi dette: Vi må ikke la oss lure til å tro at verdens ledere virkelig kan skape verdensfred. Samtidig er dette den kunngjøringen vi har fått beskjed om å være våkne for. Den er tegnet på at «Jehovas dag» skal til å begynne!

5. Hvordan hjelper 1. Tessaloniker 5:4–6 oss til å være klare når «Jehovas dag» kommer?

5 Les 1. Tessaloniker 5:4–6. Paulus’ oppfordring viser hvordan vi kan være klare når «Jehovas dag» kommer. Vi kan «ikke fortsette å sove, som de andre». Vi er nødt til å «holde oss våkne» og være på vakt. Vi må for eksempel passe på at vi fortsetter å være nøytrale og aldri engasjerer oss i politiske saker. Hvis vi skulle bli involvert i slike saker, kunne vi bli «en del av verden». (Joh 15:19) Vi vet at det bare er Guds rike som kan skape verdensfred.

6. Hva ønsker vi å hjelpe andre til å gjøre, og hvorfor?

6 I tillegg til at vi selv holder oss våkne, ønsker vi å hjelpe andre til å få øynene opp for det Bibelen har forutsagt skulle skje i verden. Vi må huske at så snart den store trengsel har begynt, vil det være for sent for folk å begynne å tjene Jehova. Det er derfor forkynnelsesarbeidet vårt haster så mye! *

HOLD DEG TRAVELT OPPTATT MED Å FORKYNNE

I vår forkynnelse i dag viser vi at det bare er Guds rike som kan gjøre verden til et virkelig trygt sted (Se avsnittene 7–9)

7. Hva forventer Jehova at vi gjør nå?

7 I den korte tiden som er igjen før «Jehovas dag» begynner, forventer Jehova at vi holder oss travelt opptatt i  forkynnelsesarbeidet. Vi må passe på at vi har «rikelig å gjøre i tjenesten for Herren». (1. Kor 15:58) Jesus forutsa hva vi skulle gjøre. Da han snakket om alle de betydningsfulle tingene som skulle skje i de siste dager, sa han blant annet: «Det gode budskap må først forkynnes i alle nasjonene.» (Mark 13:4, 8, 10; Matt 24:14) Tenk på dette: Hver gang du deltar i forkynnelsen, er du med på å oppfylle denne bibelske profetien!

8. Hvilken framgang har forkynnelsen av Riket hatt?

8 Hva kan sies om den framgang som forkynnelsen av Riket har hatt? År for år har dette arbeidet gått framover. Tenk bare på hvordan tallet på forkynnere har økt verden over i de siste dager. I 1914 var det 5155 forkynnere i 43 land. I dag er det over 8,5 millioner forkynnere i 240 land og områder! Likevel er ikke arbeidet vårt slutt. Vi må fortsette å forkynne at Guds rike er den eneste løsningen på alle menneskenes problemer. – Sal 145:11–13.

9. Hvorfor må vi fortsette å forkynne budskapet om Riket?

9 Forkynnelsesarbeidet vårt vil ikke være ferdig før Jehova sier at det er det. Hvor mye tid er det igjen til at folk kan lære Jehova Gud og Jesus Kristus å kjenne? (Joh 17:3) Det vet vi ikke. Men vi vet at fram til den store trengsel begynner, er det fortsatt mulig for alle som har «den rette innstillingen, slik at de [kan] få evig liv», å ta imot det gode budskap og velge å tjene Jehova. (Apg 13:48) Hvordan kan vi hjelpe disse menneskene før det er for sent?

10. Hvordan hjelper Jehova oss til å lære andre sannheten?

10 Gjennom sin organisasjon gir Jehova oss alt vi trenger for å lære andre sannheten. Vi får for eksempel opplæring hver uke på midtukemøtet. Dette møtet hjelper oss til å vite hva vi kan si på førstegangsbesøk og gjenbesøk, og lærer oss hvordan vi kan lede bibelstudier. Jehovas organisasjon har også gitt oss de tingene vi har i verktøykassen vår. Disse verktøyene hjelper oss til å ...

 • få i gang samtaler

 • vekke interesse for budskapet

 • gi folk lyst til å lære mer

 •   undervise i sannheten på bibelstudier

 • gjøre folk kjent med nettstedet vårt og invitere dem til Rikets sal

Det er selvfølgelig ikke nok bare å ha disse verktøyene. Vi må bruke dem. * Hvis du for eksempel etter en fin samtale med en interessert gir ham en traktat eller et blad, har han noe å lese til du får kontaktet ham igjen. Det er vårt personlige ansvar å holde oss travelt opptatt i forkynnelsen av Riket hver måned ved å gjøre det vi kan.

11. Hvorfor har det blitt laget et nettbasert bibelkurs på jw.org?

11 Et annet eksempel på hvordan Jehova hjelper folk til å bli kjent med sannheten, er vårt nettbaserte bibelkurs på jw.org®. (På det engelske nettstedet finner du det under BIBLE TEACHINGS > ONLINE LESSONS.) Hvorfor har dette bibelkurset blitt laget? På verdensbasis er det hver måned titusener av mennesker som søker på nettet etter hjelp til å lære om Bibelen. Bibelkurset på nettstedet vårt kan hjelpe disse menneskene til å komme i gang med å lære om Bibelens sannhet. Noen av dem du snakker med, nøler kanskje med å takke ja til å ha et bibelstudium sammen med en personlig lærer. I så fall kan du vise dem det nettbaserte bibelkurset på nettstedet vårt eller sende dem en lenke til det. *

12. Hva kan en person lære ved hjelp av vårt nettbaserte bibelkurs?

12 Leksjonene i vårt nettbaserte bibelkurs tar opp disse tre hovedemnene: Bibelen og dens Forfatter, Bibelens hovedpersoner og det håpet Bibelen gir. I disse leksjonene vil den interesserte få lære:

 • Hvordan Bibelen kan hjelpe oss

 • Hvem Jehova, Jesus og englene er

 • Hvorfor Gud skapte menneskene

 • Hvorfor det finnes ondskap og lidelse

Bibelkurset forklarer også hvordan Jehova skal ...

 • gjøre slutt på lidelser og død

 • gi de døde livet tilbake

 • erstatte menneskenes mislykkede styre med Guds rike

13. Er det nettbaserte bibelkurset en erstatning for bibelstudieordningen? Forklar.

13 Det nettbaserte bibelkurset er ikke en erstatning for den vanlige ordningen med bibelstudier. Jesus har gitt oss det privilegiet å gjøre mennesker til disipler. Vi håper at interesserte som gjennomgår leksjonene i det nettbaserte bibelkurset, vil like det de lærer, og få lyst til å lære mer. I så fall vil de kanskje ta imot tilbudet om et bibelstudium. I slutten av hver leksjon blir leseren oppfordret til å bestille et bibelkurs med en personlig lærer. Gjennom nettstedet vårt mottar vi hver dag i gjennomsnitt over 230 bestillinger fra mennesker over hele verden som ønsker et bibelkurs! Slik undervisning med en personlig lærer er helt nødvendig!

FORTSETT Å PRØVE Å GJØRE MENNESKER TIL DISIPLER

14. Hva prøver vi å gjøre så godt vi kan, i tråd med Jesu befaling i Matteus 28:19, 20, og hvorfor?

14 Les Matteus 28:19, 20. Når vi leder bibelstudier, må vi gjøre vårt beste for å ‘gjøre mennesker til disipler og lære dem å holde alt det Jesus har befalt’. Vi må hjelpe mennesker til å forstå hvor viktig det er at de velger å tjene Jehova og støtter hans rike. Dette betyr at vi må prøve å motivere dem vi studerer med, til å gjøre  sannheten til en del av seg selv ved å leve etter det de lærer, innvie livet sitt til Jehova og bli døpt. Det er bare hvis de gjør det, at de vil få overleve Jehovas dag. – 1. Pet 3:21.

15. Hva har vi ikke tid til å gjøre, og hvorfor ikke?

15 Som nevnt er det nå veldig kort tid igjen før enden for denne verdensordningen kommer. Vi har derfor ikke tid til å fortsette å studere med mennesker som ikke viser at de har tenkt å bli disipler av Kristus. (1. Kor 9:26) Arbeidet vårt haster! Det er fortsatt mange som må få høre budskapet om Riket før det er for sent.

HOLD DEG UNNA ALL FALSK RELIGION

16. Hva må vi alle gjøre, ifølge Åpenbaringen 18:2, 4, 5, 8? (Se også fotnoten.)

16 Les Åpenbaringen 18:2, 4, 5, 8. Disse versene nevner noe annet Jehova forventer av dem som tilber ham. Alle sanne kristne må sørge for at det er et tydelig skille mellom dem og falsk religion. En som begynner å studere Bibelen, er kanskje medlem av et religionssamfunn i Babylon den store. Kanskje han har deltatt i religionssamfunnets aktiviteter og vært med på gudstjenester. Eller kanskje han har gitt pengebidrag til et slikt religionssamfunn. Før en som studerer Bibelen sammen med oss, kan bli godkjent som udøpt forkynner, må han bryte alle bånd til falsk religion. Han bør skrive et utmeldelsesbrev eller på annen måte avslutte sitt medlemskap i sitt tidligere religionssamfunn og også i en hvilken som helst annen organisasjon som har bånd til Babylon den store. *

17. Hva slags arbeid må en kristen unngå, og hvorfor?

17 En sann kristen som er ansatt et sted, må passe på at hans ansettelsesforhold ikke har noen tilknytning til Babylon den store på noen måte. (2. Kor 6:14–17) Han vil for eksempel ikke være ansatt av et religionssamfunn. Og en kristen som er ansatt i et hvilket som helst slags firma, ønsker ikke å utføre et omfattende arbeid i eller på en bygning som blir brukt til falsk tilbedelse. Hvis han har eget firma, vil han avgjort ikke gi anbud på eller ta imot tilbud om en jobb som innebærer arbeid for noen del av Babylon den store. Hvorfor inntar vi et så fast standpunkt? Fordi vi ikke ønsker å ha del i gjerningene og  syndene til religiøse organisasjoner som er urene i Guds øyne. – Jes 52:11. *

18. Hvordan viste en bror at det var viktig for ham å holde fast ved bibelske prinsipper i arbeidet sitt?

18 For noen år siden ble en eldste som var selvstendig næringsdrivende, spurt av en entreprenør om han ville ta en liten snekkerjobb på en kirke i den byen broren bodde i. Entreprenøren visste at broren alltid hadde sagt at han ikke ville jobbe på kirker. Men denne gangen var entreprenøren desperat etter å finne en som kunne ta jobben. Likevel holdt broren fast ved bibelske prinsipper og sa nei til oppdraget. Uken etter hadde lokalavisen et bilde av en annen snekker som festet et kors til kirken. Hvis broren hadde gitt etter, kunne det ha vært ham det var bilde av i avisen. Tenk hvor skadelig det ville ha vært for omdømmet hans blant hans brødre og søstre! Tenk også på hvordan Jehova ville ha følt det.

HVA HAR VI LÆRT?

19, 20. (a) Hva har vi lært i denne artikkelen? (b) Hva mer trenger vi å lære?

19 Den neste store hendelsen som snart vil finne sted på verdensarenaen, er ifølge Bibelen at nasjonene skal proklamere «fred og sikkerhet». På grunn av det Jehova har lært oss, vet vi at nasjonene ikke kommer til å oppnå virkelig og varig fred. Hva bør vi gjøre før denne proklamasjonen og den etterfølgende plutselige tilintetgjørelsen kommer? Jehova forventer at vi holder oss travelt opptatt med å forkynne budskapet om Riket og med å prøve å gjøre flere mennesker til disipler. Vi må også holde oss atskilt fra all falsk religion. Det innebærer at vi ikke må være medlem av en organisasjon som er knyttet til Babylon den store, eller være ansatt i et firma som er det.

20 Etter kunngjøringen om «fred og sikkerhet» vil det inntreffe andre betydningsfulle hendelser i de siste av «de siste dager». Det vil også være andre ting Jehova forventer at vi gjør. Hva dreier det seg om, og hvordan kan vi forberede oss på alt som kommer til å skje i nær framtid? Det får vi vite i den neste artikkelen.

SANG 71 Vi er Guds hær av vitner!

^ avsn. 5 Vi kan regne med at nasjonene snart kommer til å hevde at de har oppnådd «fred og sikkerhet». Det vil være tegnet på at den store trengsel skal til å begynne. Hva forventer Jehova at vi skal gjøre fra nå av og fram til da? Denne artikkelen vil hjelpe oss til å få svar på det.

^ avsn. 3 Et eksempel er FN, som på sitt nettsted hevder å «bevare internasjonal fred og sikkerhet».

^ avsn. 23 Se artikkelen «Lær andre sannheten» i Vakttårnet for oktober 2018, som handler om hvordan vi kan bruke det vi har i verktøykassen vår.

^ avsn. 11 Bibelkurset finnes for tiden på engelsk og portugisisk og vil etter hvert bli tilgjengelig på flere språk.

^ avsn. 16 Hvis en organisasjon som arrangerer ungdomsleirer eller fritidsaktiviteter, har tilknytning til falsk religion, kan vi heller ikke være medlem av en slik organisasjon. Et eksempel er KFUK-KFUM (Kristelig Forening for Unge Kvinner og Kristelig Forening for Unge Menn). Selv om noen lokale KFUK-KFUM-foreninger kanskje hevder at aktivitetene deres egentlig ikke er religiøse, er dette i virkeligheten organisasjoner som har religiøse røtter og formål. Se «Spørsmål fra leserne» i The Watchtower for 1. januar 1979 (eller i det svenske Vakttornet for 15. juli 1979).

^ avsn. 17 En grundigere redegjørelse for det bibelske synet på arbeid som har med religiøse organisasjoner å gjøre, blir gitt i «Spørsmål fra leserne» i Vakttårnet for 15. april 1999.

^ avsn. 83 BILDEBESKRIVELSE: Kunder på en kaffebar følger spent med på en ekstra nyhetssending om en kunngjøring om «fred og sikkerhet». Et ektepar som er Jehovas vitner, og som har tatt en pause fra felttjenesten, lar seg ikke lure av denne nyhetsmeldingen.