Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

1918 – for hundre år siden

1918 – for hundre år siden

De første ordene i The Watch Tower for 1. januar 1918 var: «Hva vil året 1918 bringe?» Selv om Den store krigen fremdeles raste i Europa, skjedde det ting i begynnelsen av året som kunne tyde på en positiv utvikling for bibelstudentene og for verden generelt.

VERDEN SNAKKER OM FRED

Den 8. januar 1918 holdt USAs president, Woodrow Wilson, en tale til Kongressen der han presenterte 14 punkter som han mente var helt nødvendige for å oppnå «rettferdig og stabil fred». Han foreslo åpne forhandlinger mellom nasjoner, nedrustning og opprettelsen av en «sammenslutning av nasjoner» som ville gagne «både store og små stater». Wilsons 14 punkter skulle senere bli brukt ved opprettelsen av Folkeforbundet og under forhandlingene om Versailles-traktaten, som satte punktum for den første verdenskrig.

BIBELSTUDENTENE VINNER OVER SINE MOTSTANDERE

Til tross for turbulente forhold året før * så det ut til at det nå var fred i sikte også for bibelstudentene, på grunn av det som skjedde på det årlige forretningsmøtet for Watch Tower Bible and Tract Society.

På dette årsmøtet, som ble holdt den 5. januar 1918, prøvde flere framstående menn som hadde blitt vist bort fra Betel, å ta kontroll over organisasjonen. Richard H. Barber, en trofast reisende tilsynsmann, innledet møtet med bønn. Etter en gjennomgang av det som hadde blitt utrettet året før, ble det årlige valget av styremedlemmer holdt. Bror Barber foreslo Joseph Rutherford og seks andre brødre. En advokat som støttet motstanderne, foreslo sju andre menn, deriblant dem som hadde blitt vist bort fra Betel. Men dette vant ikke fram. Et overveldende flertall av aksjonærene valgte bror Rutherford og seks andre trofaste brødre som styremedlemmer.

Mange av brødrene som var til stede, omtalte dette møtet som «det mest velsignede møtet» de noen gang hadde vært på. Men gleden skulle ikke vare lenge.

REAKSJONER PÅ BOKEN THE FINISHED MYSTERY

Bibelstudentene hadde i flere måneder distribuert boken The Finished Mystery (Den fuldbyrdede Hemmelighed). Oppriktige mennesker som leste denne boken, reagerte positivt på de bibelske sannhetene som sto der.

E.F. Crist, en reisende tilsynsmann i Canada, kunne fortelle om et ektepar som leste boken og tok imot sannheten på bare fem uker. Han sa: «Både mannen og hustruen er fullstendig hengitt og gjør svært fine framskritt.»

En mann som fikk boken, snakket straks med vennene sine om det som sto i den. Han var blitt «truffet» av denne boken i dobbelt forstand. Han forteller: «Jeg spaserte nedover Third Avenue ... [da] jeg ble truffet i skulderen av noe jeg trodde var en murstein, men akk, det var The Finished Mystery. Jeg tok den med hjem og leste hele boken. ... Jeg har senere fått vite at det var en  predikant ... som i sinne hadde kastet boken ut av vinduet. ... Jeg er overbevist om at han ved denne ene handlingen omvendte flere mennesker til et levende håp enn ved noen annen handling i sitt liv. ... Denne predikantens vrede førte til at vi nå priser Gud.»

Det var ikke bare denne predikanten som reagerte negativt på denne boken. Den 12. februar 1918 forbød myndighetene i Canada boken, for de mente at den var statsfiendtlig og inneholdt antikrigsuttalelser. Kort tid senere gjorde myndighetene i USA det samme. Myndighetspersoner gjennomsøkte Betel-hjemmet og kontorene i New York, Pennsylvania og California for å finne beviser mot de ledende medlemmene av organisasjonen. Den 14. mars 1918 forbød det amerikanske justisdepartementet The Finished Mystery. Departementet påsto at utgivelsen og distribusjonen av denne boken var til skade for krigsinnsatsen og derfor var et brudd på spionasjeloven.

I FENGSEL!

Den 7. mai 1918 skaffet justisdepartementet arrestordrer mot Giovanni DeCecca, George Fisher, Alexander Macmillan, Robert Martin, Frank Robison, Joseph Rutherford, William Van Amburgh og Clayton Woodworth. De ble anklaget for «lovstridig og med overlegg og vilje å forårsake opprørskhet, ulydighet og nektelse av å tjene sin plikt i Amerikas forente staters hær og marine». Rettssaken mot dem startet den 5. juni 1918, men det var liten tvil om at de kom til å bli dømt. Hvorfor?

Riksadvokaten omtalte spionasjeloven, som de var anklaget for å ha brutt, som et «effektivt våpen mot propaganda». Den 16. mai 1918 forkastet Kongressen en tilleggsbestemmelse til spionasjeloven som var ment å skulle beskytte dem som publiserte «sanne uttalelser ut fra de beste motiver og i god hensikt». The Finished Mystery ble ofte nevnt i Kongressens debatt. I Kongressens offisielle opptegnelser står det om boken: «Et av de farligste eksemplene på den slags propaganda er den boken som heter The Finished Mystery ... Den eneste virkningen den har, er at den får soldater til å tvile på vår sak og inspirerer til ... motstand mot militærtjeneste.»

Den 20. juni 1918 fant en jury de åtte brødrene skyldige på alle tiltalepunkter. Dagen etter leste dommeren opp dommen. Han sa: «Den religiøse propaganda som disse tiltalte iherdig har fremmet og spredt ..., utgjør ... en større fare enn en divisjon av den tyske hær. ... det eneste fornuftige å gjøre med slike personer er å gi dem en streng straff.» De åtte brødrene fikk fengselsdommer på 10 og 20 år, og to uker senere ble de overført til det føderale fengselet i Atlanta i Georgia.

FORKYNNELSESARBEIDET FORTSETTER

I denne perioden møtte bibelstudentene sterk motstand. USAs føderale politiorganisasjon, FBI,  etterforsket virksomheten deres grundig og produserte i den forbindelse tusenvis av dokumenter. Disse dokumentene viser at våre brødre var fast bestemt på å fortsette å forkynne.

I et brev til FBI skrev postmesteren i Orlando i Florida: «[Bibelstudentene] foretar hus-til-hus-besøk i byen, stort sett om kvelden. ... Det ser i hvert fall ut til at de ikke har tenkt å gi seg.»

En oberst i krigsdepartementet skrev til FBI for å rapportere virksomheten til Frederick W. Franz, som senere tjente i det styrende råd. Obersten skrev: «F.W. Franz ... har vært aktivt engasjert i salget av omkring tusen eksemplarer av The Finished Mystery

Charles Fekel, som også tjente i det styrende råd senere, ble utsatt for kraftig forfølgelse. Han ble arrestert for å ha distribuert The Finished Mystery, og myndighetene overvåket hans personlige korrespondanse. Han satt i fengsel i Baltimore i Maryland i en måned, og som østerriker ble han stemplet som «borger av en fremmed fiendtlig makt». Mens han frimodig avla et vitnesbyrd for dem som forhørte ham, tenkte han på Paulus’ ord i 1. Korinter 9:16: «Ve meg om jeg ikke forkynner det gode budskap!» *

I tillegg til at bibelstudentene forkynte iherdig, var de sterkt engasjert i en underskriftskampanje for å få løslatt de brødrene som satt fengslet i Atlanta. Anna K. Gardner fortalte senere: «Vi gjorde noe hele tiden. Da brødrene var i fengsel, var den neste jobben vår å skaffe underskrifter. Vi gikk fra dør til dør. Vi fikk tusener av underskrifter! Vi fortalte dem vi snakket med, at disse mennene var sanne kristne, og at det var med urette de var blitt fengslet.»

STEVNER

I denne vanskelige tiden ble det holdt en rekke stevner for å styrke brødrene åndelig sett. The Watch Tower skrev: «I løpet av året har det blitt holdt over 40 stevner ... Fra alle disse stevnene har det kommet begeistrede rapporter. Før ble alle stevner holdt sent på sommeren eller tidlig på høsten, men nå blir det holdt stevner hver måned.»

Oppriktige mennesker reagerte fortsatt positivt på det gode budskap. På et stevne i Cleveland i Ohio var det omkring 1200 til stede, og 42 ble døpt, deriblant en ung gutt som hadde «en verdsettelse av Gud ... som kunne ha fått mange voksne til å føle seg beskjemmet».

HVA NÅ?

Da året 1918 gikk mot slutten, så framtiden usikker ut for bibelstudentene. En av eiendommene i Brooklyn var blitt solgt, og hovedkontoret var blitt flyttet til Pittsburgh i Pennsylvania. Mens de ledende brødrene satt i fengsel, ble det bestemt at det neste årsmøtet for aksjonærene skulle holdes den 4. januar 1919. Hva ville skje?

Våre brødre sto på videre. De var så tillitsfulle at de valgte som årstekst for 1919: «Intet Vaaben som dannes imod dig, skal have Fremgang.» (Jes 54:17, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1904) Begivenhetene skulle komme til å ta en dramatisk vending som ville øke troen deres og gi dem styrke til å utføre det store arbeidet som lå foran dem.

^ avsn. 6 Se «For 100 år siden – 1917» i Jehovas vitners årbok 2017, sidene 172–176.

^ avsn. 22 Charles Fekels livshistorie sto i The Watchtower for 1. mars 1969.