VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Oktober 2018

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 3.–30. desember 2018.

1918 – for hundre år siden

Den store krigen raste fortsatt i Europa, men ting som skjedde i begynnelsen av året, kunne tyde på en positiv utvikling for bibelstudentene og verden generelt.

Si det som er sant

Hvorfor lyver folk, og hvilke konsekvenser får det? Hvordan kan vi vise at vi ønsker å snakke sant med hverandre?

Lær andre sannheten

I den tiden som er igjen, må vi fokusere på å lære folk sannheten. Hvordan kan verktøykassen vår hjelpe oss?

LIVSHISTORIE

Jehova har rikt velsignet valget jeg tok

Da Charles Molohan var ung, utvidet han sin tjeneste ved å begynne på Betel. Jehova har rikt velsignet ham i tiårene siden da.

Stol på vår aktive Leder, Kristus

Guds organisasjon går raskt framover. Hvilke grunner har vi til å stole på Kristi lederskap?

Bevar din indre fred når du opplever forandringer i livet

Når livet tar en uventet vending, kan det være at vi opplever følelsesmessig stress. Hvordan kan «Guds fred» hjelpe oss?

Visste du dette?

Stefanus ble den første kristne martyren vi vet om. Hvordan klarte han å bevare roen da han ble forfulgt?