Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vogner og en krone som beskytter deg

Vogner og en krone som beskytter deg

«Det skal skje – hvis dere virkelig lytter til Jehova deres Guds røst.» – SAK 6:15.

SANGER: 61, 22

1, 2. Hvordan var situasjonen for jødene i Jerusalem etter at Sakarja hadde fått sitt sjuende syn?

DET sjuende synet hadde gitt profeten Sakarja mye å tenke på. Jehova hadde garantert at han ville kreve uærlige mennesker til regnskap for deres onde handlinger. Dette løftet må ha oppmuntret Sakarja. Men ingenting hadde egentlig forandret seg. Uærlighet og ondskap var fortsatt utbredt, og gjenoppbyggingen av Jehovas tempel i Jerusalem var ikke på langt nær ferdig. Hvorfor hadde jødene så raskt sviktet den oppgaven Jehova hadde gitt dem? Hadde de vendt tilbake til hjemlandet sitt bare fordi de ønsket å oppnå personlige fordeler?

2 Sakarja visste at de jødene som hadde flyttet til Jerusalem, hadde gjort det på grunn av sin tro. Den sanne Gud hadde motivert dem til å forlate sitt hjem og sitt levebrød i Babylon. (Esra 1:2, 3, 5) De hadde reist fra et land de kjente, for å flytte til et sted de fleste av dem aldri hadde sett. Hvis gjenoppbyggingen av Jehovas tempel ikke hadde vært viktig, ville de ikke ha foretatt en vanskelig reise på  omkring 1600 kilometer gjennom et ugjestmildt område.

3, 4. Hvilke utfordringer møtte jødene da de kom tilbake?

3 Hvordan hadde denne reisen vært? Underveis hadde jødene hatt god tid til å tenke på sitt nye hjem. De hadde hørt om hvor vakker byen Jerusalem en gang hadde vært. Og de eldste av dem husket hvor storslagent templet hadde vært. (Esra 3:12) Tenk deg at du reiste sammen med dem. Hvordan ville du ha reagert da du fikk se Jerusalem? Ville du ha blitt nedtrykt av å se at byen lå i ruiner overgrodd med ugress? Du ville kanskje ha sammenlignet de nedrevne bymurene uten porter og vakttårn med de solide, doble murene i Babylon. Men jødene mistet ikke motet. De hadde allerede sett hvordan Jehova hadde hjulpet og beskyttet dem på den lange reisen til deres hjemland. Det første de gjorde da de kom fram, var å bygge et alter der templet hadde stått, og de begynte å bære fram ofre til Jehova hver dag. (Esra 3:1, 2) Begeistringen var stor, og det virket som om ingenting kunne ta motet fra dem.

4 Jødene skulle ikke bare gjenoppbygge templet, men måtte også bygge opp byene sine på nytt. De måtte bygge hus, dyrke jorden og skaffe mat til familien. (Esra 2:70) Arbeidet virket overveldende. Og snart kom fiendene deres og prøvde å stanse dem. Til å begynne med var jødene besluttsomme, men etter 15 år med motstand var iveren svekket. (Esra 4:1–4) De ble rammet av et knusende slag i 522 fvt., da perserkongen ga ordre om at all byggevirksomhet i Jerusalem skulle opphøre. Det så ut til at byens framtid var usikker. – Esra 4:21–24.

5. Hvordan hjalp Jehova sitt folk?

5 Jehova visste hva hans folk trengte. Han ga Sakarja et siste syn for å forsikre dem om at han elsket dem og satte pris på alt de hadde gjort så langt. Han lovte å beskytte dem hvis de gjenopptok det arbeidet han hadde gitt dem. Jehova sa om gjenoppbyggingen av templet: «Det skal skje – hvis dere virkelig lytter til Jehova deres Guds røst.» – Sak 6:15.

EN HÆR AV ENGLER

6. (a) Hvordan begynner Sakarjas åttende syn? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvorfor har hestene forskjellige farger?

6 Det åttende og siste av Sakarjas syner er kanskje det mest trosstyrkende. (Les Sakarja 6:1–3.) Prøv å se det for deg: Fire vogner som sannsynligvis er utstyrt med tanke på kamp, kommer stormende fram «mellom to ... kobberfjell». Hestene som drar vognene, har forskjellige farger, så man kan lett skille vognstyrerne fra hverandre. Sakarja spurte: «Hva er dette?» (Sak 6:4) Det ønsker vi også å vite, siden synet angår oss.

Jehova bruker fremdeles sine engler til å beskytte og styrke sitt folk

7, 8. (a) Hva er de to fjellene et bilde på? (b) Hvorfor er fjellene av kobber?

7 I Bibelen kan fjell være et bilde på riker eller regjeringer. Fjellene i Sakarjas beretning svarer til to fjell som er nevnt i Daniels profeti. Det ene fjellet står for Jehovas universelle og evige herredømme. Det andre fjellet står for det messianske rike med Jesus som konge. (Dan 2:35, 45) Fra Jesus ble konge høsten 1914, har begge fjellene  spilt en spesiell rolle når det gjelder å gjennomføre Guds vilje på jorden.

8 Hvorfor er fjellene av kobber? Kobber er i likhet med gull et svært verdifullt metall. Jehova sa at dette edle metallet skulle brukes i forbindelse med byggingen av tabernaklet og senere templet i Jerusalem. (2. Mos 27:1–3; 1. Kong 7:13–16) Det at disse symbolske fjellene er av kobber, minner oss om den høye kvaliteten som kjennetegner Jehovas universelle overherredømme og det messianske rike, som vil sørge for at mennesker overalt får leve under trygge og gode forhold.

9. Hvem er det som styrer vognene, og hvilket oppdrag har de fått?

9 Hva er vognene og de som styrer dem, et bilde på? Vognstyrerne er engler, sannsynligvis grupper av engler. (Les Sakarja 6:5–8.) De drar ut «etter at de har stilt seg opp foran hele jordens Herre», for å utføre et spesielt oppdrag. Hvilket oppdrag har de fått? De er sendt ut til bestemte områder for å beskytte Guds folk, spesielt mot «landet i nord», Babylon. Jehova vil sørge for at hans folk aldri blir undertrykt av Babylon igjen. Det må ha vært veldig oppmuntrende for dem som bygde templet på Sakarjas tid, å få vite dette! De trengte ikke å bekymre seg for at fiendene skulle klare å stoppe dem.

10. Hva blir Guds folk i dag forsikret om gjennom Sakarjas profeti om vognene og vognstyrerne?

10 Hærstyrkenes Jehova bruker fremdeles sine engler til å beskytte og styrke sitt folk. (Mal 3:6; Hebr 1:7, 14) Helt siden det åndelige Israel i 1919 ble utfridd fra et symbolsk fangenskap under Babylon den store, har den sanne tilbedelse hatt framgang til tross for hard motstand. (Åp 18:4) Fordi englene beskytter oss, trenger vi ikke å være redde for at Jehovas organisasjon skal gjennomgå en ny periode med åndelig undertrykkelse. (Sal 34:7) I stedet kan vi være sikre på at Guds tjenere over hele jorden fortsatt vil ha det godt åndelig sett. Sakarjas syn hjelper oss til å forstå at vi er trygge i skyggen av de to fjellene.

11. Hvorfor trenger vi ikke å frykte det kommende angrepet på Guds folk?

11 Om kort tid vil de politiske maktene i Satans verden danne en koalisjon som kommer til å være fast bestemt på å utslette Guds folk. (Esek 38:2, 10–12; Dan 11:40, 44, 45; Åp 19:19) Ifølge Esekiels profeti skal disse styrkene dekke landet som skyer og komme mot oss i raseri, ridende på hester. (Esek 38:15, 16) * Har vi noe å frykte? Nei! Vi har Jehovas hær på vår side. På dette kritiske tidspunktet under den store trengsel vil Jehovas engler beskytte hans folk og tilintetgjøre dem som motarbeider hans overherredømme. (2. Tess 1:7, 8) For en dag det vil bli! Men hvem er det som leder Jehovas himmelske hær?

 JEHOVA KRONER SIN KONGE OG PREST

12, 13. (a) Hva får Sakarja nå beskjed om å gjøre? (b) Hvem er han som blir kalt Spire, et bilde på, og hvordan vet vi det?

12 Det var bare Sakarja som så disse åtte synene. Men nå utfører han en profetisk handling som vil være oppmuntrende for dem som er med på å gjenoppbygge Guds tempel. (Les Sakarja 6:9–12.) Sakarja får beskjed om å ta imot sølv og gull fra Heldai, Tobija og Jedaja – tre menn som nettopp har ankommet fra Babylon –og bruke det til å lage en praktfull krone. Får Sakarja beskjed om å sette kronen på hodet til stattholderen Serubabel, som er av Juda stamme og er en etterkommer av David? Nei. De som så det som skjedde, må ha blitt overrasket da han satte kronen på øverstepresten Josvas hode.

13 Ble øverstepresten Josva konge da han ble kronet? Nei, Josva var ikke en etterkommer av kong David, så han kunne ikke bli konge. Det at han ble kronet, var et profetisk bilde på noe som skulle skje med en framtidig, evig konge og øversteprest som blir kalt Spire, eller Skudd. Bibelen viser tydelig at han som blir kalt Spire, er Jesus Kristus. – Jes 11:1; Matt 2:23, fotn.

14. Hvilket arbeid gjør Jesus som Konge og Øversteprest?

14 Jesus er både Konge og Øversteprest, og han er også den som leder Jehovas himmelske hær. Han arbeider iherdig for at Guds folk som et hele skal kunne bo trygt midt i denne fiendtlige verden. (Jer 23:5, 6) I nær framtid skal Kristus beseire nasjonene for å støtte Guds overherredømme og forsvare Guds folk. (Åp 17:12–14; 19:11, 14, 15) Men før det har han et stort arbeid å gjøre.

JESUS BYGGER TEMPLET

15, 16. (a) Hvilket gjenopprettelses- og lutringsarbeid har blitt utført i moderne tid, og av hvem? (b) Hva vil være oppnådd ved slutten av Kristi tusenårige styre?

15 I tillegg til at Jesus er Konge og Øversteprest, har han fått i oppdrag å «bygge Jehovas tempel». (Les Sakarja 6:13.) Dette byggearbeidet har blant annet bestått i at han i 1919 frigjorde sanne tilbedere fra Babylon den store og gjenopprettet den kristne menighet. Og han utnevnte en ‘tro og klok slave’ som skulle ta ledelsen i arbeidet i de jordiske forgårdene i det store åndelige tempel. (Matt 24:45) Jesus har dessuten lutret Guds folk og hjulpet dem til å tilbe Gud på en ren måte. – Mal 3:1–3.

16 I tusenårsriket vil Jesus og hans 144 000 medkonger og medprester hjelpe trofaste mennesker til å bli fullkomne. Når denne oppgaven er fullført, vil det bare være sanne tilbedere av Gud igjen på jorden. Den sanne tilbedelse vil endelig være fullstendig gjenopprettet!

VÆR MED PÅ BYGGEARBEIDET

17. Hvilken forsikring ga Jehova jødene, og hvilken virkning hadde budskapet hans?

17 Men hvordan angikk Sakarjas budskap jødene på hans tid? Jehova hadde lovt å hjelpe og beskytte dem, slik at de kunne fullføre arbeidet. Hans forsikring om at templet ville bli bygd, må ha gitt dem håp. Men de var ikke mange, så hvordan skulle de kunne utføre et så stort arbeid? Det neste Sakarja fortalte dem, ryddet all frykt og tvil av veien. I tillegg til slike trofaste menn  som Heldai, Tobija og Jedaja skulle det komme mange flere som ville være med på å «bygge på Jehovas tempel». (Les Sakarja 6:15.) Jødene hadde tillit til at Gud støttet dem, så de gikk raskt til handling og gjenopptok byggearbeidet til tross for forbudet. Forbudet hadde vært som et fjell, men snart fjernet Jehova det, og templet ble fullført i 515 fvt. (Esra 6:22; Sak 4:6, 7) Men Jehovas ord beskriver også noe langt større som skjer i vår tid.

Jehova vil aldri glemme den kjærlighet vi viser ham! (Se avsnittene 18 og 19)

18. Hvordan blir Sakarja 6:15 oppfylt i vår tid?

18 I dag er det millioner av mennesker som tilber Jehova, og de føler seg motivert til å bidra med sine «verdifulle ting» – som tid, krefter og andre ressurser. På denne måten støtter de Jehovas store åndelige tempel. (Ordsp 3:9) Hvordan kan vi være sikre på at Jehova setter pris på vår lojale støtte? Husk at Heldai, Tobija og Jedaja kom med materialer som Sakarja laget en krone av. Kronen tjente deretter «som et minne» om det bidraget de hadde gitt til den sanne tilbedelse. (Sak 6:14) Jehova vil heller aldri glemme det vi gjør for ham, og den kjærlighet vi viser ham. (Hebr 6:10) Det vil for alltid være bevart i hans minne.

19. Hvilken virkning bør Sakarjas syner ha på oss i dag?

19 Alt det som har blitt utrettet for den sanne tilbedelse nå i de siste dager, er konkrete beviser for Jehovas velsignelse og Kristi ledelse. Vi er en del av en stabil, trygg og evigvarende organisasjon. Jehovas hensikt når det gjelder den rene tilbedelse, vil bli gjennomført – «det skal skje». Vær takknemlig for at du får tilhøre Jehovas folk, og sørg for at du «lytter til Jehova [din] Guds røst». Da vil du fortsatt bli beskyttet av vår Konge og Øversteprest og av englene. Gjør alt du kan for å støtte den sanne tilbedelse. Hvis du gjør det, kan du være sikker på at hærstyrkenes Jehova vil beskytte deg i den tiden som er igjen for den nåværende verdensordningen – og i all evighet!

^ avsn. 11 Flere opplysninger finnes i «Spørsmål fra leserne» i Vakttårnet for 15. mai 2015, sidene 29–30.