Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Oktober 2017

Vis kjærlighet «i gjerning og sannhet»

Vis kjærlighet «i gjerning og sannhet»

«La oss ikke elske med ord eller med tungen, men i gjerning og sannhet.» – 1. JOH 3:18.

SANGER: 106, 100

1. Hva er den høyeste formen for kjærlighet, og hvordan vil du beskrive den? (Se det første bildet i artikkelen.)

JEHOVA er Kilden til kjærlighet. (1. Joh 4:7) Den høyeste formen for kjærlighet, agạpe, er basert på rette prinsipper. Denne formen for kjærlighet kan innbefatte hengivenhet og varme følelser, men den vises først og fremst gjennom uselviske handlinger for andre. Når vi viser eller blir vist uselvisk kjærlighet, gir det oss glede, og livet vårt blir mer meningsfylt.

2, 3. Hvordan har Jehova vist oss mennesker uselvisk kjærlighet?

2 Jehova viste menneskene kjærlighet allerede før han skapte Adam og Eva. Han skapte jorden slik at den kunne være et evig hjem for oss mennesker, et sted der vi ikke bare kunne overleve, men virkelig kunne nyte livet. Jehova gjorde dette utelukkende for vår skyld, ikke fordi han selv fikk noen fordeler av det. Han viste også uselvisk kjærlighet ved å velsigne menneskene og gi dem mulighet til å leve evig på en paradisisk jord.

3 Etter at Adam og Eva gjorde opprør, viste Jehova en  helt unik uselvisk kjærlighet. Han sørget for at de framtidige etterkommerne av disse to opprørerne kunne bli gjenløst, for han var sikker på at noen av dem ville reagere positivt på hans kjærlighet. (1. Mos 3:15; 1. Joh 4:10) Fra det øyeblikket Jehova ga løftet om en framtidig Frelser, var det som om løsepengen allerede var betalt. Omkring 4000 år senere ofret han sin enbårne Sønn for menneskene selv om det kostet ham mye. (Joh 3:16) Så takknemlige vi er for Jehovas uselviske kjærlighet!

4. Hvordan vet vi at ufullkomne mennesker kan vise uselvisk kjærlighet?

4 Vi er i stand til å vise uselvisk kjærlighet fordi Gud har skapt oss i sitt bilde. Synden vi har arvet, har gjort det til en utfordring å vise kjærlighet. Men det er fortsatt mulig. Abel viste Gud kjærlighet da han uselvisk ofret det beste han hadde. (1. Mos 4:3, 4) Noah viste sine medmennesker uselvisk kjærlighet ved å forkynne Guds budskap i flere tiår selv om ingen reagerte positivt. (2. Pet 2:5) Abraham satte kjærligheten til Gud foran sine egne følelser da han fikk beskjed om å ofre sin sønn Isak. (Jak 2:21) I likhet med disse trofaste mennene ønsker vi å vise kjærlighet også når det er vanskelig.

EKTE KONTRA FALSK KJÆRLIGHET

5. Hvordan kan vi vise ekte kjærlighet?

5 Bibelen sier at ekte kjærlighet ikke er noe man viser «med ord eller med tungen, men i gjerning og sannhet». (1. Joh 3:18) Betyr det at vi ikke kan vise kjærlighet ved det vi sier? Selvsagt ikke! (1. Tess 4:18) Poenget er at vi må gjøre mer enn bare å si at vi er glad i noen, særlig når det er behov for å gjøre noe mer. Hvis en trosfelle ikke har nok mat eller klær, trenger han mer enn at vi bare ønsker ham lykke til. (Jak 2:15, 16) Og vår kjærlighet til Jehova og våre medmennesker får oss ikke bare til å be Jehova om å sende ut arbeidere til innhøstningen, men også til å gjøre så mye vi kan i forkynnelsesarbeidet. – Matt 9:38.

6, 7. (a) Hva er «kjærlighet fri for hykleri»? (b) Nevn noen eksempler på falsk kjærlighet.

6 Apostelen Johannes skrev at vi må vise kjærlighet «i gjerning og sannhet». Så vår kjærlighet må være «uten hykleri», eller «fri for hykleri». (Rom 12:9; 2. Kor 6:6) Det betyr at vi ikke viser ekte kjærlighet hvis vi gir inntrykk av å være noe vi ikke er, som om vi hadde på oss en maske. Finnes det egentlig noe slikt som kjærlighet med hykleri? Nei, det ville ikke være kjærlighet, men en verdiløs etterligning.

7 Tenk på noen eksempler på falsk kjærlighet. I Edens hage lot Satan som om han var opptatt av hva som var best for Eva. Men det han gjorde, viste at han var egoistisk og hyklersk. (1. Mos 3:4, 5) På kong Davids tid viste Akitofel at det vennskapet han hadde med kongen, ikke var ekte. Akitofel forrådte David da han mente at han hadde noe å vinne på det. (2. Sam 15:31) Og frafalne og andre som skaper splittelse i menigheten i dag, bruker «glatt tale og smiger» for at det skal virke som om de bryr seg om andre. Men i virkeligheten har de egoistiske motiver. – Rom 16:17, 18.

8. Hvilket spørsmål bør vi stille oss selv?

8 Å vise kjærlighet på en hyklersk måte er spesielt ille fordi det innebærer å bedra andre. Man kan kanskje lure andre mennesker, men det er umulig å lure Jehova. Jesus viste at hyklere vil bli straffet «med den største strenghet».  (Matt 24:51) Som Jehovas tjenere vil vi selvfølgelig ikke at det skal være noe hyklersk ved vår kjærlighet. Men vi kan med fordel spørre oss selv: Er min kjærlighet alltid ekte, uten spor av egoisme eller falskhet? Vi skal nå se hvordan vi på ni forskjellige måter kan gå inn for å vise kjærlighet «fri for hykleri».

HVORDAN VISE KJÆRLIGHET «I GJERNING OG SANNHET»

9. Hva vil ekte kjærlighet få oss til å gjøre?

9 Vær fornøyd med å tjene i bakgrunnen. Vi bør være villige til å gjøre gode ting for andre «i det skjulte», eller utenfor rampelyset, når det er mulig. (Les Matteus 6:1–4.) Ananias og Saffira hadde ikke en slik innstilling. De var ikke fornøyd med å gi et bidrag på en diskré måte, men overdrev skamløst hvor mye de ga. Det at de var så hyklerske, fikk katastrofale følger for dem. (Apg 5:1–10) Ekte kjærlighet, derimot, gjør at vi finner glede i å tjene våre brødre og søstre uten å få oppmerksomhet eller anerkjennelse for det vi gjør. De brødrene som for eksempel hjelper det styrende råd med å tilberede åndelig mat, gjør det anonymt. De vil ikke ha fokus på seg selv og forteller ikke andre om hvilket stoff de har arbeidet med.

10. Hvordan kan vi ta ledelsen i å vise andre ære?

10 Ta ledelsen i å vise andre ære. (Les Romerne 12:10.) Jesus satte standarden når det gjelder å vise andre ære, da han påtok seg en oppgave som ble sett på som simpel. (Joh 13:3–5, 12–15) Dette krevde virkelig ydmykhet, og vi må kanskje anstrenge oss for å utvikle en tilsvarende holdning. Selv apostlene forsto ikke fullt ut betydningen av det Jesus gjorde, før de fikk hellig ånd. (Joh 13:7) For å kunne vise andre ære må vi ikke ha for høye tanker om oss selv på grunn av vår utdannelse, våre eiendeler eller våre privilegier i tjenesten for Jehova. (Rom 12:3) Og i stedet for å være misunnelige på dem som får ros, gleder vi oss sammen med dem, også hvis vi føler at vi selv fortjener like mye ros eller i hvert fall litt av æren for det som har blitt gjort.

11. Hvorfor må den rosen vi gir, være oppriktig?

11 Gi andre oppriktig ros. Vi bør bruke de mulighetene vi får, til å gi ros. Da bygger vi hverandre opp. (Ef 4:29) Men den rosen vi gir, må være oppriktig. Vi bør ikke si noe bare for å smigre, og vi bør ikke la være å gi nødvendig veiledning hvis vi har et ansvar for å gjøre det. (Ordsp 29:5) Å gi en person ros og etterpå snakke stygt om ham bak ryggen hans er hyklersk. Apostelen Paulus er et godt eksempel for oss. Han viste ekte kjærlighet når han ga ros. Han ga for eksempel de kristne i Korint oppriktig ros for noe positivt de gjorde. (1. Kor 11:2) Men når det de gjorde, ikke fortjente ros, forklarte han dem grunnen på en vennlig og tydelig måte. – 1. Kor 11:20–22.

Vi kan vise kjærlighet mot brødre og søstre ved å være gavmilde og gjestfrie mot dem som trenger det (Se avsnitt 12)

12. Hvordan kan vi vise ekte kjærlighet når vi er gjestfrie?

12 Vær gjestfri. Jehova vil at vi skal vise gavmildhet mot våre brødre og søstre. (Les 1. Johannes 3:17.) Men vi må gjøre det med et rett motiv, uten at det er egoisme inne i bildet. Vi kan spørre oss selv: Inviterer jeg stort sett bare nære venner, dem som har en fremtredende stilling, eller dem som kan gjøre noe for meg en annen gang? Eller ser jeg etter muligheter til å gjøre noe hyggelig for brødre og søstre som jeg  ikke kjenner så godt, eller som ikke har mulighet til å gjøre noe for meg til gjengjeld? (Luk 14:12–14) Sett at noen i menigheten trenger hjelp på grunn av dårlig planlegging, eller at noen ikke takker for den gjestfriheten vi viser. I slike situasjoner bør vi følge oppfordringen: «Vær gjestfrie mot hverandre uten å murre.» (1. Pet 4:9) Hvis vi gjør det, vil vi oppleve den gleden man får når man gir med et rett motiv. – Apg 20:35.

13. (a) Når kan det være en utfordring å hjelpe en som er svak? (b) Hva kan vi gjøre for å støtte en som er svak?

13 Støtt de svake. Noe som kan vise om vår kjærlighet er ekte, er om vi følger Bibelens oppfordring: «Støtt de svake, vær langmodige mot alle.» (1. Tess 5:14) Mange som er svake, blir senere sterke i troen, mens andre har behov for at vi tålmodig fortsetter å støtte dem. Dette kan innbefatte at vi viser dem noe oppmuntrende fra Bibelen, spør om de vil være med oss ut på feltet, eller rett og slett tar oss tid til å høre på dem. Og i stedet for å tenke at en bror eller søster enten er «sterk» eller «svak», bør vi huske at vi alle har sterke og svake sider. Selv Paulus innrømmet at han hadde noen svake sider. (2. Kor 12:9, 10) Vi trenger alle støtte fra våre trosfeller.

14. Hva bør vi være villige til å gjøre for å bevare freden med våre brødre og søstre?

14 Bevar freden. Vi gjør alt vi kan for å ha et fredelig forhold til våre brødre og søstre, også når vi føler at vi har blitt misforstått eller urettferdig behandlet. (Les Romerne 12:17, 18.) Hvis vi har såret noens følelser, kan det hjelpe at vi sier unnskyld, men det er viktig at vi da er oppriktige. I stedet for å si: «Jeg er lei for at du føler det slik», kan man innrømme at man selv har noe skyld i problemet, ved å si: «Jeg er lei for at jeg såret deg med det jeg sa.» I et ekteskap er det spesielt viktig å bevare freden. Det må ikke være slik at ektefeller gir andre inntrykk av at de elsker hverandre, mens de privat bruker taushet som våpen, sier stygge ting til hverandre eller bruker vold.

15. Hvordan viser vi at vi virkelig har tilgitt andre?

15 Tilgi villig. Hvis noen fornærmer oss, vil vi tilgi dem og ikke bære nag, enten de skjønner at de har fornærmet oss, eller ikke. Vi tilgir villig ved at vi «bærer over med hverandre i kjærlighet og oppriktig bestreber [oss] på å bevare åndens enhet i fredens forenende bånd». (Ef 4:2, 3) For at vår tilgivelse skal være ekte, må vi passe på at vi ‘ikke holder regnskap med krenkelsen’. (1. Kor 13:4, 5) Hvis vi bærer nag til en bror eller søster, kan vi risikere at forholdet til ham eller henne og også forholdet til Jehova blir skadet for alltid. (Matt 6:14, 15) Vi viser  også at vår tilgivelse er ekte, ved å be for dem som synder mot oss. – Luk 6:27, 28.

16. Hvordan bør vi se på privilegier vi får i tjenesten for Jehova?

16 Gi avkall på personlige fordeler. Hvis vi får privilegier i tjenesten for Jehova, bør vi se på dette som muligheter til å vise at vår kjærlighet er ekte, ved å «søke, ikke [vårt] eget beste, men den andres». (1. Kor 10:24) Et eksempel: På stevnene våre er ordenstjenerne til stede i hallen før andre slipper inn. I stedet for å se på oppgaven sin som en mulighet til å skaffe seg og familien sin de beste plassene velger mange av disse brødrene å sette seg på mindre attraktive plasser i det området de skal ha tilsyn med. Når de på denne måten gir avkall på personlige fordeler, viser de en kjærlighet som er uten spor av egoisme. Kan du følge deres gode eksempel?

17. Hva vil en som har begått en alvorlig synd, gjøre hvis han har ekte kjærlighet?

17 Bekjenn skjulte synder og vend deg bort fra dem. Noen kristne som har begått en alvorlig synd, har prøvd å skjule den for å unngå en pinlig situasjon eller for ikke å skuffe andre. (Ordsp 28:13) Men dette er ukjærlig, for det skader ikke bare den som har gjort noe galt, men også andre. Det kan hindre Guds ånd i å virke fritt, og det kan true freden i hele menigheten. (Ef 4:30) Ekte kjærlighet får kristne som har begått alvorlige synder, til å snakke med de eldste, slik at de eldste kan gi dem den hjelpen de trenger. – Jak 5:14, 15.

18. Hvor viktig er ekte kjærlighet?

18 Kjærlighet er den største av alle egenskaper. (1. Kor 13:13) Det er vår kjærlighet som viser at vi følger Jesus, og at vi etterligner Jehova, Kilden til kjærlighet. (Ef 5:1, 2) Paulus skrev: «Hvis jeg ... ikke har kjærlighet, da er jeg intet.» (1. Kor 13:2) La oss fortsette å vise kjærlighet, ikke bare «med ord», men også «i gjerning og sannhet».