VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Oktober 2017

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 27. november til 24. desember 2017.

LIVSHISTORIE

Vi blir velsignet når vi gjør det Jehova ber oss om

I 1952 sa Olive Matthews og mannen hennes ja til å flytte til Irland for å være pionerer der. Hvordan velsignet Jehova dem?

Vis kjærlighet «i gjerning og sannhet»

Hvordan kan vi vise at vår kjærlighet er ekte og uten hykleri?

Sannheten bringer ‘ikke fred, men sverd’

Hva er det «sverdet» Jesus sa han skulle bringe, og hvordan kan det han sa, angå deg?

Josef fra Arimatea tar et valg

Hvem var denne mannen? Hvilken tilknytning hadde han til Jesus? Hvorfor bør du være interessert i historien om ham?

Sakarjas syner – hvordan de angår deg

En flygende bokrull, en kvinne innestengt i en beholder og to kvinner som flyr med vinden. Hvorfor fikk Sakarja disse synene?

Vogner og en krone som beskytter deg

Kobberfjell, vogner som er utstyrt til kamp, og en øversteprest som blir konge. Hvilken forsikring gir Sakarjas siste syn Guds folk i dag?

Én god gjerning

Hvordan førte én god gjerning til at en motstander ble interessert i bibelske sannheter?

Visste du dette?

Hvorfor fordømte Jesus det å avlegge ed?