Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Stol på Jehova og få evig liv!

Stol på Jehova og få evig liv!

«Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand.» – ORDSP 3:5.

SANGER: 3, 8

1. Hvorfor trenger vi alle sammen trøst?

VI TRENGER alle sammen trøst. Kanskje bekymringer, skuffelser og problemer har blitt en del av livet vårt. Kanskje vi har det vondt og vanskelig fordi vi har kommet opp i årene, har en sykdom eller har mistet en vi var glad i. Noen av oss blir dårlig behandlet av andre. Det blir mer og mer vold rundt oss. Vi er overbevist om at disse «kritiske tider som er vanskelige å mestre», er et bevis for at vi lever i «de siste dager», og at vi for hver dag som går, kommer nærmere den nye verden. (2. Tim 3:1) Men det kan være at vi har ventet lenge på at Jehovas løfter skal bli oppfylt, og at vanskelighetene våre bare blir flere og flere. Så hvor kan vi finne trøst?

2, 3. (a) Hva vet vi om Habakkuk? (b) Hvorfor skal vi nå se nærmere på Habakkuks bok?

2 For å finne svaret på det skal vi nå se nærmere på Habakkuks bok. Bibelen gir ingen detaljerte opplysninger om profeten Habakkuks liv, men den boken som bærer hans navn, er til trøst og oppmuntring. Navnet hans betyr sannsynligvis «varm omfavnelse». Dette kan sikte til at Jehova på en måte legger  armene kjærlig rundt oss for å trøste oss, eller til at vi tillitsfullt klamrer oss til ham. Habakkuk snakket med Jehova og stilte ham en rekke spørsmål. Jehova besvarte spørsmålene og inspirerte ham til å skrive ned samtalen, til nytte for oss. – Hab 2:2.

3 Det Bibelen forteller om denne fortrolige samtalen mellom den fortvilte profeten og Jehova, er de eneste opplysningene vi har om Habakkuk. Men boken hans hører med til «alt det som er blitt skrevet tidligere», og som er bevart i Guds Ord, Bibelen. «Og fordi Skriftene hjelper oss til å holde ut og gir oss trøst, kan vi ha håp.» (Rom 15:4) Hvordan kan Habakkuks bok være til hjelp for oss personlig? Den kan hjelpe oss til å se hva det vil si å stole på Jehova, og den forsikrer oss om at det er mulig for oss å få og bevare et rolig hjerte til tross for de problemene og vanskelighetene vi opplever.

BE TIL JEHOVA

4. Hvorfor var Habakkuk fortvilet?

4 Les Habakkuk 1:2, 3. Habakkuk levde i en svært vanskelig tid. Folk rundt ham var onde og voldelige, noe som gikk veldig inn på ham. Når skulle det bli slutt på ondskapen? Hvorfor tok det så lang tid før Jehova gikk til handling? Overalt rundt seg så Habakkuk at israelitter behandlet sine egne landsmenn på en urettferdig og undertrykkende måte. Han følte seg hjelpeløs. I denne mørke tiden bønnfalt han Jehova om å gripe inn. Kanskje Habakkuk hadde begynt å tenke at Jehova enten ikke brydde seg om det som skjedde, eller ikke var rask nok med å gå til handling. Kan du kjenne deg igjen i følelsene til denne trofaste tjeneren for Gud?

5. Hva er en av de viktige tingene vi lærer av Habakkuks bok? (Se det første bildet i artikkelen.)

5 Hadde Habakkuk mistet tilliten til Jehova? Hadde han sluttet å tro på Guds løfter? Absolutt ikke! Det at Habakkuk la problemene og bekymringene sine fram for Jehova, viser at han ikke hadde gitt opp håpet, men fortsatt stolte på ham. Han var tydeligvis urolig og forvirret fordi han ikke forsto Jehovas syn på tid eller grunnen til at Jehova tillot at han hadde det så vanskelig. Det at Jehova inspirerte Habakkuk til å skrive ned bekymringene sine, lærer oss noe viktig: Vi må ikke være redde for å fortelle Jehova om bekymringer eller tvil vi har. Han oppfordrer oss jo til å åpne vårt hjerte for ham i bønn. (Sal 50:15; 62:8) Og i Ordspråkene 3:5 får vi denne oppfordringen: «Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand.» Det er sannsynlig at Habakkuk kjente disse ordene og fulgte dem.

6. Hvorfor er bønn viktig?

6 Habakkuk tok initiativet til å få et nærere forhold til Jehova, sin Venn og Far, som han stolte på. Han holdt ikke bekymringene sine for seg selv og støttet seg ikke til sin egen forstand, men fortalte Jehova i bønn hvordan han følte det. Dette gjør ham til et godt eksempel for oss. Jehova, han «som hører bønner», oppfordrer oss til å vise vår tillit til ham ved å fortelle ham om det som bekymrer oss. (Sal 65:2) Når vi gjør det, vil vi få erfare at Jehova besvarer bønnene våre ved kjærlig å lede og trøste oss – det vil være som om han gir oss en varm omfavnelse. (Sal 73:23, 24) Han vil hjelpe oss til å forstå hans tanker uansett hva vi gjennomgår. Våre inderlige bønner til  Jehova er et av de sterkeste uttrykkene for vår tillit til ham.

LYTT TIL JEHOVA

7. Hvordan reagerte Jehova da Habakkuk fortalte ham om bekymringene sine?

7 Les Habakkuk 1:5–7. Etter at Habakkuk hadde lagt bekymringene sine i Jehovas hender, kan han ha lurt på hvordan Jehova ville reagere. Som en medfølende og forståelsesfull Far irettesatte ikke Jehova Habakkuk for hans oppriktige klaging. Jehova skjønte at den var et desperat rop fra en som hadde det vondt. Med ord som egentlig var rettet til de jødene som ikke var trofaste, fortalte Jehova Habakkuk hva som ville skje i nær framtid. Det kan godt være at Habakkuk var den første som Jehova lot få vite at denne perioden med vold snart skulle ta slutt.

8. Hvorfor ble Habakkuk forundret over Jehovas svar?

8 Jehova forklarte Habakkuk at han var klar til å gå til handling. Han ville bruke kaldeerne (babylonerne) til å straffe de voldelige og onde menneskene i Juda. Med ordene «det skal skje noe i deres dager som dere ikke kommer til å tro», viste Jehova at ulykken definitivt ville komme i levetiden til profeten eller hans samtidige. Det Jehova sa, var overhodet ikke det Habakkuk hadde ventet. Skulle dette være svaret på hans utålmodige rop? Det Jehova fortalte ham, må ha betydd at situasjonen ville bli vanskeligere for alle i Juda. Kaldeerne var hensynsløse og brutale – mer voldelige enn Habakkuks eget folk, som i det minste kjente Jehovas normer. Hvorfor ville Jehova bruke de grusomme hedenske kaldeerne til å føre ulykke over hans folk? Hvordan ville du ha reagert på Jehovas svar hvis du var Habakkuk?

9. Hvilke spørsmål var Habakkuk opptatt av?

9 Les Habakkuk 1:12–14, 17. Habakkuk forsto at Jehova ville bruke babylonerne til å dømme og straffe de onde menneskene rundt ham. Men han var fortsatt forvirret. Likevel ga han ydmykt uttrykk for at Jehova fortsatt var hans «Klippe». (5. Mos 32:4; Jes 26:4) Habakkuk ville tålmodig fortsette å sette sin lit til Gud. Han var overbevist om at Jehova er kjærlig og god, og derfor var han ikke redd for å vende seg til ham igjen. Han var opptatt av slike spørsmål som: Hvorfor ville Gud tillate at forholdene i Juda ble enda verre, og at folket måtte lide enda mer? Hvorfor gjorde han ikke noe med en gang? Hvorfor ville Den Allmektige ‘være taus’ når ondskapen tok overhånd? Han er jo ‘Den Hellige’, og ‘øynene hans er for rene til å se på det som er ondt’.

10. Hva kan det være at vi noen ganger føler, slik Habakkuk også gjorde?

10 Noen ganger føler vi det kanskje på samme måte som Habakkuk. Vi lytter til Jehova. Vi leser og studerer hans Ord med full tillit, og dette gir oss håp. Vi lærer også om løftene hans gjennom undervisningen fra hans organisasjon. Men det kan likevel være at vi lurer på når vanskelighetene våre vil ta slutt. Hva kan vi lære av det Habakkuk gjorde videre?

VENT PÅ JEHOVA

11. Hva bestemte Habakkuk seg for etter at han hadde lyttet til Jehova?

11 Les Habakkuk 2:1. Samtalen med Jehova ga Habakkuk fred i sinnet. Så han bestemte seg for å fortsette å vente tillitsfullt på at Jehova skulle gå til handling. Habakkuks beslutning var ikke bare en  øyeblikksreaksjon, for han gjentok den da han senere sa: «Jeg venter rolig på at trengselens dag skal komme.» (Hab 3:16) Andre trofaste tjenere for Gud har vist den samme tålmodige tilliten, og deres eksempel oppmuntrer oss til ikke å slutte å vente på at Jehova skal gripe inn. – Mi 7:7; Jak 5:7, 8.

12. Hva er noe av det vi lærer av Habakkuk?

12 Hva lærer vi av Habakkuks beslutning? For det første: Vi må aldri slutte å be til Jehova, uansett hvilke prøvelser vi blir utsatt for. For det andre: Vi må lytte til det Jehova sier til oss gjennom sitt Ord og sin organisasjon. For det tredje: Vi bør tålmodig vente på Jehova, i full tillit til at han til sin tid skal fjerne vår smerte. Hvis vi følger Habakkuks eksempel ved å fortsette å be inderlige bønner til Jehova, lytte til ham og være innstilt på å vente, vil også vi få fred i sinnet, noe som vil hjelpe oss til å holde ut. Håpet vårt hjelper oss til å være tålmodige og til å bevare gleden uansett hvilke prøvelser vi møter. Vi har et sikkert håp om at vår himmelske Far vil gripe inn. – Rom 12:12.

13. Hvilken vennlig forsikring finner vi i Habakkuk 2:3?

13 Les Habakkuk 2:3. Vi kan være sikre på at Jehova var glad for at Habakkuk bestemte seg for å vente på ham. Den Allmektige Gud var fullt klar over hvor vanskelig Habakkuk hadde det. Så han trøstet profeten ved kjærlig og vennlig å forsikre ham om at det ikke skulle gå lang tid før Han gjorde noe med den situasjonen som bekymret Habakkuk. Det var som om Gud sa til ham: «Vær tålmodig og stol på meg. Jeg skal bønnhøre deg, selv om det virker som om svaret kommer sent.» Jehova sa at han hadde fastsatt en tid da han skulle oppfylle sine løfter. Han oppfordret Habakkuk til å fortsette å vente på at Hans hensikter skulle bli gjennomført. Profeten ville ikke bli skuffet.

Hvorfor er vi fast bestemt på å tjene Jehova så godt vi kan? (Se avsnitt 14)

14. Hva bør vi være bestemt på å gjøre når vi har det vanskelig?

14 Også vi må tålmodig vente på Jehova. Når vi lytter nøye til det han sier til oss, vil vår tillit til ham bli styrket, og det vil hjelpe oss til å få fred i sinnet til tross for prøvelser og motgang. Jesus sa at hvis Jehova ikke har åpenbart når noe bestemt skal skje, bør vi ikke være for opptatt av tidspunktet. (Apg 1:7) Vi må stole på at Jehova alltid passer tiden. Han vet når det er best å gripe inn. Gi derfor ikke opp, men vent tålmodig og ydmykt i tro på Jehova. Og bruk ventetiden fornuftig ved å gjøre så godt du kan i tjenesten for ham. – Mark 13:35–37; Gal 6:9.

TILLIT TIL JEHOVA FØRER TIL EVIG LIV OG EN STRÅLENDE FRAMTID

15, 16. (a) Hvilke fine løfter finner vi i Habakkuks bok? (b) Hva lærer disse løftene oss?

15 Jehova har lovt: «Den rettferdige skal leve på grunn av sin trofasthet», og: «Jorden skal være fylt med kunnskapen om Jehovas herlighet.» (Hab 2:4, 14) Ja, de som tålmodig setter sin lit til Gud, vil bli belønnet med evig liv.

16 Ved første øyekast kan det virke som om løftet i Habakkuk 2:4 bare er en generell uttalelse. Men dette er en viktig forsikring fra Jehova, så viktig at Paulus siterte dette verset tre ganger! (Rom 1:17; Gal 3:11; Hebr 10:38) Uansett hvilke vanskeligheter den rettferdige måtte oppleve, vil han på grunn av sin tro og tillit få se at Guds hensikter blir gjennomført. Jehova vil at vi skal se forbi den situasjonen som er nå.

17. Hva forsikrer Jehova oss om at han vil gjøre for oss hvis vi stoler på ham?

17 Habakkuks bok lærer alle oss som lever  i de siste dager, noe viktig. Jehova lover alle rettferdige som tror på ham og har tillit til ham, evig liv. Så la oss fortsette å styrke vår tillit til Jehova, uansett hvilke vanskeligheter og bekymringer vi har. Gjennom Habakkuk forsikrer Jehova oss om at han vil støtte oss og redde oss. Han oppfordrer oss vennlig til å stole på ham og til å vente tålmodig på at den tiden kommer da jorden, under hans rikes styre, vil være fylt av lykkelige og ydmyke mennesker som tilber ham. – Matt 5:5; Hebr 10:36–39.

TILLIT OG GLEDE

18. Hvilken virkning hadde Jehovas ord på Habakkuk?

18 Les Habakkuk 3:16–19. Jehovas ord hadde en sterk virkning på Habakkuk. Han reflekterte over store ting som Jehova hadde gjort for sitt folk tidligere. Tilliten til Jehova ble sterkere – han var overbevist om at Jehova snart kom til å gå til handling! Dette var til trøst og oppmuntring for ham, selv om han visste at vanskelighetene hans kanskje ikke ville ta slutt med en gang. Habakkuks tvil forsvant og ble erstattet av en urokkelig og gledefylt tillit til Jehovas makt til å frelse. Det han sier i vers 18, er kanskje et av de mest spesielle uttrykkene for tillit som et menneske har kommet med. Noen bibelkommentatorer mener at verset bokstavelig betyr: «Jeg vil hoppe av glede i Herren. Jeg vil snurre rundt av fryd i Gud.» Ja, det gir virkelig grunn til glede å vite at Jehova ikke bare har gitt fantastiske løfter for framtiden, men også har gitt forsikringer om at han er i ferd med raskt å gjennomføre sin hensikt.

19. Hvordan kan vi få den trøsten som Habakkuk fikk?

19 Habakkuks bok framhever at det er livsviktig å stole på Jehova. (Hab 2:4) Vi kan bevare tilliten til Jehova hvis vi styrker vårt forhold til ham. Det gjør vi (1) ved å fortsette å be til Jehova og fortelle ham alt om våre bekymringer, (2) ved å lytte oppmerksomt til det Jehova sier i sitt Ord, og følge all veiledning vi får gjennom hans organisasjon, og (3) ved å vente trofast og tålmodig på Jehova. Det var det Habakkuk gjorde. Selv om han var fortvilet da han begynte å skrive boken, var han tillitsfull og glad da han avsluttet den. Hvis vi følger Habakkuks inspirerende eksempel, vil også vi kunne bli trøstet av Jehovas faderlige og varme omfavnelse. Finnes det vel noen bedre trøst i denne onde verden?