Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Jeg skal vandre i din sannhet»

«Jeg skal vandre i din sannhet»

«Lær meg din vei, Jehova. Jeg skal vandre i din sannhet.» – SAL 86:11.

SANGER: 31, 72

1–3. (a) Hvordan bør vi se på sannheten i Bibelen? Illustrer. (Se de første bildene i artikkelen.) (b) Hvilke spørsmål skal vi se på i denne artikkelen?

MANGE som har kjøpt en vare, returnerer den. Det har blitt anslått at i noen land blir nesten 9 prosent av alle varer som kjøpes i fysiske butikker, levert tilbake. Andelen varer som blir returnert til nettbutikker, kan være mer enn 30 prosent. Det kan være at varen ikke svarer til forventningene, at det er en feil med den, eller at kjøperen rett og slett ikke liker den. Så han bestemmer seg for å bytte varen eller be om å få pengene tilbake.

2 Selv om vi noen ganger kanskje ber om å få refundert en vare vi har kjøpt, vil vi aldri gi slipp på, eller ‘selge’, Bibelens sannhet, som vi har ‘kjøpt’. (Les Ordspråkene 23:23; 1. Tim 2:4) Som vi så på i den forrige artikkelen, kjøpte vi sannheten ved å bruke mye tid på å lære den. For å kjøpe sannheten måtte vi kanskje også gi avkall på en lukrativ karriere, takle forandringer i våre personlige relasjoner, justere måten å tenke og oppføre oss på eller slutte å følge ubibelske skikker og tradisjoner. Men den prisen vi har betalt, er liten  sammenlignet med de velsignelsene vi har fått.  

3 Jesus fortalte en illustrasjon om en reisende kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en meget verdifull perle, solgte han straks alt han eide, så han kunne kjøpe den. Perlen i illustrasjonen står for sannheten om Guds rike. På denne måten viste Jesus hvor verdifull sannheten er for dem som finner den. (Matt 13:45, 46) Da vi lærte sannheten om Guds rike og andre dyrebare sannheter i Guds Ord, var også vi villige til å ofre det som var nødvendig for å få tak i dem. Hvis vi fortsetter å se på sannheten som noe verdifullt, vil vi ‘aldri selge den’. Men sørgelig nok har noen blant Guds folk sluttet å verdsette sannheten og har til og med solgt den – de har forlatt sannheten. Måtte det aldri skje med oss! For å vise at vi virkelig setter pris på sannheten, og at vi aldri vil selge den, må vi følge Bibelens oppfordring om å ‘fortsette å gå på sannhetens vei’. (Les 3. Johannes 2–4.) Å «gå på sannhetens vei», eller å ‘vandre i sannheten’, innebærer å leve i samsvar med sannheten og å sette den først i livet. Vi skal nå se på disse spørsmålene: Hvorfor og hvordan kan noen komme til å ‘selge’ sannheten? Hvordan kan vi unngå å gjøre en slik tragisk feil? Hvordan kan vi styrke vår beslutning om å fortsette å vandre i sannheten?

HVORFOR OG HVORDAN NOEN ‘SELGER’ SANNHETEN

4. Hvorfor ‘solgte’ noen sannheten i det første århundre?

4 Noen i det første århundre som reagerte positivt på Jesu undervisning og tok imot sannheten, sluttet etter en tid å vandre i den. Det gjaldt for eksempel en stor folkemengde som hadde opplevd at Jesus hadde gitt dem mat ved et mirakel, og som fulgte etter ham til den andre siden av Galilea-sjøen. Der sa Jesus noe som sjokkerte dem: «Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere selv.» I stedet for å be Jesus forklare hva han mente, tok de anstøt av disse ordene. De sa: «Det han sier, er sjokkerende! Hvem kan høre på noe slikt?» Beretningen sier at «på grunn av dette gikk mange av disiplene hans tilbake til det de hadde forlatt, og de sluttet å følge ham». – Joh 6:53–66.

5, 6. (a) Hva kan være grunnene til at noen i vår tid har forlatt sannheten? (b) Illustrer hvordan man kan komme til å drive bort fra sannheten.

5 Det er dessverre også noen i vår tid som ikke har holdt fast ved sannheten. Noen av dem har tatt anstøt av noe en fremtredende bror har sagt eller gjort, eller av en justert forståelse av noe som står i Bibelen. Andre har blitt såret på grunn av bibelsk veiledning de har fått, eller har gitt slipp på sannheten på grunn av en personlighetskonflikt med en bror eller søster. Andre igjen har valgt å tro på frafalne og andre motstandere som har gitt en feilaktig framstilling av trosoppfatningene våre. Dette har ført til at noen bevisst har begynt å ‘trekke seg bort’ fra Jehova og menigheten. (Hebr 3:12–14) Så mye bedre det hadde vært hvis de hadde beholdt troen og hadde fortsatt å vise tillit til Jesus, slik apostelen Peter gjorde! Da mange av disiplene ble sjokkert over det Jesus hadde sagt, spurte Jesus apostlene om de også ville gå. Peter svarte med en gang: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» – Joh 6:67–69.

6 Andre har forlatt sannheten gradvis, kanskje uten engang å være klar over hva som var i ferd med å skje. En som forlater  sannheten litt etter litt, er som en båt som sakte glir bort fra elvebredden. Bibelen omtaler en slik langsom forandring som det å ‘drive bort’. (Hebr 2:1) En som driver bort, gjør det vanligvis ikke med vilje, slik en som trekker seg bort, gjør. Men han skader sitt forhold til Jehova og risikerer å miste det. Hvordan kan vi unngå at dette skjer med oss?

HVORDAN KAN VI PASSE PÅ AT VI ALDRI SELGER SANNHETEN?

7. Hva vil hjelpe oss til aldri å selge sannheten?

7 For å vandre i sannheten må vi godta alt Jehova sier, og rette oss etter det. Vi må gjøre sannheten til det viktigste i livet og leve etter Bibelens prinsipper. Kong David sa i en bønn til Jehova: «Jeg skal vandre i din sannhet.» (Sal 86:11) David var fast bestemt på å fortsette å vandre i Guds sannhet. Det må vi også være. Hvis vi ikke er det, kan det være at vi begynner å angre på det vi har betalt for sannheten, og kanskje vi blir fristet til å begynne å ta tilbake noe av betalingen. For at det ikke skal skje, må vi være nøye med å holde fast ved hele sannheten. Vi kan ikke velge hvilke sannheter vi skal godta, og hvilke vi skal se bort fra. Vi må vandre i «hele sannheten». (Joh 16:13) I den forrige artikkelen tok vi for oss fem ting vi kanskje har betalt for sannheten. Nå skal vi se på hvordan vi kan passe på at vi aldri tar tilbake noe av det vi har betalt. – Matt 6:19.

8. Hvordan kan dårlig bruk av tiden få en til å begynne å drive bort fra sannheten? Nevn et eksempel.

8 Tid. For ikke å drive bort fra sannheten må vi bruke tiden vår fornuftig. Hvis vi ikke er forsiktige, kan det være at vi begynner å bruke for mye tid på avkobling, hobbyer, internett eller tv. Selv om det ikke er galt å bruke tid på disse tingene, kan det være at de begynner å spise av tid vi tidligere brukte på personlig studium og andre åndelige aktiviteter. Tenk på hva som skjedde med Emma *, en søster som helt fra hun var liten, hadde en lidenskap for hester. Hun brukte så mye tid på ridning at hun begynte å få dårlig samvittighet for det. Men så gjorde hun noen grep og klarte etter hvert å holde hobbyen på rette plass. Hun ble også oppmuntret av erfaringene til Cory Wells, som hadde drevet med kunstridning. * Emma er nå glad for å bruke mer tid på åndelige aktiviteter og på å være sammen med familie og venner som også tjener Jehova. Hun føler at hun har kommet nærmere Jehova, og har indre fred, for hun vet at hun bruker tiden fornuftig.

9. Hvordan kan et ønske om materielle fordeler få noen til å slutte å sette åndelige interesser på førsteplassen?

9 Materielle fordeler. For å fortsette å vandre i sannheten må vi bevare det rette synet på materielle ting. Da vi lærte sannheten, forsto vi at åndelige interesser må komme foran materielle interesser. Vi ga med glede avkall på materielle fordeler for å kunne vandre i sannheten. Men kanskje vi etter hvert begynner å legge merke til at andre kjøper de nyeste elektroniske dingsene eller har andre materielle fordeler som vi ikke har. Kanskje vi begynner å føle at vi går glipp av noe. Det kan være at vi ikke lenger er fornøyde med å ha bare det vi trenger, og at vi begynner å skyve åndelige aktiviteter til side for å skaffe oss flere og flere materielle ting. Dette kan minne oss om det som skjedde med Demas. Fordi «han elsket den nåværende verdensordningen», forlot han Paulus og det tjenesteoppdraget  han hadde sammen med ham. (2. Tim 4:10) Forlot han Paulus fordi han elsket materielle ting mer enn åndelige aktiviteter, eller kanskje fordi han ikke lenger var villig til å ofre noe for å tjene sammen med ham? Det sier ikke Bibelen noe om. Uansett: Hvis vi tidligere har hatt materialistiske tendenser, er det viktig at vi ikke lar kjærligheten til materielle ting blusse opp igjen og fortrenge vår kjærlighet til sannheten.

10. Hva slags press må vi stå imot hvis vi skal fortsette å vandre i sannheten?

10 Personlige relasjoner. For å fortsette å vandre i sannheten må vi også unngå å gi etter for press fra personer som ikke tjener Jehova. Da vi begynte å vandre i sannheten, skjedde det en forandring i vårt forhold til venner og familiemedlemmer som ikke er i sannheten. Noen av dem respekterte kanskje troen vår, mens andre var sterkt imot den. (1. Pet 4:4) Selv om vi gjør det vi kan for å ha et godt forhold til familiemedlemmer, og behandler dem vennlig, kan vi ikke gå på akkord med sannheten for å blidgjøre dem. Og i tråd med den klare veiledningen i 1. Korinter 15:33 vil vi bare ha personer som elsker Jehova, som nære venner.

11. Hvordan kan vi unngå å gjøre noe som er i strid med Bibelen?

11 Tankegang og oppførsel som er i strid med Guds normer. Alle som vandrer i sannheten, må være hellige, eller rene, i Jehovas øyne. (Jes 35:8; les 1. Peter 1:14–16.) Da vi lærte sannheten, måtte vi gjøre noen forandringer i livet for å rette oss etter Bibelens rettferdige normer. Noen av oss måtte gjøre store forandringer. Uansett hvordan det var i vårt tilfelle, må vi aldri bytte bort vårt rene liv med det umoralske livet som er vanlig i verden rundt oss. Hvordan kan vi klare å motstå fristelser til å gjøre noe umoralsk? Noe som kan hjelpe oss, er å tenke over den høye prisen Jehova har betalt for at vi skal kunne være hellige – han har betalt med sin Sønns, Jesu Kristi, dyrebare blod. (1. Pet 1:18, 19) Det at vi husker på hvor verdifullt Jesu gjenløsningsoffer er, vil hjelpe oss til å fortsette å være rene i Jehovas øyne.

12, 13. (a) Hvorfor er det viktig å ha Jehovas syn på forskjellige feiringer? (b) Hva skal vi se på videre i artikkelen?

12 Ubibelske skikker og tradisjoner. Det kan være at familiemedlemmer, kolleger eller klassekamerater prøver å få oss til å være med på forskjellige feiringer sammen med dem. Hvordan kan vi stå imot press til å delta i skikker og feiringer som Jehova misliker? Ved å ha klart for oss hva som er Jehovas syn på slike ting. Det kan være til stor hjelp å repetere artikler i litteraturen vår som drøfter opprinnelsen til visse populære feiringer. Når vi minner oss selv om de bibelske grunnene til at vi ikke deltar i slike feiringer, blir vi overbevist om at vi vandrer på den veien som «Herren kan godkjenne». (Ef 5:10) Det at vi stoler på Jehova og hans sannhetsord, vil hjelpe oss til å overvinne menneskefrykt. – Ordsp 29:25.

13 Å vandre i sannheten er en vedvarende prosess – vi håper å gå på sannhetens vei i all evighet. Hvordan kan vi styrke vår beslutning om å fortsette å vandre i sannheten? La oss se på tre måter.

STYRK DIN BESLUTNING OM Å VANDRE I SANNHETEN

14. (a) Hvordan vil det at vi fortsetter å kjøpe sannhet, gjøre oss enda mer bestemt på aldri å selge den? (b) Hvorfor må vi ha visdom, rettledning og forstand?

14 For det første: Fortsett å studere de dyrebare sannhetene i Guds Ord, og  mediter over dem. Ja, kjøp sannhet ved regelmessig å sette av tid til dette. Da vil du få større verdsettelse av sannheten og bli enda mer bestemt på aldri å selge den. Ordspråkene 23:23 sier at vi i tillegg til å kjøpe «sannhet» skal kjøpe «visdom, rettledning og forstand». Så kunnskap om sannheten er ikke nok. Vi må også sette kunnskapen ut i livet. Har vi «visdom», handler vi i samsvar med det vi har lært. Har vi «forstand», ser vi hvordan de forskjellige sannhetene i Bibelen harmonerer med hverandre. Noen ganger gir sannheten oss «rettledning» – den viser oss hvilke forandringer vi må gjøre. Vi bør alltid reagere positivt på slik rettledning, som Bibelen sier er mer verdifull enn sølv. – Ordsp 8:10.

15. Hvordan beskytter sannhetens belte oss?

15 For det andre: Vær fast bestemt på å leve i samsvar med sannheten hver dag. Bibelen sammenligner sannheten med beltet til en soldat. (Ef 6:14) Et militærbelte i bibelsk tid beskyttet en soldats midje og indre organer. Men for at beltet skulle gi beskyttelse, måtte det være stramt. Hvordan beskytter «sannhetens belte» oss? Hvis vi holder sannheten tett inntil oss hele tiden, som et belte, vil den beskytte oss mot uriktige resonnementer og hjelpe oss til å ta gode avgjørelser. Når vi møter prøvelser eller blir fristet, vil sannheten fra Bibelen styrke vår beslutning om å gjøre det som er rett. Akkurat som en soldat var nøye med å ha på seg beltet når han skulle ut i kamp, må vi være nøye med aldri å løsne eller ta av oss sannhetens belte. Vi må gjøre alt vi kan for å holde beltet stramt rundt oss, ved å leve i harmoni med sannheten. En annen praktisk funksjon ved beltet til en soldat var at han kunne feste sverdet sitt i det. La oss se hvordan vi kan gjøre noe tilsvarende.

16. Hvordan kan det at vi lærer andre sannheten, hjelpe oss til å fortsette å vandre i sannheten?

16 For det tredje: Bruk så mye tid som mulig på å lære andre Bibelens sannhet. Da vil du kunne ha et fast grep om vårt åndelige sverd, «Guds ord». (Ef 6:17) Vi kan alle gå inn for å bli dyktigere lærere, slik at vi «bruker sannhetens ord på rette måte». (2. Tim 2:15) Når vi bruker Bibelen til å hjelpe andre til å kjøpe sannhet og avvise falsk lære, sørger vi samtidig for at sannheten fester seg godt i vårt eget sinn og hjerte. Og på den måten blir vi enda mer bestemt på å fortsette å vandre i sannheten.

17. Hvorfor er sannheten verdifull for deg?

17 Sannheten er en verdifull gave fra Jehova. Den gir oss det mest dyrebare vi har, et fortrolig forhold til vår himmelske Far. Og det han har lært oss fram til nå, er bare begynnelsen! Han har lovt å fortsette å undervise oss i all evighet. Se derfor på sannheten som en verdifull perle. Fortsett å ‘kjøpe sannhet, og selg den aldri’. Da vil du i likhet med David kunne si til Jehova: «Jeg skal vandre i din sannhet.» – Sal 86:11.

^ avsn. 8 Navnet er forandret.

^ avsn. 8 Gå inn på JW Broadcasting og se under INTERVJUER OG OPPLEVELSER > SANNHETEN FORANDRER LIV.