Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvem former den måten du tenker på?

Hvem former den måten du tenker på?

«La dere ikke lenger forme av denne verdensordningen.» – ROM 12:2.

SANGER: 88, 45

1, 2. (a) Hvordan reagerte Jesus da Peter oppfordret ham til å være god mot seg selv? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvorfor reagerte Jesus på denne måten?

JESU disipler trodde ikke sine egne ører. Jesus, som de forventet skulle gjenopprette riket for Israel, sa at han snart skulle lide og dø! Apostelen Peter reagerte med å si: «Vær god mot deg selv, Herre. Dette skal aldri skje med deg.» Jesus svarte: «Gå bak meg, Satan! Du er en snublestein for meg, for du tenker ikke Guds tanker, men menneskers.» – Matt 16:21–23; Apg 1:6.

2 Ved å si dette viste Jesus at det er forskjell på den måten Gud tenker på, og den tankegangen som kjennetegner verden, som Satan har kontroll over. (1. Joh 5:19) Med det Peter sa, oppfordret han Jesus til å ha en selvisk holdning, som mange mennesker i verden har. Men Jesus visste at hans Far tenkte annerledes. Han visste at Gud ønsket at han skulle forberede seg på at han skulle lide og bli drept. Det Jesus svarte Peter, viste tydelig at han avviste verdens måte å tenke på og ønsket å tenke Jehovas tanker.

3. Hvorfor kan det være vanskelig å tenke som Jehova og ikke som verden?

 3 Hva med oss? Tenker vi som Jehova tenker, eller som verden tenker? Som kristne gjør vi så godt vi kan for å ha en oppførsel som er i samsvar med Guds krav, men hva med den måten vi tenker på? Går vi inn for å få tankene og meningene våre til å være på linje med Jehovas? Dette krever bevisste anstrengelser. På den annen side krever det lite eller ingenting å tenke som verden. Det er fordi verdens ånd er overalt rundt oss. (Ef 2:2) Og fordi den ofte appellerer til våre selviske ønsker, kan det være fristende å tenke slik verden gjør. Ja, det kan være utfordrende å tenke som Jehova og så altfor lett å tenke som verden.

4. (a) Hva vil skje hvis vi lar verden forme vår måte å tenke på? (b) Hvordan vil denne artikkelen være til hjelp for oss?

4 Hvis vi lar verden forme vår måte å tenke på, kan vi lett bli egoistiske og ønske å bestemme selv hva som er rett og galt. (Mark 7:21, 22) Det er derfor viktig at vi lærer oss å tenke «Guds tanker», ikke «menneskers». Denne artikkelen vil hjelpe oss til det. Den drøfter hvorfor det å tenke i samsvar med Jehovas tanker ikke innebærer unødige begrensninger for oss, men vil være til vårt eget beste. Den viser også hvordan vi kan unngå å bli formet av den måten verden tenker på. Den neste artikkelen tar for seg hvordan vi på noen konkrete områder kan få Jehovas syn og gjøre hans tanker til våre egne.

DET ER BRA FOR OSS Å TENKE SOM JEHOVA

5. Hvorfor motsetter mange seg tanken på å bli formet av noen?

5 Mange vil ikke at noen skal forme eller påvirke deres måte å tenke på. «Jeg vil tenke selv», sier de. Med det mener de antagelig at de ønsker å ta egne valg, og at de har rett til å gjøre det. De vil ikke at noen skal bestemme over dem, og vil ikke gi slipp på sin individualitet. *

6. (a) Hvilken frihet gir Jehova oss? (b) Er dette en frihet uten grenser?

6 Det at vi prøver å tenke som Jehova, betyr imidlertid ikke at vi slutter å tenke selv. I 2. Korinter 3:17 står det at «der Jehovas ånd er, der er det frihet». Vi har frihet til å utvikle vår egen, unike personlighet. Vi kan foretrekke én ting framfor noe annet, og vi kan velge hva vi vil interessere oss for. Det er slik Jehova har skapt oss. Men friheten vår har grenser. (Les 1. Peter 2:16.) Når det gjelder spørsmål om hva som er rett og galt, ønsker Jehova at vi skal la oss lede av hans tanker, som vi finner i Bibelen. Er dette for strengt? Legger det unødige begrensninger på oss, eller er det bra for oss?

7, 8. Hvorfor kan vi si at det å tenke på samme måte som Jehova ikke innebærer unødige begrensninger? Illustrer.

7 Vi kan illustrere det: Foreldre prøver å lære barna sine gode verdier. De lærer dem kanskje å være ærlige, arbeidsomme og omtenksomme. Det betyr ikke at foreldrene er for strenge. Tvert imot forbereder de barna på et godt liv som selvstendige voksne. Når barna vokser opp og flytter hjemmefra, er de fri til å ta egne valg. Hvis de velger å leve etter de verdiene som foreldrene deres har lært dem, er det mer trolig at de vil ta valg som de ikke kommer til å angre på senere. Det gjør at de vil kunne unngå  mange selvforskyldte problemer og bekymringer.

8 I likhet med gode foreldre ønsker Jehova at barna hans skal ha et så godt liv som mulig. (Jes 48:17, 18) Han gir oss derfor grunnleggende prinsipper for moral og for hvordan vi skal oppføre oss overfor andre. Han ønsker at vi på slike områder skal lære oss å tenke som ham og ha samme verdier som ham. Dette er ikke noe som knebler oss, det vil tvert imot hjelpe oss til å utvikle vår tenkeevne og til å resonnere over ting på rette måte. (Sal 92:5; Ordsp 2:1–5; Jes 55:9) Det hjelper oss til å ta kloke valg som fører til et lykkelig liv, samtidig som vår individualitet får blomstre. (Sal 1:2, 3) Ja, det er bra for oss å tenke som Jehova! Det er noe vi bør ønske å gjøre.

JEHOVAS MÅTE Å TENKE PÅ ER BEDRE ENN VERDENS

9, 10. Hva viser at Jehovas måte å tenke på er bedre enn verdens?

9 En annen grunn til at Jehovas tjenere ønsker å tenke som ham, er at hans måte å tenke på er langt bedre enn verdens. Verden kommer med råd om moral, familieliv, jobb og karriere og andre sider ved livet, men mange av disse rådene går på tvers av det Jehova tenker. Noen av dem kan for eksempel gå ut på at man bør framheve seg selv, at seksuell umoral er noe som må aksepteres, og at det er helt greit å gå til separasjon eller skilsmisse på grunnlag av uvesentlige ting hvis man mener at det vil gjøre en lykkeligere. Slike råd er i strid med Bibelen. Men kan det være at noen av dem passer bedre for vår tid enn det Bibelens råd gjør?

10 «Visdommen ses tydelig på gjerningene», sa Jesus. (Matt 11:19) Ja, om noe er klokt, ses av resultatene. Verden har riktignok gjort betydelige teknologiske framskritt, men den har ikke kunnet løse de store problemene som står i veien for menneskenes lykke, som krig, rasisme og kriminalitet. Og hva med dens tolerante syn når det gjelder moral? Mange innser at et slikt syn ikke løser problemer, men tvert imot fører til oppløste familier, sykdom og andre negative ting. Hva med Jehovas råd? Kristne som velger å ha samme syn på tingene som Jehova, erfarer at familielivet deres blir bedre, og at det gir helsemessige fordeler å ha god moral. De har også fred med sine trosfeller verden over. (Jes 2:4; Apg 10:34, 35; 1. Kor 6:9–11) Viser ikke dette at Jehovas måte å tenke på er bedre enn verdens?

11. Hva lot Moses seg lede av, og hva førte det til?

11 Jehovas trofaste tjenere i bibelsk tid var klar over at Jehovas tanker er bedre enn verdens. En av dem var Moses. Selv om han ble «opplært i all egyptisk visdom», vendte han seg til Gud for å «få et vist hjerte». (Apg 7:22; Sal 90:12) Han ba til Jehova: «Gjør meg kjent med dine veier.» (2. Mos 33:13) Fordi han lot seg lede av Jehovas måte å tenke på, fikk han spille en spesiell rolle i gjennomføringen av hans hensikt, og han har fått den ære å bli framhevet i Bibelen som en som viste stor tro. – Hebr 11:24–27.

12. Hva baserte Paulus resonnementene sine på?

12 Paulus var en intelligent og velutdannet mann som kunne både hebraisk og gresk. (Apg 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) Men når det gjaldt spørsmål om rett og galt, avviste han verdslig visdom og baserte resonnementene sine på Guds Ord. (Les Apostlenes gjerninger 17:2;  1. Korinter 2:6, 7, 13.) Det gjorde at hans tjeneste ble vellykket, og at han kunne se fram til en lønn som ville vare evig. – 2. Tim 4:8.

13. Hvem har ansvaret for å få tankene våre til å harmonere med Jehovas?

13 Det er ingen tvil om at Guds måte å tenke på er bedre enn verdens. Hvis vi lar oss lede av Guds tanker, vil vi kunne leve et virkelig godt og lykkelig liv. Men Jehova vil ikke tvinge oss til å tenke som ham. «Den trofaste og kloke slave» styrer ikke tankene våre, og det gjør heller ikke de eldste. (Matt 24:45; 2. Kor 1:24) Hver og en av oss har et personlig ansvar for å få tankene sine til å harmonere med Guds. Hvordan kan vi gjøre det?

IKKE LA VERDEN FORME DEG

14, 15. (a) Hva må vi reflektere over for å tenke slik Jehova gjør? (b) Hvorfor må vi ifølge Romerne 12:2 unngå å føre verdens tanker inn i sinnet vårt? Illustrer.

14 I Romerne 12:2 står det: «La dere ikke lenger forme av denne verdensordningen, men bli forvandlet ved å fornye deres sinn, så dere kan undersøke og bli overbevist om hva som er Guds gode og fullkomne vilje, og hva han godkjenner.» Disse inspirerte ordene viser at uansett hva det var som formet tankene våre før vi lærte sannheten, er det mulig for oss å gjøre dem mer lik Guds. Det kan nok være at arvelige faktorer og ting vi har opplevd tidligere, til en viss grad har påvirket den måten vi tenker på. Men vårt sinn er fleksibelt og kan fortsette å forandre seg. Slike forandringer kommer for en stor del an på hva vi slipper inn i sinnet, og hva vi velger å fortsette å tenke på. Ved å reflektere over Jehovas måte å tenke på kan vi bli overbevist om at hans syn på tingene er det riktige. Da vil vi helt naturlig ønske å tenke slik som ham.

15 Men for å kunne fornye vårt sinn, slik at vi tenker på samme måte som Jehova, må vi passe på at vi ikke lenger lar oss «forme av denne verdensordningen». Vi må slutte å føre tanker eller synspunkter som er i strid med Guds, inn i sinnet vårt. For å forstå hvor viktig dette er, kan vi tenke over denne illustrasjonen: En som ønsker seg bedre helse, bestemmer seg for å spise sunn mat. Men hvilken nytte vil han ha av det hvis han også jevnlig spiser bedervet mat? På lignende måte vil det at vi tilfører sinnet vårt Jehovas tanker, ha begrenset verdi hvis vi samtidig fôrer det med usunne, verdslige tanker.

16. Hva må vi beskytte oss mot?

16 Kan vi helt unngå å bli eksponert for verdens måte å tenke på? Nei, vi kan jo ikke gå ut av verden. (1. Kor 5:9, 10) Det er ikke til å unngå at vi kommer borti noen av dens tanker. Når vi forkynner, kommer vi i kontakt med mennesker som gir uttrykk for oppfatninger som ikke er riktige. Men selv om det ikke er til å unngå at vi hører slike oppfatninger, trenger vi absolutt ikke å fortsette å tenke på dem eller å godta dem. Vi må i likhet med Jesus være raske til å avvise tanker som tjener Satans hensikt. Og vi kan beskytte oss mot unødvendig eksponering for verdens måte å tenke på. – Les Ordspråkene 4:23.

17. Hvordan kan vi unngå unødvendig eksponering for verdens måte å tenke på?

17 Vi bør for eksempel være nøye med hvem vi velger som nære venner. Bibelen advarer oss om at hvis vi blir nære venner med noen som ikke tilber Jehova, vil deres måte å tenke på smitte over på oss. (Ordsp 13:20; 1. Kor 15:12, 32, 33)  Vi bør også være nøye når vi velger underholdning. Ved å holde oss unna underholdning som fremmer evolusjonslæren, vold eller umoral, unngår vi å forgifte tankene våre med oppfatninger som er i strid med «kunnskapen om Gud». – 2. Kor 10:5.

Hjelper vi barna våre til å avvise usunn underholdning? (Se avsnittene 18 og 19)

18, 19. (a) Hvorfor må vi være på vakt mot verdslige synspunkter som blir framholdt på snikende måter? (b) Hvilke spørsmål bør vi stille oss selv, og hvorfor?

18 Vi bør også være oppmerksomme på at en verdslig tankegang noen ganger blir presentert på måter som det ikke er så lett å oppdage med en gang. En nyhetsreportasje kan for eksempel være vinklet på en måte som favoriserer visse politiske meninger. Reportasjer om enkeltmennesker kan fremme verdens syn på hvilke mål det er verdt å jobbe mot. Noen filmer og bøker fremmer en «meg først»- og «familien først»-tankegang og får den til å virke fornuftig og riktig. Slike synspunkter tar ikke hensyn til det Bibelen sier om at både vi og familien vår vil kunne oppnå størst lykke ved å elske Jehova mer enn noen andre eller noe annet. (Matt 22:36–39) Også noen barnebøker og barnefilmer kan på en nesten umerkelig måte påvirke holdninger og legge grunnlaget for at barn godtar et verdslig syn, for eksempel når det gjelder umoralsk oppførsel.

19 Dette betyr ikke at det er galt å hygge seg med sunn underholdning. Men vi bør stille oss selv disse spørsmålene: Kjenner jeg igjen verdens tankegang også når den blir framholdt på en indirekte måte? Passer jeg på å holde barna mine og meg selv unna visse tv-programmer, bøker og blader? Gir jeg barna mine en motvekt mot verdens tankegang ved å hjelpe dem til å få Jehovas syn på ting? Når vi har klart for oss forskjellen mellom Guds måte å tenke på og verdens, kan vi unngå å la oss «forme av denne verdensordningen».

HVEM FORMER DEG NÅ?

20. Hva avgjør om vi blir påvirket av Guds måte å tenke på eller verdens?

20 Husk at det i bunn og grunn bare finnes to kilder til informasjon – den ene er Jehova, og den andre er verden, som Satan har kontroll over. Hvem av disse er det som former oss? Svaret er: den kilden som vi skaffer oss informasjon fra. Hvis vi tilfører sinnet vårt verdens tanker, er det de som vil forme vår måte å tenke på, slik at vi lett tenker og oppfører oss som mange i verden. Det er derfor viktig at vi er nøye med hva vi ser på, leser, lytter til og tenker på.

21. Hvilket viktig tema blir drøftet i den neste artikkelen?

21 For å kunne tenke som Jehova må vi som nevnt gjøre mer enn å unngå å tilføre sinnet vårt usunne tanker. Vi må også meditere over Guds tanker i den hensikt å gjøre dem til våre egne. Den neste artikkelen viser hvordan vi kan gjøre det.

^ avsn. 5 I virkeligheten kan selv ikke det mest uavhengige menneske unngå å bli påvirket av andre. Enten man tenker over dype spørsmål, som livets opprinnelse, eller rett og slett tenker på hva man skal ha på seg, så er man mer eller mindre påvirket av andre. Men man kan velge hvem man skal la seg påvirke av.