Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Gjør du Jehovas tanker til dine egne?

Gjør du Jehovas tanker til dine egne?

«Bli forvandlet ved å fornye deres sinn.» – ROM 12:2.

SANGER: 56, 123

1, 2. Hva lærer vi etter hvert som vi utvikler oss åndelig sett? Illustrer.

EN LITEN gutt får en gave. Foreldrene sier til ham: «Si takk.» Gutten gjør som han blir bedt om, men uten å legge særlig følelse i det. Etter hvert som han blir eldre, forstår han bedre hvorfor foreldrene tenker som de gjør om det å vise andre takknemlighet. Nå blir det mer naturlig å takke, og han gjør det av hjertet. Hvorfor? Fordi han nå har lært seg å tenke på en måte som gjør at han føler takknemlighet.

2 Noe lignende har skjedd med oss. Da vi ble kjent med Jehova, lærte vi hvor viktig det er at vi retter oss etter hans grunnleggende krav. Men etter hvert som vi vokser åndelig sett, lærer vi mer om Jehovas måte å tenke på – hva han liker og ikke liker, og hvilket syn han har på forskjellige ting. Når vi lærer oss å tenke på samme måte som Jehova og lar hans tanker påvirke våre handlinger og valg, viser vi at vi gjør Jehovas tanker til våre egne.

3. Hvorfor kan det være en utfordring å tenke på samme måte som Jehova?

3 Selv om vi gjerne vil lære oss å tenke på samme måte som Jehova, erfarer vi at det ikke alltid er like lett å se ting slik han gjør. Vår ufullkomne tankegang kan komme i veien. Vi vet for eksempel hvordan Jehova ser på seksuell umoral,  materialisme, forkynnelsesarbeidet og misbruk av blod, men det kan være en utfordring for oss å forstå hvorfor han ser på disse tingene slik han gjør. Så hvordan kan vi lære oss å tenke mer og mer som Jehova? Og hvordan vil det at vi gjør det, påvirke det vi gjør nå og senere?

HVORDAN VI KAN GJØRE GUDS TANKER TIL VÅRE EGNE

4. Hva må vi gjøre for å ‘fornye vårt sinn’?

4 Les Romerne 12:2. Apostelen Paulus viser her hva som må til for at vi skal kunne lære oss å tenke slik Jehova gjør. Han sier at vi ikke lenger må la oss «forme av denne verdensordningen». Som vi lærte i den forrige artikkelen, innebærer dette at vi må avvise verdslige synspunkter og holdninger. Men Paulus sier også at vi må ‘fornye vårt sinn’. Det betyr at vi må studere Guds Ord med det for øye å forstå Guds tanker, meditere over dem og gå inn for å få våre egne tanker til å bli på linje med hans.

5. Hva ligger det i det å studere?

5 Å studere innebærer mye mer enn bare å lese overfladisk og streke under eller markere svarene på studiespørsmål. Når vi studerer, reflekterer vi over hva stoffet forteller oss om Jehova og hans måte å tenke og handle på. Vi prøver å forstå hvorfor han sier vi må gjøre visse ting og la være å gjøre andre ting. Vi mediterer også over hvilke forandringer vi må gjøre i livet og i måten vi tenker på. Det kan nok være at vi ikke får tenkt over alle disse punktene hver gang vi studerer. Men det er bra for oss å bruke noe tid – kanskje halvparten av hver studieperiode – til å meditere med verdsettelse over det vi leser. – Sal 119:97; 1. Tim 4:15.

6. Hva skjer når vi mediterer over Jehovas tanker?

6 Når vi regelmessig mediterer over det vi leser i Guds Ord, skjer det noe helt spesielt. Vi overbeviser oss selv om at Jehovas måte å tenke på er helt riktig. Vi begynner å forstå den måten han ser på ting på, og etter hvert får vi også selv det samme synet. Vi ‘fornyer vårt sinn’ og utvikler et nytt tankemønster. Litt etter litt gjør vi Jehovas tanker til våre egne.

TANKENE VÅRE PÅVIRKER HANDLINGENE VÅRE

7, 8. (a) Hvordan ser Jehova på materielle ting? (Se de første bildene i artikkelen.) (b) Hva vil vi alltid prioritere hvis vi har Jehovas syn?

7 Tanker og handlinger henger sammen. (Mark 7:21–23; Jak 2:17) La oss se på noen eksempler. Evangeliene viser hvordan Jehova ser på materielle ting. Han håndplukket Josef og Maria – som ikke hadde mye materielt sett – til å være det paret som hans Sønn skulle vokse opp hos. (3. Mos 12:8; Luk 2:24) Da Maria hadde født Jesus, la hun ham «i en krybbe, for det var ikke plass til dem på overnattingsstedet». (Luk 2:7) Jehova kunne på forskjellige måter ha sørget for at hans Sønn ble født på et bedre sted, hvis han hadde villet det. Men det som betydde noe for ham, var det miljøet Jesus ville bli tatt vare på og vokse opp i – at det var i en åndelig familie.

8 Denne bibelske beretningen om Jesu fødsel hjelper oss til å forstå hvordan Jehova ser på materielle ting. Noen foreldre er veldig opptatt av at barna deres skal ha det best mulig materielt sett, selv om det skulle gå ut over barnas åndelige helse. Men det er tydelig at  Jehova ser på åndelige ting som viktigere. Har du samme syn som ham? Hva viser handlingene dine? – Les Hebreerne 13:5.

9, 10. Hvordan kan vi vise at vi har Jehovas syn på det å få noen til å snuble?

9 Et annet eksempel dreier seg om hvordan Jehova ser på en som får andre til å snuble – en som får andre til å synde eller slutte å tjene Ham. Jesus sa: «Den som får en av disse små som tror, til å snuble, for ham ville det være bedre å få en stor kvernstein hengt rundt halsen og bli kastet i havet.» (Mark 9:42) Disse ordene uttrykker sterke følelser! Vi vet at Jesus gjenspeilte sin Fars personlighet på en fullkommen måte. Så vi kan være sikre på at Jehova har like sterke følelser som Jesus når det gjelder en som ikke bryr seg om at han er årsak til at en av Jesu disipler snubler. – Joh 14:9.

10 Har vi samme syn som Jehova og Jesus? Hva viser handlingene våre? Sett for eksempel at vi liker en bestemt klesstil eller frisyre, men vet at noen i menigheten kan reagere negativt på den eller få umoralske tanker på grunn av den. Vil vår kjærlige omtanke for våre brødre og søstre være sterkere enn vårt ønske om å ha en stil som vi selv foretrekker? – 1. Tim 2:9, 10.

11, 12. Hvordan vil det at vi får Guds syn på hva som er galt, og utvikler selvkontroll, beskytte oss?

11 Et tredje eksempel: Jehova hater urettferdighet, alt som ikke er rett. (Jes 61:8) Selv om han vet at vi har urette tilbøyeligheter fordi vi er ufullkomne, vil han at vi i likhet med ham skal hate det som er ondt. (Les Salme 97:10.) Det at vi mediterer over hvorfor Jehova hater det onde, vil hjelpe oss til å ha samme syn som ham og gi oss ekstra styrke til å la være å gjøre noe som er galt.

12 Hvis vi lærer oss å få Jehovas syn på hva som er rett og urett, vil vi også lettere kunne se at det er visse ting det er galt å gjøre selv om de ikke er spesielt nevnt i Bibelen. Ta for eksempel det som blir kalt «lapdance», en form for uanstendig oppførsel som blir mer og mer vanlig i verden. Noen mener kanskje at det ikke er så farlig å være med på dette, for de tenker at det ikke er det samme som å ha sex. * Men tenker de da på samme måte som Gud, som hater alt som er ondt? La oss holde oss langt unna alt som er galt, ved å utvikle selvkontroll og lære oss å avsky det Jehova hater. – Rom 12:9.

TENK OVER SITUASJONER SOM KAN OPPSTÅ

13. Hvorfor bør vi tenke over hvordan Jehovas syn kan berøre valg vi kan trenge å ta senere?

13 Når vi studerer, bør vi tenke over hvordan Jehovas syn kan berøre situasjoner vi kan komme til å møte senere. Da vil vi være forberedt og vite hvilket valg vi skal ta, hvis vi er i en situasjon der vi må ta en rask avgjørelse. (Ordsp 22:3) Vi skal nå se på noen bibelske eksempler.

14. Hva kan vi lære av at Josef avviste Potifars kone?

14 Da Potifars kone prøvde å forføre Josef, avviste han henne med en gang. Han hadde tydeligvis tenkt over  Jehovas syn på trofasthet i ekteskapet. (Les 1. Mosebok 39:8, 9.) Han sa til Potifars kone: «Hvordan skulle jeg da kunne gjøre noe så ondt og i virkeligheten synde mot Gud?» Dette viser at han hadde gjort Guds syn til sitt eget. Hva med oss? Hva ville du gjøre hvis en kollega begynte å flørte med deg? Eller hva om du fikk en sexmelding på mobiltelefonen din? * Det er mye lettere å gjøre det som er riktig, hvis vi allerede har lært hvordan Jehova ser på slike ting, og på forhånd har bestemt oss for å ha samme syn som ham og å handle i samsvar med det.

15. Hvordan kan vi i likhet med de tre hebreerne fortsette å være lojale mot Jehova når vi blir utsatt for press?

15 Tenk på eksemplet med de tre hebreerne vi kjenner som Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Da kong Nebukadnesar krevde at de skulle tilbe den gullstatuen han hadde stilt opp, nektet de resolutt å gjøre det. Det klare svaret de ga kongen, viste at de allerede hadde tenkt over hva det innebar å være trofast mot Jehova. (2. Mos 20:4, 5; Dan 3:4–6, 12, 16–18) Hva med oss i dag? Hva ville du for eksempel gjøre hvis arbeidsgiveren din ba deg om å gi noen kroner til en feiring som er knyttet til falsk religion? I stedet for å vente med å tenke over hva som er Jehovas syn på saken, til en slik situasjon oppstår, hvorfor ikke gjøre det allerede ? Hvis det så skulle oppstå en slik situasjon, vil det være lettere for deg å si og gjøre det som er rett, slik de tre hebreerne gjorde.

Har du gjort undersøkelser, fylt ut et medisinsk dokument og snakket med legen din? (Se avsnitt 16)

16. Hvordan kan det at vi har Jehovas tanker klart for oss, hjelpe oss til å forberede oss på en medisinsk nødssituasjon?

16 Det at vi mediterer over Jehovas måte å tenke på, kan også hjelpe oss til å være lojale mot ham hvis vi skulle få behov for akutt medisinsk hjelp. Vi er selvfølgelig fast bestemt på å nekte å ta imot transfusjoner av fullblod eller noen av blodets fire hovedbestanddeler. (Apg 15:28, 29) Men enkelte prosedyrer som involverer blod, krever at vi tar en personlig beslutning basert på Bibelens prinsipper. Når er det beste tidspunktet  å gjøre det? Er det når vi ligger på sykehuset, kanskje med smerter og under press om å ta en rask avgjørelse? Selvfølgelig ikke. Det er nå vi bør gjøre nødvendige undersøkelser, fylle ut vårt medisinske dokument og snakke med legen vår. *

17–19. Hvorfor er det viktig at vi lærer oss Jehovas syn på forskjellige spørsmål ? Nevn et eksempel på en situasjon vi bør være forberedt på.

17 Tenk også på Jesu kontante svar på Peters ukloke råd: «Vær god mot deg selv, Herre.» Jesus hadde tydeligvis allerede tenkt mye på Guds vilje med ham og på de skriftstedene som handlet om hans liv på jorden og hans død. Det gjorde ham fast bestemt på å fortsette å være trofast mot Jehova og å ofre livet sitt for oss. – Les Matteus 16:21–23.

18 Gud vil at vi skal være hans venner og gjøre vårt beste i tjenesten for ham. (Matt 6:33; 28:19, 20; Jak 4:8) Men som i Jesu tilfelle kan det være at velmenende mennesker prøver å få oss til å ta valg som vil hindre oss i dette. Hva om arbeidsgiveren din for eksempel tilbyr deg en stilling som vil gi deg mye høyere lønn, men også mindre tid til møtene og tjenesten? Eller hva om du går på skole og blir tilbudt en mulighet til å flytte hjemmefra for å utdanne deg videre? Vil du da vite hva du skal gjøre? Ikke vent til en slik situasjon oppstår, med å be, gjøre undersøkelser, snakke med familien din og kanskje de eldste for å bestemme deg for hva du skal gjøre. Gjør dette for å sette deg inn i Jehovas syn på slike ting og for å prøve å gjøre hans tanker til dine egne. Hvis du så senere skulle få et slikt tilbud, vil det ikke være noen stor fristelse for deg. Du vil vite akkurat hva du skal gjøre, for du har allerede bestemt deg for å fokusere på tjenesten for Jehova.

19 Du kan sikkert komme på lignende situasjoner som kan oppstå plutselig og uventet. Det er selvfølgelig ikke mulig å forberede seg på alle eventualiteter. Men hvis vi under vårt personlige studium mediterer over Jehovas måte å tenke på, er det mer trolig at vi vil kunne huske det vi har studert, og være i stand til å bruke det i konkrete situasjoner. La oss derfor merke oss Jehovas syn på forskjellige ting, prøve å gjøre hans tanker til våre egne og reflektere over hvordan Jehovas tanker vil hjelpe oss til å ta kloke avgjørelser nå og i framtiden.

JEHOVAS TANKER OG DIN FRAMTID

20, 21. (a) Hva slags frihet vil vi glede oss over i den nye verden? (b) Hvordan kan vi erfare en viss glede allerede nå?

20 Vi ser alle fram til den nye verden. De fleste av oss ser fram til å leve evig på en paradisisk jord. Under Rikets styre vil menneskene bli befridd for den smerte og sorg som preger verden i dag. Og de vil selvfølgelig fortsatt ha en fri vilje. Hver og en vil kunne ta valg ut fra hva de foretrekker og ønsker seg.

21 Denne friheten vil naturligvis ikke være absolutt. Når det gjelder spørsmål om hva som er rett og galt, vil ydmyke mennesker la seg lede av Jehovas lover og hans tanker. Dette vil gi dem dyp glede og stor fred. (Sal 37:11) Men allerede i dag kan vi til en viss grad erfare denne gleden ved at vi gjør Jehovas tanker til våre egne.

^ avsn. 12 Lapdance er en dans der danseren, vanligvis halvnaken, på en seksuelt utfordrende måte sitter på fanget til en kunde og gnir kroppen sin mot hans. Avhengig av omstendighetene kan dette bli betraktet som seksuell umoral og føre til at de eldste i menigheten må nedsette et domsutvalg. En kristen som har vært med på lapdance, bør søke hjelp hos de eldste. – Jak 5:14, 15.

^ avsn. 14 Å sende tekst, bilder eller videoer med seksuelt innhold på mobiltelefonen (ofte kalt «sexting») kan, avhengig av omstendighetene, gjøre det påkrevd at de eldste nedsetter et domsutvalg. Noen mindreårige har faktisk blitt tiltalt for brudd på sitt lands seksuallovgivning fordi de har sendt slike meldinger. Du finner flere opplysninger ved å gå inn på jw.org og lese artikkelen «De unge spør: Hva bør jeg vite om sexmeldinger?» (Se under HVA BIBELEN LÆRER > TENÅRINGER.) Du kan også lese artikkelen «Hvordan snakke med tenåringen om sexmeldinger» i Våkn opp! for november 2013, sidene 4 og 5.

^ avsn. 16 Bibelske prinsipper som kommer inn i bildet, er drøftet i våre publikasjoner. Se for eksempel boken Bli i Guds kjærlighet, sidene 246–249.