VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE November 2018

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 31. desember 2018 til 3. februar 2019.

«Kjøp sannhet og selg den aldri»

Hva vil det si å kjøpe sannhet? Hva kan vi gjøre for å holde fast ved sannheten når vi først har skaffet oss den?

«Jeg skal vandre i din sannhet»

Hvordan kan vi styrke vår beslutning om å holde fast ved den dyrebare sannheten Jehova har lært oss?

Stol på Jehova og få evig liv!

Habakkuks bok kan hjelpe oss til å bevare roen trass i problemene våre.

Hvem former den måten du tenker på?

Hva kan du gjøre for å la tankene dine bli formet av Jehova og ikke av verden?

Gjør du Jehovas tanker til dine egne?

Hva betyr det å ‘fornye vårt sinn’, og hvordan gjør vi det?

Vennlighet – en egenskap som kommer til uttrykk i ord og handling

Vennlighet er en del av Guds hellige ånds frukt. Hvordan kan vi utvikle denne vakre egenskapen?

Spørsmål fra leserne

Hvem var de ‘velgjørerne’ Jesus snakket om kvelden før han døde, og hvorfor hadde de fått den tittelen?

Hva slags gave kan vi gi Jehova?

Hva er de «verdifulle ting» som er nevnt i Ordspråkene 3:⁠9, og hvordan kan vi bruke dem til å fremme den sanne tilbedelse?