Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  November 2016

Setter du Jehovas egen Bok høyt?

Setter du Jehovas egen Bok høyt?

«Da dere mottok Guds ord, ... tok dere imot det ... slik som det i sannhet er, som Guds ord.» – 1. TESS 2:13.

SANGER: 114, 113

1–3. Hva kan ha skjedd mellom Evodia og Syntyke, og hvordan kan slike problemer unngås? (Se det første bildet i artikkelen.)

JEHOVAS tjenere setter Guds egen hellige bok, Bibelen, høyt. Fordi vi er ufullkomne, trenger vi alle fra tid til annen bibelsk veiledning. Hvordan vil vi reagere når vi får veiledning? Tenk på Evodia og Syntyke, to salvede kristne i det første århundre. Det hadde oppstått et alvorlig problem mellom disse kvinnene. Hva hadde skjedd? Det sier ikke Bibelen noe om. Men vi kan jo prøve å forestille oss hva problemet kan ha vært.

2 La oss si at Evodia inviterte noen brødre og søstre på et måltid. Syntyke ble ikke invitert, men hun fikk høre hvor hyggelig alle hadde hatt det. Så hun tenkte med seg selv: «Jeg fatter ikke at Evodia ikke inviterte meg! Jeg trodde vi var bestevenner.» Syntyke følte seg sviktet og trodde at Evodia ikke likte henne, og at hun unngikk henne. Så Syntyke bad de samme brødrene og søstrene som hadde vært hos Evodia, hjem til seg – uten å invitere Evodia! Uansett hva problemet mellom Evodia og Syntyke bestod i, kan det ha forstyrret freden  i hele menigheten. Bibelen forteller ikke hvordan det gikk, men det kan være at disse søstrene reagerte positivt på den kjærlige veiledningen apostelen Paulus gav dem. – Fil 4:2, 3.

3 Lignende situasjoner kan noen ganger skape problemer i menighetene våre i dag. Men vi kan løse slike problemer eller til og med unngå dem hvis vi følger veiledningen i Guds Ord, Bibelen. Og hvis vi setter Jehovas egen Bok høyt, vil vi følge de retningslinjene den gir. – Sal 27:11.

GUDS EGEN BOK OG MENNESKELIGE FØLELSER

4, 5. Hvilken veiledning gir Bibelen om å holde følelsene sine under kontroll?

4 Det er ikke lett å holde følelsene sine under kontroll når man føler seg forbigått eller urettferdig behandlet. Det kan føles veldig vondt å bli dårlig behandlet på grunn av sin etniske bakgrunn eller på grunn av hudfargen sin eller andre trekk ved utseendet sitt. Og det kan føles enda verre hvis den som behandler oss dårlig, er en medkristen! Gir Guds Ord råd som kan være til hjelp for oss hvis noen er stygge mot oss?

5 Helt siden menneskehetens begynnelse har Jehova observert mellommenneskelige forhold. Han legger merke til følelsene og handlingene våre. Tankene våre, spesielt de som er styrt av følelser, kan få oss til å si eller gjøre noe som vi kanskje senere angrer på. Så klokt det er å følge Bibelens råd om å styre temperamentet sitt og ikke være rask til å bli fornærmet! (Les Ordspråkene 16:32; Forkynneren 7:9.) Vi trenger uten tvil alle å gå inn for å bli mindre nærtagende og å bli flinkere til å tilgi. Jehova og Jesus mener at det å tilgi er viktig. (Matt 6:14, 15) Trenger du å bli mer tålmodig og mer villig til å tilgi andre?

6. Hvorfor bør vi være på vakt mot å bli bitter?

6 Mennesker som ikke holder følelsene sine under kontroll, blir ofte bitre. Det kan føre til at andre ikke har lyst til å være sammen med dem. En som er bitter, kan påvirke menigheten negativt. Han prøver kanskje å skjule at han er bitter på eller til og med hater noen, men de negative tankene han har i hjertet sitt, «vil bli avdekket i menigheten». (Ordsp 26:24–26) De eldste vil kanskje klare å hjelpe en slik person til å forstå at misunnelse, bitterhet og hat ikke hører hjemme i Guds organisasjon. Jehovas egen verdifulle Bok er helt klar når det gjelder dette. (3. Mos 19:17, 18; Rom 3:11–18) Er du enig i det Bibelen sier?

HUSK HVORDAN VI BLIR LEDET

7, 8. (a) Hvordan leder Jehova den jordiske delen av sin organisasjon? (b) Hva er noe av det Guds Ord gir oss retningslinjer for, og hvorfor bør vi følge disse retningslinjene?

7 Jehova leder og underviser dem som tilhører den jordiske delen av hans organisasjon. Hvordan gjør han det? Han har utnevnt Kristus til å være «menighetens hode», og Kristus har gitt «den tro og kloke slave» i oppdrag å undervise og lede Guds folk. (Matt 24:45–47; Ef 5:23) Akkurat som det styrende råd i det første århundre gjorde, følger denne slaven Guds inspirerte ord, eller budskap, og setter det høyt. (Les 1. Tessaloniker 2:13.) Hva er noe av det Bibelen har gitt oss veiledning om, eller retningslinjer for?

8 Guds egen Bok sier at vi regelmessig skal komme på møter. (Hebr 10:24, 25) Den formaner oss til å ha enhet i lærespørsmål. (1. Kor 1:10) Den sier at  vi skal sette Riket først i livet. (Matt 6:33) Bibelen gjør det klart at vi må forkynne fra hus til hus, på offentlige steder og uformelt. (Matt 28:19, 20; Apg 5:42; 17:17; 20:20) Den sier også at de eldste skal holde Guds organisasjon ren. (1. Kor 5:1–5, 13; 1. Tim 5:19–21) Og Jehova har bestemt at alle i hans organisasjon må være rene både fysisk og åndelig. – 2. Kor 7:1.

9. Hvem utgjør den eneste kanalen som blir brukt for å hjelpe oss til å forstå Guds Ord?

9 Noen mener kanskje at de kan tolke Bibelen på egen hånd. Men Jesus har utnevnt ‘den tro slave’ til å være den eneste kanalen for utdeling av åndelig mat. Siden 1919 har den herliggjorte Jesus Kristus brukt denne slaven for å hjelpe sine disipler til å forstå Guds egen Bok og følge dens veiledning. Ved å være lydige mot de retningslinjene vi finner i Bibelen, fremmer vi renheten, freden og enheten i menigheten. Vi bør alle spørre oss selv: Er jeg lojal mot den kanalen Jesus bruker i dag?

JEHOVAS HIMMELVOGN ER I BEVEGELSE!

10. Hvordan blir den himmelske delen av Jehovas organisasjon beskrevet i Esekiels bok?

10 Jehovas skrevne Ord gjør oss kjent med den himmelske delen av hans organisasjon. Profeten Esekiel fikk for eksempel et syn der den himmelske delen av Guds organisasjon blir framstilt som en himmelvogn. (Esek 1:4–28) Jehova er føreren av denne vognen, og den beveger seg dit hans ånd leder den. Og den himmelske delen av hans organisasjon påvirker den jordiske delen. Himmelvognen har så absolutt vært i bevegelse! Tenk på de mange organisasjonsmessige forandringene som har blitt gjort de ti siste årene – og husk at det er Jehova som står bak disse forandringene. Kristus og englene står klare til å ødelegge denne onde verden, og Jehovas himmelvogn skal snart sørge for at Jehovas overherredømme blir opphøyd, og at hans navn blir helliget.

Så takknemlige vi er for de mange frivillige som arbeider iherdig på byggeprosjektene våre! (Se avsnitt 11)

11, 12. Nevn noe av det som Jehovas organisasjon utretter.

11 Tenk over noe av det den jordiske delen av Guds organisasjon har utrettet nå i de siste dager. Bygging. Hundrevis av brødre og søstre har vært med på å bygge Jehovas vitners nye hovedkontor i Warwick i staten New York i USA. Under ledelse av den verdensomfattende bygge- og prosjekteringsavdelingen gjør tusenvis av frivillige verden over en stor innsats med å bygge nye Rikets saler og utvide avdelingskontorer. Vi er virkelig takknemlige for de mange frivillige som villig har arbeidet hardt på slike prosjekter! Husk at Jehova velsigner forkynnere over hele jorden som ydmykt og lojalt bidrar med det de kan  for å støtte slike prosjekter økonomisk. – Luk 21:1–4.

12 Undervisning. Jehova elsker å undervise sitt folk. (Jes 2:2, 3) Bare tenk på de forskjellige skolene vi har, for eksempel Pionertjenesteskolen, Skolen for kristne forkynnere, Gilead-skolen, Skolen for nye betelitter, Skolen for kretstilsynsmenn og deres koner, Skolen for eldste, Rikets tjenesteskole og Skolen for avdelingskontorenes utvalgsmedlemmer og deres koner. Det blir også gitt bibelsk undervisning på nettstedet vårt, jw.org, der det finnes litteratur på flere hundre språk. Nettstedet har egne sider for barn og for familier og har også en side der det blir lagt ut nyheter. Har du prøvd å bruke jw.org i tjenesten og på familiestudiet?

VÆR LOJAL MOT JEHOVA OG STØTT HANS ORGANISASJON

13. Hvilket ansvar har vi som lojale tjenere for Jehova?

13 Det er virkelig et privilegium å tilhøre Jehovas organisasjon! Og fordi vi vet hva Guds krav og normer går ut på, har vi et ansvar for å gjøre det som er rett, og forsvare Jehovas overherredømme. Verden blir mer og mer umoralsk, og vi må derfor ‘hate det som er ondt’, slik Jehova gjør. (Sal 97:10) Vi må aldri være som dem som sier at «godt er ondt og ondt er godt». (Jes 5:20) Fordi vi ønsker å glede Gud, anstrenger vi oss for å holde oss rene både fysisk, moralsk og åndelig. (1. Kor 6:9–11) Vi elsker Jehova og setter vår lit til ham. Vi viser at vi er lojale mot ham, ved å leve opp til de klare normene i hans dyrebare Bok. Og vi gjør alt vi kan for å følge disse normene hjemme, i menigheten, på jobben, på skolen, ja uansett hvor vi er. (Ordsp 15:3) Vi skal nå se på noen områder der vi i praksis kan vise at vi er lojale mot Gud.

14. Hvordan kan foreldre vise at de er lojale mot Gud?

14 Barneoppdragelse. Foreldre som tjener Jehova, viser lojalitet mot ham ved å lære opp barna sine i samsvar med hans Ord. De passer på at de ikke lar seg påvirke altfor mye av hvordan samfunnet rundt dem ser på barneoppdragelse. Verdens ånd bør ikke få slippe inn i et kristent hjem. (Ef 2:2) Noen fedre tenker kanskje: «Her i landet er det kvinnene som underviser barna.» Men Bibelen sier helt tydelig at fedre skal lære barna sine om Jehova. (Ef 6:4) Fedre og mødre som elsker Jehova, ønsker at barna deres skal få et like nært forhold til Jehova som det Samuel hadde. Bibelen sier at Jehova var med Samuel da han vokste opp. – 1. Sam 3:19.

15. Hvordan viser vi at vi er lojale mot Jehova, når vi skal ta viktige avgjørelser?

15 Avgjørelser. Når vi skal ta viktige avgjørelser i livet, kan vi vise at vi er lojale mot Gud, ved å søke hjelp fra hans skrevne Ord og hans organisasjon. Tenk for eksempel over en situasjon som er aktuell for mange foreldre: Blant noen innvandrere er det vanlig at foreldre sender sine nyfødte barn til slektninger i hjemlandet så de selv kan fortsette å jobbe og tjene penger i det landet de har flyttet til. Hva man skal gjøre i en slik situasjon, er en personlig avgjørelse, men man bør huske at Gud holder oss ansvarlige for de avgjørelsene vi tar. (Les Romerne 14:12.) Ville det være klokt å ta viktige avgjørelser som gjelder familien og hvordan man skal forsørge den, uten først å rådføre seg med Bibelen?  Selvfølgelig ikke! Vi trenger hjelp fra vår himmelske Far, for vi er ikke i stand til selv å styre våre skritt. – Jer 10:23.

16. Hvilket valg måtte en mor treffe, og hva hjalp henne til å velge riktig?

16 Et ektepar som hadde flyttet til et annet land, ble foreldre til en liten gutt, og de hadde egentlig bestemt seg for å sende ham til hjemlandet deres for at besteforeldrene hans skulle ta hånd om ham. Men omtrent på den tiden da gutten ble født, begynte kona å studere Bibelen sammen med et av Jehovas vitner. Hun gjorde fine framskritt og skjønte at Jehova ville at hun skulle lære barnet sitt om ham. (Sal 127:3; Ordsp 22:6) Den unge kvinnen bad inderlig til Jehova, slik Bibelen sier at vi skal gjøre. (Sal 62:7, 8) Og hun åpnet seg for den søsteren som studerte med henne, og snakket også med andre i menigheten. Selv om slektninger og venner prøvde å presse henne til å sende barnet til besteforeldrene, kom hun fram til at det ikke var rett å gjøre det. Mannen hennes ble så imponert over hvordan menigheten hjalp henne og barnet, at han tok imot tilbudet om et bibelstudium og begynte å gå på møtene sammen med henne og barnet. Forestill deg så glad denne moren må ha blitt da hun forstod at Jehova hadde besvart bønnen hennes!

17. Hvilken veiledning har vi fått når det gjelder dem vi studerer med?

17 Veiledning. En viktig måte å vise lojalitet mot Gud på er å følge den veiledningen vi får fra hans organisasjon. Tenk for eksempel over de forslagene vi har fått når det gjelder dem vi studerer Bibelen med. Det har blitt anbefalt at vi kort tid etter at vi har begynt å studere boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? med en person, bruker noen få minutter etter hvert studium på å hjelpe den interesserte til å bli kjent med organisasjonen. Vi kan gjøre dette ved å bruke videoen Hva foregår i en Rikets sal? og brosjyren Hvem gjør Jehovas vilje i dag? Og det har blitt foreslått at vi etter å ha studert hele Hva Bibelen lærer-boken med en som har gjort framskritt, studerer boken Bevar dere selv i Guds kjærlighetmed ham, også selv om han kanskje er døpt på det tidspunktet. Organisasjonen har gitt denne veiledningen for at nye disipler skal bli «befestet i troen». (Kol 2:7) Følger du slike forslag fra Jehovas organisasjon?

18, 19. Hvilke grunner har vi til å være takknemlige mot Jehova?

18 Vi har mange grunner til å være takknemlige mot Jehova. Det er takket være ham at «vi [har] liv og beveger oss og er til». (Apg 17:27, 28) Han har gitt oss en svært verdifull gave – sin egen bok, Bibelen. Vi tar takknemlig imot den som Guds budskap, slik de kristne i Tessalonika tok imot Guds ord. – 1. Tess 2:13.

19 Guds skrevne Ord har hjulpet oss til å nærme oss Jehova, og han har nærmet seg oss. (Jak 4:8) Vår himmelske Far har gitt oss det privilegiet å få være en del av hans organisasjon. Alt dette er noe vi virkelig setter pris på! Vi føler det på samme måte som den salmisten som sang: «Takk Jehova, for han er god: for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid.» (Sal 136:1) Tjueseks ganger i Salme 136 finner vi refrenget «hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid». Hvis vi er lojale mot Jehova og hans organisasjon, vil vi få erfare sannheten i disse oppmuntrende ordene, for vi vil få leve for evig!