Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Organisert i samsvar med Guds egen Bok

Organisert i samsvar med Guds egen Bok

«Jehova selv grunnla jorden med visdom. Han grunnfestet himlene med skjelneevne.» – ORDSP 3:19.

SANGER: 105, 107

1, 2. (a) Hva sier noen om den tanken at Gud har en organisasjon? (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

HAR Gud en organisasjon? Noen sier kanskje: «Man trenger ikke å bli ledet av en organisasjon. Alt man trenger, er et personlig forhold til Gud.» Stemmer dette? Hva viser kjensgjerningene?

2 I denne artikkelen skal vi se på ting som viser at Jehova, som er en ordens Gud, er en enestående Organisator. Vi skal også se på hvordan vi bør reagere på den veiledningen vi får fra Jehovas organisasjon. (1. Kor 14:33, 40) Både i det første århundre og i vår tid har Guds Ord hjulpet den jordiske delen av Jehovas organisasjon til å utføre det omfattende arbeidet med å forkynne det gode budskap. Fordi vi følger Bibelen og retningslinjer vi får fra organisasjonen, fremmer vi renheten, freden og enheten i menigheten.

JEHOVA – EN ENESTÅENDE ORGANISATOR

3. Hva overbeviser deg om at Jehova er en enestående Organisator?

3 Skaperverket vitner om at Gud er en enestående Organisator. Bibelen sier: «Jehova selv grunnla jorden med visdom. Han grunnfestet himlene med skjelneevne.» (Ordsp 3: 19) Vi kjenner bare «utkantene av hans veier». (Job 26:14) Men det lille vi vet om planetene, stjernene og galaksene, får oss til å erkjenne at himmellegemene er organisert på en imponerende måte. (Sal 8:3, 4) Galaksene består av millioner av stjerner, som alle beveger seg i rommet på en ordnet måte. Planetene i solsystemet vårt går i bane rundt solen som om de lydig fulgte trafikkregler! Universets imponerende orden hjelper oss til å se at Jehova – ‘han som med forstand dannet himlene’ og jorden – fortjener vår lovprisning, lojalitet og tilbedelse. – Sal 136:1, 5–9.

4. Hvorfor har vitenskapsfolk ikke klart å gi svar på alle de spørsmålene vi mennesker har?

4 Vitenskapsfolk har funnet ut mye om universet og jorden, og det har gjort livet vårt bedre på mange områder. Men det er mange spørsmål som vitenskapen ikke har klart å gi svar på. Astronomene kan for eksempel ikke forklare nøyaktig hvordan universet ble til, eller hvorfor vi er her på jorden med dens mangfold av livsformer. Og folk i sin alminnelighet kan ikke forklare hvorfor menneskene har et sterkt ønske om å leve evig. (Fork 3:11) Hvorfor har mange ikke fått svar på slike viktige spørsmål? En av grunnene er at mange vitenskapsfolk og andre tror på evolusjonsteorien og sier at det ikke finnes noen Gud. Men Jehova gir i sin egen Bok svar på spørsmål som folk overalt har lurt på.

5. Hvordan har vi mennesker nytte av naturlovene?

5 Jehova har fastsatt stabile og pålitelige naturlover, noe vi mennesker har nytte av. Elektrikere, rørleggere, ingeniører, piloter og kirurger stoler på disse lovene for å kunne gjøre jobben sin. Kirurger, for eksempel, stoler på at mennesker stort sett har lik anatomi. Så en kirurg trenger ikke å lete etter pasientens hjerte. Og vi må alle respektere naturlovene. Hvis vi prøver å utfordre tyngdekraften, kan det koste oss livet!

ORGANISERT AV GUD

6. Hvorfor kan man forvente at de som tilber Jehova, er organisert?

6 Universet er virkelig organisert på en imponerende måte. Vi kan derfor gå ut fra at Jehova ønsker at også hans tilbedere skal være godt organisert. I Bibelen gir han oss veiledning som hjelper oss til å være det. Det er bare ved å følge Guds normer og ved å ta imot den hjelp vi får gjennom Guds organisasjon, at vi kan ha et virkelig lykkelig og meningsfylt liv.

7. Hva viser den måten Bibelen er skrevet på?

7 Bibelen er ikke rett og slett en samling av jødiske og kristne bøker som ikke har noen forbindelse med hverandre. Nei, Bibelen utgjør et velordnet hele – den er et mesterverk inspirert av Gud. De enkelte bøkene i Bibelen er forbundet med hverandre. Fra 1. Mosebok til Åpenbaringen går Bibelens hovedtema igjen – Jehovas overherredømme skal bli forsvart og hans hensikt med jorden gjennomført ved hjelp av hans rike med Kristus, den lovte «ætt», som Konge. – Les 1. Mosebok 3:15; Matteus 6:10; Åpenbaringen 11:15.

8. Hvordan vet vi at israelittene var godt organisert?

8 Israelittene i gammel tid var godt organisert. Det var for eksempel noen kvinner som «utførte organisert tjeneste ved inngangen til møteteltet». (2. Mos 38:8) Når israelittene flyttet leiren og tabernaklet, skjedde det på en ordnet måte. Senere organiserte kong  David levittene og prestene ved å dele dem inn i avdelinger. (1. Krøn 23:1–6; 24:1–3) Og når israelittene var lydige mot Jehova, velsignet han dem med orden, fred og enhet. – 5. Mos 11:26, 27; 28:1–14.

9. Hva er det som viser at den kristne menighet i det første århundre var organisert?

9 Den kristne menighet i det første århundre var organisert, og den ble ledet av et styrende råd, som i begynnelsen bestod av apostlene. (Apg 6:1–6) Senere ble også andre brødre medlemmer av det styrende råd. (Apg 15:6) Jehova sørget også for at det ble gitt råd og veiledning i brev som ble skrevet av menn som var medlemmer av eller samarbeidet nært med det styrende råd. (1. Tim 3:1–13; Tit 1:5–9) Hvordan hadde menigheten gagn av å følge veiledningen fra det styrende råd?

10. Hva førte det til når menighetene fulgte forskriftene fra det styrende råd? (Se det første bildet i artikkelen.)

10 Les Apostlenes gjerninger 16:4, 5. Brødre som reiste på vegne av det styrende råd, gjorde andre kjent med «de forordninger som var blitt vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem». Når menighetene fulgte disse forskriftene, fortsatte de «å bli gjort faste i troen og å vokse i tall fra dag til dag». Kan vi som tilhører Guds organisasjon i dag, lære noe av dette?

FØLGER DU VEILEDNING?

11. Hvordan bør utnevnte brødre reagere når de får veiledning fra Guds organisasjon?

11 Hva bør medlemmer av utvalget ved et avdelingskontor eller av et landsutvalg, kretstilsynsmenn og menighetens eldste gjøre når de får veiledning fra Guds organisasjon i dag? Jehovas egen Bok sier at vi alle skal være lydige og underordne oss. (5. Mos 30:16; Hebr 13:7, 17) En kritisk eller opprørsk holdning har ingen plass i Guds organisasjon, for en slik holdning kan ha en forstyrrende virkning på kjærligheten, freden og enheten i menighetene våre. Det er selvfølgelig ingen lojale kristne som ønsker å ha samme respektløse og illojale holdning som Diotrefes. (Les 3. Johannes 9, 10.) Vi kan spørre oss selv: Er jeg med på å styrke åndeligheten til dem jeg har rundt meg? Er jeg rask til å godta og følge veiledning vi får fra Guds organisasjon?

12. Hvilken justering er blitt gjort i den måten menighetstjenere og eldste blir utnevnt på?

12 Tenk for eksempel på den avgjørelsen det styrende råd for ikke så lenge siden tok om utnevnelse av eldste og menighetstjenere. «Spørsmål fra leserne» i Vakttårnet for 15. november 2014 redegjorde for en justering som var blitt gjort. Artikkelen viste at det styrende råd i det første århundre gav reisende tilsynsmenn myndighet til å foreta utnevnelser. I tråd med dette mønsteret er eldste og menighetstjenere siden 1. september 2014 blitt utnevnt av kretstilsynsmenn. Kretstilsynsmannen prøver å bli kjent med de brødrene som blir anbefalt, og å få samarbeidet med dem i felttjenesten. Han prøver også å bli kjent med familien til disse brødrene. (1. Tim 3:4, 5) Når eldsterådet og kretstilsynsmannen så har et møte sammen, ser de nøye på de bibelske kravene til menighetstjenere og eldste. – 1. Tim 3:1–10, 12, 13; 1. Pet 5:1–3.

13. Hvordan kan vi vise at vi støtter den veiledningen vi får av de eldste?

13 Vi må følge bibelsk veiledning vi  får av de eldste. Disse lojale hyrdene i Guds organisasjon lar seg lede av den «sunne», eller oppbyggende, veiledningen i Guds egen Bok. (1. Tim 6:3) Tenk for eksempel på den veiledningen Paulus gav når det gjaldt dem i menigheten som levde på en uordentlig måte. De ‘arbeidet ikke, men blandet seg bort i det som ikke angikk dem’. De fikk rettledning av de eldste, men fortsatte å ignorere den. Hva skulle menigheten gjøre med en slik person? Paulus gav denne veiledningen: «Merk dere ham og slutt med å omgås ham.» Men de fikk også beskjed om at de ikke skulle betrakte ham som en fiende. (2. Tess 3:11–15) Hvis en person i vår tid ikke slutter med noe som stiller menigheten i et dårlig lys, for eksempel det å ha følge med en som ikke tilber Jehova, velger de eldste kanskje å holde en tale der de advarer mot en slik handlemåte. (1. Kor 7:39) Hvordan reagerer du hvis de eldste mener at det er nødvendig å holde en slik tale? Hvis du kjenner til den situasjonen som blir beskrevet i talen, vil du da la være å gjøre sosiale ting sammen med en slik person? Det at du er opptatt av denne personens beste og er prinsippfast, kan kanskje få ham til å slutte å leve på en uordentlig måte. [1]

BEVAR RENHETEN, FREDEN OG ENHETEN

14. Hvordan kan vi være med på å holde menigheten ren?

14 Vi kan være med på å holde menigheten åndelig ren ved å følge veiledningen i Guds Ord. Tenk på det som skjedde i Korint. Paulus hadde gjort seg store anstrengelser da han forkynte i denne byen, og han elsket sine brødre og søstre der. (1. Kor 1:1, 2) Så vondt det derfor må ha vært for ham å måtte gi veiledning fordi menigheten tolererte at en bror praktiserte seksuell umoral! Paulus sa at de eldste skulle overgi denne umoralske mannen til Satan – at de skulle ekskludere ham fra menigheten. For å holde menigheten ren måtte de eldste rense ut det Paulus omtalte som «surdeig». (1. Kor 5:1, 5–7, 12) Når vi støtter den avgjørelsen de eldste tar om å ekskludere en som ikke angrer den alvorlige synden han har begått, er vi med på å holde menigheten ren. I tillegg kan det motivere ham til å angre og søke Jehovas tilgivelse.

15. Hva kan vi gjøre for å bevare freden i menigheten?

15 Det var også et annet problem i Korint: Noen gikk til rettssak mot sine brødre. Paulus stilte dem dette tankevekkende spørsmålet: «Hvorfor lider dere ikke heller urett?» (1. Kor 6:1–8) Det har oppstått lignende situasjoner i vår tid. Noen ganger er freden blant åndelige brødre blitt forstyrret fordi de har tapt penger i forbindelse med et forretningsprosjekt og kanskje har beskyldt hverandre for bedrageri. Noen har gått til rettssak mot en bror, men Guds egen Bok hjelper oss til å se at det er bedre å lide tap enn å bringe vanære over Guds navn eller å forstyrre freden i menigheten. [2] For å løse alvorlige problemer og konflikter bør vi naturligvis følge Jesu veiledning. (Les Matteus 5:23, 24; 18:15–17.) Når vi gjør det, fremmer vi enheten i Jehovas familie av tilbedere.

16. Hvorfor kan man forvente at Guds folk er forent?

16 Jehovas egen Bok viser hvorfor man kan forvente at Jehovas folk er forent.  Salmisten sang: «Se, hvor godt og hvor velbehagelig det er at brødre bor sammen i enhet!» (Sal 133:1) Når israelittene var lydige mot Jehova, var de organisert og forent. Gud forutsa hvordan hans folk skulle ha det i framtiden: «Til enhet skal jeg bringe dem, som en hjord i kveen.» (Mi 2:12) Gjennom profeten Sefanja forutsa Jehova dessuten: «Jeg [skal] gi folkeslag en forandring så de får et rent språk [sannheten fra Bibelen], for at de alle skal påkalle Jehovas navn, for at de skal tjene ham skulder ved skulder.» (Sef 3:9) Så takknemlige vi er for at vi har det privilegium å tilbe Jehova i enhet!

Eldste går inn for å gi åndelig hjelp til en som har begått et feiltrinn (Se avsnitt 17)

17. Hva bør de eldste gjøre hvis en i menigheten begår en alvorlig synd?

17 Hvis menigheten skal kunne fortsette å være forent og ren, må de eldste raskt og på en kjærlig måte ta hånd om utvalgssaker. Paulus visste at selv om Gud elsker menneskene, lukker Han ikke øynene for det gale de gjør. (Ordsp 15:3) Det var derfor Paulus ikke lot være å gi korinterne kjærlig tilrettevisning da de trengte det, slik vi kan lese om i 1. Korinter. Noen måneder senere skrev han sitt andre brev til korinterne, der det kommer fram at det hadde skjedd positive ting fordi de eldste hadde fulgt apostelens veiledning. Hvis en kristen begår et feiltrinn før han er klar over det, skal brødre som er kvalifisert til det, på en mild måte prøve å korrigere ham. – Gal 6:1.

18. (a) Hvordan var veiledningen i Guds Ord til hjelp for menighetene i det første århundre? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

18 Det er tydelig at den inspirerte veiledningen i Guds egen Bok hjalp de kristne i Korint og andre steder til å bevare renheten, freden og enheten i menigheten sin. (1. Kor 1:10; Ef 4:11–13; 1. Pet 3:8) Det gjorde at våre brødre og søstre i det første århundre klarte å utrette mye i tjenesten. Paulus kunne faktisk si at det gode budskap var ‘blitt forkynt blant hele skapningen under himmelen’. (Kol 1:23) I dag blir kunnskap om Guds fantastiske hensikter spredt over hele jorden. Dette er et resultat av anstrengelsene til dem som er en del av én forent organisasjon av forkynnere. I den neste artikkelen skal vi se på flere ting som viser at disse forkynnerne setter Bibelen høyt og går inn for å ære Den Suverene Herre Jehova. – Sal 71:15, 16.

^ [1] (Avsnitt 13) Se Organisert for å gjøre Jehovas vilje, sidene 134–136.

^ [2] (Avsnitt 15) Det finnes tilfeller der en kristen kan velge å ta rettslige skritt mot en annen kristen. Se ‘Bevar dere selv i Guds kjærlighet’, side 223, fotnote.