Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Arbeidet er stort»

«Arbeidet er stort»

DET blir holdt et viktig møte i Jerusalem. Kong David har kalt sammen alle sine fyrster, hoffmenn og sterke krigere. De er begeistret over å høre en spesiell kunngjøring. Jehova har gitt Davids sønn Salomo i oppdrag å bygge en helt spesiell bygning som skal brukes i tilbedelsen av den sanne Gud. Israels konge, som er oppe i årene, har fått byggeplanen ved inspirasjon og har gitt den til Salomo. «Arbeidet er stort», sier David, «for borgen [«templet», fotn.] er ikke til et menneske, men til Jehova Gud.» – 1. Krøn 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

David stiller så dette spørsmålet: «Hvem melder seg frivillig til å fylle sin hånd med en gave til Jehova i dag?» (1. Krøn 29:5) Hvis du hadde vært der, hvordan ville du da ha reagert? Ville du hatt lyst til å støtte dette store arbeidet? Israelittene gikk straks til handling. Ja, de «begynte å fryde seg over at de gav frivillige offergaver, for det var med et helt hjerte de gav frivillige offergaver til Jehova». – 1. Krøn 29:9.

Noen hundre år senere sørget Jehova for noe som var langt større enn templet. Han opprettet det store åndelige templet, den ordningen som gjør det mulig for mennesker å nærme seg ham og tilbe ham på grunnlag av Jesu offer. (Hebr 9:11, 12) Hvordan hjelper Jehova mennesker til å få et godt forhold til ham i dag? Gjennom vårt arbeid med å gjøre disipler. (Matt 28:19, 20) Som følge av denne virksomheten blir det hvert år ledet millioner av bibelstudier, døpt tusener av disipler og opprettet hundrevis av nye menigheter.

En slik vekst gjør det nødvendig å trykke mer bibelsk litteratur, bygge og vedlikeholde Rikets saler og skaffe steder der vi kan ha stevner. Er du ikke enig i at det er givende å delta i det store arbeidet med å forkynne det gode budskap? – Matt 24:14.

Som Guds folk har vi kjærlighet til Gud og vår neste, og vi vet at forkynnelsesarbeidet haster. Dette gir oss lyst til å komme med «en gave til Jehova» ved å gi frivillige bidrag. Det gir stor glede å ‘ære Jehova med sine verdifulle ting’ og å se hvordan slike ressurser blir brukt på en trofast og klok måte for å få utført det største arbeidet i menneskehetens historie! – Ordsp 3:9.