Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET (STUDIEUTGAVE) NOVEMBER 2016

«Arbeidet er stort»

«Arbeidet er stort»

DET blir holdt et viktig møte i Jerusalem. Kong David har kalt sammen alle sine fyrster, hoffmenn og sterke krigere. De er begeistret over å høre en spesiell kunngjøring. Jehova har gitt Davids sønn Salomo i oppdrag å bygge en helt spesiell bygning som skal brukes i tilbedelsen av den sanne Gud. Israels konge, som er oppe i årene, har fått byggeplanen ved inspirasjon og har gitt den til Salomo. «Arbeidet er stort», sier David, «for borgen [«templet», fotn.] er ikke til et menneske, men til Jehova Gud.» – 1. Krøn 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

David stiller så dette spørsmålet: «Hvem melder seg frivillig til å fylle sin hånd med en gave til Jehova i dag?» (1. Krøn 29:5) Hvis du hadde vært der, hvordan ville du da ha reagert? Ville du hatt lyst til å støtte dette store arbeidet? Israelittene gikk straks til handling. Ja, de «begynte å fryde seg over at de gav frivillige offergaver, for det var med et helt hjerte de gav frivillige offergaver til Jehova». – 1. Krøn 29:9.

Noen hundre år senere sørget Jehova for noe som var langt større enn templet. Han opprettet det store åndelige templet, den ordningen som gjør det mulig for mennesker å nærme seg ham og tilbe ham på grunnlag av Jesu offer. (Hebr 9:11, 12) Hvordan hjelper Jehova mennesker til å få et godt forhold til ham i dag? Gjennom vårt arbeid med å gjøre disipler. (Matt 28:19, 20) Som følge av denne virksomheten blir det hvert år ledet millioner av bibelstudier, døpt tusener av disipler og opprettet hundrevis av nye menigheter.

En slik vekst gjør det nødvendig å trykke mer bibelsk litteratur, bygge og vedlikeholde Rikets saler og skaffe steder der vi kan ha stevner. Er du ikke enig i at det er givende å delta i det store arbeidet med å forkynne det gode budskap? – Matt 24:14.

Som Guds folk har vi kjærlighet til Gud og vår neste, og vi vet at forkynnelsesarbeidet haster. Dette gir oss lyst til å komme med «en gave til Jehova» ved å gi frivillige bidrag. Det gir stor glede å ‘ære Jehova med sine verdifulle ting’ og å se hvordan slike ressurser blir brukt på en trofast og klok måte for å få utført det største arbeidet i menneskehetens historie! – Ordsp 3:9.