Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 10

Er det noe som hindrer meg i å bli døpt?

Er det noe som hindrer meg i å bli døpt?

«Filip og hoffmannen gikk ned i vannet, og Filip døpte ham.» – APG 8:38.

SANG 52 Kristen innvielse

INTRODUKSJON *

1. Hva mistet Adam og Eva, og hva førte det til?

HVEM synes du bør bestemme hva som er rett og galt? Da Adam og Eva spiste av frukten på treet til kunnskap om godt og ondt, sendte de ut et tydelig budskap: De hadde ikke tillit til Jehova og hans normer. De ville selv bestemme hva som var godt og ondt. (1. Mos 3:22) Men tenk på hva de mistet. De mistet sitt vennskap med Jehova. De mistet også muligheten til å leve evig, og de overførte synd og død til barna sine. (Rom 5:12) Adam og Evas valg fikk sørgelige følger.

Da den etiopiske hoffmannen hadde fått tro på Jesus, ønsket han å bli døpt så snart som mulig (Se avsnittene 2 og 3)

2, 3. (a) Hvordan reagerte den etiopiske hoffmannen da Filip forkynte for ham? (b) Hvordan blir vi velsignet når vi blir døpte tjenere for Jehova, og hvilke spørsmål skal vi se på?

2 Tenk på forskjellen mellom den måten Adam og Eva oppførte seg på, og den måten en etiopisk hoffmann reagerte på da Filip forkynte for ham. Hoffmannen var så takknemlig for det Jehova og Jesus hadde gjort for ham, at han ikke nølte med å bli døpt. (Apg 8:34–38) Når vi innvier oss til Gud og i likhet med hoffmannen blir døpt, sender vi ut et klart budskap. Vi viser at vi er takknemlige for det Jehova og Jesus har gjort for oss. Vi viser også at vi har tillit til Jehova og mener at det er han som bør avgjøre hva som er rett og galt.

3 Når vi tjener Jehova, får vi store velsignelser! Vi får mulighet til å oppnå alt det som Adam og Eva mistet, deriblant muligheten til å leve evig. Og fordi vi tror på Jesus Kristus, tilgir Jehova oss våre feil og gir oss en  ren samvittighet. (Matt 20:28; Apg 10:43) Vi blir også en del av Jehovas familie av tjenere som er godkjent av ham, og som har en fantastisk framtid foran seg. (Joh 10:14–16; Rom 8:20, 21) Men til tross for disse åpenbare fordelene nøler noen som er blitt kjent med Jehova, med å gjøre som den etiopiske hoffmannen. Hva kan det være som hindrer dem i å bli døpt? Og hvordan kan de overvinne disse utfordringene?

HVA SOM HINDRER NOEN I Å BLI DØPT

Utfordringer som noen står overfor før de velger å bli døpt

Liten selvtillit (Se avsnittene 4–5) *

4, 5. Hvilke utfordringer sto Avery og Hannah overfor?

4 Liten selvtillit. En ung mann som heter Avery, har foreldre som er Jehovas vitner. Faren hans er kjent som en omsorgsfull far og en dyktig eldste. Men Avery nølte med å bli døpt. Hvorfor? Han sier: «Jeg trodde ikke jeg kunne klare å bli like flink som faren min.» Han trodde heller ikke at han ville klare å ta hånd om ansvarsoppgaver han kunne komme til å få senere. «Jeg var redd jeg skulle bli spurt om å be offentlige bønner, holde taler eller lede en gruppe i felttjenesten», sier han.

5 Hannah på 18 år hadde svært lav selvfølelse. Hun var oppdratt av foreldre som tjente Jehova, men fordi hun hadde så dårlig selvbilde, tvilte hun på at hun kunne klare å leve etter Jehovas normer. Noen ganger slet hun så mye med vonde følelser at hun med vilje skadet seg selv, noe som bare gjorde ting verre. Hun sier: «Jeg fortalte aldri noen om hva jeg gjorde, ikke engang foreldrene mine, og jeg tenkte at Jehova aldri ville godta meg på grunn av det jeg gjorde mot meg selv.»

Påvirkning fra venner (Se avsnitt 6) *

6. Hva holdt Vanessa tilbake fra å bli døpt?

6 Påvirkning fra venner. Vanessa, som er 22, sier: «Jeg hadde en veldig god venninne som jeg hadde kjent i nesten 10 år.» Men denne venninnen støttet ikke Vanessas mål om å bli døpt. Det såret Vanessa. «Jeg synes det er vanskelig å få venner», sier hun, «og jeg var redd for at hvis jeg gjorde slutt på vennskapet med henne, ville jeg aldri få en så god venninne igjen.»

Redd for å feile (Se avsnitt 7) *

7. Hva var Makayla redd for, og hvorfor?

7 Redd for å feile. Makayla var fem år da broren hennes ble ekskludert. I oppveksten så hun hvor hardt det gikk inn på foreldrene at han oppførte seg som han gjorde. Hun sier: «Jeg var redd for at hvis jeg ble døpt og gjorde en feil, kunne jeg bli ekskludert og bli årsak til at foreldrene mine fikk enda en sorg.»

Redd for motstand (Se avsnitt 8) *

8. Hva var Miles redd for?

 8 Redd for motstand. En ung mann som heter Miles, har en far og en stemor som tjener Jehova, men moren hans gjør ikke det. «Jeg bodde hos moren min i 18 år», sier Miles, «og jeg var redd for å fortelle henne at jeg ønsket å bli døpt. Jeg hadde sett hvordan hun reagerte da faren min ble et Jehovas vitne. Jeg var redd for at hun skulle skape vanskeligheter for meg.»

HVORDAN KAN DU OVERVINNE UTFORDRINGENE?

9. Hva vil sannsynligvis skje når du lærer hvor kjærlig og tålmodig Jehova er?

9 Grunnen til at Adam og Eva valgte å ikke tjene Jehova, var at de ikke hadde utviklet sterk kjærlighet til ham. Jehova lot dem likevel leve lenge nok til å sette barn til verden og lot dem selv få bestemme hvordan de ville oppdra dem. Konsekvensene av at Adam og Eva valgte å være uavhengige av Jehova, viste snart hvor ufornuftig det valget var. Den eldste sønnen deres drepte sin uskyldige bror, og med tiden ble vold og egoisme det som preget menneskene. (1. Mos 4:8; 6:11–13) Men Jehova visste hvordan han skulle redde alle dem av Adam og Evas etterkommere som ønsket å tjene ham. (Joh 6:38–40, 57, 58) Etter hvert som du lærer mer om hvor tålmodig og kjærlig Jehova er, vil din kjærlighet til ham sannsynligvis vokse. Du vil ønske å følge en annen kurs enn den Adam og Eva valgte, og innvie deg til Jehova.

Hvordan man kan overvinne disse utfordringene

(Se avsnittene 9–10) *

10. Hvordan kan det å tenke grundig over det som står i Salme 19:7, hjelpe deg til å tjene Jehova?

10 Fortsett å lære om Jehova. Jo mer du lærer om Jehova, jo tryggere vil du bli på at du kan klare å tjene ham trofast. Avery, som er omtalt tidligere, sier: «Jeg fikk større selvtillit av å lese om og tenke grundig over det løftet som står i Salme 19:7(Les.) Da Avery erfarte hvordan Jehova oppfylte dette løftet, ble han enda mer glad i ham. Kjærlighet til Jehova hjelper oss ikke bare til å få større selvtillit og bli tryggere på  at vi kan klare å tjene Jehova trofast, men også til å fokusere på Jehova og det han ønsker av oss. Hannah sier: «Ved å lese og studere Bibelen ble jeg klar over at når jeg skadet meg selv, såret jeg Jehova også.» (1. Pet 5:7) Hannah begynte å «gjøre det Guds ord sier». (Jak 1:22) Hva førte det til? Hun forteller: «Da jeg så hvordan det var bra for meg å være lydig mot Jehova, fikk jeg sterkere kjærlighet til ham. Nå er jeg sikker på at Jehova alltid vil lede meg når jeg trenger hans hjelp.» Hannah klarte å overvinne trangen til å skade seg selv. Hun innviet seg til Jehova og ble døpt.

(Se avsnitt 11) *

11. Hva gjorde Vanessa for å få bra venner, og hva kan vi lære av det?

11 Vær fornuftig når du velger venner. Vanessa skjønte etter hvert at venninnen hennes holdt henne tilbake fra å tjene Jehova. Så hun sluttet å være sammen med henne. Men hun gjorde også noe mer. Hun anstrengte seg for å skaffe seg nye venner, i menigheten. Hun sier at det var til hjelp for henne å tenke på Noah og familien hans. «De var omgitt av folk som ikke elsket Jehova», sier hun, «men de hadde god omgang, for de var sammen med hverandre.» Etter at Vanessa ble døpt, ble hun pioner. Nå sier hun: «Dette har hjulpet meg til å få bra venner både i min egen menighet og i andre menigheter.» Du kan også få bra venner ved å engasjere deg så mye du kan, i det arbeidet Jehova har gitt oss. – Matt 24:14.

(Se avsnittene 12–15) *

12. Hva slags frykt manglet Adam og Eva, og hva førte det til?

12 Ha et balansert syn på frykt. Noen former for frykt er bra for oss. Vi bør for eksempel ha en sunn frykt for å gjøre noe Jehova ikke liker. (Sal 111:10, fotn.) Hvis Adam og Eva hadde utviklet en slik frykt, hadde de ikke gjort opprør mot Jehova. Men de gjorde opprør. Etter at de hadde gjort det, ble deres «øyne åpnet» i den forstand at de fullt ut forsto at de var syndere. Det eneste de kunne overføre til sine etterkommere, var synd og død. Ettersom de nå kunne  se, eller forstå, at de var i en syndig tilstand, skammet de seg over å være nakne og dekket seg til. – 1. Mos 3:7, 21.

13, 14. (a) Hvorfor trenger vi ikke å ha en ekstrem frykt for å dø, ut fra det som står i 1. Peter 3:21? (b) Hvilke grunner har vi til å elske Jehova?

13 Vi bør altså ha en sunn frykt for å såre Jehova. Hva så med frykt for døden? Vi har arvet synd og død, men vi trenger ikke å ha en ekstrem frykt for døden. Jehova har gjort det mulig for oss å få evig liv. Hvis vi har begått en synd, men angrer oppriktig, vil Jehova tilgi oss. Han vil tilgi oss på grunnlag av vår tro på hans Sønns gjenløsningsoffer. En av de viktigste måtene vi viser tro på, er å innvie livet vårt til Gud og bli døpt. – Les 1. Peter 3:21.

14 Vi har mange grunner til å elske Jehova. Det er han som gir oss de gode tingene vi gleder oss over hver dag, og i tillegg lærer han oss sannheten om seg selv og sine hensikter. (Joh 8:31, 32) Han har gitt oss den kristne menighet for at den skal lede og støtte oss. Han hjelper oss med de problemene vi har nå, og han gir oss håp om å få leve evig under fullkomne forhold i framtiden. (Sal 68:19; Åp 21:3, 4) Når vi reflekterer over hvor mye Jehova allerede har gjort for å vise at han elsker oss, er det naturlig at vi blir glad i ham. Og når vi elsker Jehova, får vi et balansert syn på frykt. Vi er redde for å såre Ham vi er blitt så glad i.

15. Hvordan overvant Makayla sin frykt for å feile?

15 Makayla, som er nevnt tidligere, overvant sin frykt for å feile da hun forsto hvor tilgivende Jehova er. «Jeg innså at vi alle er ufullkomne og kommer til å gjøre feil», sier hun. «Men jeg forsto også at Jehova elsker oss og vil tilgi oss på grunnlag av gjenløsningen.» Hennes kjærlighet til Jehova motiverte henne til å innvie seg til ham og bli døpt.

(Se avsnitt 16) *

16. Hva hjalp Miles til å overvinne sin frykt for motstand?

16 Miles, som var redd for at moren hans skulle skape vanskeligheter for ham når hun fikk vite at han hadde bestemt seg for å bli døpt, ba kretstilsynsmannen om råd. «Han hadde også vokst opp i en familie der bare den ene av foreldrene tjente Jehova», forteller Miles. «Han hjalp meg til å tenke over hva jeg kunne si for å overbevise moren min om at det å bli døpt var noe jeg ville selv, og at faren min ikke pushet meg til det.» Moren til Miles ble ikke blid. Det endte med at han måtte flytte ut, men han sto ved det han hadde bestemt seg for. «Det gjorde dypt inntrykk på meg å lære om alt det gode Jehova har gjort for meg», sier han. «Da jeg tenkte grundig over Jesu gjenløsningsoffer, gikk det opp for  meg hvor høyt Jehova elsker meg. Det motiverte meg til å innvie meg til ham og bli døpt.»

STÅ VED DET DU HAR BESTEMT DEG FOR

Vi kan vise at vi er takknemlige for det Gud har gjort for oss (Se avsnitt 17)

17. Hva har vi mulighet til?

17 Da Eva spiste av den forbudte frukten i Edens hage, vendte hun ryggen til sin Far. Da Adam gjorde som henne, viste han grov mangel på takknemlighet for alt det gode Jehova hadde gjort for ham. Vi har alle mulighet til å vise at vi ønsker å ta et helt annet valg enn det Adam og Eva tok. Ved å bli døpt viser vi Jehova at vi mener at det er han som har myndighet til å fastsette normen for hva som er rett, og hva som er galt. Vi viser at vi elsker vår Far og stoler på ham.

18. Hvordan kan du klare å tjene Jehova trofast?

18 Den utfordringen vi har etter dåpen, er å hver dag leve etter Jehovas normer, ikke våre egne. Millioner av mennesker lever på den måten. Du kan være som dem hvis du fortsetter å øke din forståelse av Guds Ord, Bibelen, kommer regelmessig på møtene sammen med dine brødre og søstre og ivrig forteller andre om det du har lært om din kjærlige Far. (Hebr 10:24, 25) Når du skal ta avgjørelser, så hør på de rådene Jehova gir deg gjennom sitt Ord og sin organisasjon. (Jes 30:21) Da vil det du gjør, lykkes. – Ordsp 16:3, 20.

19. Hva bør du fortsette å tenke over, og hvorfor?

19 Når du fortsetter å tenke over hvor bra det er for deg å følge Jehovas veiledning, vil du bli mer og mer glad i ham og hans normer. Da vil ingenting av det Satan tilbyr deg, kunne lokke deg bort fra å tjene Jehova. Se deg selv tusen år fram i tid. Du vil se tilbake på det valget du tok om å bli døpt, som det beste valget du noen gang har tatt!

SANG 28 Vennskap med Jehova

^ avsn. 5 Den viktigste avgjørelsen du noen gang kommer til å ta, er om du skal bli døpt eller ikke. Hvorfor er den avgjørelsen så viktig? Denne artikkelen vil svare på dette spørsmålet. Den vil også hjelpe dem som tenker på å bli døpt, til å overvinne utfordringer som kanskje holder dem tilbake.

^ avsn. 56 BILDEBESKRIVELSE: Liten selvtillit: En ung mann er nervøs for å kommentere.

^ avsn. 58 BILDEBESKRIVELSE: Påvirkning fra venner: Et ungt vitne som er sammen med en venninne som ikke er et vitne, blir flau da hun ser noen forkynnere.

^ avsn. 60 BILDEBESKRIVELSE: Redd for å feile: En ung jente som opplever at broren hennes blir ekskludert og flytter hjemmefra, er redd for at hun også skal komme til å feile.

^ avsn. 62 BILDEBESKRIVELSE: Redd for motstand: En gutt er nervøs for å be mens moren hans, som ikke er et vitne, ser på.

^ avsn. 65 BILDEBESKRIVELSE: Liten selvtillit: En ung mann tar sitt personlige studium mer alvorlig.

^ avsn. 67 BILDEBESKRIVELSE: Påvirkning fra venner: Et ungt vitne lærer seg å være stolt av å være et vitne.

^ avsn. 69 BILDEBESKRIVELSE: Redd for å feile: En ung jente styrker sitt forhold til Jehova og blir døpt.

^ avsn. 71 BILDEBESKRIVELSE: Redd for motstand: En gutt forklarer modig moren sin, som ikke er et vitne, hva han tror på.