Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Asa, Jehosjafat, Hiskia, Josjia

Tjen Jehova med et helt hjerte!

Tjen Jehova med et helt hjerte!

«Jehova, husk, det ber jeg om, hvordan jeg har vandret framfor deg i sannferdighet og med et helt hjerte.» – 2. KONG 20:3.

SANGER: 52, 65

1–3. Hva vil det si å tjene Jehova med «et helt hjerte»? Forklar ved hjelp av et eksempel.

VI ER alle ufullkomne og har derfor lett for å gjøre feil. Men Jehova har sørget for en gjenløsning og ønsker å tilgi oss. Så hvis vi angrer, kan vi få tilgivelse når vi ydmykt ber ham om det. Vi kan være sikre på at Jehova ikke vil behandle oss slik vi fortjener på grunn av feilene våre. (Sal 103:10) Men for at Jehova skal kunne godkjenne vår tilbedelse, må vi ‘tjene ham med et helt hjerte’. (1. Krøn 28:9) Hvordan kan vi ufullkomne mennesker klare det?

2 Tenk for eksempel på kong Asa og kong Amasja. Begge disse kongene i Juda gjorde det som var rett i Jehovas øyne, men Asa gjorde det med et helt hjerte. (2. Krøn 15:16, 17; 25:1, 2; Ordsp 17:3) Begge kongene var ufullkomne og gjorde feil. Men i det store og hele vek ikke Asa av fra Guds veier – han holdt seg til Jehova av hele sitt hjerte. Dette var ikke tilfellet med Amasja. Etter at han hadde beseiret Guds fiender, hentet han gudene deres og begynte å tilbe dem. – 2. Krøn 25:11–16.

 3 En som tjener Gud med «et helt hjerte», elsker ham og ønsker å tjene ham for evig. I Bibelen blir ordet «hjerte» vanligvis brukt om det en person er innerst inne. Det omfatter hans ønsker, tankegang, tilbøyeligheter, holdninger, evner, motiver og mål. Så en som tjener Jehova med et helt hjerte, tjener ham ikke på en hyklersk måte. Han later ikke bare som om han tjener Jehova. Hva med oss? Hvis vi fortsetter å tjene Gud trofast uten hykleri, kan det sies at vi tjener Gud med et helt hjerte, selv om vi er ufullkomne. – 2. Krøn 19:9.

4. Hva skal vi se på nå?

4 For å få en bedre forståelse av hva det vil si å tjene Gud med et helt hjerte, skal vi se nærmere på livet til Asa og noen andre trofaste konger i Juda – Jehosjafat, Hiskia og Josjia. Selv om alle disse fire kongene gjorde noen feil, ble de likevel godkjent av Jehova. Hvorfor så Jehova det slik at de tjente ham med et helt hjerte, og hvordan kan vi etterligne dem?

ASAS HJERTE VAR «HELT MED JEHOVA»

5. Hva gjorde Asa da han ble konge?

5 Asa var den tredje kongen i tostammeriket Juda. Han fjernet avgudene i landet og kastet ut de mannlige tempelprostituerte. Han avsatte til og med sin bestemor Ma’aka fra stillingen som «landets førstedame, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde». (1. Kong 15:11–13) Asa oppfordret dessuten folket til å «søke Jehova ... og følge loven og budet». Ja, han støttet aktivt den sanne tilbedelse. – 2. Krøn 14:4.

6. Hvordan reagerte Asa da etiopierne invaderte landet?

6 Jehova velsignet Juda med fred de ti første årene Asa var konge. Så kom etiopieren Serah mot Juda med 1 000 000 mann og 300 vogner. (2. Krøn 14:1, 6, 9, 10) Hvordan reagerte Asa i denne kritiske situasjonen? Han bad til Jehova og gav uttrykk for full tillit til at Han ville hjelpe sitt folk. (Les 2. Krønikebok 14:11.) Som svar på denne inderlige bønnen sørget Gud for at Asa vant en fullstendig seier, og at den etiopiske hæren ble utslettet. (2. Krøn 14:12, 13) For sitt navns skyld valgte Jehova noen ganger å gi konger seier over fienden selv om de ikke var trofaste mot ham. (1. Kong 20:13, 26–30) Men Asa stolte på Jehova, og Jehova besvarte hans bønn. Asa gjorde riktignok senere noe som var uklokt. Han søkte for eksempel hjelp hos kongen i Syria i stedet for hos Jehova. (1. Kong 15:16–22) Likevel var Guds generelle vurdering at Asas hjerte var «helt med Jehova alle hans dager». Hvordan kan vi etterligne Asa? – 1. Kong 15:14.

7, 8. Hvordan kan du etterligne Asa?

7 Vi kan alle granske oss selv for å se om vi tjener Jehova helhjertet. Spør deg selv: Er jeg fast bestemt på å glede Jehova, forsvare den sanne tilbedelse og gjøre mitt for å beskytte hans folk mot nedbrytende påvirkning? Det må ha krevd mot av Asa å gå imot Ma’aka, som var «landets førstedame». Du kjenner sannsynligvis ikke noen som oppfører seg akkurat som henne, men det kan være at du likevel er i en situasjon der du kan etterligne Asas mot.  Hva om en i familien din eller en nær venn begår en alvorlig synd, men ikke angrer og derfor må ekskluderes? Er du da bestemt på å slutte å være sammen med ham eller henne? Hva vil hjertet ditt få deg til å gjøre?

8 Du kan vise at du i likhet med Asa har et helt hjerte, ved å stole fullt og helt på Gud når du møter motstand, også motstand som kan virke umulig å takle. Kanskje du blir ertet eller latterliggjort på skolen fordi du er et av Jehovas vitner. Eller kanskje noen av arbeidskollegene dine kommer med spydige kommentarer fordi du bruker fridager på ting som har med sannheten å gjøre, eller fordi du ikke så ofte jobber overtid. Hvis du opplever slike situasjoner, så be til Gud, slik Asa gjorde. Vær modig og stol på Jehova, og stå fast for det du vet er rett. Husk at Gud styrket og hjalp Asa. Han vil styrke deg også.

9. Hvordan kan vi glede Jehova når vi forkynner?

9 Guds tjenere tenker ikke bare på seg selv. Asa oppfordret andre til å «søke Jehova». Også vi hjelper andre til å begynne å tilbe ham. Så glad Jehova må være når han ser at vi snakker med andre om ham fordi vi elsker ham og virkelig bryr oss om våre medmennesker og framtiden deres!

JEHOSJAFAT SØKTE JEHOVA

10, 11. Hvordan kan du etterligne Jehosjafat?

10 Asas sønn Jehosjafat «vandret på sin far Asas vei». (2. Krøn 20:31, 32) Hva betyr dette? I likhet med sin far oppfordret Jehosjafat folket til å søke Jehova. Han gjorde det ved å organisere en undervisningskampanje der man brukte «boken med Jehovas lov». (2. Krøn 17:7–10) Han drog til og med inn i tistammeriket Israel, til dem som bodde i Efraims fjellområde, for å «føre dem tilbake til Jehova». (2. Krøn 19:4) Jehosjafat var en konge «som søkte Jehova av hele sitt hjerte». – 2. Krøn 22:9.

11 Vi kan alle være med på den store undervisningskampanjen som Jehova har satt i gang i vår tid. Har du som mål at du hver måned skal undervise andre i Guds Ord og prøve å gi dem lyst til å tjene Gud? Hvis du anstrenger deg, kan du med Jehovas hjelp kanskje klare å starte et bibelstudium. Er dette et mål du nevner i bønnene dine? Er du villig til å studere med noen, selv om det kan bety at du må bruke noe av fritiden din? Og akkurat som Jehosjafat drog til Efraims område for å hjelpe mennesker der til å vende tilbake til den sanne tilbedelse, kan vi ta initiativet til å hjelpe dem som har blitt uvirksomme. I tillegg vil de eldste besøke og tilby hjelp til ekskluderte som bor i menighetens distrikt, og som kanskje har sluttet med sin urette handlemåte.

12, 13. (a) Hvordan reagerte Jehosjafat da han stod overfor en skremmende situasjon? (b) Hvordan kan vi følge Jehosjafats eksempel?

12 I likhet med faren sin, Asa, fortsatte Jehosjafat å stole på Gud da han ble truet av en stor fiendtlig hær. (Les 2. Krønikebok 20:2–4.) Jehosjafat ble riktignok redd. Men han «vendte sitt ansikt mot Jehova for å søke ham». Han erkjente ydmykt i bønn at folket hans var maktesløse overfor den store folkemengden som kom mot dem, og at han og folket ikke visste hva de  skulle gjøre. Han stolte fullt og helt på Jehova og sa til ham: «Våre øyne er vendt mot deg.» – 2. Krøn 20:12.

13 Akkurat som i Jehosjafats tilfelle kan det noen ganger være at vi ikke vet hva vi skal gjøre, og at vi til og med er redde. (2. Kor 4:8, 9) Men tenk på at Jehosjafat i en offentlig bønn fortalte hvor svake han og folket følte seg. (2. Krøn 20:5) De i familien som tar ledelsen i tilbedelsen, kan etterligne Jehosjafat ved å vende seg til Jehova for å få veiledning og styrke til å takle det problemet de står overfor. Ikke vær flau over å be om disse tingene mens familien din hører på. De vil merke at du stoler på Jehova. Han hjalp Jehosjafat, og han vil hjelpe deg også.

HISKIA FORTSATTE Å GJØRE DET SOM VAR RETT

14, 15. Hvordan viste Hiskia at han hadde fullstendig tillit til Gud?

14 Hiskia ble kjent som en konge som «fortsatte å holde seg til Jehova». I motsetning til Jehosjafat måtte han stå imot den dårlige påvirkningen fra en far som tilbad falske guder. Hiskia «fjernet offerhaugene og slo i stykker de hellige støttene og hogg ned den hellige pælen og knuste kobberslangen som Moses hadde laget», som på den tiden ble brukt til avgudsdyrkelse. Han tjente Jehova helhjertet. «Han fortsatte å holde hans bud, dem som Jehova hadde gitt Moses befaling om.» – 2. Kong 18:1–6.

15 Selv da Assyria, datidens verdensmakt, invaderte Juda og truet med å utslette Jerusalem, stolte Hiskia på Jehova av hele sitt hjerte. Assyrerkongen Sankerib hånte Jehova og prøvde å skremme Hiskia til å overgi seg. Men i bønn gav Hiskia uttrykk for at han hadde full tillit til at Jehova hadde makt til å redde sitt folk. (Les Jesaja 37:15–20.) Gud besvarte Hiskias bønn ved å sende en engel, som slo i hjel 185 000 assyriske soldater. – Jes 37:36, 37.

16, 17. Hvordan kan du etterligne Hiskia?

16 Senere ble Hiskia dødssyk. Han bønnfalt Jehova om å huske at han hadde vandret trofast med Ham. (Les 2. Kongebok 20:1–3.) Vi vet ut fra Bibelen at vi i vår tid ikke kan vente at Gud mirakuløst skal gjøre oss friske eller forlenge livet vårt. Men hver og en av oss kan som Hiskia si til Jehova i bønn: «Jeg har vandret framfor deg i sannferdighet og med et helt hjerte.» Tror du at Jehova kan og vil støtte deg til og med når du er syk? – Sal 41:3.

17 Hva mer kan vi lære av å tenke over Hiskias eksempel? Kan det være at det finnes noe i livet vårt som vi må fjerne – noe som kan skade vårt forhold til Gud eller ta bort vår oppmerksomhet fra den sanne tilbedelse? Vi ønsker selvfølgelig ikke å etterligne dem i verden som ved den måten de bruker sosiale medier på, behandler mennesker som om de var guder. Noen av oss liker å bruke sosiale medier til å holde kontakten med familie og nære venner. Men i verden rundt oss er det vanlig å følge mange som man ikke engang kjenner, og å bruke masse tid på å se på bilder av slike personer eller lese om dem. Det er en fare for at man kan bli helt oppslukt av uviktige ting. Man kan til og med bli stolt over hvor mange likes man får på noe man har lagt ut,  eller bli fornærmet hvis noen slutter å følge en. Kan vi se for oss at apostelen Paulus eller Akvilas og Priskilla ville ha brukt mye tid hver dag på å legge ut bilder eller følge med på det som ble lagt ut av folk som ikke tjente Jehova? Bibelen sier at Paulus var «sterkt opptatt med ordet». Og Priskilla og Akvilas brukte tiden sin til å forklare «Guds vei mer nøyaktig» for andre. (Apg 18:4, 5, 26) Vi kan spørre oss selv: Behandler jeg noen mennesker som om de var guder? Bruker jeg mye av den verdifulle tiden min på uviktige ting? – Les Efeserne 5:15, 16.

JOSJIA HOLDT JEHOVAS BUD

18, 19. På hvilke måter har du lyst til å være som Josjia?

18 Også kong Josjia, Hiskias oldebarn, holdt Jehovas bud «av hele sitt hjerte». (2. Krøn 34:31) Allerede som tenåring «begynte han å søke sin forfader Davids Gud», og da han var 20, begynte han å rense Juda for avgudsdyrkelse. (Les 2. Krønikebok 34:1–3.) Få konger i Judas historie har gjort like mye som Josjia for å glede Jehova. Men da man fant det som kan ha vært den opprinnelige boken med Moseloven, og leste den opp for Josjia, skjønte han at det var nødvendig å gjøre Guds vilje mer fullstendig. Og han oppfordret andre til å tjene Jehova. Det Josjia gjorde, førte til mye godt for hans folk – så lenge han levde, «vek de ikke av fra å følge Jehova». – 2. Krøn 34:27, 33.

19 Hvis du er ung, kan du etterligne Josjia ved å gå inn for å bli bedre kjent med Jehova. Josjia kan ha lært om hvor villig Jehova er til å tilgi, av farfaren sin, kong Manasse. Kanskje du kan være sammen med trofaste eldre i familien din og i menigheten og spørre om de kan fortelle om hvor god Jehova har vært mot dem. Husk også at Guds Ord gjorde dypt inntrykk på Josjia og fikk ham til å gå til handling. Det at du leser i Bibelen, kan gi deg enda mer lyst til å være lydig mot Jehova. Og når du er lydig mot Jehova, blir vennskapet ditt med ham sterkere, og du blir lykkeligere. Da får du også lyst til å snakke med andre om Jehova. (Les 2. Krønikebok 34:18, 19.) Når du studerer Bibelen, kan det være at du oppdager områder der du kan gjøre framskritt i tjenesten for Gud. Prøv da å gjøre de forandringene som må til, slik Josjia gjorde.

TJEN JEHOVA MED ET HELT HJERTE!

20, 21. (a) Hva har de fire kongene vi har studert om, til felles? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

20 Ser du hva vi kan lære av disse fire kongene i Juda som tjente Jehova med et helt hjerte? De gikk ivrig inn for å gjøre Guds vilje, og de fortsatte å tjene Jehova trofast til og med når de stod overfor mektige fiender. Framfor alt hadde de et rent motiv for å tjene Jehova, nemlig kjærlighet.

21 Som vi skal se i den neste artikkelen, gjorde alle disse fire kongene noen feil. Men når Jehova, han som gransker hjerter, ransaket dem, så han at de tjente ham med et helt hjerte. Også vi er ufullkomne. Når Jehova gransker oss, vil han da se at vi tjener ham med et helt hjerte? Den neste artikkelen handler om hva vi kan lære av de feilene disse kongene gjorde.