Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Mars 2017

Ta kloke valg basert på tro

Ta kloke valg basert på tro

«Be i tro, uten å tvile i det hele tatt.» – JAK 1:6.

SANGER: 81, 70

1. Hvilket valg måtte Kain ta, og hva ble konsekvensene av det valget han tok?

KAIN måtte ta et viktig valg: Han kunne enten ta kontroll over følelsene sine eller la seg styre av dem. Uansett hva han bestemte seg for, ville det få stor betydning for resten av livet hans. Det valget han tok, førte til at han drepte sin bror Abel. Kains valg fikk også innvirkning på hans forhold til Skaperen. – 1. Mos 4:3–16.

2. Hvorfor er det viktig at vi lærer oss å ta kloke valg?

2 Vi i dag har også valg vi må ta. Ikke alle valg er et spørsmål om liv eller død. Men mange av de avgjørelsene vi tar, kan få store konsekvenser for oss. Så hvis vi lærer oss å ta gode valg, kan det hjelpe oss til å leve et relativt problemfritt og fredelig liv i stedet for et liv som er fullt av kaos, konflikter og skuffelser. – Ordsp 14:8.

3. (a) Hva må vi ha tro på for å kunne ta kloke valg? (b) Hvilke spørsmål skal vi drøfte i denne artikkelen?

3 Hva vil hjelpe oss til å ta kloke valg? Vi må ha tro på Gud og ikke tvile på at han er villig til og i stand til å gi oss den visdom vi trenger for å ta gode valg. Vi  må også ha tro på Jehovas Ord og på hans måte å gjøre tingene på, og vi må stole på hans inspirerte veiledning. (Les Jakob 1:5–8.) Etter hvert som vi får et nærere forhold til Jehova og får større kjærlighet til hans Ord, blir det lettere å stole på hans vurderingsevne. Da vil vi ønske å undersøke hva Guds Ord sier, før vi tar avgjørelser. Men hvordan kan vi bli bedre på å velge? Og finnes det tilfeller der vi bør ombestemme oss?

Å VELGE ER EN DEL AV LIVET

4. Hvilket valg måtte Adam ta, og hva ble konsekvensene av det valget han tok?

4 Helt fra begynnelsen av menneskenes historie har menn og kvinner måttet ta viktige avgjørelser. Adam måtte velge om han skulle høre på sin Skaper eller på Eva. Han var villig til å velge, men hva synes du om det valget han tok? Hans kone, som hadde blitt villedet, påvirket ham til å ta et ekstremt dårlig valg, et som gjorde at han ble utvist fra paradiset og til slutt mistet livet. Og dette var bare de følgene det fikk for ham. Også vi i vår tid må leve med de sørgelige konsekvensene av det forferdelige valget Adam tok.

5. Hvordan bør vi se på det at vi er nødt til å velge?

5 Noen tenker kanskje at livet hadde vært lettere hvis vi slapp å velge. Har du også tenkt det? Husk at Jehova ikke skapte menneskene som roboter som ikke kan tenke og velge. Han har gitt oss sitt Ord, Bibelen, som lærer oss hvordan vi kan ta kloke valg. Jehova vil at vi skal treffe avgjørelser, og dette er et viktig ansvar vi har fått. Vi skal nå se på noen eksempler som viser dette.

6, 7. Hvilket valg måtte israelittene ta, og hvorfor var det vanskelig for dem å ta et klokt valg? (Se det første bildet i artikkelen.)

6 Da israelittene hadde bosatt seg i det lovte land, måtte de ta et svært viktig valg: Skulle de tilbe Jehova, eller skulle de tjene en eller flere andre guder? (Les Josva 24:15.) Dette kunne virke som et enkelt valg. Men det var ikke likegyldig hva de valgte, for det var egentlig et spørsmål om liv eller død. I dommertiden fortsatte israelittene å ta ukloke valg. De vendte seg bort fra Jehova og tilbad falske guder. (Dom 2:3, 11–23) Tenk også på et senere tilfelle da israelittene ble nødt til å velge. Profeten Elia gjorde det klart hva valget dreide seg om: Ville de tjene Jehova, eller ville de tjene den falske guden Ba’al? (1. Kong 18:21) Elia irettesatte folket fordi de nølte med å bestemme seg. Du synes kanskje at de hadde et enkelt valg, for det er alltid klokt å tjene Jehova. Det ville være ufornuftig å ønske å tjene Ba’al. Men disse israelittene ‘haltet mellom to ulike meninger’. Elia oppfordret dem inntrengende til å velge det beste – å tjene Jehova.

7 Hvorfor kan det ha vært så vanskelig for disse israelittene å ta et klokt valg? Én grunn var at de i virkeligheten ikke lenger hadde tro på Jehova og ikke ville høre på ham. De hadde ikke tillit til ham, og de tok seg ikke tid til å lære om ham eller om hans visdom. Hvis de hadde tatt til seg nøyaktig kunnskap, kunne det ha hjulpet dem til å ta kloke valg. (Sal 25:12) En annen grunn var at de hadde latt andre få påvirke dem eller til og med få velge for dem. Israelittene bodde blant  mennesker som ikke tilbad Jehova, og som påvirket tankegangen deres, noe som fikk israelittene til å etterligne dem. Jehova hadde mange år i forveien advart om at noe slikt kunne skje. – 2. Mos 23:2.

BØR VI LA ANDRE VELGE FOR OSS?

8. Hva lærer vi av israelittene om det å velge?

8 De ovennevnte eksemplene lærer oss at det er opp til hver av oss å velge, og at kloke valg er basert på kunnskap fra Bibelen. Galaterne 6:5 (fotn.) minner oss på at «hver enkelt skal bære sin egen ansvarsbyrde». Vi bør ikke gi en annen ansvaret for å velge for oss. Vi bør i stedet selv finne ut hva som er rett i Guds øyne, og velge å gjøre det.

9. Hvorfor kan det være farlig å la andre velge for oss?

9 Hvordan kan vi komme til å la andre velge for oss? Gruppepress kan påvirke oss til å ta et dårlig valg. (Ordsp 1:10, 15) Men uansett hvordan andre prøver å påvirke oss, har vi et ansvar for å følge vår kristne samvittighet. Hvis vi lar andre velge for oss, har vi egentlig valgt å ‘gå med dem’. Det er uansett et valg, men dette valget kan få katastrofale følger.

10. Hva måtte Paulus advare galaterne mot?

10 Apostelen Paulus advarte galaterne tydelig mot faren ved å la andre velge for dem. (Les Galaterne 4:17.) Noen i menigheten prøvde å ta avgjørelser for andre for å utestenge, eller skille, dem fra apostlene. Hvorfor? Disse egoistiske personene var ute etter å få en fremtredende stilling i menigheten. De var ikke ydmyke, og de respekterte ikke at deres trosfeller selv hadde ansvaret for å ta avgjørelser.

11. Hvordan kan vi gi andre hjelp til å ta egne valg?

11 Paulus var et godt eksempel ved å respektere sine brødres rett til å velge selv. (Les 2. Korinter 1:24.) Når de eldste i vår tid gir veiledning i saker der man må ta personlige valg, bør de følge Paulus’ eksempel. De vil med glede gi sine brødre og søstre råd ut fra  Bibelen. De eldste passer likevel på å la den enkelte bror eller søster ta sine egne avgjørelser. Dette er fornuftig, for hver enkelt må leve med følgene av det han eller hun velger. Her er det noe viktig vi kan lære: Vi kan vise andre vennlig interesse ved å gjøre dem oppmerksomme på bibelske prinsipper og råd. Men andre har rett til og ansvar for å velge selv. Og når de tar kloke valg, blir dette til nytte for dem. Det er tydelig at vi bør unngå enhver tendens til å tro at vi har myndighet til å ta avgjørelser for andre brødre og søstre.

Kjærlige eldste gir andre hjelp til å treffe egne valg (Se avsnitt 11)

IKKE LA FØLELSER STYRE VALGENE

12, 13. Hvilke farer er det ved å ta avgjørelser når man er sint eller motløs?

12 I vår tid er det mange som sier at man bør følge hjertet sitt. Men det kan være farlig å følge hjertet. Bibelen advarer oss mot å la oss styre av vårt ufullkomne hjerte eller bare av følelser når vi skal ta avgjørelser. (Ordsp 28:26) Og beretninger i Bibelen viser hvilke sørgelige konsekvenser det kan få å følge hjertet. Hovedproblemet er at hos ufullkomne mennesker er «hjertet ... mer forrædersk enn noe annet, og desperat». (Jer 3:17; 13:10; 17:9; 1. Kong 11:9) Så hva kan skje hvis vi ganske enkelt følger hjertet?

13 Hjertet er viktig, for vi har fått påbud om å elske Jehova av hele vårt hjerte og å elske vår neste som oss selv. (Matt 22:37–39) Men de skriftstedene det er henvist til i forrige avsnitt, viser hvor farlig det er å la følelser styre vår tankegang og våre handlinger. Hva kan skje hvis vi tar avgjørelser når vi for eksempel er sinte? For dem som har prøvd det, er nok svaret opplagt. (Ordsp 14:17; 29:22) Eller er det sannsynlig at vi vil ta fornuftige valg når vi er motløse? (4. Mos 32:6–12; Ordsp 24:10) Bibelen viser at det vil være klokt av oss å la våre tanker bli ledet av Guds lov. (Rom 7:25) Det er klart at vi lett kan bli villedet hvis vi lar oss styre av følelsene våre når vi skal ta viktige avgjørelser.

FINNES DET TILFELLER DER DU BØR OMBESTEMME DEG?

14. Hvordan vet vi at det noen ganger kan være riktig å ombestemme seg?

14 Vi må ta kloke valg. Men det betyr ikke at vi aldri bør revurdere valg vi har tatt, eller ombestemme oss. I noen tilfeller vil det være klokt av oss å gjøre nettopp det. Jehova er et godt eksempel for oss. Tenk over det han gjorde når det gjaldt ninivittene på Jonas tid. «Den sanne Gud så deres gjerninger, at de hadde vendt om fra sin onde vei; og den sanne Gud følte da beklagelse med hensyn til den ulykke som han hadde talt om å føre over dem; og han gjorde det ikke.» (Jona 3:10) Da Jehova så at ninivittene forandret holdning og angret, revurderte han sin avgjørelse og ombestemte seg. Ved å gjøre dette viste han rimelighet, ydmykhet og medfølelse. Og i motsetning til mange mennesker tar ikke Gud avgjørelser basert på et øyeblikks sinne.

15. Når kan det være at vi må forandre en avgjørelse?

15 Av og til kan det være bra å revurdere et valg eller en avgjørelse. Det kan for eksempel være at omstendighetene forandrer seg. Husk at Jehova i  noen tilfeller har endret sin avgjørelse når omstendighetene har forandret seg. (1. Kong 21:20, 21, 27–29; 2. Kong 20:1–5) Eller vi får kanskje ny informasjon som gir oss grunn til å revurdere en avgjørelse. Kong David ble feilinformert om Sauls barnebarn Mefibosjet. Da David senere fikk nøyaktige opplysninger, forandret han sin avgjørelse. (2. Sam 16:3, 4; 19:24–29) Noen ganger kan det være fornuftig av oss å gjøre det samme.

16. (a) Hvilke bibelske råd kan være til hjelp når man skal treffe avgjørelser? (b) Hvorfor bør de eldste være villige til å revurdere avgjørelser de har truffet tidligere, og hvordan bør vi alle se på dette?

16 Guds Ord sier at vi ikke skal være for raske når vi må ta et viktig valg. (Ordsp 21:5) Hvis vi tar oss tid til å vurdere alle sider ved en sak, er det mer sannsynlig at vi tar et klokt valg. (1. Tess 5:21) Før et familieoverhode treffer en beslutning, bør han ta seg tid til å undersøke hva Bibelen og publikasjonene våre sier. Det er også klokt av ham å høre hva de andre i familien mener. Husk at Gud sa til Abraham at han skulle høre på hva hans kone hadde å si. (1. Mos 21:9–12) Også de eldste bør ta seg tid til å gjøre undersøkelser. Og hvis de er rimelige og beskjedne, vil de ikke være redde for å tape ansikt når ny og relevant informasjon gjør at det blir behov for å revurdere en avgjørelse de har truffet tidligere. De bør være villige til å justere sin tankegang og sine avgjørelser når det er nødvendig, og det vil være bra for oss alle å følge deres eksempel. Dette bidrar til fred og enhet i menigheten. – Apg 6:1–4.

GJØR DET DU HAR BESTEMT DEG FOR

17. Hva kan hjelpe oss til å klare å ta kloke valg?

17 Noen valg er viktigere enn andre. Og jo viktigere et valg er, jo viktigere er det å ta seg tid til å tenke seg om og å be til Jehova om saken. Man må for eksempel velge om man skal gifte seg eller ikke, og hvem man eventuelt skal gifte seg med. Et annet stort valg kan dreie seg om når man skal begynne i heltidstjenesten, og om hvordan man skal få det til. Vi må ha full tillit til at det er Jehova som gir den beste veiledningen. (Ordsp 1:5) Det er derfor svært viktig at vi følger de kloke rådene vi får i Bibelen, og at vi ber om at Jehova må lede oss. Og ha i tankene at Jehova kan gi oss de egenskapene vi trenger for å ta avgjørelser som er i samsvar med hans vilje. Når du står overfor viktige valg, så gjør det til en vane å spørre: Vil denne avgjørelsen vise at jeg elsker Jehova? Vil den bidra til lykke og fred i familien? Og vil den vise at jeg er tålmodig og vennlig?

18. Hvorfor forventer Jehova at vi tar egne valg?

18 Jehova tvinger oss ikke til å elske og tjene ham. Det er et valg vi har. I tråd med at han har gitt oss en fri vilje, respekterer han at det er vårt ansvar og vår rett å ‘velge selv’ om vi vil tjene ham. (Jos 24:15; Fork 5:4) Men han forventer at vi gjør det vi har bestemt oss for basert på hans veiledning. Når vi har tro på Jehovas måte å gjøre tingene på og følger de prinsippene han har gitt oss, kan vi ta kloke valg og holde stø kurs. – Jak 1:5–8; 4:8.