Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Mars 2017

Lærer du av bibelske eksempler?

Lærer du av bibelske eksempler?

«Disse ting ... ble skrevet som en advarsel for oss, som enden på tingenes ordninger er kommet til.» – 1. KOR 10:11.

SANGER: 11, 61

1, 2. Hvorfor skal vi igjen se nærmere på fire av kongene i Juda?

HVIS du så at noen falt og slo seg mens de gikk på en sti, ville du sikkert ha vært forsiktig når du selv skulle gå på denne stien. Ja, hvis vi tenker over andres feil og lærer av dem, kan det hjelpe oss til å unngå å gjøre de samme feilene. Det er for eksempel mye vi kan lære av feilene til personer i Bibelen.

2 De fire kongene i Juda som vi studerte om i den forrige artikkelen, tjente Jehova med et helt hjerte. Likevel gjorde de noen alvorlige feil. Beretningene om disse kongene er skrevet ned i Bibelen, slik at vi kan meditere over dem og lære av dem. Så hva kan vi lære av det som skjedde med disse personene, og hvordan kan vi unngå å gjøre de samme feilene som dem? – Les Romerne 15:4.

Å STOLE PÅ MENNESKERS VISDOM KAN BLI KATASTROFALT

3–5. (a) Hvilket problem møtte Asa selv om hans hjerte var helt overfor Jehova? (b) Hva kan ha vært grunnen til at Asa stolte på mennesker da Basja kom mot Juda?

3 Først skal vi se på Asa. Han stolte på Jehova da en million etiopiere kom mot Juda, men ikke da Basja, Israels konge, begynte å utvide byen Rama, som lå ved grensen til Asas  område. (2. Krøn 16:1–3) I det sistnevnte tilfellet stolte Asa på sin egen visdom og bestakk Ben-Hadad, kongen i Syria, så han angrep Basja. Lyktes Asas taktikk? Bibelen forteller: «Og det skjedde da Basja hørte om det, at han straks holdt opp med å bygge Rama og stanset sitt arbeid.» (2. Krøn 16:5) Så Asas strategi fungerte – ved første øyekast.

4 Men hvordan så Jehova på det Asa gjorde? Han sendte sin talsmann Hanani til Asa for å irettesette ham fordi han ikke stolte på Jehova. (Les 2. Krønikebok 16:7–9.) Hanani sa: «Fra nå av vil det være kriger mot deg.» Trusselen fra Basja ble avverget, men Asa og folket hans måtte leve med krig i resten av Asas regjeringstid.

5 Som vi så i den forrige artikkelen, gransket Gud Asas hjerte og vurderte det slik at Asa holdt seg til ham av hele sitt hjerte. (1. Kong 15:14) Gud så at Asa i bunn og grunn hadde ekte kjærlighet til ham og oppfylte hans krav. Asa måtte likevel leve med konsekvensene av det ukloke valget han hadde tatt. Hva var det som gjorde at Asa i tilfellet med Basja stolte på mennesker – Ben-Hadad og seg selv – i stedet for på Jehova? Det kan være at Asa trodde at han ville få et bedre resultat ved diplomatiske forhandlinger eller militære manøvrer enn ved å be Gud om hjelp. Eller det kan være at han fulgte et dårlig råd.

6. Hva kan vi lære av Asas feil? Illustrer.

6 Vil beretningen om Asa få oss til å se nærmere på våre egne holdninger? Når vi møter problemer som kan virke for store til at vi kan takle dem, er det kanskje lett å se at vi må stole på Jehova. Men hva gjør vi når vi står overfor mindre utfordringer? Prøver vi å takle dem på den måten vi selv synes er best? Eller tenker vi over bibelske prinsipper og prøver å følge dem, noe som viser at vi stoler på Jehovas måte å løse problemer på? Sett at familien din gjør det vanskelig for deg å komme på et møte eller et stevne. Vil du be Jehova om hjelp til å forstå hva som er best å gjøre i den situasjonen? Eller sett at du mister jobben og har problemer med å finne deg en ny jobb. Når du snakker med en mulig arbeidsgiver, vil du da fortelle at du skal på møter hver uke, selv om du da kanskje risikerer at du ikke får jobben? Uansett hva problemet kan være, vil det være klokt å følge det rådet som salmisten gav: «Velt din vei på Jehova, og stol på ham, og han skal selv gripe inn.» – Sal 37:5.

HVORDAN KAN DU BLI PÅVIRKET AV DÅRLIG OMGANG?

7, 8. Hvilke feil gjorde Jehosjafat, og hva førte det til? (Se det første bildet i artikkelen.)

7 La oss nå se på Asas sønn Jehosjafat. Han hadde mange fine egenskaper. Når Jehosjafat stolte på Jehova, gjorde han mye godt. Men han tok også noen ukloke avgjørelser. Han ordnet det for eksempel slik at sønnen hans giftet seg med datteren til den onde kong Akab. Og han ble med Akab i kampen mot syrerne til tross for at profeten Mikaja hadde advart ham mot det. I den kampen var det bare med nød og neppe at Jehosjafat unngikk å bli drept. (2. Krøn 18:1–32) Da han kom tilbake til Jerusalem, spurte profeten Jehu ham: «Er det den onde en skal hjelpe, og er det dem som hater Jehova, du skal elske?» – Les 2. Krønikebok 19:1–3.

8 Lærte Jehosjafat noe av dette? Selv om han fortsatt elsket Jehova og ønsket å glede ham, ser det ut til at han ikke  lærte noe av erfaringen med Akab og av Jehus advarende ord. Jehosjafat inngikk enda en uklok allianse. Denne gangen var det med sønnen til Akab, den onde kong Akasja, en fiende av Gud. Jehosjafat og Akasja bygde skip sammen, men skipene endte opp som vrak og kom aldri dit de skulle. – 2. Krøn 20:35–37.

9. Hvorfor må vi være på vakt mot dårlig omgang?

9 Hva kan vi lære av det som skjedde med Jehosjafat? I det store og hele var Jehosjafat en god konge. Han gjorde det som var rett, og «søkte Jehova av hele sitt hjerte». (2. Krøn 22:9) Men han var ikke immun mot påvirkningen fra dårlig omgang. Og det at han hadde unødig kontakt med Akab, kostet ham nesten livet. Husk det bibelske ordspråket: «Den som vandrer med de vise, blir vis, men den som har samkvem med tåpene, går det ille.» (Ordsp 13:20) Vi prøver riktignok å hjelpe andre inn i sannheten, men hvis vi blir nære venner med noen som ikke tjener Jehova, kan det være farlig for oss.

10. (a) Hva kan man lære av Jehosjafat hvis man tenker på å gifte seg? (b) Hva var det Jehosjafat glemte, men som vi bør huske?

10 Hva kan man lære av Jehosjafat hvis man for eksempel har lyst til å gifte seg? Noen som synes at det virker umulig å finne en passende ektefelle blant sine trosfeller, begynner kanskje å utvikle romantiske følelser for en som ikke tjener Jehova. Noen blir kanskje utsatt for press fra ikke-troende slektninger som mener at man bør gifte seg «før det er for sent». Og for noen kan det medfødte ønsket om å være elsket og å være sammen med noen være veldig sterkt. Hva skal man i så fall gjøre? Det kan være til hjelp å tenke over det som skjedde med Jehosjafat. Han søkte vanligvis råd hos Jehova. (2. Krøn 18:4–6) Men hva skjedde da Jehosjafat begynte å være sammen med Akab, som ikke elsket Jehova? Da ignorerte han Jehovas veiledning. Jehosjafat burde ha husket at «hva Jehova angår, så farer hans øyne over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt  overfor ham». (2. Krøn 16:9) Jehova forstår situasjonen vår og elsker oss. Har du tro på at Gud på en tilfredsstillende måte vil dekke ditt behov for å være elsket og å være sammen med noen? Du kan være sikker på at han på et eller annet tidspunkt vil gjøre det!

Pass på at du ikke knytter nære bånd til en som ikke tjener Jehova (Se avsnitt 10)

IKKE LA HJERTET DITT BLI STOLT

11, 12. (a) Hvordan avslørte Hiskia hva som bodde i hjertet hans? (b) Hvorfor tilgav Jehova Hiskia?

11 Også beretningen om Hiskia kan lære oss noe som har med hjertet å gjøre. Jehova, som gransker hjertene, hjalp Hiskia til å forstå hva som egentlig bodde i hjertet hans. (Les 2. Krønikebok 32:31.) Da Hiskia ble alvorlig syk, gav Gud ham et tegn på at han skulle bli frisk – en skygge som gikk bakover. Senere sendte Babylons fyrster noen menn til Hiskia for at de skulle forhøre seg om dette tegnet. (2. Kong 20:8–13; 2. Krøn 32:24) Jehova gav ikke Hiskia beskjed om hvordan han skulle behandle utsendingene fra Babylon. Bibelen sier at Gud «forlot ham» for å se hva han ville gjøre. Hiskia viste disse babylonerne «hele sitt skattkammer». Dette var uklokt og avslørte hva som bodde i hjertet hans.

12 Bibelen forteller ikke hva som var grunnen til at Hiskias hjerte ble stolt. Kan det ha vært hans seier over assyrerne eller det at Gud mirakuløst hadde helbredet ham? Kan det ha vært hans ‘meget store rikdom og herlighet’? Uansett hva grunnen var, viste ikke Hiskia takknemlighet for det gode Jehova hadde gjort for ham. Så trist! Selv om Hiskia kunne si i bønn at han hadde tjent Jehova med et helt hjerte, var det en periode da Jehova mislikte det han gjorde. Men senere ‘ydmyket Hiskia seg’, så Gud tilgav ham. – 2. Krøn 32:25–27; Sal 138:6.

13, 14. (a) Når kan det være at Jehova ‘forlater oss for å sette oss på prøve’? (b) Hvordan kan vi takle det å få ros for noe vi har gjort?

13 Hvilken nytte kan vi ha av å lese beretningen om Hiskia og å tenke over den? Husk at det var kort tid etter at Jehova hadde slått Sankerib og helbredet Hiskia for hans dødelige sykdom, at det ble tydelig at Hiskia hadde en stolt holdning. Hvis vi har fått til noe bra, kan det da være at Jehova ‘forlater oss for å sette oss på prøve’, for å få fram hva som bor i hjertet vårt? En bror kan for eksempel ha lagt mye arbeid ned i å forberede og framføre en tale for en stor forsamling. Etter talen roser mange ham for det han har gjort. Hvordan reagerer han på rosen?

14 Når vi får ros, vil det være klokt av oss å følge Jesu ord: «Slik skal også dere, når dere har gjort alt det dere er pålagt, si: ‘Vi er udugelige slaver. Det vi har gjort, er det vi var skyldige å gjøre.’» (Luk 17:10) Det at Hiskia hadde en stolt holdning, ble tydelig da han ikke viste takknemlighet for det gode Jehova hadde gjort for ham. Hvis vi mediterer over hvor mye Jehova har gjort for oss, vil det hjelpe oss til å unngå en holdning som han hater. Vi kan snakke om Jehova på en måte som viser at vi er takknemlige. Han har gitt oss både Bibelen og den hellige ånd, som hjelper oss til å utføre våre oppgaver, for eksempel å holde en tale.

TENK DEG OM FØR DU TAR AVGJØRELSER

15, 16. Hvorfor mistet Josjia Guds beskyttelse og livet?

15 Hva kan vi lære av det som skjedde med den gode kong Josjia? Tenk  over det som førte til at han led nederlag og døde. (Les 2. Krønikebok 35:20–22.) Josjia kjempet mot Neko, kongen i Egypt, selv om Neko sa til Josjia at det ikke var ham han hadde en konflikt med. Bibelen sier at Nekos ord kom «fra Guds munn». Så hvorfor kjempet Josjia likevel mot Neko? Det forteller ikke Bibelen noe om.

16 Josjia burde ha undersøkt om det Neko sa, virkelig kom fra Jehova. Hvordan kunne han ha gjort det? Han kunne ha spurt Jeremia, en av de trofaste profetene. (2. Krøn 35:23, 25) Men det står ingen steder at han gjorde det. Josjia burde også ha tenkt over fakta. Neko var på vei til Karkemisj for å føre krig ‘mot et annet hus’, ikke mot Jerusalem. Dessuten var ikke Guds navn inne i bildet, for Neko hånte verken Jehova eller hans folk. Så Josjia viste dårlig dømmekraft ved å kjempe mot Neko. Hva kan vi lære av dette? Når vi står overfor et problem, bør vi tenke over hva som kan være Jehovas vilje i saken.

17. Hvordan kan vi unngå å gjøre samme feil som Josjia når vi står overfor et problem?

17 Når det oppstår et problem, bør vi tenke over hvilke bibelske prinsipper som kommer inn i bildet, og hvordan vi kan følge dem. I noen tilfeller kan det være at vi ønsker å spørre de eldste om råd. Vi har kanskje tenkt over det vi allerede vet om emnet, og har kanskje også gjort undersøkelser i publikasjonene våre. Men det finnes kanskje flere bibelske prinsipper som vi bør ta i betraktning, og som en eldste kan gjøre oss oppmerksom på. Se for eksempel for deg denne situasjonen: En søster har planlagt å gå ut i felttjenesten en bestemt dag, men mannen hennes, som ikke er et vitne, vil at hun skal være hjemme. (Apg 4:20) Han sier at de ikke har hatt mye tid sammen i det siste, og at han har lyst til at de to skal gjøre noe sammen. Hun tenker kanskje over noen relevante skriftsteder, for eksempel om at man må adlyde Gud, og om at de kristne har fått påbud om å gjøre disipler. (Matt 28:19, 20; Apg 5:29) Men hun må også ha i tankene at en gift kvinne skal underordne seg mannen sin, og at Guds tjenere skal være rimelige. (Ef 5:22–24; Fil 4:5) Er mannen hennes helt imot at hun går ut i tjenesten, eller ber han henne om å gjøre noe annet bare denne ene dagen? Som tjenere for Jehova må vi vise likevekt, være rimelige og ta avgjørelser som gjør at vi kan ha god samvittighet.

FORTSETT Å TJENE JEHOVA MED ET HELT HJERTE OG MED GLEDE

18. Hvordan kan du ha nytte av å tenke over beretningene om de fire kongene vi har studert om?

18 Fordi vi er ufullkomne, har vi kanskje av og til en tendens til å gjøre en av de samme feilene som disse fire kongene i Juda. Det kan være at vi (1) stoler på menneskers visdom, (2) velger dårlig omgang, (3) utvikler en stolt holdning eller (4) tar avgjørelser uten først å tenke over hva som er Guds vilje. Så kjærlig det er av Jehova å se det gode hos oss, slik han også så det gode hos disse fire kongene! Jehova ser hvor høyt vi elsker ham, og hvor sterkt vi ønsker å tjene ham fullt og helt. Han har derfor fortalt oss om advarende eksempler som kan hjelpe oss til å unngå å gjøre alvorlige feil. Så la oss tenke grundig over disse bibelske beretningene og være takknemlige for at Jehova har gitt oss dem!