Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Mars 2017

Gi ære til den som bør bli vist ære

Gi ære til den som bør bli vist ære

«Ham som sitter på tronen, og Lammet tilkommer velsignelsen og æren og herligheten og makten for evig og alltid.» – ÅP 5:13.

SANGER: 9, 108

1. Hva kan være grunnen til at noen fortjener å bli vist ære, og hva skal vi nå drøfte?

DET å ære noen vil si å vise ham eller henne spesiell oppmerksomhet og respekt. Man forventer vanligvis at en som skal bli vist en slik oppmerksomhet og respekt, har gjort noe for å fortjene det, eller at han har en spesiell stilling. I denne artikkelen skal vi drøfte hvem vi bør vise ære, og hvorfor det er rett å gjøre det.

2, 3. (a) Hvorfor er Jehova spesielt verdig til å bli æret? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvem er Lammet i Åpenbaringen 5:13, og hvorfor er han verdig til å bli æret?

2 Som Åpenbaringen 5:13 viser, er det helt på sin plass at vi viser «ham som sitter på tronen, og Lammet» ære. I kapittel 4 i Åpenbaringen gir åndeskapninger i himmelen oss én grunn til at Jehova, «han som lever for evig og alltid», fortjener å bli æret. De kunngjør med høy røst: «Du er verdig, Jehova, ja vår Gud, til å få herligheten og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje var de til og ble de skapt.» – Åp 4:9–11.

 3 Lammet er Jesus Kristus, «Guds Lam som tar bort verdens synd». (Joh 1:29) Bibelen sier at han står langt over alle som er eller har vært konger. Den beskriver ham som «Kongen over dem som hersker som konger, og Herren over dem som hersker som herrer, han som alene har udødelighet, som bor i et utilgjengelig lys, han som ikke noe menneske har sett eller kan se». (1. Tim 6:14–16) Ja, hvilken annen konge har vel frivillig ofret livet sitt som en løsepenge for våre synder? Får ikke du lyst til å si som myriader av himmelske skapninger: «Lammet, som ble slaktet, er verdig til å få makten og rikdom og visdom og styrke og ære og herlighet og velsignelse»? – Åp 5:12.

4. Hvorfor bør vi vise Jehova og Kristus ære?

4 Vårt evige liv avhenger av at vi viser Jehova og Kristus ære. Det framgår tydelig av Jesu ord i Johannes 5:22, 23: «Faderen dømmer slett ingen, men han har overgitt all dom til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, liksom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.» – Les Salme 2:11, 12.

5. Hvorfor bør vi vise mennesker i sin alminnelighet en viss ære og respekt?

5 Menneskene ble skapt «i Guds bilde». (1. Mos 1:27) De fleste legger derfor i større eller mindre grad for dagen noen av Guds egenskaper og er for eksempel i stand til å vise andre kjærlighet, vennlighet og medfølelse. Vi mennesker har fått en samvittighet og har vanligvis en viss følelse av hva som er rett og galt, ærlig og uærlig, passende og upassende. (Rom 2:14, 15) Og folk flest føler seg tiltrukket av det som er rent og vakkert, og ønsker vanligvis å leve i fred med andre. Enten de er klar over det eller ikke, gjenspeiler de litt av Jehovas herlighet og bør derfor bli vist en viss ære og respekt. – Sal 8:5.

ET BALANSERT SYN

6, 7. Hvordan skiller Jehovas vitner seg fra mange andre når det gjelder å vise mennesker ære?

6 Vi må ha et balansert syn på hva slags ære vi skal vise andre mennesker, og i hvilken grad vi skal gjøre det. Ettersom mange er sterkt påvirket av ånden i Satans verden, har de en tendens til å opphøye menn og kvinner til idoler i stedet for å vise dem passende ære og respekt. Religiøse og politiske ledere, idrettsstjerner, underholdningsartister og andre kjendiser blir satt på en pidestall, og ofte blir de nærmest betraktet som overmenneskelige. Mange, både unge og eldre, har slike personer som forbilder og etterligner kanskje kroppsspråket deres og den måten de kler seg og oppfører seg på.

7 Sanne kristne vil ikke ære mennesker på en slik måte. Av alle mennesker som noen gang har levd, er det bare Kristus vi kan se på som et fullkomment eksempel. (1. Pet 2:21) Gud ville ikke like det hvis vi viste noen mer ære enn vi bør. Vi må huske denne grunnleggende sannheten: «Alle har syndet, og de når ikke opp til Guds herlighet.» (Rom 3:23) Nei, ikke noe menneske bør bli vist en ære som grenser til idolisering eller avgudsdyrkelse.

8, 9. (a) Hvordan ser Jehovas vitner på myndighetspersoner? (b) I hvilken grad bør vi underordne oss myndighetspersoner?

8 Det er noen som bør bli vist ære og  respekt på grunn av sin stilling. Representanter for myndighetene opprettholder vanligvis lov og orden og yter andre tjenester som alle nyter godt av. Apostelen Paulus rådet derfor kristne til å se på verdslige myndigheter som «høyere myndigheter», som kristne skal underordne seg. Han sa til dem: «Gi alle det som tilkommer dem – skatt til den som gjør krav på skatt, ... ære til den som gjør krav på ære.» – Rom 13:1, 7.

9 Det er derfor på sin plass at Jehovas vitner villig viser myndighetspersoner ære og respekt. Det kan nok variere fra land til land hva de forventer av oss, men vi samarbeider med dem når de tar hånd om sine plikter. Den ære og respekt vi viser dem, må imidlertid være innenfor de rimelige grensene vi finner i Bibelen. Vi kan ikke gå så langt at vi ikke lenger er lydige mot Gud eller ikke lenger er nøytrale. – Les 1. Peter 2:13–17.

10. Hvordan viste Jehovas tjenere i gammel tid hva som er den rette måten å forholde seg til myndighetene på?

10 Jehovas tjenere i gammel tid viste hva som er den rette måten å forholde seg til myndighetene og deres representanter på. Da romerske myndigheter krevde at innbyggerne lot seg registrere i en folketelling, rettet Josef og Maria seg etter det. De reiste til Betlehem, selv om Maria snart skulle føde sitt første barn. (Luk 2:1–5) Da Paulus ble anklaget for å ha gjort noe galt, forsvarte han seg respektfullt overfor kong Herodes Agrippa og Festus, stattholderen i den romerske provinsen Judea, og viste dem passende ære. – Apg 25:1–12; 26:1–3.

11, 12. (a) Hvorfor skiller vi mellom representanter for myndighetene og religiøse ledere? (b) Hva førte det til at et østerriksk Jehovas vitne viste en politiker respekt?

11 Hva med religiøse ledere? Jehovas vitner viser ikke religiøse ledere spesiell ære, selv om disse lederne kanskje selv forventer det. Falsk religion gir et feilaktig bilde av Gud og forvrenger det som står i hans Ord. Så selv om vi viser religiøse ledere respekt som medmennesker, viser vi dem ikke spesiell ære. Vi husker at Jesus fordømte slike menn på sin tid som hyklere og blinde veiledere. (Matt 23:23, 24) Men det at vi viser representanter for myndighetene passende respekt og ære, kan noen ganger få positive og kanskje overraskende følger.

12 Leopold Engleitner fra Østerrike var et ivrig vitne som nazistene arresterte og sendte med tog til konsentrasjonsleiren Buchenwald. Den østerrikske politikeren Heinrich Gleissner, som hadde kommet på kant med nazistene, var også fange på dette toget. På reisen til konsentrasjonsleiren fortalte bror Engleitner respektfullt om sin tro til Gleissner, som lyttet oppmerksomt. Etter krigen brukte Gleissner gjentatte ganger sin innflytelse til å hjelpe Jehovas vitner i Østerrike. Du kan kanskje komme på andre eksempler på at det kan få positive følger å vise myndighetspersoner ære og respekt, slik Bibelen sier at man bør.

ANDRE VI BØR VISE ÆRE

13. Hvem bør vi spesielt vise ære og respekt, og hvorfor?

13 Vi bør absolutt vise våre brødre og søstre ære og respekt – spesielt de  eldste, som tar ledelsen. (Les 1. Timoteus 5:17.) Vi viser disse brødrene ære uansett hvilken nasjonalitet, utdannelse og sosial eller økonomisk status de har. Bibelen omtaler dem som «gaver i form av mennesker», og Gud bruker dem til å dekke sitt folks behov. (Ef 4:8) Tenk på menighetens eldste, kretstilsynsmenn, medlemmer av utvalget ved avdelingskontorene og medlemmene av det styrende råd. Våre brødre og søstre i det første århundre hadde stor respekt for dem som var utnevnt til å ta ledelsen, og vi føler det på samme måte. Vi forguder ikke kjente representanter for organisasjonen, og når de er i nærheten, oppfører vi oss ikke som om de var engler. Men vi viser slike brødre respekt og ære for deres harde arbeid og ydmykhet. – Les 2. Korinter 1:24; Åpenbaringen 19:10.

14, 15. Hvordan er sanne kristne hyrder annerledes enn mange som bare hevder å være det?

14 Slike eldste er ydmyke åndelige hyrder. Og ettersom de er ydmyke, ønsker de ikke å bli behandlet som kjendiser. Her skiller de seg ut fra mange religiøse ledere i dag og fra de religiøse lederne i det første århundre som Jesus sa dette om: «De liker den mest fremtredende plassen ved aftensmåltidene og de fremste sitteplassene i synagogene og hilsenene på torgene.» – Matt 23:6, 7.

15 Sanne kristne hyrder adlyder ydmykt Jesu ord: «Dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres lærer, mens dere alle er brødre. Dessuten skal dere ikke kalle noen på jorden deres far, for én er deres Far, den himmelske. Dere skal heller ikke la dere kalle ‘ledere’, for én er deres Leder, Kristus. Men den største blant dere skal være deres tjener. Enhver som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket, og enhver som ydmyker seg selv, skal bli opphøyd.» (Matt 23:8–12) Så eldste i menigheter verden over gjør seg fortjent til å bli vist kjærlighet, respekt og ære av sine brødre og søstre.

Eldste som ydmykt tjener andre, fortjener å bli vist kjærlighet, respekt og ære (Se avsnittene 13–15)

16. Hvorfor bør vi gå inn for å følge det Bibelen sier om å vise andre ære?

16 Det kan nok være at det tar tid å få den rette balansen med hensyn til hvem vi skal vise ære, og hvordan vi  skal gjøre det. Slik var det også for de første kristne. (Apg 10:22–26; 3. Joh 9, 10) Men det å følge det Bibelen sier om å vise andre ære, vil føre til mye positivt.

POSITIVE FØLGER AV Å VISE ANDRE PASSENDE ÆRE

17. Hvilke gode resultater kan det gi å vise dem som har myndighet, ære?

17 Hvis vi viser dem som har myndighet i samfunnet, ære og respekt, er det mer sannsynlig at de vil forsvare vår rett til å forkynne, og at de ser på vår virksomhet med positive øyne. For noen år siden var Birgit, en pioner i Tyskland, med på datterens skoleavslutning. Lærerne sa til Birgit at det i årenes løp hadde vært så hyggelig å ha barn av Jehovas vitner som elever. De sa det ville være leit hvis det ikke var noen barn av Jehovas vitner på skolen. Birgit sa: «Barna våre blir opplært til å følge Guds normer for oppførsel, og dette innebærer å vise lærere ære og respekt.» En av lærerne sa: «Hvis alle barn var som barna deres, ville skolen ha vært et paradis.» Noen uker senere var en av lærerne med på et stevne i Leipzig.

18, 19. Hva bør vi tenke på i forbindelse med det å vise de eldste ære?

18 For å kunne vise menighetens eldste passende ære må vi naturligvis la oss lede av de fullkomne og vise prinsippene i Guds Ord. (Les Hebreerne 13:7, 17.) Vi kan og bør rose dem for deres harde arbeid og følge den veiledningen de gir. Det kan hjelpe dem til å fortsette å utføre sine oppgaver med glede. Men vi bør ikke forsøke å kopiere den måten en «fremtredende» eldste holder offentlige foredrag, snakker med andre eller kler seg på. Det kunne i så fall gi et galt inntrykk. Vi må ikke glemme at også han er et ufullkomment menneske. Den vi bør følge og etterligne, er Kristus.

19 Vi hjelper de eldste, ikke ved å behandle dem som kjendiser, men ved å vise dem passende ære og respekt. Det gjør det lettere for dem å ikke bli stolte, begynne å tro at de er bedre enn andre, eller bli selvrettferdige.

20. Hvordan er det til hjelp for oss selv at vi viser andre ære?

20 For vår egen del vil det at vi viser dem som har krav på det, ære og respekt, hindre oss i å bli selvopptatte. Det vil hjelpe oss til ikke å få for høye tanker om oss selv når andre viser oss spesiell oppmerksomhet. Og vi vil være helt på linje med Jehovas organisasjon, som unnlater å vise mennesker – enten de er Jehovas vitner eller ikke – overdreven eller upassende ære. Det vil også hjelpe oss til ikke å snuble hvis noen vi har vist ære, skulle skuffe oss.

21. Hva er det viktigste vi oppnår ved å vise andre passende ære?

21 Det viktigste vi oppnår ved å vise andre passende ære, er å glede Gud. Vi gjør det han vil at vi skal gjøre, og er dermed lojale mot ham. Da er vi med på å gi et svar til dem som forsøker å håne ham. (Ordsp 27:11) Verden er full av mennesker som har et forvrengt syn på det å vise andre ære. Vi er virkelig takknemlige for at vi vet hvordan Jehova vil at vi skal vise andre ære!