Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 20

Hvordan trøste dem som har blitt utsatt for overgrep

Hvordan trøste dem som har blitt utsatt for overgrep

«Den Gud som gir all trøst ... trøster oss i alle våre prøvelser.» – 2. KOR 1:3, 4.

SANG 134 Barn – en gave fra Gud

INTRODUKSJON *

1, 2. (a) Hvilket eksempel viser at vi mennesker har et naturlig behov for trøst og også har evne til å gi det? (b) Hva slags skader får noen barn?

VI MENNESKER har et naturlig behov for å få trøst og har også en bemerkelsesverdig evne til å gi det. Tenk for eksempel på denne situasjonen: Et lite barn faller og får et skrubbsår på kneet mens det leker, og løper gråtende til mamma eller pappa. Foreldrene kan ikke lege såret, men de kan trøste barnet. Kanskje de spør hva som har skjedd, tørker bort tårene, sier noen beroligende ord, holder rundt barnet, blåser på såret og setter på et plaster. Snart slutter barnet å gråte og begynner kanskje å leke igjen. Og etter hvert gror såret.

2 Men noen ganger får barn mye verre skader og sår. Noen blir seksuelt misbrukt. Det kan dreie seg om ett overgrep, eller det kan dreie seg om mange overgrep over flere år. Uansett kan det føre til dype følelsesmessige skader og sår. I noen tilfeller blir overgriperen tatt og straffet. I andre tilfeller slipper overgriperen tilsynelatende ustraffet fra det. Men selv om overgriperen skulle bli straffet raskt, kan de skadene som offeret har fått, vare langt inn i voksen alder.

3. Hva ønsker Jehova ifølge 2. Korinter 1:3, 4, og hvilke spørsmål skal vi nå se på?

3 Hvis en kristen som har blitt misbrukt som barn, fortsatt opplever følelsesmessig smerte som voksen, hvilken hjelp kan da han eller hun få? (Les 2. Korinter 1:3, 4.)  Det er ikke tvil om at Jehova er en omsorgsfull Hyrde for sine sauer, og at han ønsker at de skal få den kjærlighet og omsorg de trenger. Så la oss se på disse tre spørsmålene: (1) Hvorfor kan de som har blitt utsatt for overgrep som barn, ha behov for trøst? (2) Hvem kan gi den nødvendige trøsten? (3) Hvordan kan vi gi trøst på en god måte?

HVORFOR ER DET BEHOV FOR TRØST?

4, 5. (a) Hvorfor er det viktig å være klar over at barn er forskjellige fra voksne? (b) Hvordan kan overgrep påvirke et barns evne til å stole på andre?

4 Noen voksne som har blitt utsatt for overgrep som barn, kan fremdeles ha behov for trøst, selv om det har gått mange år. Hvorfor? For å forstå det må vi være klar over at barn er veldig forskjellige fra voksne. Dårlig behandling får ofte helt andre følger for barn enn for voksne. Her er noen av grunnene til det:

5 Barn trenger å knytte nære bånd til dem som oppdrar dem og tar seg av dem, og å ha tillit til dem. En slik nærhet og tillit får barn til å føle seg trygge og lærer dem å stole på andre som er glad i dem. (Sal 22:9) Sørgelig nok skjer de fleste overgrep i hjemmet, og ofte er det et nært familiemedlem eller en venn av familien som er overgriperen. Når et barns tillit til en det stoler på, blir brutt på denne måten, kan det bli vanskelig for barnet å stole på andre, selv mange år senere.

6. Hvorfor er seksuelt misbruk ondskapsfullt og skadelig?

6 Barn er sårbare. Seksuelt misbruk er ondskapsfullt og skadelig. Det å utsette barn for seksuelle handlinger mange år før de er fysisk, følelsesmessig og mentalt klare for å gifte seg og ha sex, kan gjøre stor skade. Overgrep kan gi dem et helt forvridd syn på sex, på seg selv eller på hvem som helst som ønsker å stå dem nær.

7. (a) Hvorfor kan det være lett for en utspekulert overgriper å lure et barn, og hvordan kan det være at han gjør det? (b) Hva kan slike løgner føre til?

7 Barns evne til å tenke og resonnere og til å være klar over farer og unngå dem er ikke fullt utviklet. (1. Kor 13:11) Så det er lett for utspekulerte overgripere å lure barn. Overgripere forteller barn farlige løgner, for eksempel slike løgner som at overgrepet er barnets skyld, at det må holdes hemmelig, at ingen kommer til å høre på barnet eller bry seg hvis barnet forteller andre om det, eller at seksuelle handlinger mellom en voksen og et barn er en normal måte å vise at man er glad i hverandre på. Slike løgner kan forvrenge et barns tenkeevne og oppfatning av hva som er sant, i mange år. Et slikt barn kan vokse opp med et dårlig selvbilde og tenke at han eller hun er skadet og skitten og ikke fortjener å bli elsket eller trøstet.

8. Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova kan gi trøst?

8 Det er derfor ikke overraskende at seksuelle overgrep kan føre til varige skader. Så ondskapsfulle disse kriminelle handlingene er! Det at overgrep er blitt så vanlig, er et tydelig tegn på at vi lever i de siste dager, da mange er «uten naturlig hengivenhet» og «onde mennesker og bedragere vil gå fra vondt til verre». (2. Tim 3:1–5, 13) Satans taktikker er virkelig onde, og det er trist når mennesker oppfører seg på en måte som gleder ham. Men Jehova er mye sterkere enn Satan og dem som gjør det han vil. Jehova er aldri blind for Satans taktikker. Vi kan være sikre på at han er fullt klar over den smerten vi opplever, og at han kan gi oss den trøsten og hjelpen  vi trenger. Vi er heldige som tjener «den Gud som gir all trøst. Han trøster oss i alle våre prøvelser, slik at vi kan trøste andre uansett hvilke prøvelser de møter, med den trøsten som vi selv får fra Gud». (2. Kor 1:3, 4) Men hvem er det Jehova bruker for å gi trøst?

HVEM KAN GI TRØST?

9. Hva vil Jehova gjøre for dem som har blitt sviktet av sin egen familie, ifølge det David sa i Salme 27:10?

9 De som har blitt misbrukt av en av sine nærmeste, eller som har blitt sviktet av foreldre som har kjent til overgrep som har blitt begått, uten å gripe inn, kan ha spesielt behov for trøst. Kong David visste at Jehova er den mest pålitelige trøster av alle. (Les Salme 27:10.) David hadde tillit til at Jehova tar seg av dem som har blitt dårlig behandlet av familien sin. Hvordan gjør Jehova det? Han bruker sine trofaste tjenere. De som tjener Jehova sammen med oss, er vår åndelige familie. Jesus omtalte dem som tilba Jehova sammen med ham, som sine brødre og søstre og sin mor. – Matt 12:48–50.

10. Hvordan beskrev Paulus det arbeidet han gjorde som eldste?

10 Bibelen viser hvordan den kristne menighet kan være som en familie. Tenk for eksempel over det den sier om apostelen Paulus, som var en trofast og hardtarbeidende eldste. Han var et godt eksempel, og han ble til og med inspirert av Gud til å oppfordre andre til å etterligne ham, slik han etterlignet Kristus. (1. Kor 11:1) Legg merke til hvordan Paulus en gang beskrev det arbeidet han gjorde som eldste: «Vi var milde blant dere, som når en ammende mor viser kjærlig omsorg for sine egne barn.» (1. Tess 2:7) Lojale eldste i vår tid kan vise en lignende omsorg og bruke milde og kjærlige ord når de gir dem som har det vanskelig, trøst ut fra Bibelen.

Modne kristne søstre er ofte veldig flinke til å gi trøst (Se avsnitt 11) *

11. Hva sier Bibelen om hvem andre enn de eldste som kan gi trøst?

11 Er det bare de eldste som kan gi overgrepsofre trøst? Nei. Vi har alle ansvar for  å «trøste hverandre». (1. Tess 4:18) Modne kristne søstre kan være til spesielt stor hjelp for søstre som trenger trøst. Jehova Gud har sammenlignet seg selv med en mor som trøster sønnen sin. (Jes 66:13) Bibelen inneholder eksempler på at kvinner har trøstet noen som har hatt det vondt. (Job 42:11) Så glad Jehova må bli når han ser kristne kvinner i dag som gir trøst og hjelp til søstre som har det følelsesmessig vondt! I noen tilfeller kan de eldste spørre en moden søster i fortrolighet om hun kan hjelpe en søster på denne måten. *

HVORDAN KAN VI GI TRØST?

12. Hva må vi passe på at vi ikke gjør?

12 Vi passer selvfølgelig på at vi ikke snoker i noe som en bror eller søster foretrekker å holde for seg selv. (1. Tess 4:11) Men hva kan vi gjøre for dem som trenger og ønsker hjelp og trøst? Vi skal nå se på fem måter Bibelen viser at vi kan gi trøst på.

13. Hva gjorde Jehovas engel for Elia, ifølge 1. Kongebok 19:5–8, og hvordan kan vi etterligne denne engelen?

13 Gi praktisk hjelp. Da profeten Elia flyktet for livet, følte han seg så langt nede at han ønsket å dø. Jehova sendte en mektig engel til denne nedtrykte mannen. Engelen ga Elia praktisk hjelp. Han ga ham et varmt måltid og oppfordret ham til å spise. (Les 1. Kongebok 19:5–8.) Denne beretningen lærer oss en viktig sannhet: Noen ganger kan en enkel vennlig handling gjøre mye godt. Kanskje et måltid, en liten gave eller et omtenksomt kort kan forsikre en nedtrykt bror eller søster om at vi bryr oss om og er glad i ham eller henne. Hvis vi synes det er vanskelig å snakke om veldig personlige eller vonde ting, kan vi kanskje vise vår omtanke ved å gi slik praktisk hjelp.

14. Hva mer kan vi lære av beretningen om Elia?

14 Hjelp den som har det vondt, til å føle seg trygg. Det er også noe annet vi kan lære av beretningen om Elia. Jehova ga mirakuløst Elia den hjelpen han trengte for å klare å gå helt til fjellet Horeb. Det kan være at Elia her på dette fjerntliggende stedet, der Jehova hadde inngått pakten med sitt folk flere hundre år tidligere, følte at han kunne være trygg. Kanskje han følte at han endelig var langt borte fra dem som var ute etter ham. Hva kan vi lære av dette? Hvis vi vil trøste overgrepsofre, kan det være at vi først må hjelpe dem til å føle seg trygge. De eldste bør for eksempel ha i tankene at en søster som har det vondt, kanskje vil føle seg tryggere og mer komfortabel i en avslappet atmosfære hjemme hos seg selv med en kopp te enn i et møterom i Rikets sal. En annen vil kanskje føle det motsatte.

Vi kan hjelpe til med å lege sårene ved å lytte tålmodig, be inderlige bønner og velge trøstende ord (Se avsnittene 15–20) *

15, 16. Hva innebærer det å være en god lytter?

15 Vær en god lytter. Bibelen kommer med dette klare rådet: «Hver og en skal være rask til å høre, sen til å tale.» (Jak 1:19) Er vi flinke til å lytte? Vi tenker kanskje at det å lytte er noe passivt – at det bare er å forholde seg rolig, se på personen og ikke si noe som helst. Men å være en god lytter innebærer mer enn det. For å gå tilbake til eksemplet med Elia: Etter hvert åpnet han sitt hjerte for Jehova og fortalte hvor fortvilet han var, og Jehova lyttet oppmerksomt. Jehova skjønte at Elia var redd, at han følte seg alene, og at han trodde at alle de anstrengelsene han hadde gjort seg, var forgjeves. Jehova ga Elia kjærlig hjelp i forbindelse med hver av  disse tingene som plaget ham. Han viste at han virkelig hadde lyttet til Elia. – 1. Kong 19:9–11, 15–18.

16 Hvordan kan vi vise medfølelse og omtanke – som er uttrykk for kjærlighet – mens vi lytter? Noen ganger kan noen få taktfulle, varme ord vise hvordan vi føler det. Kanskje du kan si: «Jeg er så lei for at dette skjedde med deg! Ingen barn skal måtte oppleve noe sånt!» Kanskje du kan stille et spørsmål eller to for å forsikre deg om at du forstår det som din fortvilte venn sier. Du kan kanskje vennlig spørre: «Kan du hjelpe meg til å forstå hva du mener?», eller: «Ut fra det du sier, så oppfatter jeg det sånn at ... Har jeg forstått det riktig?» Det at du på en slik omtenksom måte viser at du bryr deg, kan overbevise personen om at du virkelig lytter og prøver å forstå. – 1. Kor 13:4, 7.

17. Hvorfor bør vi være tålmodige og ‘sene til å tale’?

17 Men pass på at du er «sen til å tale». Ikke avbryt for å gi råd eller for å korrigere den måten personen tenker på. Og vær tålmodig! Da Elia til slutt åpnet sitt hjerte for Jehova, fortalte han om sin dype fortvilelse. Etter at Jehova hadde styrket Elias tro, fortalte Elia igjen hvordan han følte det, og brukte akkurat de samme ordene som forrige gang. (1. Kong 19:9, 10, 13, 14) Hva lærer vi? I noen tilfeller trenger de som har det vondt, å fortelle om hvordan de føler det, mer enn én gang. Vi ønsker å lytte tålmodig, slik Jehova gjør. I stedet for å prøve å komme med løsninger viser vi inderlig medfølelse. – 1. Pet 3:8.

18. Hvordan kan vi be bønner som er til trøst for dem som har det vondt?

18 Be inderlig til Jehova sammen med den som har det vondt. De som føler seg langt nede, synes kanskje det er vanskelig å be. Kanskje de ikke føler seg verdige til å be til Jehova. Hvis vi vil trøste en slik person,  kan vi kanskje be sammen med ham eller henne og nevne personens navn i bønnen. Vi kan fortelle Jehova hvor glad vi og de andre i menigheten er i den som er nedtrykt. Og vi kan be Jehova om å berolige og trøste denne broren eller søsteren, en av hans verdifulle sauer. Slike bønner kan være til stor trøst. – Jak 5:16.

19. Hva kan hjelpe oss til å forberede oss på å trøste noen?

19 Velg ord som trøster og kan bidra til at sårene gror. Tenk deg om før du snakker. Tankeløse ord kan såre. Vennlige ord kan virke helbredende. (Ordsp 12:18) Så be Jehova om hjelp til å finne vennlige, trøstende, beroligende ord. Husk at ingen ord er mer virkningsfulle enn Jehovas egne ord, som vi finner i Bibelen. – Hebr 4:12.

20. Hva er noen overbevist om på grunn av det de har vært utsatt for, og hva vil vi gjerne minne dem om?

20 Noen er overbevist om at de overgrepene de har vært utsatt for, har gjort at de er skitne og ikke er noe verdt, og at de er uelsket og kanskje ikke engang fortjener å bli elsket. Men dette er en forferdelig usannhet! Bruk Bibelen til å minne dem om at de er verdifulle i Jehovas øyne. (Se rammen « Trøst fra Bibelen».) Husk hvordan en engel vennlig styrket profeten Daniel da han følte seg svak og langt nede. Jehova ville at Daniel skulle vite at han var høyt elsket. (Dan 10:2, 11, 19) Også de av Jehovas tjenere som har det vondt i dag, er høyt elsket av ham!

21. Hvordan kommer det til å gå med alle syndere som ikke angrer, og hva bør vi alle være fast bestemt på å gjøre i mellomtiden?

21 Når vi trøster andre, hjelper vi dem til å huske at Jehova er en kjærlig Gud som er glad i dem. Og vi må aldri glemme at Jehova også er en rettferdig Gud. Ikke et eneste overgrep er skjult for ham. Jehova ser alt, og han vil ikke la syndere som ikke angrer, slippe straff. (4. Mos 14:18) La oss i mellomtiden gjøre alt vi kan for å vise overgrepsofre kjærlighet. Og la oss hente styrke i Jehovas oppmuntrende løfte om at han skal sørge for at alle som har blitt dårlig behandlet av Satan og hans verden, vil få sårene sine leget for bestandig. Om kort tid skal vonde ting «ikke lenger huskes» og «ikke stige opp i hjertet». – Jes 65:17.

SANG 109 Elsk hverandre inderlig av hjertet

^ avsn. 5 De som har blitt seksuelt misbrukt som barn, kan slite med utfordringer selv mange år senere. Denne artikkelen vil hjelpe oss til å forstå hvorfor. Den viser også hvem som kan trøste og hjelpe overgrepsofre, og den tar for seg noen gode måter vi kan gi trøst på.

^ avsn. 11 Om et overgrepsoffer skal søke profesjonell hjelp eller ikke, er en personlig avgjørelse.

^ avsn. 76 BILDEBESKRIVELSE: En moden søster trøster en søster som har det følelsesmessig vondt.

^ avsn. 78 BILDEBESKRIVELSE: To eldste besøker den søsteren som har det vondt. Hun har invitert den modne søsteren til å være til stede.