Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Mai 2017

Ikke la din kjærlighet bli kald

Ikke la din kjærlighet bli kald

«På grunn av den tiltagende lovløshet skal kjærligheten kjølne hos de fleste.» – MATT 24:12.

SANGER: 60, 135

1, 2. (a) Hvem ble Jesu ord i Matteus 24:12 først oppfylt på? (b) Hvordan viser Apostlenes gjerninger at de fleste av de første kristne fortsatte å vise kjærlighet? (Se det første bildet i artikkelen.)

JESUS forutsa at et av trekkene ved tegnet på «avslutningen på tingenes ordning» ville være at «kjærligheten [skulle] kjølne hos de fleste». (Matt 24:3, 12) I det første århundre var det slik at jødene, som hevdet at de var Guds folk, lot sin kjærlighet til Gud bli kald.

2 De fleste kristne på den tiden var derimot travelt opptatt med å «forkynne det gode budskap om Kristus» og gjorde det de kunne for å vise kjærlighet til Gud, sine medkristne og mennesker som ikke tjente Jehova. (Apg 2:44–47; 5:42) Det var likevel noen av Jesu disipler i det første århundre som lot sin kjærlighet bli kald.

3. Hva kan ha vært grunnen til at noen kristne lot sin kjærlighet bli kald?

3 Den oppstandne Jesus Kristus sa til de kristne i Efesos i det første århundre: «Jeg har dette imot deg, at du har forlatt  den kjærlighet du først hadde.» (Åp 2:4) Hvorfor sa han dette? En av grunnene var kanskje at de kristne i Efesos kan ha blitt påvirket av folk rundt seg som var mest opptatt av å få tilfredsstilt sine selviske begjær. (Ef 2:2, 3) Efesos var en ekstremt velstående by, og folk der la stor vekt på luksus, fornøyelser og det å ha et komfortabelt liv. Selviske nytelser var tydeligvis viktigere for folk enn uselvisk kjærlighet. Skamløs oppførsel og grov umoral var svært utbredt.

4. (a) Hva har skjedd med kjærligheten i vår tid? (b) På hvilke tre områder kan vår kjærlighet bli satt på prøve?

4 Jesu profeti om at kjærligheten skulle bli kald, blir også oppfylt i vår tid. Blant mennesker i dag blir det mindre og mindre kjærlighet til Gud. Millioner har vendt Gud ryggen og håper at menneskelige institusjoner skal løse problemene i verden. Så blant mennesker som ikke tilber Jehova Gud, blir kjærligheten stadig kaldere. Og slik forholdene i den første kristne menighet i Efesos illustrerer, kan også sanne kristne bli så tilfredse med livet sitt at de lar sin kjærlighet bli kald. Vi skal nå se på tre områder der vår kjærlighet kan bli satt på prøve: (1) kjærligheten til Jehova, (2) kjærligheten til Bibelens sannhet og (3) kjærligheten til våre brødre og søstre.

KJÆRLIGHETEN TIL JEHOVA

5. Hvorfor må vi elske Gud?

5 Tidligere den dagen Jesus sa at det kom til å bli mindre kjærlighet, framhevet han den viktigste av alle former for kjærlighet. Han sa: «‘Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.’ Dette er det største og første bud.» (Matt 22:37, 38) Ja, det at vi har dyp kjærlighet til Jehova Gud, hjelper oss til å være lydige mot hans bud, til å holde ut og til å hate det som er ondt. (Les Salme 97:10.) Men Satan og hans verden prøver å svekke vår kjærlighet til Gud.

6. Hva har det at det har blitt mindre kjærlighet til Gud, ført til?

6 Denne verden, som blir styrt av Satan, har et forvrengt syn på kjærlighet. Mange elsker seg selv i stedet for Skaperen. (2. Tim 3:2) De fokuserer på «kjødets begjær og øynenes begjær og den iøynefallende framvisning av de midler en har å leve av». (1. Joh 2:16) Apostelen Paulus advarte sine medkristne mot å være mest opptatt av kjødelige lyster. Han sa: «Å ha sinnet rettet mot kjødet betyr død, ... ettersom det å ha sinnet rettet mot kjødet betyr fiendskap mot Gud.» (Rom 8:6, 7) Ja, de som har brukt livet sitt på å jage etter materielle ting eller på å få tilfredsstilt sine seksuelle begjær, har til slutt blitt dypt skuffet. – 1. Kor 6:18; 1. Tim 6:9, 10.

7. Hva er en av de farene de kristne møter i dag?

7 I noen land gjør frittalende ateister, agnostikere og evolusjonister seg til talsmenn for tanker og ideer som svekker ikke bare kjærligheten til Gud, men også troen på at han eksisterer. De har overbevist mange om at man må være enten naiv eller uintelligent for å tro på en Skaper. Samtidig blir vitenskapsfolk høyt ansett, noe som leder folks oppmerksomhet bort fra vår Skaper. (Rom 1:25) Hvis vi lar oss påvirke av de tankene de holder fram, kan vi drive bort fra Jehova, og vår kjærlighet kan bli kald. – Hebr 3:12.

8. (a) Hva kan gjøre at mange av Jehovas tjenere blir motløse? (b) Hvilken forsikring finner vi i Salme 136?

 8 Også motløshet kan svekke troen og få kjærligheten til Gud til å bli kald. I denne onde verden, som er underlagt Satans kontroll, skjer det av og til ting som kan gjøre oss motløse. (1. Joh 5:19) Kanskje vi for tiden står overfor problemer som skyldes høy alder, dårlig helse eller økonomisk press. Eller kanskje vi sliter med personlige svakheter, uinnfridde forventninger eller følelsen av ikke å strekke til. Men vi må aldri la slike problemer eller følelser få oss til å tro at Jehova har sviktet oss. Vi bør i stedet meditere over oppmuntrende ord om Jehovas varige kjærlighet til oss. Tenk for eksempel på Salme 136:23, der det står at Jehova «kom oss i hu i vår ringe tilstand» fordi «hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid». Ja, Jehovas lojale kjærlighet til hans tjenere er konstant. Vi kan derfor være sikre på at Jehova hører våre inderlige bønner om hjelp og besvarer dem. – Sal 116:1; 136:24–26.

9. Hva var det som hjalp Paulus til å ta vare på sin kjærlighet til Gud?

9 I likhet med salmisten ble Paulus styrket av å reflektere over Jehovas varige støtte. Han skrev: «Jehova er min hjelper; jeg vil ikke være redd. Hva kan et menneske gjøre meg?» (Hebr 13:6) Det at Paulus hadde så sterk tillit til Jehovas kjærlige omsorg, hjalp ham til å takle livets problemer. Han lot ikke negative omstendigheter få tynge ham ned. Mens Paulus var i fangenskap, skrev han faktisk flere oppmuntrende brev. (Ef 4:1; Fil 1:7; Filem 1) Ja, selv under harde prøvelser sluttet han ikke å elske Gud. Han fikk styrke ved å støtte seg til «all trøsts Gud, som trøster oss i all vår trengsel». (2. Kor 1:3, 4) Hvordan kan vi etterligne Paulus og bevare en sterk kjærlighet til Jehova?

Vis at du har kjærlighet til Jehova (Se avsnitt 10)

10. Hvordan kan vi bevare en sterk kjærlighet til Jehova?

10 Paulus nevnte én viktig måte å bevare en sterk kjærlighet til Jehova på da han skrev: «Be uopphørlig.» Senere skrev han: «Vær vedholdende i bønnen.» (1. Tess 5:17; Rom 12:12) Kommunikasjon ved hjelp av bønn er grunnlaget for et nært forhold til Gud. (Sal 86:3) Når vi tar oss tid til å fortelle Jehova om våre innerste tanker og følelser, kommer vi i et nærere forhold til vår himmelske Far, «som hører bønner». (Sal 65:2) Når vi i tillegg opplever at Jehova besvarer bønnene våre, vokser vår kjærlighet til ham. Det blir enda tydeligere for oss at «Jehova er nær hos alle som påkaller ham». (Sal 145:18) En sterk tillit til Jehovas kjærlige støtte vil hjelpe oss til å klare framtidige trosprøver.

KJÆRLIGHETEN TIL BIBELENS SANNHET

11, 12. Hvordan kan vi utvikle dyp kjærlighet til Bibelens sannhet?

11 Som kristne elsker vi sannheten. Det er i Guds Ord vi finner sannheten. Jesus sa i en bønn til sin Far: «Ditt ord er sannhet.» (Joh 17:17) For å få kjærlighet til sannheten må man derfor starte med å skaffe seg nøyaktig kunnskap fra Guds Ord. (Kol 1:10) Men det er mer som må til enn teoretisk kunnskap. Legg merke til hvordan han som skrev Salme 119, hjelper oss til å forstå hva det vil si å elske Bibelens sannhet. (Les Salme 119:97–100.) Tar vi oss tid i løpet av dagen til å tenke over skriftsteder? Vår verdsettelse av Bibelens sannhet vil øke når vi mediterer over hvorfor det er bra for oss å leve etter det vi har lært.

 12 Salmisten sa også: «Hvor behagelige dine utsagn har vært for min gane, bedre enn honning for min munn!» (Sal 119:103) Vi kan på lignende måte nyte den velsmakende åndelige maten som vi får fra Guds organisasjon, og som er basert på Bibelen. Vi kan i billedlig forstand smake på den en stund, slik at vi kan huske sannhetens «tiltalende ord» og bruke dem til å hjelpe andre. – Fork 12:10.

13. Hva var det som hjalp Jeremia til å elske sannheten fra Guds Ord, og hvilken virkning hadde det på ham?

13 Profeten Jeremia elsket sannheten fra Guds Ord. Legg merke til hvilken virkning det Gud hadde sagt, hadde på hjertet hans: «Dine ord ble funnet, og jeg tok til å spise dem; og ditt ord blir til jubel for meg og til mitt hjertes fryd; for ditt navn er blitt nevnt over meg, Jehova, hærstyrkenes Gud.» (Jer 15:16) Jeremia «spiste» og «fordøyde» Guds dyrebare ord ved å meditere over dem. På den måten utviklet han ekte verdsettelse av det privilegiet å ha Guds navn nevnt over seg. Har vår kjærlighet til Bibelens sannhet hjulpet oss til å se det unike privilegiet vi har som får bære Guds navn og får forkynne om hans rike nå i endens tid?

Vis at du har kjærlighet til Bibelens sannhet (Se avsnitt 14)

14. Hvordan kan vi øke vår kjærlighet til Bibelens sannhet?

14 Er det noe mer enn det å lese i Bibelen og bibelske publikasjoner som kan hjelpe oss til å utvikle dyp kjærlighet til Bibelens sannhet? Ja. Vi kan øke vår kjærlighet til Bibelens sannhet ved å komme regelmessig på menighetsmøtene. Det ukentlige bibelstudiet ved hjelp av Vakttårnet er en viktig del av den opplæringen vi får. For å forstå det som blir drøftet, må vi forberede oss godt. Det innbefatter at vi slår opp hvert av de skriftstedene det er henvist til. I dag kan Vakttårnet lastes ned fra jw.org eller leses i JW Library-appen på mange språk. Noen elektroniske formater gjør det lett å slå opp de skriftstedene det er henvist til i hver studieartikkel. Men uansett  hvilken metode vi bruker, vil det at vi leser disse skriftstedene nøye og tenker over dem, styrke vår kjærlighet til Bibelens sannhet. – Les Salme 1:2.

KJÆRLIGHETEN TIL VÅRE BRØDRE

15, 16. (a) Hva er vi forpliktet til ifølge Johannes 13:34, 35? (b) Hvordan er vår kjærlighet til våre brødre knyttet til vår kjærlighet til Gud og til Bibelen?

15 Den siste kvelden før sin død sa Jesus til disiplene sine: «Jeg gir dere et nytt bud, at dere skal elske hverandre – at slik som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» – Joh 13:34, 35.

16 Den kjærligheten vi har til våre brødre og søstre, er knyttet til den kjærligheten vi har til Jehova. Hvis vi ikke elsker Gud, kan vi ikke elske våre brødre. Og hvis vi ikke elsker våre brødre, kan vi ikke elske Gud. Apostelen Johannes skrev: «Den som ikke elsker sin bror, som han har sett, kan ikke elske Gud, som han ikke har sett.» (1. Joh 4:20) Vår kjærlighet til Jehova og til våre brødre og søstre er dessuten knyttet til vår kjærlighet til Bibelen. Hvorfor? Fordi kjærlighet til Bibelens sannhet motiverer oss til av hjertet å være lydige mot de bibelske budene om å elske Gud og å elske våre brødre. – 1. Pet 1:22; 1. Joh 4:21.

Vis at du har kjærlighet til brødrene og søstrene (Se avsnitt 17)

17. Nevn noen måter vi kan vise kjærlighet på.

17 Les 1. Tessaloniker 4:9, 10. Hvordan kan vi i praksis vise kjærlighet i menigheten vår? En eldre bror eller søster trenger kanskje skyss til møtene. En enke har kanskje behov for å få reparert noe i hjemmet. (Jak 1:27) Uansett alder trenger brødre og søstre som er motløse eller nedtrykte eller møter andre prøvelser, at vi viser dem oppmerksomhet, oppmuntrer dem og trøster dem. (Ordsp 12:25; Kol 4:11) Det blir tydelig at vi virkelig elsker våre brødre og søstre, når vi ved våre ord og handlinger viser at vi har ekte omtanke for «dem som er beslektet med oss i troen». – Gal 6:10.

18. Hva vil hjelpe oss til å løse mindre uoverensstemmelser med trosfeller?

18 Bibelen har forutsagt at i «de siste dager» for denne onde verden ville mange være egoistiske og griske. (2. Tim 3:1, 2) Som kristne må vi derfor anstrenge oss for å vokse i vår kjærlighet til Gud, til Bibelens sannhet og til hverandre. Det kan nok være at vi av og til har små uoverensstemmelser med trosfeller. Men så bra det er for alle i menigheten når kjærligheten motiverer oss til å løse alle uoverensstemmelser på en kjærlig måte! (Ef 4:32; Kol 3:14) Vi vil derfor aldri la vår kjærlighet bli kald! Vi vil i stedet fortsette å vise at vi har inderlig kjærlighet til Jehova, til hans Ord og til våre brødre.