Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 25

Stol på Jehova når du opplever følelsesmessig stress

Stol på Jehova når du opplever følelsesmessig stress

«Jeg ... har det fryktelig vanskelig.» – 1. SAM 1:15.

SANG 30 Min Far, min Gud og Venn

INTRODUKSJON *

1. Hvorfor må vi høre på Jesu advarsel?

I SIN profeti om de siste dager sa Jesus: «Vær på vakt, og ikke la hjertet bli tynget av ... livets bekymringer.» (Luk 21:34) Vi må høre på denne advarselen. Hvorfor? Fordi vi foreløpig må takle mange av de samme slags stressende problemene som alle andre.

2. Hva slags stressende situasjoner opplever våre brødre og søstre?

2 Det hender at vi må takle flere vanskeligheter på en gang. Tenk for eksempel på John *, en bror som har multippel sklerose. Han ble helt knust da kona hans forlot ham etter 19 års ekteskap. Så sluttet de to døtrene hans å tjene Jehova. Ekteparet Bob og Linda møtte et annet sett med utfordringer. Begge to mistet jobbene sine, og så mistet de hjemmet sitt. På toppen av det hele fikk Linda vite at hun hadde en potensielt dødelig hjertesykdom, og en annen sykdom begynte å ødelegge immunsystemet hennes.

3. Hva kan vi være sikre på, ifølge Filipperne 4:6, 7?

3 Vi kan være sikre på at vår Skaper og kjærlige Far, Jehova, forstår hvordan følelsesmessig stress virker på oss. Og han ønsker å hjelpe oss å takle de utfordringene vi møter. (Les Filipperne 4:6, 7.) Bibelen forteller om mange vanskeligheter som Guds tjenere i gammel tid opplevde. Den forklarer også hvordan Jehova hjalp dem til å takle disse stressende situasjonene. La oss se på noen eksempler.

 ELIA – «ET MENNESKE MED DE SAMME FØLELSENE SOM OSS»

4. Hvilke utfordringer møtte Elia, og hvilken holdning hadde han til Jehova?

4 Profeten Elia tjente Jehova i en vanskelig tid og møtte alvorlige utfordringer. Kong Akab, en av de kongene i Israel som ikke var trofaste mot Jehova, giftet seg med Jesabel, en ond kvinne som tilba Baal. De to fylte landet med Baal-tilbedelse og drepte mange av Jehovas profeter, men Elia klarte å komme seg unna. Ved å stole på Jehova overlevde han også en fryktelig hungersnød. (1. Kong 17:2–4, 14–16) Elia stolte også på Jehova da han utfordret Baals profeter og tilbedere. Han oppfordret israelittene til å tjene Jehova. (1. Kong 18:21–24, 36–38) Elia hadde mange beviser for at Jehova støttet ham i disse vanskelige situasjonene.

Jehova sendte en engel for å hjelpe Elia til å komme til krefter igjen (Se avsnittene 5 og 6) *

5, 6. Hva følte Elia, ifølge 1. Kongebok 19:1–4, og hvordan viste Jehova at han var glad i ham?

5 Les 1. Kongebok 19:1–4. Elia ble imidlertid redd da dronning Jesabel truet med å drepe ham. Så han flyktet til området rundt Beer-Sjeba. Han ble så motløs at han ba Jehova om å få dø. Hva var det som fikk ham til å føle det slik? Elia var ufullkommen, «et menneske med de samme følelsene som oss». (Jak 5:17) Kanskje han følte seg overmannet av påkjenninger og var fysisk utmattet. Det ser ut til at Elia følte at det han hadde gjort for å fremme den sanne tilbedelse, hadde vært forgjeves, at ingenting i Israel hadde  blitt bedre, og at han var den eneste som fortsatt tjente Jehova. (1. Kong 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Vi blir kanskje overrasket over at denne trofaste profeten følte det sånn. Men Jehova forsto Elias følelser.

6 Jehova ble ikke sint på Elia for at han ga uttrykk for hvordan han følte det. Isteden hjalp han Elia til å komme til krefter. (1. Kong 19:5–7) Senere hjalp Jehova ham på en vennlig måte til å forandre sin måte å tenke på ved å vise ham sin imponerende makt. Så fortalte Jehova at det fortsatt var 7000 i Israel som nektet å tilbe Baal. (1. Kong 19:11–18) På disse konkrete måtene viste Jehova Elia at han var glad i ham.

HVORDAN JEHOVA VIL HJELPE OSS

7. Hvorfor er det oppmuntrende for oss å vite hvordan Jehova hjalp Elia?

7 Er du i en vanskelig situasjon nå? Da kan det være godt å vite at Jehova forsto Elias følelser. Det forsikrer oss om at han også forstår oss og de følelsesmessige utfordringene vi har. Han vet hvilke begrensninger vi har, og han vet til og med hva vi tenker og føler. (Sal 103:14; 139:3, 4) Hvis vi etterligner Elia ved å stole på Jehova, vil Han hjelpe oss å takle problemer som virker stressende på oss. – Sal 55:22.

8. Hvordan vil Jehova hjelpe deg å takle stressende situasjoner?

8 Vanskeligheter du opplever, kan få deg til å tenke negativt og miste motet. Hvis det skjer, så husk at Jehova vil hjelpe deg å takle stressende situasjoner. Hvordan vil han hjelpe deg? Han oppfordrer deg til å fortelle ham hva som bekymrer deg, og hvordan du føler det. Og han vil besvare dine inntrengende bønner om hjelp. (Sal 5:3; 1. Pet 5:7) Så be ofte til Jehova om problemene dine. Han kommer ikke til å snakke til deg direkte, slik han gjorde til Elia, men han vil snakke til deg gjennom sitt Ord, Bibelen, og gjennom sin organisasjon. De beretningene du leser i Bibelen, kan gi deg trøst og håp. Dine brødre og søstre kan også gi deg oppmuntring. – Rom 15:4; Hebr 10:24, 25.

9. Hvordan kan en god venn hjelpe oss?

9 Jehova ga Elia beskjed om å delegere noen av ansvarsoppgavene sine til Elisja. På denne måten ga Jehova Elia en nær medarbeider som kunne hjelpe ham å bære sine følelsesmessige byrder. Når vi betror oss til en venn vi har tillit til, kan han eller hun på lignende måte hjelpe oss å bære våre følelsesmessige byrder. (2. Kong 2:2; Ordsp 17:17) Hvis du føler at du ikke har noen du kan betro deg til, så be Jehova hjelpe deg å finne en moden kristen som kan gi deg følelsesmessig støtte.

10. Hvorfor kan det Elia erfarte, gi oss håp, og hvordan kan løftet i Jesaja 40:28, 29 hjelpe oss?

10 Jehova hjalp Elia å takle påkjenninger og å tjene trofast i mange år. Det Elia erfarte, gir oss håp. Vi gjennomgår kanskje perioder med alvorlige vanskeligheter som gjør oss fysisk og følelsesmessig utmattet. Men hvis vi stoler på Jehova, vil han gi oss den kraft og styrke vi trenger for å fortsette å tjene ham. – Les Jesaja 40:28, 29.

HANNA, DAVID OG EN SALMIST STOLTE PÅ JEHOVA

11–13. Hva slags følelsesmessig stress opplevde tre av Guds tjenere i fortiden?

11 Det var også andre bibelske personer som opplevde vanskelige og stressende situasjoner.  Hanna, for eksempel, måtte leve med den skammen som var forbundet med det å være barnløs, og måtte tåle at den andre kvinnen som mannen hennes var gift med, hjerteløst gjorde narr av henne. (1. Sam 1:2, 6) Den ekstremt vanskelige situasjonen Hanna var i, gjorde henne så fortvilet at hun gråt og mistet matlysten. – 1. Sam 1:7, 10.

12 Kong David følte seg i perioder overmannet av følelsesmessig stress. Tenk på de utfordringene han møtte. Han var tynget av skyldfølelse på grunn av de mange feilene han hadde begått. (Sal 40:12) Hans kjære sønn Absalom gjorde opprør mot ham, noe som førte til at Absalom mistet livet. (2. Sam 15:13, 14; 18:33) Og en av Davids nærmeste venner forrådte ham. (2. Sam 16:23 til 17:2; Sal 55:12–14) Mange av de salmene David skrev, beskriver hvor motløs han følte seg, men også hvilken urokkelig tillit han hadde til Jehova. – Sal 38:5–10; 94:17–19.

Hva hjalp salmisten til å fokusere riktig igjen? (Se avsnittene 13–15) *

13 Senere begynte en salmist å bli misunnelig på onde mennesker for livsstilen deres. Denne salmisten, som kan ha vært en etterkommer av levitten Asaf, tjente i «Guds storslåtte helligdom». Han hadde det følelsesmessig vanskelig, og det fikk ham til å bli ulykkelig og misfornøyd. Han begynte til og med å tvile på at det å tjene Gud fører til velsignelser. – Sal 73:2–5, 7, 12–14, 16, 17, 21.

14, 15. Hva kan vi lære av de tre bibelske eksemplene som er nevnt, om det å vende seg til Jehova for å få hjelp?

14 Alle disse tre tjenerne for Jehova stolte på at Jehova ville hjelpe dem. De ba inderlig til ham og fortalte ham om bekymringene sine. De fortalte ham  åpenhjertig om grunnene til at de følte som de gjorde. Og de fortsatte å dra til Jehovas hus. – 1. Sam 1:9, 10; Sal 55:22; 73:17; 122:1.

15 Jehova følte med hver av disse tre og gjorde noe for å hjelpe dem. Hanna fikk fred i sinnet. (1. Sam 1:18) David erfarte at «den rettferdige møter mange vanskeligheter», men at «Jehova redder ham ut av dem alle». (Sal 34:19) Og salmisten følte senere at Jehova hadde «grepet [hans] høyre hånd» og ledet ham med kjærlige råd. Han sang: «Jeg vil nærme meg Gud – det er godt for meg. Jeg har søkt tilflukt hos Den Suverene Herre Jehova.» (Sal 73:23, 24, 28) Hva lærer vi av disse eksemplene? Iblant vil vi få problemer som føles tyngende. Men vi kan takle dem hvis vi mediterer over hvordan Jehova har hjulpet andre, ber tillitsfullt til ham og lydig gjør det han ber oss om å gjøre. – Sal 143:1, 4–8.

STOL PÅ JEHOVA, SÅ VIL HAN HJELPE DEG

En søster hadde først lyst til å isolere seg, men hun fikk det bedre da hun begynte å være på utkikk etter måter å hjelpe andre på (Se avsnittene 16 og 17)

16, 17. (a) Hvorfor bør vi ikke isolere oss? (b) Hvordan kan vi komme til krefter igjen?

16 Disse tre eksemplene lærer oss også noe annet viktig: Vi bør ikke trekke oss unna Jehova og hans folk. (Ordsp 18:1)  Nancy, som opplevde et ekstremt stress da mannen hennes forlot henne, sier: «Mange dager hadde jeg rett og slett ikke lyst til å se eller snakke med noen. Men jo mer jeg isolerte meg, jo tristere følte jeg meg.» Tingene forandret seg da hun begynte å være på utkikk etter hvordan hun kunne hjelpe andre som hadde problemer. Nancy sier: «Jeg lyttet når andre fortalte hva de slet med. Jeg la merke til at når jeg følte mer empati med dem, syntes jeg mindre synd på meg selv.»

17 Vi kan komme til krefter igjen ved å gå på møtene våre. Når vi er på møtene, gir vi Jehova flere muligheter til å hjelpe og trøste oss. (Sal 86:17) Der styrker han oss ved hjelp av sin hellige ånd, sitt Ord og sitt folk. Møtene gir oss også mulighet til å oppleve «en utveksling av oppmuntring». (Rom 1:11, 12) Sophia, en søster som har erfart dette, sier: «Jehova og brorskapet hjalp meg til å holde det gående. Det viktigste for meg var møtene. Jeg har erfart at jo mer jeg engasjerer meg i tjenesten og menigheten, jo bedre klarer jeg å takle følelsesmessig stress og bekymringer.»

18. Hva kan Jehova gi oss hvis vi føler oss motløse?

18 Når vi føler oss motløse, må vi huske at Jehova ikke bare har lovt at han skal fjerne alle vanskeligheter for godt i framtiden, men at han også tilbyr seg å hjelpe oss å takle stress nå. Han gir oss «både et ønske om og styrke til» å overvinne motløshet og håpløshet. – Fil 2:13.

19. Hvilken forsikring får vi i Romerne 8:37–39?

19 Les Romerne 8:37–39. Paulus forsikrer oss om at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Hva kan vi gjøre for å hjelpe brødre og søstre som prøver å takle vanskeligheter? Den neste artikkelen handler om hvordan vi kan etterligne Jehova ved å vise omtanke og ved å støtte våre brødre og søstre når de opplever følelsesmessig stress.

SANG 44 En bønn fra en som er nedtrykt

^ avsn. 5 Mye eller langvarig stress kan skade oss både fysisk og følelsesmessig. Hvordan kan Jehova hjelpe oss? Vi skal se på hvordan Jehova hjalp Elia til å takle store påkjenninger. Vi skal også se på andre bibelske eksempler som lærer oss hvordan vi kan få hjelp av Jehova når vi har det vanskelig.

^ avsn. 2 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret.

^ avsn. 53 BILDEBESKRIVELSE: Jehovas engel vekker forsiktig Elia og gir ham brød og vann.

^ avsn. 55 BILDEBESKRIVELSE: En salmist som kan ha vært en etterkommer av Asaf, sitter og skriver salmer og synger sammen med andre levitter.