VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Juni 2019

Dette nummeret inneholder studieartiklene for 5. august – 1. september 2019

«Pass på at ingen får fanget dere»!

Satan er en mester i å bedra mennesker. Hvordan prøver han å påvirke oss og få oss til å vende Jehova ryggen?

Riv ned alle resonnementer som er i strid med kunnskapen om Gud!

Vår bakgrunn, kultur og utdannelse påvirker den måten vi tenker på. Hvordan kan vi fjerne gale holdninger som har slått ordentlig rot i sinnet vårt?

Stol på Jehova når du opplever følelsesmessig stress

Mye eller langvarig stress kan skade oss både fysisk og følelsesmessig. Vi kan lære mye av å se på hvordan Jehova hjalp sine tjenere i tidligere tider til å takle følelsesmessig stress.

Hjelp dem som opplever følelsesmessig stress

Lot, Job og Noomi tjente Jehova lojalt, men de måtte likevel takle vanskeligheter i livet. Hva kan vi lære av dem?

Hvordan vi kan beskytte oss mot en av Satans feller

Mange av Guds tjenere har blitt fanget i den fellen som pornografi er. Hvordan kan vi unngå den urene vanen det er å se på pornografi?

Gammel skriftrull «åpnet»

I 1970 fant arkeologer en forkullet skriftrull i landsbyen En-Gedi i Israel. Takket være en 3D-skanningsteknikk er rullen blitt «åpnet». Hva har skanningen avslørt?