Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Husker du?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Hvilke fire ting kan vi gjøre for å bli flinkere til å synge?

Vi kan ha en god kroppsholdning ved å holde sangboken høyt. Vi bør puste riktig. Vi bør også åpne munnen tilstrekkelig og synge høyt og tydelig. – w17.11 s. 5.

Hva gjør inntrykk på oss når det gjelder plasseringen av og veiene til tilfluktsbyene i Israel?

Det fantes seks tilfluktsbyer rundt omkring i landet, og veiene til disse byene var i god stand. Man kunne derfor forholdsvis raskt og enkelt komme seg til en av dem. – w17.11 s. 14.

Hvorfor er Jesu løsepenge den beste gaven vi kunne få?

Den gir oss det vi ønsker oss – mulighet til å fortsette å leve, og den gir oss det vi trenger – å bli fri fra synd og død. Selv om vi som Adams etterkommere er syndige, elsker Gud oss så høyt at han var villig til å ofre sin Sønn for oss. – wp17.6 s. 6–7.

Hvordan pekte Salme 118:22 fram til Jesu oppstandelse?

Jesus ble forkastet som Messias og drept. For at han skulle kunne bli «hovedhjørnestein», måtte han få en oppstandelse. – w17.12 s. 9–10.

Var den slektslinjen som førte fram til Messias, knyttet til førstefødselsretten?

Noen ganger gikk Jesu slektslinje gjennom den førstefødte sønnen, men ikke alltid. David var for eksempel ikke Isais førstefødte sønn, men Messias var likevel en etterkommer av David. – w17.12 s. 14–15.

Hvilke prinsipper når det gjelder helse, finner vi i Bibelen?

For eksempel: Moseloven krevde at de som hadde visse sykdommer, ble holdt i karantene. Man måtte vaske seg etter å ha rørt ved et lik. Menneskers avføring skulle håndteres på en forsvarlig måte. Omskjærelse av guttebarn skulle skje på den åttende dagen etter fødselen, noe som var et ideelt tidspunkt med tanke på blodets evne til å koagulere. – wp18.1 s. 7.

Hvorfor er det ikke galt å elske seg selv til en viss grad?

Vi skal elske vår neste som oss selv. (Mark 12:31) Ektemenn skal «elske sin kone som sin egen kropp». (Ef 5:28) Men den kjærligheten man har til seg selv, kan komme til å bli en forvridd, egoistisk kjærlighet. – w18.01 s. 23.

Hva er noen skritt vi kan ta for å gå framover åndelig sett?

Vi må studere Guds Ord, meditere over det vi leser, og anvende det vi lærer. Vi må også la vårt sinn og hjerte være mottagelig for påvirkning av den hellige ånd, og vi må takknemlig ta imot hjelp fra andre. – w18.02 s. 26.

Hvorfor skal vi ikke benytte oss av astrologi og spådomskunst for å få vite hva som vil skje i framtiden?

Det er flere grunner til det, men den viktigste grunnen er at Bibelen fordømmer begge deler. – wp18.2 s. 4–5.

Hvordan bør vi se på en invitasjon til et måltid som vi har takket ja til?

Hvis vi har takket ja til en invitasjon, bør vi gjøre alt vi kan for å holde ord. (Sal 15:4) Vi bør ikke melde avbud uten å ha en god grunn. Den som har invitert oss, har kanskje gjort mye for å forberede måltidet. – w18.03 s. 18.

Hva kan utnevnte menn lære av Timoteus?

Timoteus brydde seg om andre, og han satte åndelige interesser først. Han arbeidet hardt og brukte det han lærte. Timoteus fortsatte å forbedre sine evner og stolte på Jehovas ånd. Både eldste og andre kan lære av hans eksempel. – w18.04 s. 13–14.