Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juni 2017

Støtt Jehovas overherredømme!

Støtt Jehovas overherredømme!

«Du er verdig, Jehova, ja vår Gud, til å få herligheten og æren og makten, for du har skapt alle ting.» – ÅP 4:11.

SANGER: 112, 133

1, 2. Hva må hver og en av oss være overbevist om? (Se det første bildet i artikkelen.)

SOM vi drøftet i den forrige artikkelen, påstår Satan at Jehova ikke har rett til å være universets Overherre, og at menneskene ville hatt det bedre hvis de styrte seg selv. Har Satan rett? Sett at mennesker som valgte å styre seg selv, kunne leve evig. Ville de ha det bedre uten Guds styre? Ville du være lykkeligere hvis du kunne leve evig og samtidig være helt uavhengig av Gud?

2 Dette er spørsmål som hver enkelt av oss bør tenke grundig over. Når vi gjør det, vil vi tydelig se at Guds styre er det beste, og at Gud fortjener vår helhjertede støtte. Bibelen gir oss et grunnlag for å være overbevist om dette. Vi skal nå se nærmere på hva Bibelen sier om hvorfor Jehova har rett til å herske over universet.

JEHOVA HAR RETT TIL Å STYRE

3. Hvorfor er Jehova den eneste som har rett til å være universets Overherre?

3 Jehova har rett til å være universets Overherre fordi han er Den Allmektige Gud og Skaper. (1. Krøn 29:11; Apg 4:24) I Åpenbaringen 4:11 skildres et syn av Kristi 144 000  medregenter, som sier: «Du er verdig, Jehova, ja vår Gud, til å få herligheten og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje var de til og ble de skapt.» Ja, fordi Jehova har skapt alt, har han full rett til å herske over både mennesker og åndeskapninger.

4. Hvorfor er det å gjøre opprør mot Jehovas overherredømme misbruk av den frie vilje?

4 Satan har ikke skapt noe. Han har derfor ingen rett til å herske over universet. Det var arrogant av Satan og de to første menneskene å gjøre opprør mot Jehovas overherredømme. (Jer 10:23) Som skapninger med en fri vilje kunne de riktignok velge å være uavhengige av Gud. Men ga dette dem rett til å gjøre det? Nei. Det at mennesker har en fri vilje, gjør at de kan ta mange bra valg hver dag. Men det gir dem ikke rett til å gjøre opprør mot sin Skaper og Livgiver. Det å gjøre opprør mot Jehova er helt klart misbruk av den frie vilje. Vi mennesker trenger Jehovas rettferdige styre.

5. Hvorfor kan vi være sikre på at Jehovas avgjørelser alltid er rettferdige?

5 Det er også en annen grunn til at Jehova har rett til å være universets Overherre: Han bruker sin myndighet på en fullkomment rettferdig måte. Han sier: «Jeg er Jehova, den som øver kjærlig godhet, rett og rettferdighet på jorden; for i disse ting finner jeg virkelig behag.» (Jer 9:24) Han trenger ikke noen lovsamling som er laget av ufullkomne mennesker, for å kunne avgjøre hva som er rett og rettferdig. Det er Jehova selv som setter standarden for hva som er rettferdig, og basert på sin fullkomne rettferdighet har han gitt mennesker skrevne lover. «Rettferdighet og rett er [hans] trones grunnvoll», så vi kan være sikre på at alle hans lover, prinsipper og avgjørelser er rettferdige. (Sal 89:14; 119:128) Satan påstår at Jehovas styre har feil og mangler, men selv har han ikke klart å skape en verden der alle blir rettferdig behandlet.

6. Hva er enda en grunn til at Jehova har rett til å styre verden?

6 Enda en grunn til at Jehova har rett til å være universets Overherre, er at han har den nødvendige kunnskap og visdom. Tenk for eksempel på at Gud satte sin Sønn i stand til å helbrede sykdommer som leger ikke kunne helbrede. (Matt 4:23, 24; Mark 5:25–29) Jehova så ikke på slike helbredelser som mirakler. Han forstår hvordan menneskekroppen fungerer, og kan rette opp en hvilken som helst skade. Han vet også hvordan han skal gi døde livet tilbake og forhindre naturkatastrofer.

7. Hvordan er Jehovas visdom sammenlignet med visdommen i Satans verden?

7 Satans verden leter fortsatt etter en måte å få løst nasjonale og internasjonale konflikter på, men det er bare Jehova som har den visdom som må til for å skape verdensfred. (Jes 2:3, 4; 54:13) Å lære om Jehovas kunnskap og visdom gjør inntrykk på oss, slik det gjorde på apostelen Paulus, som skrev under inspirasjon: «Å dyp av Guds rikdom og visdom og kunnskap! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!» – Rom 11:33.

JEHOVAS STYRE ER BEST

8. Hva synes du om Jehovas måte å styre på?

8 Bibelen viser ikke bare at Jehova har rett til å styre. Den viser også hvorfor hans styre er det beste. Én grunn er at Jehova styrer på en kjærlig måte. Ja, det er hjertevarmende å se hvordan universets  Overherre velger å være. Han er «barmhjertig og nådig ..., sen til vrede og rik på kjærlig godhet og sannhet». (2. Mos 34:6) Gud behandler oss med verdighet og respekt. Han tar bedre vare på oss enn vi klarer å ta vare på oss selv. I motsetning til det Djevelen påstår, holder ikke Jehova noe godt tilbake fra sine trofaste tjenere. Nei, han har til og med ofret sin kjære Sønn for å gi oss mulighet til å få evig liv! – Les Salme 84:11; Romerne 8:32.

9. Hvordan vet vi at Gud bryr seg om enkeltpersoner?

9 Jehova elsker hele sitt folk. Og han er oppriktig interessert i hver enkelt. Tenk over et eksempel fra gammel tid. I cirka 300 år brukte Jehova dommere til å gi israelittene seier over dem som hadde undertrykt dem. Dette var en turbulent periode, men Jehova la likevel merke til enkeltpersoner, deriblant Rut, som ikke var israelitt. Hun ga avkall på mye for å bli en tilbeder av Jehova. Han velsignet henne med en ektemann og en sønn. Men det er ikke alt. Når Rut får en oppstandelse, vil hun få vite at hun ble et ledd i den slektslinjen som førte fram til Messias. Og forestill deg hvordan hun vil føle det når hun får vite at historien hennes har blitt bevart i en bibelsk bok som har hennes navn! – Rut 4:13; Matt 1:5, 16.

10. Hvorfor kan vi si at Jehovas måte å styre på ikke er streng?

10 Den måten Jehova styrer på, er verken undertrykkende eller streng. Han gir sine tjenere frihet og glede. (2. Kor 3:17) David uttrykte det slik: «Verdighet og prakt er foran [Gud], styrke og glede er på hans sted.» (1. Krøn 16:7, 27) Og salmisten Etan skrev: «Lykkelig er det folk som kjenner gledesropet. Jehova, i ditt ansikts lys fortsetter de å vandre. I ditt navn gleder de seg dagen lang, og i din rettferdighet blir de opphøyd.» – Sal 89:15, 16.

11. Hva kan vi gjøre for å bli mer overbevist om at Jehovas styre er best?

11 Jo mer vi reflekterer over Jehovas godhet, jo mer overbevist blir vi om at hans styre er best. Vi er enige med den salmisten som sa: «Én dag i dine forgårder er bedre enn tusen ellers.» (Sal 84:10) Er ikke dette hva man kunne vente? Som vår kjærlige Skaper og Designer vet Jehova hva vi trenger for å være virkelig lykkelige, og han dekker dette behovet i rikt mål. Når Jehova ber oss om å gjøre noe, er det alltid til gagn for oss. Selv om vi kanskje må ofre noe, vil det at vi er lydige mot ham, føre til glede og lykke for oss. – Les Jesaja 48:17.

12. Hva er det som motiverer oss mest til å støtte Jehovas overherredømme?

12 Bibelen viser at etter Kristi tusenårige styre vil noen mennesker velge å gjøre opprør mot Jehovas overherredømme. (Åp 20:7, 8) Hva kan det være som får dem til å gjøre noe slikt? Djevelen, som vil ha blitt løslatt fra sitt fangenskap, og som er fast besluttet på å villede menneskeheten, vil uten tvil appellere til folks selviskhet. Det har han alltid gjort. Han vil kanskje forsøke å overbevise mennesker om at det er mulig å leve evig uten å være lydig mot Jehova, noe det selvfølgelig ikke er. Men poenget er: Vil en slik falsk påstand appellere til oss personlig? Hvis vi virkelig elsker Jehova og er overbevist om at han er god, og at han har rett til å være universets Overherre, vil en slik djevelsk påstand virke frastøtende på oss. Vi vil aldri ønske oss et liv uten Jehovas kjærlige og rettferdige styre.

 STØTT LOJALT GUDS OVERHERREDØMME

13. Hvorfor er det viktig at vi etterligner Gud?

13 Det er tydelig at Jehovas overherredømme fortjener vår helhjertede støtte. Som vi har sett, har Jehova rett til å styre, og hans måte å styre på er den beste. Vi kan støtte Jehovas overherredømme ved å fortsette å tjene Jehova lojalt og trofast. Er det mer vi kan gjøre for å vise vår støtte? Ja, når vi gjør vårt beste for å etterligne Jehova, viser vi at vi elsker og støtter hans styre. – Les Efeserne 5:1, 2.

14. Hvordan kan eldste og familieoverhoder etterligne Jehova?

14 Vi vet fra vårt studium av Bibelen at Jehova bruker sin myndighet på en kjærlig måte. I samsvar med dette vil familieoverhoder og eldste som elsker hans overherredømme, ikke være harde og forlangende, som om de hadde sitt eget lille overherredømme. De vil i stedet etterligne Jehova. Paulus anstrengte seg for å etterligne Jehova og hans Sønn. (1. Kor 11:1) Han gjorde ikke andre forlegne og presset dem ikke til å gjøre det som var rett. Nei, han kom med kjærlige oppfordringer. (Rom 12:1; Ef 4:1; Filem 8–10) Ved å behandle andre på en kjærlig måte etterlignet Paulus Jehova. Dette er noe alle som elsker og støtter Jehovas styre, bør gjøre.

15. Hvorfor er det viktig at vi respekterer dem Jehova har gitt myndighet?

15 Hvordan bør vi forholde oss til dem Jehova har gitt myndighet? Når vi respektfullt samarbeider med dem, viser vi at vi støtter Jehovas overherredømme. Selv når vi ikke fullt ut forstår eller er enig i en avgjørelse, vil vi likevel støtte Jehovas teokratiske ordning. Dette er en helt annen holdning enn den folk i verden rundt oss har, men det er den holdningen vi må ha hvis vi skal få  leve under Jehovas styre. (Ef 5:22, 23; 6:1–3; Hebr 13:17) Og det er bra for oss å gjøre det Jehova vil, for han har vårt beste i tankene.

16. Hvordan kan vi vise at vi støtter Guds overherredømme, ved de avgjørelsene vi tar?

16 Også ved de avgjørelsene vi selv tar, kan vi vise at vi støtter Guds overherredømme. Jehova gir oss ikke et konkret bud for enhver situasjon i livet. Han forteller oss i stedet hvordan han tenker. Jehova gir oss for eksempel ikke en detaljert liste over hvordan kristne bør kle seg. Han forteller i stedet at han ønsker at vi kler oss på en måte som vitner om beskjedenhet, og som passer seg for kristne. (1. Tim 2:9, 10) Han er også opptatt av at vi ikke får andre til å snuble eller gjør dem urolige på grunn av avgjørelser vi tar. (1. Kor 10:31–33) Når vi tar avgjørelser som er basert ikke bare på det vi selv foretrekker, men først og fremst på hvordan Jehova tenker, viser vi at vi elsker og støtter hans styre.

Støtt Guds overherredømme når du tar avgjørelser, og i familien (Se avsnittene 16–18)

17, 18. Hvordan kan de som er gift, vise at de støtter Jehovas overherredømme?

17 Tenk over et område der de som er gift, kan vise at de etterligner Jehova og dermed støtter hans overherredømme. Hva om ekteskapet byr på større utfordringer enn de hadde regnet med? Sett at det til og med virker mislykket. Hvorfor ikke stoppe opp og tenke over hvordan Jehova behandlet Israel i fortiden? Han omtalte seg selv som denne nasjonens ektemann. (Jes 54:5; 62:4) For et vanskelig «ekteskap» det viste seg å være! Men Jehova var ikke rask til å gi opp sitt forhold til Israel. Gang på gang viste han israelittene barmhjertighet, og han holdt lojalt den pakten han hadde inngått med dem. (Les Salme 106:43–45.) Føler vi oss ikke dratt til Jehova på grunn av hans lojale kjærlighet?

18 Ektefeller som elsker Jehova, prøver å etterligne ham. Hvis de har problemer, er de ikke på utkikk etter en ubibelsk måte å få oppløst ekteskapet på. De er klar over at Gud har forent dem, og at han vil at de skal «holde seg til» hverandre. Den eneste bibelske skilsmissegrunnen som kan gjøre en fri til å gifte seg igjen, er seksuell umoral. (Matt 19:5, 6, 9) Når ektefellene gjør det beste ut av den situasjonen de er i, og går inn for å forbedre den, støtter de Jehovas rettferdige styre.

19. Hva bør vi gjøre hvis vi kommer til kort når det gjelder å støtte Guds overherredømme?

19 Fordi vi er ufullkomne, gjør vi av og til noe som skuffer Jehova. Han er klar over at vi er ufullkomne, og derfor har han i sin kjærlighet sørget for en gjenløsning ved hjelp av Kristi offer. Så når vi begår en feil, bør vi be Jehova om tilgivelse. (1. Joh 2:1, 2) I stedet for stadig å bebreide oss selv bør vi prøve å lære av feilen. Hvis vi holder oss nær til Jehova, vil han tilgi oss og hjelpe oss til å komme på fote igjen og til å takle lignende situasjoner på en god måte i framtiden. – Sal 103:3.

20. Hvorfor bør vi støtte Jehovas overherredømme nå?

20 I den nye verden kommer alle til å være underlagt Jehovas overherredømme og få lære hans rettferdige veier. (Jes 11:9) Vi får imidlertid mye av denne undervisningen allerede nå. Og spørsmålet om Jehova har rett til å være universets Overherre, vil snart bli endelig avgjort. Det er derfor viktig at vi nå støtter Jehovas overherredømme ved å tjene Jehova lojalt og ved å gå oppriktig inn for å etterligne ham i alt vi gjør.