Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juni 2017

Husker du?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Hvilken holdning bør kretstilsynsmenn, eldste og andre ha til veiledning som kommer fra Guds organisasjon?

De bør være raske til å følge den. De kan spørre seg selv: Er jeg med på å styrke åndeligheten til dem jeg har rundt meg? Er jeg rask til å godta og følge den veiledningen vi har fått? – w16.11 s. 11.

Når kom de sanne kristne i babylonsk fangenskap?

Dette skjedde kort tid etter apostlenes død. På den tiden var det i ferd med å oppstå en presteklasse. Kirken og staten fremmet en frafallen form for kristendom og prøvde å overdøve stemmen til hvetelignende kristne. Men i tiårene før 1914 begynte de salvede å frigjøre seg. – w16.11 s. 23–25.

Hvorfor fikk arbeidet til Lefèvre d’Étaples stor betydning?

I 1520-årene oversatte Lefèvre Bibelen til fransk for å gjøre den tilgjengelig for vanlige mennesker. Hans forklaring av bibelske passasjer påvirket Martin Luther, William Tyndale og Jean Calvin. – wp16.6 s. 10–12.

Hva er forskjellen på «å ha sinnet rettet mot kjødet» og «å ha sinnet rettet mot ånden»? (Rom 8:6)

En som har «sinnet rettet mot kjødet», fokuserer på sine ønsker og tilbøyeligheter som et ufullkomment menneske, og han snakker konstant om og er stolt av ting som har med kjødet å gjøre. En som har «sinnet rettet mot ånden», lar livet sitt dreie seg om ting som har med Gud og hans tanker å gjøre, og han lar seg lede av den hellige ånd. Den førstnevnte innstillingen fører til død og den sistnevnte til liv og fred. – w16.12 s. 15–17.

Hva kan du gjøre for å redusere bekymringer?

Prioriter riktig, ha realistiske forventninger, lag plass i timeplanen til en rolig stund hver dag, gled deg over Guds skaperverk, bevar din humoristiske sans og pass på å få regelmessig mosjon og nok søvn. – w16.12 s. 22–23.

I hvilken forstand «ble Enok forflyttet så han ikke skulle se døden»? (Hebr 11:5)

Det ser ut til at Gud forflyttet Enok fra livet til døden uten at Enok var klar over at han døde. – wp17.1 s. 12–13.

Hvorfor er beskjedenhet fortsatt viktig?

Beskjedenhet innebærer å ha et rett syn på seg selv og å være klar over sine begrensninger. Beskjedenhet vil hjelpe oss til å vise andre respekt og behandle dem på en vennlig måte og til ikke å føle oss viktigere enn andre. – w17.01 s. 18–19.

Hva er det som viser at Gud ledet det styrende råd i det første århundre, slik han leder det styrende råd i dag?

Den hellige ånd hjalp dem til å forstå bibelske sannheter. Ved hjelp av engler førte de tilsyn med forkynnelsesarbeidet, og de lot seg lede av Guds Ord når de ga veiledning. De samme faktorene gjør seg gjeldende i dag. – w17.02 s. 26–28.

Hvilke faktorer gjør gjenløsningen til en spesielt verdifull gave?

Vi bør tenke grundig over disse fire faktorene: hvem som ga gaven, hvorfor den ble gitt, hva den kostet giveren, og hvilket virkelig behov den dekket. – wp17.2 s. 4–6.

Kan en kristen ombestemme seg etter at han har tatt en avgjørelse?

Vi bør holde ord. Men noen ganger kan det være nødvendig å revurdere et valg vi har tatt. Etter at innbyggerne i Ninive angret, forandret Gud på det han hadde bestemt angående denne byen. Det hender at endrede omstendigheter eller ny informasjon krever at vi gjør noe lignende. – w17.03 s. 16–17.

Hvorfor er det så farlig å spre skadelig sladder?

Det kan føre til at et problem kommer ut av kontroll, slik at problemet blir enda verre. Enten vi har rett eller tar feil, vil det å si noe sårende aldri gjøre situasjonen bedre. – w17.04 s. 21.