Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Fokuser på Jehovas rett til å styre

Fokuser på Jehovas rett til å styre

«Så folk kan kjenne at du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.» – SAL 83:18.

SANGER: 46, 136

1, 2. (a) Hvilket spørsmål angår alle mennesker? (b) Hvorfor er det viktig at vi har dette spørsmålet klart for oss?

FOR mange i dag handler alt om penger. De fokuserer på å skaffe seg mer eller på å ikke miste det de allerede har. For andre er det familie, helse eller selvrealisering som er det viktigste.

2 Men det er noe svært viktig som angår oss alle, nemlig spørsmålet: Har Jehova rett til å være universets Overherre? Hvis vi ikke er på vakt, kan vi komme til å glemme hvor viktig dette spørsmålet er. Hvordan kan det skje? Ved at vi for eksempel blir for opptatt av alt som skjer i hverdagen, eller ved at vi lar våre personlige prøvelser hindre oss i å fokusere rett. På den annen side: Jo mer vi lar livet dreie seg om å støtte Jehovas overherredømme, jo bedre vil vi kunne takle utfordringer i hverdagen. Og dette vil føre til at vi kommer i et nærere forhold til Jehova.

HVORFOR SÅ VIKTIG?

3. Hva påstår Satan om Guds styre?

3 Satan Djevelen har satt spørsmålstegn ved Jehovas rett til å være universets Overherre. Han påstår at Guds styre er et  dårlig styre, og at Gud holder noe godt tilbake fra sine skapninger. Ifølge Djevelen vil menneskene være mye lykkeligere og ha det mye bedre hvis de får styre seg selv. (1. Mos 3:1–5) Han har også antydet at hvis presset blir stort nok, vil ingen være lojale mot Gud – alle vil forkaste Jehovas styre. (Job 2:4, 5) Jehova har derfor latt det gå nok tid til at menneskene kunne erfare hvor dårlig livet er uten hans rettferdige styre.

4. Hvorfor må spørsmålet om Jehova har rett til å være universets Overherre, bli besvart?

4 Jehova vet selvfølgelig at Satans anklager ikke stemmer. Så hvorfor har han da valgt å la Satan få tid til å prøve å bevise sine påstander? Fordi Satans påstander involverer alle mennesker og engler. (Les Salme 83:18.) De to første menneskene forkastet Jehovas styre, og siden har mange andre gjort det samme. Dette kunne få noen til å lure på om Satan har rett. Så lenge spørsmålet om Jehova har rett til å være universets Overherre, forblir ubesvart for mennesker eller engler, kan det ikke være virkelig fred og enhet. Men etter at det har blitt bevist at Jehova har rett til å herske over universet, vil alle i all framtid underordne seg hans rettferdige styre. Det vil igjen være fred i hele universet. – Ef 1:9, 10.

5. Hvilken rolle har vi når det gjelder å støtte Jehovas overherredømme?

5 Det vil bli slått fast at Jehova har rett til å være universets Overherre, og Satans og menneskers styre vil mislykkes fullstendig og bli fjernet. Gud kommer til å styre gjennom det messianske rike, og trofaste mennesker vil ha bevist at det er mulig å bevare sin integritet og lojalt støtte Guds styre. (Jes 45:23, 24) Ønsker du å være blant dem som står på Jehovas side? Det gjør du helt sikkert. Og for å kunne være trofast må du ha klart for deg at Jehova har rett til å være universets Overherre, og fokusere på det.

VIKTIGERE ENN VÅR FRELSE

6. Hva er viktigere enn vår personlige lykke?

6 Det at det blir slått fast at Jehova har rett til å herske over universet, er en viktig sak som involverer oss mennesker. Den er viktigere enn vår personlige lykke. Men betyr dette at vår frelse ikke er viktig, eller at Jehova egentlig ikke bryr seg om oss? Nei. Hvorfor ikke?

7, 8. Hvilken sammenheng er det mellom Guds overherredømme og oppfyllelsen av hans løfter?

7 Jehova elsker oss mennesker veldig høyt. Han var villig til å gi sin Sønn for oss, slik at vi kan få evig liv. (Joh 3:16; 1. Joh 4:9) Hvis Jehova ikke oppfylte sine løfter, ville Satan ha grunn til å kalle ham en løgner og si at han holder noe godt tilbake fra menneskene, og at han derfor styrer på en urettferdig måte. Og de som spotter Gud, ville ha rett når de hånlig sier: «Hvor er dette hans lovte nærvær? Fra den dag våre forfedre sovnet inn i døden, fortsetter jo alt å være nøyaktig som fra skapningens begynnelse.» (2. Pet 3:3, 4) Når Jehova avgjør spørsmålet om hans rett til å styre, vil han derfor frelse mennesker som er lydige mot ham. (Les Jesaja 55:10, 11.) Dessuten er det kjærlighet som kjennetegner Jehovas måte å styre på. Vi kan derfor være sikre på at Jehova alltid vil elske sine lojale tjenere og sette pris på dem. – 2. Mos 34:6.

8 Det at vi har klart for oss hvor viktig Jehovas overherredømme er, betyr altså ikke at vi undervurderer betydningen av  vår frelse eller av den verdien vi har i hans øyne. Vi ser ganske enkelt Guds overherredømme og vår frelse i det rette perspektiv. Dette er nødvendig for å kunne fokusere på det som er viktigst, og støtte Jehovas rettferdige styre lojalt.

HAN FIKK HJELP TIL Å SE TINGENE I DET RETTE PERSPEKTIV

9. Hva påsto Satan om Job? (Se det første bildet i artikkelen.)

9 Hvor viktig det er å se ting i det rette perspektiv, kommer tydelig fram i Jobs bok, en av de første bibelske bøkene som ble skrevet. Der leser vi at Satan påsto at hvis Job ble prøvd hardt nok, ville han vende Gud ryggen. Satan ville at Gud skulle påføre Job lidelser. Jehova gjorde ikke det, men han tillot at Satan fikk prøve Job. Han sa: «Alt det han har, er i din hånd.» (Les Job 1:7–12.) På kort tid mistet Job tjenerne sine, levebrødet sitt og de ti barna sine. Satan fikk det til å se ut som om det var Gud som sto bak disse tragediene. (Job 1:13–19) Deretter påførte Satan Job en smertefull og motbydelig sykdom. (Job 2:7) På toppen av det hele sa Jobs kone og tre falske venner sårende og nedslående ting til Job. – Job 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Hvordan viste Job at han var trofast mot Jehova? (b) Hvorfor trengte Job å bli korrigert?

10 Hvordan gikk det? Det viste seg at det Satan hadde påstått, var fullstendig feil. Job nektet å vende Gud ryggen. (Job 27:5) Men i en kort periode så han ikke tingene i det rette perspektiv. Han ble for opptatt av å vise at han selv var rettferdig, og han krevde til og med en forklaring på hvorfor han ble utsatt for lidelser. (Job 7:20; 13:24) Vi skjønner kanskje hvordan Job må ha følt det. Men Jehova så at den måten han tenkte på, trengte å bli korrigert. Hva sa Jehova til ham?

11, 12. Hva hjalp Jehova Job til å forstå, og hvordan reagerte Job?

11 Guds ord til Job fyller fire kapitler i Jobs bok – kapitlene 38 til 41. Men ikke noe sted leser vi at Gud fortalte Job hva som var den egentlige grunnen til lidelsene hans. Poenget med det Jehova sa, var ikke å forklare Job hvorfor han ble utsatt for lidelser, som om Jehova trengte å forsvare seg. Jehova ønsket å hjelpe ham til å forstå hvor liten og ubetydelig han var sammenlignet med Gud. Og han hjalp Job til å se at det fantes ting som var mye viktigere enn Jobs egne problemer. (Les Job 38:18–21.)  Dette hjalp ham til å se tingene i det rette perspektiv.

12 Var det strengt av Jehova å gi Job slik direkte veiledning etter at Job hadde utholdt så store prøvelser? Nei, og Job selv syntes ikke det. Til tross for at han hadde det tungt, begynte han omsider å sette pris på Jehovas veiledning. Han sa til og med: «Jeg [trekker] det tilbake, og jeg angrer virkelig i støv og aske.» Slik virket Jehovas klare og styrkende veiledning. (Job 42:1–6) Tidligere hadde Job også fått veiledning av den unge Elihu. (Job 32:5–10) Etter at Job hadde reagert positivt på Guds irettesettelse og endret sin måte å tenke på, lot Jehova andre få vite at han satte pris på at Job var trofast under prøvelser. – Job 42:7, 8.

13. Hvordan kunne Jehovas veiledning være til nytte for Job lenge etter at prøvelsene hans var over?

13 Også etter at prøvelsene var over, hadde Job nytte av den veiledningen han hadde fått av Jehova. Hvordan? Selv om «Jehova velsignet den ende Job siden fikk, mer enn hans begynnelse», må det ha tatt tid før livet ble mer som før. (Job 42:12–14) Og selv om Job etter hvert fikk sju sønner og tre døtre til, savnet han helt sikkert de barna som hadde dødd. Det er også sannsynlig at han i en periode var plaget av sterke minner om det han hadde vært igjennom. Hvis han med tiden skjønte litt bedre hva som var årsaken til prøvelsene hans, kan han likevel ha lurt på hvorfor de måtte være store. Uansett hvilke tanker han kan ha gjort seg, kunne han reflektere over Jehovas veiledning. Dette ville hjelpe ham til å fortsette å ha det rette perspektiv og ville gi ham trøst. – Sal 94:19.

Klarer vi å se forbi våre egne problemer og fokusere på det som er viktigst? (Se avsnitt 14)

14. Hva kan vi lære av beretningen om Job?

14 Beretningen om Job kan hjelpe oss til å se ting i det rette perspektiv og kan gi oss trøst. Jehova har jo bevart den «til vår opplæring, for at vi ved vår utholdenhet og ved trøsten fra Skriftene skulle ha håp». (Rom 15:4) Hva kan vi lære? Først og fremst dette: Vi må ikke bli så opptatt av det som skjer i vårt eget liv, at vi glemmer hvor viktig det er at det blir bevist at Jehova har rett til å herske over universet. Vi kan vise at vi står på Jehovas side, ved å være trofaste mot Jehova også i vanskelige situasjoner, slik Job var.

15. Hva vil det at vi er trofaste under prøvelser, føre til?

15 Det er godt for oss å tenke over hva som blir oppnådd ved at vi er trofaste  under prøvelser. Prøvelsene våre betyr ikke at Jehova er misfornøyd med oss, men de gir oss en mulighet til å vise at vi støtter hans overherredømme. (Ordsp 27:11) Vår utholdenhet fører til at vi kommer i «en godkjent tilstand», og styrker håpet vårt. (Les Romerne 5:3–5.) Beretningen om Job viser at «Jehova er full av inderlig hengivenhet og er barmhjertig». (Jak 5:11) Vi kan derfor være sikre på at han vil lønne alle som støtter hans overherredømme. Det at vi vet dette, hjelper oss til å «holde ut og ... være langmodige med glede». – Kol 1:11.

FORTSETT Å FOKUSERE RIKTIG

16. Hvorfor må vi minne oss selv på hvor viktig det er å støtte Jehovas overherredømme?

16 Når vi har problemer, er det kanskje ikke så lett å huske på at prøvelsene våre gir oss en mulighet til å vise at vi støtter Jehovas overherredømme. Og selv relativt små problemer kan føles overveldende hvis vi tenker mye på dem. Så det vil være klokt av oss å minne oss selv på hvor viktig det er at vi støtter Jehovas overherredømme uansett hvilke vanskeligheter vi møter.

17. Hvorfor vil det være bra for oss at vi engasjerer oss i tjenesten?

17 Noe som vil hjelpe en til å fokusere riktig, er å engasjere seg i tjenesten for Jehova. Dette opplevde en søster som heter Renee, og som fikk slag og kreft og hadde kroniske smerter. Mens hun lå på sykehus, forkynte hun for helsepersonell, pasienter og besøkende. Under ett sykehusopphold, som varte to og en halv uke, forkynte hun i 80 timer. Selv om Renee visste at hun snart kom til å dø, hadde hun klart for seg hvor viktig Jehovas overherredømme er. Dette gjorde situasjonen litt lettere for henne.

18. Hva kan det føre til når vi ser etter muligheter til å støtte Jehovas overherredømme, slik tilfellet med Jennifer illustrerer?

18 Vi ønsker selvfølgelig også å støtte Jehovas overherredømme når vi møter mindre utfordringer. En søster som heter Jennifer, er et godt eksempel når det gjelder dette. En gang hun skulle reise hjem med fly, opplevde hun at det ene flyet etter det andre ble kansellert, og at hun måtte vente på flyplassen i tre dager. Hun var alene og sliten og kunne lett ha syntes veldig synd på seg selv. Men hun ba til Jehova om hjelp til å se hvordan hun kunne dele det gode budskap med andre som var i den samme frustrerende situasjonen som henne. Hva førte det til? Hun fikk forkynt for mange og leverte mye litteratur. Jennifer sier: «Selv om jeg var i en kjedelig situasjon, følte jeg at Jehova velsignet meg, og at han ga meg nok styrke til å kunne opphøye hans navn.» Hun fokuserte på Jehovas hensikt.

19. Hvilket syn har Jehovas folk på hans overherredømme?

19 Jehovas tjenere skiller seg ut fra andre ved sitt syn på Jehovas overherredømme. Guds folk har lenge støttet hans rett til å være universets Overherre. Hver enkelt av oss bør gå inn for å fortsette å gjøre det.

20. Hvordan ser Jehova på det du gjør for å støtte hans overherredømme?

20 Husk at Jehova setter stor pris på det du gjør for å støtte hans overherredømme ved at du tjener ham trofast og holder ut under prøvelser. (Sal 18:25) Den neste artikkelen kommer nærmere inn på hvorfor vi helhjertet bør støtte Jehovas overherredømme, og hvordan vi kan gjøre det.