Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 29

‘Gå og gjør mennesker til disipler’

‘Gå og gjør mennesker til disipler’

«Gå derfor og gjør mennesker fra alle nasjoner til disipler.» – MATT 28:19.

SANG 60 Det står om liv

INTRODUKSJON *

1, 2. (a) Hva er den kristne menighets hovedoppdrag, ifølge det Jesus sa i Matteus 28:18–20? (b) Hvilke spørsmål skal vi få svar på i denne artikkelen?

ETTER sin oppstandelse ba Jesus apostlene om å møte ham i en fjellside i Galilea. Da apostlene samlet seg der, må de ha vært svært spente. (Matt 28:16) Dette kan ha vært den anledningen da han viste seg «for mer enn 500 brødre på en gang». (1. Kor 15:6) Hvorfor hadde Jesus samlet disiplene sine til dette møtet? For å gi dem et spennende oppdrag: «Gå derfor og gjør mennesker fra alle nasjoner til disipler.» – Les Matteus 28:18–20.

2 De disiplene som hørte det Jesus sa ved denne anledningen, ble senere en del av den kristne menighet. Hovedoppdraget til den kristne menighet i det første århundre var å gjøre flere mennesker til disipler av Kristus. * I dag finnes det over hundre tusen sanne kristne menigheter rundt om på jorden, og hovedoppdraget er fortsatt det samme. I denne artikkelen skal vi drøfte fire spørsmål: Hvorfor er det så viktig å gjøre mennesker til disipler? Hva innebærer dette arbeidet? Er alle kristne med på det? Og hvorfor trenger vi tålmodighet i dette arbeidet?

 HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG Å GJØRE MENNESKER TIL DISIPLER?

3. Hvorfor er arbeidet med å gjøre mennesker til disipler så viktig, ifølge Johannes 14:6 og 17:3?

3 Hvorfor er arbeidet med å gjøre mennesker til disipler så viktig? Fordi det bare er disipler av Kristus som kan være Guds venner. I tillegg får de som følger Kristus, et bedre liv nå og et håp om evig liv i framtiden. (Les Johannes 14:6; 17:3.) Jesus har virkelig betrodd oss et viktig ansvar, men vi gjør ikke dette arbeidet alene. Apostelen Paulus skrev om seg selv og noen han samarbeidet nært med: «Vi er Guds medarbeidere.» (1. Kor 3:9) For et privilegium Jehova og Kristus har gitt ufullkomne mennesker!

4. Hva kan vi lære av det som Ivan og Matilde opplevde?

4 Arbeidet med å gjøre mennesker til disipler kan gi oss mye glede. Tenk over det som Ivan og Matilde, som bor i Colombia, opplevde. De forkynte for en ung mann som heter Davier. Han sa til dem: «Jeg har lyst til å gjøre forandringer i livet mitt, men jeg klarer det ikke.» Davier var profesjonell bokser, brukte narkotika og drakk mye, og han var samboer med kjæresten sin, Erika. Ivan forteller: «Vi begynte å besøke ham i den avsidesliggende landsbyen han bodde i, og for å komme dit måtte vi sykle mange timer på gjørmete veier. Da Erika la merke til forbedringer i Daviers oppførsel og holdninger, begynte hun å bli med på bibelstudiet.» Etter hvert sluttet Davier med narkotika, drikking og boksing. Og han giftet seg med Erika. Matilde forteller: «Da Davier og Erika ble døpt i 2016, husket vi at Davier hadde pleid å si: ‘Jeg vil forandre meg, men jeg klarer det ikke.’ Vi greide ikke å holde tårene tilbake.» Ja, når vi hjelper andre til å bli disipler av Kristus, føler vi en intens glede.

HVA INNEBÆRER DET Å GJØRE MENNESKER TIL DISIPLER?

5. Hva er det første skrittet vi må ta for å gjøre mennesker til disipler?

5 Det første skrittet vi må ta for å gjøre mennesker til disipler, er å finne ut hvem som har den rette hjertetilstanden. (Matt 10:11) Vi viser at vi virkelig er Jehovas vitner, ved å vitne for alle i distriktet vårt. Vi viser at vi er sanne kristne, ved å følge Kristi befaling om å forkynne.

6. Hva kan hjelpe oss til å oppnå gode resultater i forkynnelsen?

6 Noen mennesker er ivrige etter å lære bibelske sannheter, men mange av dem vi treffer, virker kanskje likegyldige til å begynne med. Så det kan være at vi må stimulere interessen. For å oppnå gode resultater i tjenesten trenger vi en gjennomtenkt strategi. Velg konkrete emner som du tror at de du treffer, kan være interessert i. Legg så en plan for hvilken innfallsvinkel du vil bruke til de enkelte emnene.

7. Hvordan kan du få i gang en samtale med noen, og hvorfor er det viktig å lytte og vise respekt?

7 Du kan for eksempel si til en beboer: «Det er mange problemer i dag som berører mennesker over hele verden. Tror du at en verdensregjering vil kunne løse problemene i verden?» Så kan du drøfte Daniel 2:44. Eller kanskje du kan spørre: «Hva mener du er viktig for å gi barn en god oppdragelse?» Så kan du bruke 5. Mosebok 6:6, 7 som utgangspunkt for en samtale. Uansett hvilket emne du velger, bør du tenke på dem du kommer til å treffe. Se for deg hvor stor hjelp det vil  være for dem å få vite hva Bibelen egentlig lærer. Når du snakker med dem, er det viktig at du lytter til det de sier, og respekterer deres meninger. På den måten vil du forstå dem bedre, og det er mer sannsynlig at de vil lytte til deg.

8. Hvorfor må vi være utholdende når det gjelder å gå på gjenbesøk?

8 Før en person bestemmer seg for å studere Bibelen, kan det være at du må bruke mye tid og krefter på å gå på gjenbesøk. Hvorfor det? Fordi det kan være at en som har vist interesse, ikke er hjemme når du prøver å besøke ham igjen. Det kan også være at du må besøke ham flere ganger før han føler seg trygg nok på deg til å takke ja til et bibelstudium. Husk at hvis en plante blir vannet regelmessig, er det mer sannsynlig at den vil vokse. På lignende måte er det større sannsynlighet for at en interessert persons kjærlighet til Jehova og Kristus vil vokse hvis vi regelmessig drøfter Guds Ord med ham.

ER ALLE KRISTNE MED PÅ Å GJØRE DISIPLER?

Jehovas vitner verden over er med på å lete etter dem som fortjener å høre budskapet (Se avsnittene 9 og 10) *

9, 10. Hvorfor kan det sies at alle kristne forkynnere er med på å finne dem som har en rett hjertetilstand?

9 Alle kristne forkynnere er med på å finne dem som har en rett hjertetilstand. Vi kan sammenligne dette med det å lete etter en person som er savnet. Hvordan det? Tenk over et eksempel fra virkeligheten som gjelder en gutt på tre år som gikk seg bort. Omkring 500 personer var med på å lete etter ham. Til slutt, rundt 20 timer etter at den lille gutten forsvant, fant en av de frivillige ham i en maisåker. Denne frivillige letearbeideren ønsket ikke å ta æren for å ha funnet gutten. Han sa: «Det var flere hundre personer som var med på å finne ham.»

 10 Mange mennesker er som dette barnet som gikk seg bort. De føler at de ikke har noe håp, men de vil gjerne ha hjelp. (Ef 2:12) Over åtte millioner av oss er med på å prøve å finne disse menneskene, som fortjener å høre budskapet. Det er ikke sikkert at du personlig finner noen som vil studere Bibelen. Men andre forkynnere som leter i det samme området som deg, finner kanskje noen som ønsker å lære sannheten fra Guds Ord. Når en bror eller søster finner noen som blir en disippel av Kristus, har alle som deltok i letearbeidet, god grunn til å glede seg.

11. På hvilke måter kan du være med på å gjøre mennesker til disipler selv om du ikke leder et bibelstudium?

11 Selv om du for tiden ikke leder et bibelstudium, kan du være med på å gjøre mennesker til disipler på andre måter. Du kan for eksempel ønske nye som kommer på møtene, velkommen og være vennlig mot dem. På den måten kan du være med på å overbevise dem om at vår kjærlighet viser at vi er sanne kristne. (Joh 13:34, 35) De svarene du kommer med på møtene, også de som er korte, kan lære nye hvordan de kan gi uttrykk for sin tro på en oppriktig og respektfull måte. Du kan også gå sammen med en ny forkynner på feltet og vise ham hvordan han kan bruke Bibelen for å resonnere med andre. Når du gjør det, lærer du ham å etterligne Kristus. – Luk 10:25–28.

12. Må vi ha eksepsjonelle evner for å gjøre mennesker til disipler? Forklar.

12 Ingen av oss bør tenke at vi må ha eksepsjonelle evner for å lære andre å bli disipler av Jesus. Hvorfor ikke? Tenk på Faustina, som bor i Bolivia. Første gang hun traff Jehovas vitner, kunne hun ikke lese. Siden den gang har hun lært å lese til en viss grad. Nå er hun døpt, og hun elsker å undervise andre. Vanligvis leder hun fem bibelstudier hver uke. Selv om Faustina foreløpig ikke leser like godt som de fleste av dem hun studerer med, har hun hjulpet seks personer fram til dåpen. – Luk 10:21.

13. Hvilke velsignelser kan vi oppleve når vi er med på å gjøre mennesker til disipler, selv om vi har det veldig travelt?

13 Mange kristne er travelt opptatt med å ta hånd om viktige ansvarsoppgaver. Likevel setter de av tid til å lede bibelstudier, og dette er noe som gir dem mye glede. Tenk for eksempel på Melanie, en søster som bor i Alaska. Hun var alenemor til en datter på åtte år, og i tillegg til at hun hadde fulltidsjobb, hjalp hun til med å ta seg av en kreftsyk forelder.  Melanie var det eneste Jehovas vitne i den avsidesliggende byen hun bor i. Hun pleide å be Jehova om styrke til å trosse kulden og gå ut og forkynne, for hun ønsket virkelig å finne noen hun kunne studere Bibelen med. Til slutt traff hun Sara, som ble veldig begeistret da hun fikk vite at Gud har et personlig navn. Etter en stund takket Sara ja til et bibelstudium. Melanie forteller: «Jeg pleide å være veldig sliten når det ble fredag kveld, men både datteren min og jeg følte at vi fikk mye igjen for å dra ut og lede det bibelstudiet. Vi likte godt å gjøre undersøkelser for å finne svar på de spørsmålene Sara hadde, og vi ble veldig glade for å se henne bli Jehovas venn.» Sara var modig og trosset motstand, forlot kirken hun tilhørte, og ble døpt.

HVORFOR DETTE ARBEIDET KREVER TÅLMODIGHET

14. (a) Hvordan kan det å gjøre mennesker til disipler sammenlignes med det å fiske? (b) Hvordan virker det som står i 2. Timoteus 4:1, 2, på deg?

14 Selv om du skulle føle at tjenesten din ikke er produktiv, så ikke gi opp håpet om å finne potensielle disipler. Husk at Jesus sammenlignet det å gjøre mennesker til disipler med det å fiske. Det kan være at fiskere bruker mange timer på å fiske før de får noe fisk. Ofte holder de på sent på kvelden, om natten eller tidlig om morgenen, og noen ganger må de reise langt. (Luk 5:5) På lignende måte er det en god del forkynnere som bruker mange timer på tålmodig å «fiske» på forskjellige tidspunkter og på forskjellige steder. Hvorfor gjør de det? For å øke sjansene for å treffe  folk. De som gjør seg slike ekstra anstrengelser, blir ofte belønnet ved at de møter mennesker som er interessert i budskapet vårt. Kan du prøve å forkynne på et tidspunkt på dagen da det er større sannsynlighet for å treffe folk, eller på et sted der det er større sannsynlighet for å treffe dem? – Les 2. Timoteus 4:1, 2.

Hjelp tålmodig dem du studerer med, til å gjøre åndelige framskritt (Se avsnittene 15 og 16) *

15. Hvorfor må vi være tålmodige når vi leder bibelstudier?

15 Hvorfor må vi være tålmodige når vi leder bibelstudier? Én grunn er at vi trenger å gjøre mer enn bare å hjelpe den interesserte til å bli kjent med og bli glad i Bibelens lære. Vi må også hjelpe ham til å bli kjent med og bli glad i Bibelens Forfatter, Jehova. Og i tillegg til å lære ham hva Jesus venter av sine disipler, må vi hjelpe ham til å forstå hvordan man lever som en sann kristen. Vi må tålmodig hjelpe ham når han strever med å sette Bibelens prinsipper ut i livet. Noen klarer å forandre tenkemåte og vaner på bare noen måneder, mens andre bruker lengre tid.

16. Hva lærer vi av tilfellet med Raúl?

16 En misjonær i Peru opplevde noe som illustrerer hvorfor det er bra å være tålmodig. Han fortalte senere: «Jeg hadde studert to bøker med en mann som heter Raúl. Men han hadde fremdeles noen store utfordringer i livet. Han hadde et stormfullt ekteskap, brukte et grovt språk og hadde barn som syntes det var vanskelig å respektere ham. Han kom regelmessig på møtene, så jeg fortsatte å besøke ham for å hjelpe ham og familien hans. Mer enn tre år etter at jeg traff ham første gang, ble han kvalifisert til å bli døpt.»

17. Hva handler den neste artikkelen om?

17 Jesus sa at vi skulle ‘gå og gjøre mennesker fra alle nasjoner til disipler’. For å utføre det oppdraget må vi i mange tilfeller snakke med personer som tenker på en helt annen måte enn oss, for eksempel noen som ikke tilhører en religiøs organisasjon, eller som ikke tror at Gud eksisterer. Den neste artikkelen handler om hvordan vi kan forkynne det gode budskap for slike mennesker.

SANG 68 Så Rikets såkorn!

^ avsn. 5 Den kristne menighet har fått et hovedoppdrag – å hjelpe mennesker til å bli disipler av Kristus. I denne artikkelen får vi noen praktiske forslag til hvordan vi kan utføre dette oppdraget.

^ avsn. 2 ORDFORKLARING: Disipler av Kristus gjør mer enn bare å lære om det han sa. De lever etter det de lærer. De prøver å følge i Jesu fotspor, eller følge hans eksempel, så nøye som mulig. – 1. Pet 2:21.

^ avsn. 52 BILDEBESKRIVELSE: En mann som skal på ferie, tar imot litteratur fra Jehovas vitner på en flyplass. Senere, mens han er på sightseeing, ser han noen andre vitner som står på stand. Etter at han er kommet hjem, får han besøk av to forkynnere.

^ avsn. 54 BILDEBESKRIVELSE: Den samme mannen takker ja til et bibelstudium. Til slutt blir han døpt.