Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Hvem er på Jehovas side?»

«Hvem er på Jehovas side?»

«Jehova din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, ham skal du holde deg til.» – 5. MOS 10:20.

SANGER: 28, 32

1, 2. (a) Hvorfor er det klokt å stå på Jehovas side? (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

DET er klokt å holde seg nær til Jehova. Ingen er mektigere, visere eller kjærligere enn vår Gud! Vi ønsker å være lojale mot ham og stå på hans side. (Sal 96:4–6) Men noen av Guds tilbedere har sviktet når det har oppstått en situasjon som har tvunget dem til å vise hvilken side de står på.

2 I denne artikkelen skal vi se på noen eksempler på bibelske personer som mente at de var på Jehovas side, men som samtidig gjorde ting som Jehova hater. Beretningene om disse personene lærer oss noe viktig som kan hjelpe oss til å være fullstendig lojale mot Jehova.

JEHOVA GRANSKER HJERTET VÅRT

3. Hvorfor advarte Jehova Kain, og hva sa han til ham?

3 Tenk på Kain. Han tilba ikke noen annen gud enn Jehova, men likevel godkjente ikke Jehova hans tilbedelse. Det hadde begynt å utvikle seg onde tendenser i hjertet hans. (1. Joh 3:12) Jehova advarte Kain ved å si til ham: «Hvis du begynner å gjøre det gode, kommer jeg ikke da til å godkjenne deg? Men hvis du ikke begynner å gjøre det gode, ligger synden på lur ved døren. Den ønsker å herske over deg,  men kommer du til å få kontroll over den?» (1. Mos 4:6, 7) Jehova sa med andre ord til Kain: «Hvis du angrer og viser at du er bestemt på å stå på min side, så skal jeg stå på din side.»

4. Hva gjorde Kain da han fikk mulighet til å vise om han sto på Jehovas side?

4 Hvis Kain bare endret tankegang, ville Jehova godkjenne ham. Men Kain lyttet ikke til veiledningen han fikk. Gale tanker og egoistiske ønsker førte til gale handlinger. (Jak 1:14, 15) Da Kain var yngre, forestilte han seg nok aldri at han senere i livet ville komme til å sette seg opp mot Jehova. Men nå gjorde han det utenkelige – han gjorde opprør mot Gud og drepte sin egen bror!

5. Hva slags tankegang kan få oss til å miste Jehovas godkjennelse?

5 Som i tilfellet med Kain kan det skje at en kristen i dag følger en gal kurs samtidig som han mener at han tilber Jehova. (Jud 11) Det kan for eksempel være at han tillater seg selv å ha umoralske fantasier, griske tanker eller hatefulle følelser overfor en medtroende. (1. Joh 2:15–17; 3:15) Slike tanker og følelser kan føre til syndige handlinger. Samtidig er han kanskje aktiv i felttjenesten og regelmessig til stede på møtene. Andre mennesker er kanskje ikke klar over hva vi tenker eller gjør, men Jehova ser alt og vet om vi står helhjertet på hans side eller ikke. – Les Jeremia 17:9, 10.

6. Hvordan hjelper Jehova oss til å få kontroll over syndige tendenser?

6 Men Jehova er ikke rask til å tenke at vi er håpløse tilfeller. Hvis vi begynner å gå i feil retning, bort fra Jehova, får vi denne oppfordringen fra ham: «Vend tilbake til meg, så skal jeg vende tilbake til dere.» (Mal 3:7) Jehova forstår at vi har svakheter som vi kjemper mot, men han ønsker at vi tar avstand fra det som er ondt. (Jes 55:7) Hvis vi gjør det, vil han stå på vår side og gi oss den åndelige, følelsesmessige og fysiske styrken vi trenger for å få kontroll over våre syndige tendenser. – 1. Mos 4:7.

«IKKE BLI VILLEDET»

7. Hvordan mistet Salomo sitt gode forhold til Jehova?

7 Vi kan lære mye av det som skjedde med kong Salomo. I sine yngre år vendte han seg til Jehova for å få veiledning. Gud ga ham stor visdom og betrodde ham ansvaret for byggingen av det praktfulle templet i Jerusalem. Men Salomo mistet sitt vennskap med Jehova. (1. Kong 3:12; 11:1, 2) Guds lov hadde et tydelig forbud mot at kongen tok seg mange koner, «for at hans hjerte ikke [skulle] komme på avveier». (5. Mos 17:17) Men Salomo brøt denne loven og giftet seg etter hvert med 700 kvinner. I tillegg tok han seg 300 medhustruer. (1. Kong 11:3) Mange av disse kvinnene var ikke-israelitter som tilba falske guder. Så Salomo brøt også Guds lov om å ikke gifte seg med utenlandske kvinner. – 5. Mos 7:3, 4.

8. I hvilken grad krenket Salomo Jehova?

8 Salomo ble mindre og mindre nøye med å følge Jehovas lover, noe som med tiden førte til at han begikk svært alvorlige synder. Han bygde et alter for den falske gudinnen Asjtoret og minst ett alter for den falske guden Kemosj. Der tilba han disse falske gudene sammen med konene sine. Av alle steder bygde han disse altrene på et fjell som lå rett overfor Jerusalem, hvor han hadde  bygd Jehovas tempel! (1. Kong 11:5–8; 2. Kong 23:13) Kanskje Salomo lurte seg selv til å tro at Jehova ville se gjennom fingrene med at han var ulydig, så lenge han fortsatte å bære fram ofre i templet.

9. Hva ble konsekvensene av at Salomo ikke brydde seg om Guds advarsler?

9 Men Jehova ser aldri gjennom fingrene med gale handlinger. Bibelen forteller: «Jehova ble vred på Salomo fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Jehova, ... som hadde vist seg for ham to ganger. Han hadde advart ham mot nettopp dette og sagt at han ikke skulle følge andre guder. Men han adlød ikke Jehovas befaling.» Dette førte til at Salomo mistet Guds godkjennelse og støtte. Salomos arvinger fikk ikke regjere over et forent Israel, for riket ble delt, og de opplevde store problemer i hundrevis av år. – 1. Kong 11:9–13.

10. Hva kan true vårt gode forhold til Jehova?

10 Akkurat som i Salomos tilfelle er en av de største truslene mot vår åndelighet vennskap med personer som ikke forstår eller respekterer Jehovas normer. Det kan dreie seg om personer som er tilknyttet menigheten, men som er åndelig svake. Eller det kan dreie seg om slektninger, naboer, kolleger eller skolekamerater som ikke tilber Jehova. Hvis de vi er mye sammen med, ikke har stor respekt for Jehovas normer, kan de med tiden ødelegge vårt gode forhold til ham.

Hvilken virkning har de som du er sammen med, på ditt forhold til Jehova? (Se avsnitt 11)

11. Hva kan hjelpe oss til å finne ut hvem vi ikke bør ha som venner?

11 Les 1. Korinter 15:33. De fleste mennesker har gode egenskaper, og det er mange utenfor menigheten som ikke begår alvorlige synder. Betyr det at du kan gå ut fra at de er god omgang? Spør deg selv: Hvordan påvirker de jeg er sammen med, mitt forhold til Jehova? Hjelper de meg til å komme nærmere Jehova? Hva bor i hjertet deres? Snakker de stort sett om mote, penger, elektroniske dingser, underholdning eller andre materielle ting? Snakker de ofte kritisk om andre? Forteller de grove vitser? Jesus sa at «det hjertet er fylt av, taler munnen». (Matt 12:34) Hvis du kommer til at du har venner som setter ditt gode forhold til Jehova i fare, så begrens tiden du er sammen med dem, og om nødvendig kutt dem helt ut. – Ordsp 13:20.

JEHOVA KREVER UDELT HENGIVENHET

12. (a) Hva gjorde Jehova tydelig for israelittene kort tid etter at de hadde blitt utfridd fra Egypt? (b) Hvordan reagerte israelittene på Guds krav om udelt hengivenhet?

12 Vi kan også lære noe viktig av noe  som skjedde kort tid etter at israelittene hadde blitt utfridd fra Egypt. Folket var samlet ved foten av Sinai-fjellet. Der viste Jehova seg på en spektakulær måte. En mørk sky kom mirakuløst til syne over fjellet, og Jehova sørget for at det kom torden, lyn og røyk og en kraftig og konstant lyd som hørtes ut som lyden av et horn. (2. Mos 19:16–19) Så åpenbarte Jehova for israelittene at han er «en Gud som krever udelt hengivenhet». Han forsikret dem om at han vil være lojal mot dem som elsker ham og holder hans bud. (Les 2. Mosebok 20:1–6.) Jehova sa med andre ord til sitt folk: «Hvis dere står på min side, skal jeg stå på deres side.» Hvordan ville du ha reagert på et slikt lojalitetsløfte fra Jehova Gud? Du ville helt sikkert reagert på samme måte som israelittene. De «svarte samstemmig: ‘Alt det Jehova har sagt, vil vi gjøre’». (2. Mos 24:3) Men snart skjedde det noe uventet som satte israelittenes lojalitet på prøve.

13. Hvordan ble israelittenes lojalitet satt på prøve?

13 Israelittene ble skremt av den mørke skyen, lynet og de andre dramatiske måtene Gud viste sin makt på. De ba derfor Moses om å stå for all kommunikasjon mellom dem og Jehova. (2. Mos 20:18–21) Moses gikk så opp på toppen av Sinai-fjellet for å snakke med Jehova. Men han ble værende på fjellet i lang tid. Var israelittene nå overlatt helt til seg selv i ødemarken, uten sin pålitelige leder? Deres tro var tydeligvis for avhengig av at Moses var der som en synlig leder for dem. De ble urolige og sa til Aron: «Lag en gud til oss som kan gå foran oss, for vi vet ikke hva som har skjedd med denne Moses, den mannen som førte oss ut av Egypt.» – 2. Mos 32:1, 2.

14. Hva lurte israelittene seg selv til å tro, og hvordan reagerte Jehova på det de gjorde?

14 Folket visste at avgudsdyrkelse var en alvorlig synd mot Jehova. (2. Mos 20:3–5) Men nå tilba de en gullkalv! Til tross for at de på denne måten helt tydelig var ulydige mot Jehova, lurte de seg selv til å tro at de fremdeles sto på hans side. Aron kalte til og med denne kalvedyrkelsen for en «høytid for Jehova»! Hvordan reagerte Jehova? Han følte det som et svik. Han sa til Moses at folket hadde «gjort noe ondt», og at de hadde «forlatt den veien som [Han] befalte dem å følge». I sin «brennende vrede» vurderte Jehova til og med å utrydde hele folket, den nyopprettede nasjonen Israel. – 2. Mos 32:5–10.

15, 16. Hvordan viste Moses og Aron at de var bestemt på å stå på Jehovas side? (Se det første bildet i artikkelen.)

15 Jehova bestemte seg for ikke å utrydde israelittene. Det at Jehova var barmhjertig, ga lojale tilbedere mulighet til å vise hvilken side de sto på. (2. Mos 32:14) Da Moses så hvordan folket ropte, sang og danset foran en avgud, tok han gullkalven og knuste den til pulver. Så sa han: «Hvem er på Jehovas side? Kom til meg!» Da samlet alle levittene seg rundt Moses. – 2. Mos 32:17–20, 26.

16 Aron angret på at han hadde laget gullkalven, og stilte seg på Jehovas side sammen med resten av levittene. Ved at de stilte seg på Jehovas side, viste de samtidig at de tok avstand fra dem som hadde syndet. Det var et klokt valg, for  den dagen mistet flere tusen mennesker livet på grunn av sin avgudsdyrkelse. De som sto på Jehovas side, derimot, ble lovt en velsignelse. – 2. Mos 32:27–29.

17. Hva kan vi lære av det Paulus sa om episoden med gullkalven?

17 Paulus henviste til det som skjedde i forbindelse med gullkalven, og sa at «disse hendelsene er blitt eksempler for oss», for at vi ikke skal bli «avgudsdyrkere, som noen av dem ble». Han sa videre: «Det som skjedde med dem, er skrevet ned som advarende eksempler for oss som lever ved slutten av denne ordningen. Den som mener at han står, må derfor passe seg så han ikke faller.» (1. Kor 10:6, 7, 11, 12) Som Paulus påpekte, kan det skje at også tilbedere av Jehova gjør noe alvorlig galt. De som gir etter for fristelser, tenker kanskje at de fremdeles har et godt forhold til Jehova. Men det at man ønsker å være Jehovas venn eller mener at man er lojal mot ham, trenger ikke å bety at man er godkjent av ham. – 1. Kor 10:1–5.

18. Hva kan få oss til å drive bort fra Jehova, og hva kan bli konsekvensene av det?

18 Akkurat som israelittene ble urolige fordi det drøyde før Moses kom ned fra Sinai-fjellet, kan noen av oss kanskje bli urolige fordi vi føler at det drøyer før Jehova griper inn og den nye verden kommer. Kanskje vi tenker at det fortsatt er lenge til Jehovas løfter blir oppfylt, eller at det han har lovt, er for godt til å være sant. Hvis vi ikke justerer slike tanker, kan vi begynne å sette egne ønsker foran Jehovas vilje. Det kan føre til at vi etter hvert driver bort fra Jehova og med tiden gjør ting som vi aldri hadde vurdert å gjøre da vi var åndelig sterke.

19. Hvilken grunnleggende sannhet må vi aldri glemme, og hvorfor?

19 Vi må aldri glemme at Jehova krever helhjertet lydighet og udelt hengivenhet. (2. Mos 20:5) Hvis vi på en eller annen måte beveger oss bort fra tilbedelsen av Jehova, gjør vi i virkeligheten Satans vilje, noe som bare vil føre til katastrofe. Derfor sier Paulus: «Dere kan ikke drikke av både Jehovas beger og demonenes beger. Dere kan ikke spise ved både ‘Jehovas bord’ og demonenes bord.» – 1. Kor 10:21.

HOLD DEG NÆR TIL JEHOVA!

20. Hvordan kan vi få hjelp av Jehova, selv etter at vi har gjort en feil?

20 En fellesnevner for Bibelens beretninger om Kain, Salomo og israelittene ved Sinai-fjellet er at alle disse personene hadde mulighet til å «angre og vende om». (Apg 3:19) Det er tydelig at Jehova ikke er rask til å miste troen på en som har gjort en feil. Han tilga Aron. I dag kan vi få advarsler fra Jehova gjennom bibelske beretninger eller bibelsk litteratur eller ved at en medkristen gir oss vennlige råd. Når vi tar til oss Jehovas advarsler, kan vi være sikre på at han vil vise oss barmhjertighet.

21. Hva må vi være fast bestemt på å gjøre når vår lojalitet mot Jehova blir satt på prøve?

21 Jehovas ufortjente godhet har en hensikt. (2. Kor 6:1) Den gir oss mulighet til å «avvise ugudelighet og verdslige lyster». (Les Titus 2:11–14.) Så lenge vi lever «midt i den nåværende verdensordningen», vil vi oppleve situasjoner som vil sette vår udelte hengivenhet for Jehova på prøve. Vær fast bestemt på alltid å stå på Jehovas side, for «Jehova din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, ham skal du holde deg til»! – 5. Mos 10:20.