Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Ha medfølelse med «alle slags mennesker»

Ha medfølelse med «alle slags mennesker»

DA JESUS lærte disiplene hvordan de skulle forkynne det gode budskap om Riket, gjorde han dem oppmerksom på at budskapet ikke alltid ville bli tatt godt imot. (Luk 10:3, 5, 6) Det samme gjelder i dag. Når vi går på feltet, kan det være at vi treffer noen som reagerer bryskt eller til og med aggressivt. Slike reaksjoner kan gjøre det vanskelig for oss å ha medfølelse med dem vi forkynner for.

En som har medfølelse, er en som ser behovene og problemene til andre, føler med dem og ønsker å hjelpe. Men hvis vi begynner å miste vår medfølelse med dem vi møter i forkynnelsen, kan vi etter hvert også miste vår iver og vårt ønske om å hjelpe dem. Når vi på den annen side utvikler medfølelse, er det som om vi legger mer ved på et bål – vi fortsetter å brenne for tjenesten! – 1. Tess 5:19.

Hvordan kan vi utvikle medfølelse også når det er en utfordring å gjøre det? La oss se på tre personer vi kan etterligne – Jehova, Jesus og Paulus.

ETTERLIGN JEHOVAS MEDFØLELSE

I tusener av år har Jehova utholdt den vanære som har blitt ført over hans navn. Likevel er han «god mot de utakknemlige og onde». (Luk 6:35) Hans godhet kommer blant annet til uttrykk ved at han er tålmodig. Han «vil at alle slags mennesker skal bli frelst». (1. Tim 2:3, 4) Selv om Jehova hater ondskap, er mennesker verdifulle i hans øyne, og han vil ikke at noen skal miste livet. – 2. Pet 3:9.

Jehova vet hvor godt Satan har lyktes med å gjøre folk blinde for sannheten. (2. Kor 4:3, 4) Mange har helt siden de var barn, lært usannheter og holdninger som gjør det vanskelig for dem å ta imot sannheten. Men Jehova er ivrig etter å hjelpe dem. Hvordan vet vi det?

Tenk på hvordan Jehova så på dem som bodde i byen Ninive. Selv om de var voldelige, sa Jehova til Jona: «Skulle ikke jeg ... synes synd på den store byen Ninive, der det er mer enn 120 000 mennesker som ikke vet forskjell på rett og galt?» (Jona 4:11) Jehova så på ninivittene som mennesker som trengte åndelig hjelp, og i sin barmhjertighet ga han Jona i oppdrag å advare dem.

Vi har det samme synet på mennesker som Jehova har – de er verdifulle. Vi kan etterligne Jehova ved å være ivrige etter å prøve å hjelpe folk, selv om det i utgangspunktet kan virke usannsynlig at de vil reagere positivt.

ETTERLIGN JESU MEDFØLELSE

Jesus syntes i likhet med sin Far synd på dem som var i åndelig nød. Det står at «da han så alle menneskene, syntes han inderlig synd på dem, for de var mishandlet og hjelpeløse som sauer uten en gjeter». (Matt 9:36) Jesus så under overflaten og forsto derfor hvorfor de var i en slik situasjon. Han skjønte at de som kom for å høre ham tale, hadde lært løgner og hadde blitt dårlig behandlet av sine religiøse ledere. Selv om han visste at mange ville la forskjellige ting hindre dem i å reagere positivt, «begynte han å lære dem mange ting». – Mark 4:1–9.

Ikke mist motet hvis en person ikke viser interesse til å begynne med

Når det skjer forandringer i folks liv, kan det være at de også forandrer holdning til sannheten

Når folk reagerer negativt på budskapet vårt, må også vi prøve å se under overflaten. Vi  kan spørre oss selv hvorfor de reagerer som de gjør. Noen tar kanskje avstand fra Bibelen eller kristendommen på grunn av ting de har sett blant dem som kaller seg kristne. Andre har kanskje blitt fortalt løgner om det vi tror på. Andre igjen er kanskje redd for å bli latterliggjort av familie eller naboer hvis de snakker med oss.

Noen av dem vi treffer i tjenesten, reagerer kanskje negativt fordi de har opplevd traumatiske ting som har gitt dem følelsesmessige skader. En misjonærsøster som heter Kim, sier: «I en del av distriktet vårt er det mange krigsofre som har mistet alt de eide og hadde. De har ikke noe virkelig håp for framtiden. De er frustrerte og har problemer med å stole på andre. I dette området treffer vi ofte folk som motarbeider oss. En gang jeg var på feltet, ble jeg overfalt.»

Hvordan klarer Kim å fortsette å ha medfølelse med folk til tross for en slik behandling? Hun sier: «Når jeg blir dårlig behandlet, prøver jeg å huske på det som står i Ordspråkene 19:11: ‘Et menneskes innsikt bremser hans sinne.’ Når jeg tenker på hva folk i distriktet har vært igjennom, blir det lettere å ha medfølelse med dem. Og ikke alle vi treffer, er uvennlige. I det samme området har vi noen fine gjenbesøk.»

Vi kan spørre oss selv: Hvordan ville jeg ha reagert på budskapet om Riket hvis jeg var i samme situasjon som dem vi forkynner for? Hva om jeg for eksempel gang på gang hadde hørt løgner om Jehovas vitner? Kanskje vi også ville ha reagert negativt og hatt behov for medfølelse. Når vi husker på det Jesus sa om at vi må behandle andre slik vi selv ønsker å bli behandlet, blir vi motivert til å vise empati også når det er vanskelig å gjøre det. – Matt 7:12.

ETTERLIGN PAULUS’ MEDFØLELSE

Paulus viste medfølelse selv med voldelige motstandere. Hvorfor? Han hadde ikke glemt sin egen fortid. Han sa: «Tidligere snakket [jeg] blasfemisk og var en forfølger og et frekt og arrogant menneske. Likevel ble jeg vist barmhjertighet, for jeg handlet i uvitenhet og i mangel på tro.» (1. Tim 1:13) Han var klar over at Jehova og Jesus hadde vist ham stor barmhjertighet. Sannsynligvis kunne han kjenne igjen sitt tidligere jeg i noen av dem han forkynte for.

Noen ganger traff Paulus folk som hadde sterkt inngrodde falske trosoppfatninger. Hvordan reagerte han? I Apostlenes gjerninger 17:16 står det at mens han var i Aten, «ble han opprørt over å se at byen var full av avgudsbilder».  Men han tok utgangspunkt i nettopp det som gjorde ham opprørt, for å avlegge et fint vitnesbyrd. (Apg 17:22, 23) Han tilpasset forkynnelsesmetodene sine til de forskjellige menneskenes bakgrunn, for som han sa: «Jeg vil gjøre alt jeg kan for å frelse noen.» – 1. Kor 9:20–23.

Når vi treffer noen som har negative holdninger eller uriktige oppfatninger, kan vi etterligne Paulus ved å ta utgangspunkt i disse holdningene og oppfatningene og så komme inn på «et godt budskap om noe bedre». (Jes 52:7) En søster som heter Dorothy, sier: «I distriktet vårt er det mange som har lært at Gud er hard og dømmende. Jeg roser dem for at de har en sterk tro på Gud, og så viser jeg hva Bibelen sier om Jehovas kjærlige personlighet og hans løfter for framtiden.»

«FORTSETT Å OVERVINNE DET ONDE MED DET GODE»

Etter hvert som vi kommer lenger og lenger inn i «de siste dager», må vi regne med at holdningene til noen av dem vi forkynner for, «vil gå fra vondt til verre». (2. Tim 3:1, 13) Men vi må ikke la denne dårlige utviklingen få oss til å vise mindre medfølelse eller til å miste gleden. Jehova kan gi oss den styrken vi trenger for å fortsette «å overvinne det onde med det gode». (Rom 12:21) En pioner som heter Jessica, sier: «Jeg treffer ofte noen som mangler ydmykhet, og som har en nedlatende holdning til oss og budskapet vårt. Det er ikke noe hyggelig. Så når jeg starter en samtale, ber jeg inni meg til Jehova om at han må hjelpe meg til å se personen slik han gjør. Det gjør at jeg ikke fokuserer på mine egne følelser, men på hvordan jeg kan hjelpe personen.»

Vi fortsetter å lete etter dem som har den rette innstillingen, slik at de kan få evig liv

Noen reagerer positivt på at vi tålmodig prøver å hjelpe dem åndelig sett

Det er også bra å tenke over hvordan vi kan oppmuntre dem vi samarbeider med i tjenesten. Jessica sier: «Hvis en av oss har opplevd noe negativt, prøver jeg å ikke dvele ved det. Isteden styrer jeg samtalen over på noe positivt, for eksempel hvilke gode ting tjenesten vår fører til selv om noen reagerer negativt.»

Jehova vet godt hvilke utfordringer vi møter i tjenesten. Han må virkelig glede seg når vi etterligner hans barmhjertighet! (Luk 6:36) Men han vil ikke vise medfølelse med menneskene i denne verden i det uendelige. Vi kan være sikre på at han vet akkurat hva som er det rette tidspunktet å fjerne den nåværende verdensordningen på. Fram til da er forkynnelsesarbeidet noe som haster. (2. Tim 4:2) La oss fortsette å utføre oppdraget vårt med brennende iver og med inderlig medfølelse med «alle slags mennesker».