Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan gjøre det mer lærerikt og spennende å studere Bibelen

Hvordan gjøre det mer lærerikt og spennende å studere Bibelen

JOSVA står overfor en enorm utfordring. Han må lede nasjonen Israel inn i det lovte land trass i store hindringer. Men Jehova forsikrer Josva om at det vil gå bra, og oppmuntrer ham ved å si: ‘Vær modig og sterk. Følg min lov. Les i den dag og natt, så du nøye følger alt som står skrevet i den. Da vil du lykkes i det du gjør, og du vil handle med visdom.’ – Jos 1:7, 8.

Vi lever i «kritiske tider som er vanskelige å mestre», så vi møter også store utfordringer. (2. Tim 3:1) I likhet med Josva kan vi lykkes hvis vi følger det rådet Jehova ga ham. Vi bør lese i Bibelen regelmessig og være nøye med å følge de prinsippene vi finner der, når vi møter prøvelser.

Noen av oss føler kanskje at det er vanskelig å studere, eller at vi kunne ha vært flinkere til å gjøre det. Men siden det er så viktig å studere Bibelen, blir det gitt noen gode tips i rammen « Prøv dette». Disse forslagene kan gjøre det mer lærerikt og spennende å studere Bibelen.

«Led meg på den stien dine bud viser», sang salmisten og la til: «For den gleder jeg meg over.» (Sal 119:35) Du kan finne stor glede i å tenke over det som står i Guds Ord. Det ligger mange åndelige skatter og venter på deg! Det er bare å begynne å grave.

Selv om du ikke skal lede en hel nasjon, slik Josva skulle, har du dine utfordringer. Så gjør som Josva: Studer Guds Ord og følg det som står der. Når du gjør det, vil også du ‘lykkes i det du gjør, og du vil handle med visdom’.