Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Vil det være passende at en kristen har et skytevåpen, for eksempel en pistol eller et gevær, for å beskytte seg mot andre mennesker?

Når sanne kristne velger hvordan de skal beskytte og forsvare seg, baserer de valgene sine på bibelske prinsipper. Disse prinsippene viser at det vil være galt av kristne å bruke fysiske våpen, for eksempel pistoler, geværer eller andre skytevåpen, for å beskytte seg mot andre mennesker. Tenk over dette:

I Jehovas øyne er livet – spesielt menneskers liv – hellig. Salmisten David visste at Jehova er «livets kilde». (Sal 36:9) Så hvis en kristen velger å forsvare seg selv eller sin eiendom, vil han gjøre alt han kan for å unngå å ta et menneskeliv og pådra seg blodskyld. – 5. Mos 22:8; Sal 51:14.

Man kan pådra seg blodskyld med mange forskjellige gjenstander, men skytevåpen gjør det lettere å drepe noen – ved et uhell eller med vilje. * Og hvis man blir angrepet, kanskje av en som allerede er nervøs, vil situasjonen sannsynligvis eskalere når angriperen ser at man har et skytevåpen, og da kan noen bli drept.

Da Jesus natten før han døde, sa til disiplene sine at de skulle ta med seg sverd, var det ikke for at de skulle kunne beskytte seg. (Luk 22:36, 38) Nei, da Jesus ba dem om å ta med sverd, var det for å lære dem at de ikke skulle bruke vold, ikke engang når de sto  overfor en væpnet folkemengde. (Luk 22:52) Etter at Peter hadde brukt sverdet sitt til å angripe øversteprestens slave, sa Jesus til ham: «Stikk ditt sverd på plass igjen.» Så sa Jesus noe som er en grunnleggende sannhet – et prinsipp som de som følger ham, lar seg lede av den dag i dag: «Alle som griper til sverd, skal omkomme ved sverd.» – Matt 26:51, 52.

Som forutsagt i Mika 4:3 smir Guds folk «sine sverd om til plogskjær og sine spyd til beskjæringskniver». Sanne kristne er kjent for å være fredelige. De følger den oppfordringen Gud ga gjennom apostelen Paulus: «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. ... Hvis det er mulig, så hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere.» (Rom 12:17, 18) På tross av de mange vanskelighetene Paulus møtte, deriblant «farer fra landeveisrøvere», levde han som han lærte, og satte ikke sin egen trygghet foran prinsipper i Guds Ord. (2. Kor 11:26) Han stolte i stedet på Gud og på visdommen i hans Ord – en visdom som «er bedre enn kampredskaper». – Fork 9:18.

For kristne er livet mye mer verdt enn materielle ting. Livet til et menneske «kommer ikke ... av de ting han eier». (Luk 12:15) Så hvis det å snakke på en mild måte ikke stopper en væpnet ransmann, vil kristne som er kloke, følge det prinsippet Jesus kom med da han sa: «Sett dere ikke imot den som er ond.» Dette kan til og med innebære å la ransmannen få det han er ute etter. (Matt 5:39, 40; Luk 6:29) * Men det beste er naturligvis å unngå å bli et mål for kriminelle. Hvis vi lar være å vise fram «de midler [vi] har å leve av», og er kjent for å være fredselskende vitner for Jehova, kan vi kanskje unngå å bli et mål for voldelige kriminelle. – 1. Joh 2:16; Ordsp 18:10.

Kristne respekterer andres samvittighet. (Rom 14:21) Noen brødre og søstre kunne bli sjokkert og til og med ta anstøt hvis de fikk vite at en i menigheten hadde et skytevåpen for å beskytte seg mot mennesker. Det kan være at vi har rett til å eie et skytevåpen, men fordi vi elsker våre brødre og søstre, vil vi aldri gjøre noe som vi vet kan få dem til å ta anstøt. – 1. Kor 10:32, 33; 13:4, 5.

Kristne anstrenger seg for å være gode eksempler. (2. Kor 4:2; 1. Pet 5:2, 3) En kristen som har fått bibelsk veiledning av de eldste, men som velger å fortsette å ha et skytevåpen for å beskytte seg mot mennesker, er ikke et godt eksempel. Han vil derfor ikke være kvalifisert til å få ansvarsoppgaver eller spesielle privilegier i menigheten. Det samme gjelder en kristen som fortsetter å bære skytevåpen i sitt verdslige arbeid. Det vil være mye bedre å finne seg en annen jobb. *

En kristen må selv bestemme hvordan han vil beskytte seg selv, familien sin og det han eier, og hvor han skal jobbe. Men slike valg bør være basert på Bibelens prinsipper, som gjenspeiler Guds visdom og hans kjærlighet til oss. Av respekt for disse prinsippene velger kristne som er åndelig modne, å ikke ha et skytevåpen for å beskytte seg mot andre mennesker. De vet at hvis de stoler på Gud og lever etter Bibelens prinsipper, vil de være virkelig trygge for alltid. – Sal 97:10; Ordsp 1:33; 2:6, 7.

Under den store trengsel vil sanne kristne stole på Jehova og ikke selv prøve å forsvare seg

^ avsn. 3 En kristen har kanskje et skytevåpen (for eksempel en rifle eller en hagle) for å kunne jakte på dyr som han vil bruke til mat, eller for å beskytte seg mot ville dyr. Men når slike våpen ikke er i bruk, er det best at de ikke er ladd, at de kanskje til og med er demontert, og at de er innelåst et sikkert sted. I områder hvor det å eie våpen er forbudt eller underlagt restriksjoner, følger sanne kristne loven. – Rom 13:1.

^ avsn. 2 Artikkelen «Hvordan voldtekt kan avverges» i Våkn opp! for 8. mars 1993 inneholder informasjon om det å forsvare seg mot voldtekt.

^ avsn. 4 Flere opplysninger om det å ha en jobb som krever at man bærer våpen, finnes i Vakttårnet for 1. november 2005, side 31, og Vakttårnet for 1. desember 1983, sidene 25–26.