Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Du kan vinne kampen om sinnet ditt

Du kan vinne kampen om sinnet ditt

DU BLIR angrepet! Og din hovedfiende, Satan, har et veldig farlig våpen. Hvilket? Propaganda! Dette våpenet er spesialdesignet til å angripe sinnet, ikke kroppen.

Apostelen Paulus var klar over at Satans propaganda er farlig, men det var ikke alle kristne som så denne faren. Det ser for eksempel ut til at noen i Korint hadde blitt for selvsikre og begynt å tro at de var så sterke i sannheten at de ikke kunne falle. (1. Kor 10:12) Det var derfor Paulus kom med denne advarselen: «Jeg er redd for at liksom slangen forledet Eva ved sin list, skal deres sinn på en eller annen måte bli fordervet og vendt bort fra den oppriktighet og den renhet som Kristus har krav på.» – 2. Kor 11:3.

Paulus viser altså at man ikke bør bli for selvsikker. Hvis du skal vinne kampen om sinnet ditt, må du innse at Satans propaganda er farlig, og beskytte deg mot den.

HVOR FARLIG ER PROPAGANDA?

Propaganda dreier seg som regel om å bruke uriktig eller villedende informasjon for å få andre til å tenke og handle på en bestemt måte. Noen sidestiller propaganda med «løgner, forvrengninger, falskhet, manipulasjon, tankekontroll og psykologisk krigføring» og forbinder det med «uetiske, skadelige og ufine taktikker». – Propaganda and Persuasion.

Hvor farlig er propaganda? Propaganda er som en usynlig, luktfri og giftig gass som vi kan få i oss uten at vi merker det. Vi registrerer ikke alltid at vi blir utsatt for propaganda. Som forfatteren Vance Packard sa: «Mange av oss blir påvirket og  manipulert – mye mer enn vi er klar over.» En annen forfatter sier at menn og kvinner som har vært påvirket av propaganda, «nokså lett har latt [seg] forlede til den mest vanvittige atferd», og at dette har ført til folkemord, krig, rasisme, religiøs intoleranse og mange former for irrasjonell oppførsel. – Easily LedA History of Propaganda.

Hvis mennesker kan lure oss med sin propaganda, hva kan ikke da Satan være i stand til? Han har studert menneskelig atferd helt siden menneskene ble skapt. Dessuten er «hele verden» nå i hans makt, så han kan bruke en hvilken som helst del av den for å utbre sine løgner. (1. Joh 5:19; Joh 8:44) Satan har ‘blindet folks sinn’ på en så effektiv måte at han nå «villeder hele den bebodde jord». (2. Kor 4:4; Åp 12:9) Hva kan du gjøre for at du ikke skal bli påvirket av hans propaganda?

BYGG OPP FORSVARET DITT

Jesus nevnte en enkel regel som kan hjelpe oss i kampen mot Satans propaganda: ‘Kjenn sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.’ (Joh 8:31, 32) Men ettersom sannheten ofte er krigens første offer, trenger du – i likhet med en soldat i krig – å vite hvor du kan få pålitelig informasjon som kan beskytte deg mot fiendens forsøk på å lure deg. Hvor kan du finne pålitelig informasjon? Jehova har gitt deg det i Bibelen. Der finner du alt du trenger for å gjennomskue Satans propaganda. – 2. Tim 3:16, 17.

Den store propagandist, Satan, vet selvfølgelig dette. Derfor bruker han sin verden til å få oss til å la være å lese og studere Bibelen. Ikke la deg lure av hans utspekulerte planer. (Ef 6:11) Det er ikke nok bare å ha grunnleggende kjennskap til sannheten. Man bør prøve å få en stadig dypere forståelse av den. (Ef 3:18) Dette vil nok kreve noe av deg. Som forfatteren Noam Chomsky sa: «Ingen kan helle sannhet inn i hjernen på deg. Det er noe du må finne ut av selv.» Så ‘finn ut av det selv’ ved ‘daglig å granske Skriftene nøye’. – Apg 17:11.

For å kunne vinne kampen om sinnet ditt må du innse at Satans propaganda er farlig, og beskytte deg mot den

Husk at Satan ikke vil at du skal tenke klart eller resonnere deg fram til det som er riktig. Hvorfor ikke? Fordi propaganda  «sannsynligvis vil ha størst virkning hvis folk ... blir hemmet i å tenke kritisk». (Media and Society in the Twentieth Century) Så ikke bare godta passivt eller blindt alt du hører. (Ordsp 14:15) Gud har gitt deg evnen til å tenke fornuftig. Bruk den til å styrke troen din. – Ordsp 2:10–15; Rom 12:1, 2.

VÆR PÅ VAKT MOT SPLITT OG HERSK-TAKTIKKEN

Militærstrateger kan bruke propaganda for å undergrave moralen og svekke kampviljen. En tysk general skal ha sagt at en av grunnene til at Tyskland led nederlag i den første verdenskrig, var at folket «ble like hypnotisert av fiendens propaganda som en kanin blir det av en slange». Propaganda kan få fiendens soldater til å kjempe mot hverandre eller til å isolere seg fra hovedstyrken. Satan bruker en lignende splitt og hersk-taktikk for å prøve å ødelegge vår kristne enhet. Han forsøker for eksempel å skape konflikter mellom oss som tjener Jehova. Han prøver også å få oss til å isolere oss fra Jehovas organisasjon. Noen gjør kanskje det når de ser noe i organisasjonen som de mener er urettferdig eller galt.

Ikke la deg lure! Følg veiledningen i Guds Ord og bevar enheten med dine brødre og søstre. Bibelen oppfordrer oss for eksempel til å fortsette å «tilgi hverandre villig» og til raskt å ordne opp i uoverensstemmelser. (Kol 3:13, 14; Matt 5:23, 24) Den advarer oss mot å isolere oss fra menigheten. (Ordsp 18:1) Test ditt eget forsvar mot Satans propaganda. Spør deg selv: Hva var det som fikk meg til å reagere som jeg gjorde, sist jeg hadde en konflikt med en bror eller søster? Var det verdens ånd eller Guds ånd? – Gal 5:16–26; Ef 2:2, 3.

IKKE LA TILLITEN DIN BLI UNDERGRAVD

En soldat som ikke har full tillit til sin leder, vil ikke kunne være en god soldat. Det er derfor propagandister prøver å bryte ned tilliten mellom soldater og lederne deres. De kan for eksempel si: «Dere kan ikke stole på lederne!» og: «Ikke la dem få ødelegge livet deres!» Og for å forsterke slike uttalelser prøver de kanskje på listige måter å utnytte enhver feil lederne gjør. Satan gjør  det samme. Han forsøker hele tiden å undergrave tilliten din til dem Jehova bruker til å lede sitt folk.

Hvordan kan du forsvare deg mot dette? Bestem deg for å bli i Jehovas organisasjon. Fortsett å være lojal, og støtt dem som tar ledelsen blant Guds folk, selv om de er ufullkomne. (1. Tess 5:12, 13) Ikke la deg raskt «bli brakt ut av fatning» når du møter det som kan se ut som ødeleggende angrep fra frafalne eller andre som «bedrar sinnet» – uansett hvor troverdige påstandene deres kan virke. (2. Tess 2:2; Tit 1:10) Følg det rådet Timoteus fikk: Hold deg til det du har lært, og husk hvor du har lært det. (2. Tim 3:14, 15) Vi har mange gode grunner til å ha tillit til den kanalen Jehova har brukt nå i nesten hundre år for å lede oss på sannhetens vei. – Matt 24:45–47; Hebr 13:7, 17.

IKKE GI ETTER FOR FRYKT

Satan prøver også å påvirke oss på mer direkte måter. Noen ganger spiller han på frykt – «en av de eldste formene for propaganda». (Easily Led–A History of Propaganda) Assyrerne, for eksempel, fikk herredømme over fiendene sine ved «en kombinasjon av frykt og propaganda», skrev den britiske professoren Philip M. Taylor. Satan vil bruke alle former for negativ frykt – for eksempel menneskefrykt, frykt for forfølgelse eller frykt for døden – for å få oss til å feige ut og slutte å tjene Jehova. – Jes 8:12; Jer 42:11; Hebr 2:15.

Ikke la Satan få bruke en slik frykt til å svekke kampmoralen din eller få deg til å gi opp. Jesus sa: «Frykt ikke dem som dreper legemet og deretter ikke er i stand til å gjøre noe mer.» (Luk 12:4) Ha full tillit til at Jehova vil holde sitt løfte om å ta vare på deg, gi deg «kraft som er over det normale», og hjelpe deg til å stå imot alle forsøk på å skremme deg til å gi etter for Satans angrep. – 2. Kor 4:7–9; 1. Pet 3:14.

Det kan selvfølgelig være at du kommer ut for noe som gjør deg redd og svekker pågangsmotet ditt. Husk da de oppmuntrende ordene Jehova sa til Josva: «Vær modig og sterk. Bli ikke oppskaket og vær ikke skrekkslagen, for Jehova din Gud er med deg overalt hvor du går.» (Jos 1:9) Hvis du skulle bli bekymret og redd, bør du med en gang legge det fram for Jehova i bønn. Du kan være sikker på at Guds fred vil beskytte ditt hjerte og sinn så du får styrke til å stå imot all Satans propaganda. – Fil 4:6, 7, 13.

Husker du den propagandaen som den assyriske utsendingen, rabsjaken, brukte for å skremme Guds folk? Det han egentlig sa, var: ‘Ingenting kan beskytte dere mot Assyria. Selv ikke guden deres, Jehova, kan hjelpe dere.’ Han la skrytende til: ‘Jehova har selv sagt at vi skal ødelegge dette landet.’ Hva sa Jehova til dette? «Vær ikke redd på grunn av de ord som du har hørt, og som Assyrias konges tjenere har spottet meg med.» (2. Kong 18:22–25; 19:6) Så sendte han en engel som slo i hjel 185 000 assyrere på én natt! – 2. Kong 19:35.

VÆR VIS – HØR ALLTID PÅ JEHOVA

Har du noen gang sett en film der du tydelig kunne se at en person ble lurt og manipulert? Hadde du lyst til å rope: «Ikke tro på dem! De lyver!» Se da for deg at englene roper noe lignende til deg: «Ikke la deg lure av Satans løgner!»

Lukk ørene for Satans propaganda. (Ordsp 26:24, 25) Hør på Jehova og stol alltid på ham. (Ordsp 3:5–7) Følg hans kjærlige oppfordring: «Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte.» (Ordsp 27:11) Da vil du vinne kampen om sinnet ditt!