Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvorfor må vi ‘holde oss våkne’?

Hvorfor må vi ‘holde oss våkne’?

«Dere vet ikke på hvilken dag deres Herre kommer.» – MATT 24:42.

SANGER: 136, 129

1. Illustrer hvorfor det er viktig at vi er oppmerksomme på hvilken tid det er, og på hva som skjer rundt oss. (Se det første bildet i artikkelen.)

FEM, fire, tre, to, en! Vi ser klokken på videoskjermen på stevnet og vet at nedtellingen betyr at vi må sette oss på plassen vår for å lytte til det innledende musikkprogrammet. Tiden er inne til å sitte rolig og lytte til den vakre musikken som blir spilt av Vakttårnets orkester, og, noe som er enda viktigere, forberede vårt sinn og hjerte på de talene vi skal få høre. Men hva om noen er uoppmerksomme, vandrer omkring eller snakker med vennene sine og ikke får med seg at programmet begynner? De følger tydeligvis ikke med på tiden og på hva som skjer rundt dem – ordstyreren sitter på scenen, musikken blir spilt, og folk har satt seg. Denne situasjonen kan illustrere hvor viktig det er at vi følger med på «nedtellingen» til en mye viktigere begivenhet, en som gjør at vi må være veldig oppmerksomme på hva som vil skje i nær framtid. Hvilken begivenhet er det?

2. Hvorfor sa Jesus til disiplene at de skulle ‘holde seg våkne’?

2 I forbindelse med at Jesus Kristus snakket med disiplene  om «avslutningen på tingenes ordning», sa han til dem: «Vær aktpågivende, våk, for dere vet ikke når den fastsatte tid er.» Etter det formante han dem gjentatte ganger: «Hold dere våkne.» (Matt 24:3; les Markus 13:32–37.) Også Matteus’ beretning viser at Jesus i denne samtalen oppfordret disiplene til å være på vakt: «Hold dere derfor våkne, for dere vet ikke på hvilken dag deres Herre kommer. ... Derfor må også dere vise dere rede, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke tenker dere.» Og igjen sa han: «Hold dere derfor våkne, for dere kjenner verken dagen eller timen.» – Matt 24:42–44; 25:13.

3. Hvorfor tar vi Jesu formaning alvorlig?

3 Som Jehovas vitner tar vi Jesu formaning alvorlig. Vi vet at vi lever langt inne i «endens tid», og at det ikke kan være lenge igjen før den ‘store trengsel’ begynner! (Dan 12:4; Matt 24:21) Vi ser forferdelige kriger, religiøs forvirring, matmangel, epidemier og jordskjelv verden over, og at det blir mer og mer umoral og kriminalitet. Og vi vet at det blir utført et enestående forkynnelsesarbeid av Jehovas folk overalt. (Matt 24:7, 11, 12, 14; Luk 21:11) Vi ser spent fram til hva det at Jesus kommer, vil bety for oss og for gjennomføringen av Guds hensikt. – Mark 13:26, 27.

NEDTELLINGEN TIL DEN STORE TRENGSEL

4. (a) Hvorfor er det rimelig å tro at Jesus nå vet når Harmageddon begynner? (b) Hva kan vi være sikre på, selv om vi ikke vet når den store trengsel begynner?

4 Når vi kommer på et stevne, vet vi akkurat når programmet begynner. Men uansett hvor hardt vi prøver, kan vi ikke finne ut nøyaktig hvilket år – for ikke å snakke om hvilken dag og time – den store trengsel begynner. Da Jesus var på jorden, sa han: «Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.» (Matt 24:36) Jesus har fått makt i himmelen til å føre krig mot Satans verden. (Åp 19:11–16) Så det er rimelig å trekke den konklusjon at Jesus nå vet når Harmageddon kommer. Vi, derimot, vet det ikke. Det er ytterst viktig at vi holder oss våkne helt til trengselen begynner. Det har aldri vært usikkert for Jehova når trengselen skal begynne. Han har bestemt helt nøyaktig når enden skal komme. Han teller ned til den store trengsel, og den «vil ikke være forsinket». (Les Habakkuk 2:1–3.) Hvordan kan vi være sikre på det?

5. Nevn et eksempel som viser at Jehovas profetier alltid blir oppfylt til akkurat riktig tid.

5 Jehovas profetier har alltid blitt oppfylt til akkurat riktig tid! Tenk for eksempel på israelittenes utfrielse fra Egypt, som fant sted den 14. nisan i år 1513 fvt. Moses sa om den dagen: «Det skjedde ved slutten av de fire hundre og tretti årene, ja, det skjedde nettopp på den dagen, at alle Jehovas hærer drog ut av Egypts land.» (2. Mos 12:40–42) Disse 430 årene begynte da Jehovas pakt med Abraham trådte i kraft i 1943 fvt. (Gal 3:17, 18) En tid senere sa Jehova til Abraham: «Du skal vite for visst at din ætt kommer til å bli fastboende utlendinger i et land som ikke er deres, og de blir nødt til å tjene dem, og disse kommer i sannhet til å plage dem i fire hundre år.» (1. Mos 15:13; Apg 7:6) Disse 400 årene da israelittene ble plaget, begynte tydeligvis i 1913 fvt. da Ismael gjorde narr av Isak  da Isak ble avvent, og de endte da israelittene gikk ut av Egypt i 1513 fvt. (1. Mos 21:8–10; Gal 4:22–29) Ja, over 400 år i forveien fastsatte Jehova det nøyaktige tidspunktet for når hans folk skulle bli utfridd!

6. Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova vil redde sitt folk?

6 Josva, som var en av dem som ble utfridd fra Egypt, gav senere israelittene denne påminnelsen: «Dere vet jo av hele deres hjerte og av hele deres sjel at ikke ett ord av alle de gode ord Jehova deres Gud har talt til dere, har slått feil. De har alle gått i oppfyllelse for dere. Ikke ett ord av dem har slått feil.» (Jos 23:2, 14) Vi kan være sikre på at Jehova også vil holde sitt løfte om å bevare sitt folk gjennom den store trengsel. Men hvis vi vil overleve ødeleggelsen av denne verden, må vi holde oss våkne.

HELT NØDVENDIG Å VÆRE ÅRVÅKEN FOR Å OVERLEVE

7, 8. (a) Hvilken rolle hadde en vaktmann i gammel tid, og hva kan vi lære av dette? (b) Nevn et eksempel på hva som kunne skje når vaktmenn sovnet på post.

7 Vi kan lære av vaktmenn i gammel tid om hvor viktig det er å være årvåken. Mange store byer – for eksempel Jerusalem – var omgitt av høye murer. Murene beskyttet mot inntrengere, og fra murene hadde vaktmenn god utsikt over landskapet omkring. Dag og natt holdt vaktmenn vakt på murene og ved portene. De skulle varsle dem som var i byen, om farer som truet. (Jes 62:6) Det var livsviktig at vaktmennene holdt seg våkne og var oppmerksomme. – Esek 33:6.

8 Den jødiske historieskriveren Josefus forteller at i år 70 klarte romerske hærstyrker å innta Antoniaborgen, som lå inntil Jerusalems bymur, fordi vaktene ved portene sov! Derfra stormet romerne templet og satte det i brann, og de ødela resten av Jerusalem. Dette var slutten på den største trengselen som Jerusalem og den jødiske nasjon noen gang hadde opplevd.

9. Hva er folk flest ikke klar over?

9 De fleste land i dag har «vaktmenn» i form av grensepatruljer og høyteknologiske overvåkningssystemer. Disse «vaktmennene» holder utkikk etter personer som prøver å komme seg ulovlig inn i landet, og etter fiender som truer landets sikkerhet. Men de kan bare oppfatte trusler som kommer fra mennesker eller fra menneskelagde regjeringer. De er ikke klar over at det finnes en mektig regjering i himmelen, Guds rike med Kristus som konge, og at denne regjeringen er i virksomhet og snart skal fullbyrde dommen over alle nasjonene. (Jes 9:6, 7; 56:10; Dan 2:44) Vi, derimot, vil ved å holde oss åndelig årvåkne være klare uansett når denne dommens dag kommer. – Sal 130:6.

PASS PÅ AT DU IKKE BLIR UOPPMERKSOM

10, 11. (a) Hva må vi passe på, og hvorfor? (b) Hva overbeviser deg om at Djevelen har påvirket folk til å ignorere bibelske profetier?

10 Tenk deg en vaktmann som har vært våken på post hele natten. Det tidspunktet da han lettest kan komme til å sovne, er like før vakten er ferdig. Slik er det også for oss. Jo nærmere vi kommer enden for denne verden, jo vanskeligere blir det for oss å holde oss våkne. Så tragisk det ville være om vi ikke klarte å holde oss våkne! La oss  se på tre ting som kan gjøre at vi blir mindre årvåkne og på vakt hvis vi ikke passer på.

11 Djevelen påvirker folk til å bli likegyldige åndelig sett. Kort tid før sin død advarte Jesus disiplene tre ganger mot «denne verdens hersker». (Joh 12:31; 14:30; 16:11) Jesus visste at Djevelen kom til å holde mennesker i et mentalt mørke for at de ikke skulle bry seg om bibelske profetier som tydelig viser at enden er svært nær. (Sef 1:14) Satan bruker falsk religion til å blinde menneskers sinn. Hva har du lagt merke til når du snakker med folk i tjenesten? Har ikke Djevelen allerede «blindet de ikke-troendes sinn» i forbindelse med enden for denne tingenes ordning og det faktum at Kristus nå hersker i Guds rike? (2. Kor 4:3–6) Hører du ikke folk ofte si: «Jeg er ikke interessert»? De er stort sett likegyldige når vi prøver å fortelle dem hvordan det kommer til å gå med denne verden.

12. Hvorfor må vi ikke la Djevelen villede oss?

12 Ikke la andres likegyldighet gjøre deg motløs eller få deg til å slutte å holde deg våken. Du vet bedre. Paulus skrev til sine trosfeller: «Dere vet selv meget godt at Jehovas dag kommer.» Og han tilføyde: «Akkurat som en tyv om natten.» (Les 1. Tessaloniker 5:1–6.) Jesus advarte oss: «Hold dere rede, ... for Menneskesønnen kommer i en time da dere ikke holder det for sannsynlig.» (Luk 12:39, 40) Snart kommer Satan til å villede folk til å tro at det er «fred og sikkerhet» i verden. Han vil få dem til å tro at alt er helt i orden på verdensarenaen. Hva med oss? Jehovas dag, som er en dommens dag, vil ikke «overraske [oss], slik den ville overraske tyver», hvis vi ‘holder oss våkne og er fornuftige’. Det er derfor vi hver dag må lese i Guds skrevne Ord og meditere over det Jehova sier til oss.

13. Hvordan påvirker verdens ånd menneskene, og hvordan kan vi unngå denne farlige påvirkningen?

13 Verdens ånd gjør at en lett sovner åndelig sett. Mange er så oppslukt av sine dagligdagse gjøremål at de ikke er «klar over sitt åndelige behov». (Matt 5:3) De går helt opp i de materielle tingene  som verden har å by på, og som appellerer til «kjødets begjær og øynenes begjær». (1. Joh 2:16) Underholdningsindustrien har sløvet mennesker ved å få dem til å ‘elske nytelser’, og fristelsene blir større for hvert år som går. (2. Tim 3:4) Det er grunnen til at Paulus sa til de kristne at de ikke skulle legge «planer med tanke på kjødets begjær», som gjør at en lett sovner åndelig sett. – Rom 13:11–14.

14. Hvilken advarsel finner vi i Lukas 21:34, 35?

14 I stedet for å bli påvirket av verdens ånd ønsker vi å bli påvirket av Guds ånd. Ved hjelp av sin ånd har Jehova gitt oss en klar forståelse av hva som snart skal skje. [1] (1. Kor 2:12) Vi innser at det ikke kreves noe spesielt for at en person skal bli åndelig døsig – de vanlige tingene i livet vil gjøre en døsig hvis de får lov til å komme i veien for åndelige aktiviteter. (Les Lukas 21:34, 35.) Andre latterliggjør oss kanskje fordi vi holder oss våkne, men det gir oss ikke noen grunn til å slutte å være årvåkne. (2. Pet 3:3–7) I stedet må vi komme regelmessig sammen med våre brødre og søstre på møtene, der Guds ånd er til stede.

Gjør du alt du kan for å holde deg åndelig våken? (Se avsnittene 11–16)

15. Hva skjedde med Peter, Jakob og Johannes, og hvordan kan det samme skje med oss?

15 Vår egen ufullkommenhet kan svekke vår beslutning om å holde oss våkne. Jesus visste at ufullkomne mennesker har lett for å gi etter for sine svakheter. Tenk på det som skjedde med Peter, Jakob og Johannes natten før Jesus ble henrettet. For å fortsette å være trofast måtte Jesus be sin himmelske Far om styrke. Han sa til disse tre apostlene at de skulle ‘holde seg våkne’ mens han bad. Men de skjønte ikke alvoret i det som skulle til å skje. I stedet for å holde seg våkne og å holde vakt over sin Herre gav de etter for trangen til å sove. Jesus, som også var trett og sliten, holdt seg fullt våken og bad inderlig til sin Far. Det skulle også apostlene ha gjort. – Mark 14:32–41.

16. Hva må vi gjøre for å holde oss åndelig våkne, ifølge det Jesus sa i Lukas 21:36?

16 For å holde seg åndelig våken er det ikke nok å ha gode intensjoner. Noen få dager før Jesus døde, hadde han sagt til disiplene at de skulle ‘frambære påkallelse’ til Jehova. (Les Lukas 21:36.) For å fortsette å være åndelig våkne må også vi være «årvåkne med hensyn til bønner». – 1. Pet 4:7.

HOLD DEG VÅKEN

17. Hva kan vi gjøre for å være forberedt på det som vil skje i nær framtid?

17 Siden Jesus sa at enden vil komme «i en time [vi] ikke tenker [oss]», kan vi ikke nå duppe av åndelig sett og la oss lokke av verdens illusjoner og fantasier, som kan appellere til vår ufullkomne natur. (Matt 24:44) I Bibelen forteller Jehova og Jesus hva de skal gjøre for oss i den nærmeste framtid, og hvordan vi kan holde oss våkne. Vi må ta vare på åndeligheten vår og forholdet til Jehova, og vi må la Riket komme først i livet. Vi må være bevisste på hvilken tid vi lever i, og følge med på det som skjer, så vi kan være forberedt på det som kommer. (Åp 22:20) Livet vårt står på spill!

^ [1] (Avsnitt 14) Se kapittel 21 i boken Guds rike hersker!