VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Juli 2016

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 29. august til 25. september 2016.

De har møtt villig fram – i Ghana

De som har flyttet for å tjene på et sted med større behov for forkynnere, møter mange utfordringer, men de opplever også mange velsignelser.

Søk Riket, ikke ting

Jesus forklarer hvorfor vi må ha kontroll over våre ønsker om materielle ting.

Hvorfor må vi ‘holde oss våkne’?

Tre ting kan gjøre at vi blir mindre årvåkne hvis vi ikke passer på

«Vær ikke redd. Jeg selv vil hjelpe deg»

Jehova har vist at han er en trofast venn i tider med bekymringer og vanskeligheter.

Takknemlige for Guds ufortjente godhet

Hva er det største Gud har gjort for menneskene på grunn av sin ufortjente godhet?

Forkynn det gode budskap om ufortjent godhet

Hvordan framhever det «gode budskap om riket» Guds ufortjente godhet?

Spørsmål fra leserne

Hva betyr det at de to stavene som er beskrevet i Esekiel, kapittel 37, ble gjort til én stav?