Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Se forskjellen på dem som tjener Jehova, og dem som ikke gjør det

Se forskjellen på dem som tjener Jehova, og dem som ikke gjør det

«Dere skal ... se forskjell på en rettferdig og en ond.» – MAL 3:18.

SANGER: 127, 101

1, 2. Hvilken utfordring møter Guds tjenere i dag? (Se de første bildene i artikkelen.)

MANGE som jobber i helsesektoren, er i kontakt med personer som har smittsomme sykdommer. De tar seg av pasientene sine fordi de ønsker å hjelpe dem. Men samtidig må de beskytte seg, så de ikke blir smittet av de sykdommene de prøver å behandle. Vi som tjener Jehova, er i en lignende situasjon. Mange av oss bor og arbeider sammen med noen som har holdninger og egenskaper som vi ikke vil skal smitte over på oss, holdninger og egenskaper som er helt forskjellige fra dem Gud vil at vi skal ha. Dette er en utfordring for oss.

2 De siste dager er en tid med moralsk kaos. Det er mange som ikke bryr seg om hva som er rett og galt i Guds øyne. I 2. Timoteus forteller apostelen Paulus hvilke egenskaper som skulle kjennetegne slike mennesker, egenskaper som skulle bli mer og mer vanlige i de siste dager. (Les 2. Timoteus 3:1–5, 13.) Selv om vi kanskje er sjokkert over at disse egenskapene er så vanlige, kan vi komme til å bli påvirket av oppførselen og holdningene til folk rundt oss. (Ordsp 13:20) I denne artikkelen skal vi se på kontrasten mellom de egenskapene som  kjennetegner mange i de siste dager, og de egenskapene som kjennetegner Guds folk. Vi skal også se på hvordan vi kan hindre at negative egenskaper og holdninger smitter over på oss, samtidig som vi fortsetter å hjelpe andre til å bli kjent med Gud.

3. Hvem er det Paulus beskriver i 2. Timoteus 3:2–5?

3 Paulus skrev at det i «de siste dager» skulle være «kritiske tider» som ville være «vanskelige å mestre». Så listet han opp 19 negative trekk som skulle kjennetegne mange i denne tidsperioden. Noen av de ordene og uttrykkene som Paulus bruker her, er ikke brukt andre steder i De kristne greske skrifter. Rett før han ramser opp de negative egenskapene, sier han: «For menneskene skal være ...», men det betyr ikke at alle mennesker skulle ha slike egenskaper. De som tjener Jehova, har helt andre egenskaper. – Les Malaki 3:18.

HVORDAN SER VI PÅ OSS SELV?

4. Hvordan vil du beskrive dem som er oppblåst av stolthet?

4 Etter at Paulus hadde sagt at mennesker skulle elske seg selv og penger, skrev han at mennesker også skulle være selvgode, hovmodige og oppblåst av stolthet. Slike trekk kommer ofte av at man føler seg bedre enn andre på grunn av evner, utseende, rikdom eller status. Personer med slike egenskaper er veldig opptatt av å bli beundret og sett opp til. En bibelkommentator skriver om en som har en slik altoppslukende stolthet: «I sitt hjerte har han et lite alter hvor han bøyer seg ned for å tilbe seg selv.» Noen har sagt at overdreven stolthet er så usmakelig at selv de som er stolte, misliker denne egenskapen når de ser den hos andre.

5. Nevn noen eksempler på at selv trofaste tjenere for Jehova har blitt stolte.

5 Jehova avskyr stolthet. Han hater «overlegne øyne». (Ordsp 6:16, 17) Stolthet hindrer en i å nærme seg Gud. (Sal 10:4) Og stolthet er noe av det som kjennetegner Djevelen. (1. Tim 3:6) Men dessverre har også noen lojale tjenere for Jehova blitt stolte. Ussia, en av kongene i Juda, var trofast i mange år. «Men», sier Bibelen, «så snart han var blitt sterk, ble hans hjerte så hovmodig at det førte til ødeleggelse, slik at han handlet troløst mot Jehova sin Gud og gikk inn i Jehovas tempel for å brenne røkelse på røkelsesalteret.» Senere ble også kong Hiskia stolt, men han forandret seg igjen. – 2. Krøn 26:16; 32:25, 26.

6. Hva kunne ha fått David til å bli stolt, men hvorfor ble han ikke det?

6 Noen blir stolte fordi de er pene, populære, musikalske eller fysisk sterke, eller fordi de er i en høy posisjon. David var alt dette, men han var likevel ydmyk hele livet. Etter at han hadde drept Goliat og fikk tilbud om å gifte seg med datteren til kong Saul, sa han: «Hvem er jeg, og hvem er mine slektninger, min fars slekt, i Israel, siden jeg skulle bli kongens svigersønn?» (1. Sam 18:18) Hva hjalp David til å være ydmyk? Han visste at de egenskapene, evnene og privilegiene han hadde, hadde han fordi Gud ‘bøyde seg ned’, eller var ydmyk, og viste ham oppmerksomhet. (Sal 113:5–8) David var klar over at alt det gode han hadde, var noe han hadde fått fra Jehova. – Jevnfør 1. Korinter 4:7.

7. Hva vil hjelpe oss til å være ydmyke?

7 I likhet med David ønsker Jehovas tjenere i dag å være ydmyke. Det gjør inntrykk på oss at Jehova, den største i universet, er ydmyk. (Sal 18:35) Vi prøver å følge denne inspirerte oppfordringen:  «Ikle dere medfølelsens inderlige hengivenhet, foruten godhet, ydmykhet, mildhet og langmodighet.» (Kol 3:12) Og vi vet at kjærligheten ‘ikke skryter og ikke blir oppblåst’. (1. Kor 13:4) Når folk ser at vi er ydmyke, kan det være at de ønsker å bli kjent med Jehova. Akkurat som en ektemann kan bli «vunnet uten et ord» på grunn av sin kones livsførsel, kan noen få lyst til å lære om Jehova på grunn av den ydmykheten hans folk viser. – 1. Pet 3:1.

HVORDAN OPPFØRER VI OSS MOT ANDRE?

8. (a) Hva mener noen i vår tid om at barn er ulydige mot foreldrene? (b) Hva sier Bibelen at barn skal gjøre?

8 Paulus beskrev hvordan mange i de siste dager skulle oppføre seg mot hverandre. Han skrev blant annet at barn kom til å være ulydige mot foreldrene. I dag er det mange bøker, filmer og tv-programmer som framstiller det som akseptabelt, eller til og med bra, at barn er ulydige mot foreldrene. Men slik ulydighet svekker stabiliteten i familien, den viktigste enheten i samfunnet. Dette er noe man har visst lenge. I det gamle Hellas var det slik at en som slo foreldrene sine, mistet alle sine borgerrettigheter, og ifølge romersk lov var det å slå sin far like alvorlig som drap. I både De hebraiske skrifter og De kristne greske skrifter står det at barn skal ære foreldrene sine. – 2. Mos 20:12; Ef 6:1–3.

9. Hva kan hjelpe barn og unge til å være lydige mot foreldrene sine?

9 Hva kan hjelpe barn til å beskytte seg mot den negative holdningen mange har til det å være lydig? De kan tenke over alt det foreldrene har gjort for dem, for takknemlighet mot foreldrene vil motivere dem til å være lydige. Det kan også være til hjelp for dem å forstå at lydighet er noe Gud, som er alles Far, krever. Når barn og unge snakker positivt om foreldrene sine, kan de hjelpe andre unge til å ha et positivt syn på sine egne foreldre. Det kan naturligvis være vanskelig for barna å være lydige av hjertet hvis foreldrene er uten naturlig hengivenhet og ikke viser dem kjærlighet. Men når et barn føler seg elsket av foreldrene, får barnet lyst til å gjøre som foreldrene sier, selv når det kan være fristende å la være. En som heter Austin, sier: «Ofte hadde jeg lyst til å gjøre noe jeg ikke fikk lov til, men foreldrene mine satte rimelige grenser, forklarte grunnene til reglene vi hadde, og holdt alltid kommunikasjonslinjene åpne. Det hjalp meg til å være lydig. Jeg kunne merke at de brydde seg om meg, og det ga meg lyst til å gjøre dem glade.»

10, 11. (a) Hvilke negative egenskaper som mange har, viser at de ikke har kjærlighet til andre? (b) I hvilken utstrekning viser sanne kristne kjærlighet?

10 Paulus nevner også andre negative egenskaper som viser at folk mangler kjærlighet til hverandre. Etter å ha sagt at mange skulle være ulydige mot foreldrene sine, sier han at folk også skulle være utakknemlige. Det passer godt at han nevner disse trekkene etter hverandre, for utakknemlige mennesker setter ikke pris på det gode andre gjør for dem. Mennesker skulle også være illojale. De skulle dessuten være uforsonlige, uvillige til å ordne opp i konflikter. De skulle være forrædere og spottere – de skulle komme med hånlige og krenkende ord mot mennesker og til og med mot Gud. Og mange skulle være baktalere, folk som sier stygge ting om andre for å skade ryktet deres. *

 11 I motsetning til mange i verden i dag viser de som tilber Jehova, sine medmennesker ekte kjærlighet. Slik har det alltid vært. Jesus sa at budet om å elske sin neste, en måte å vise agạpe-kjærlighet på, var det nest viktigste i Moseloven. Det var bare budet om å elske Gud som var viktigere. (Matt 22:38, 39) Jesus sa også at det som skulle kjennetegne de sanne kristne, var at de elsket hverandre. (Les Johannes 13:34, 35.) De skulle til og med elske sine fiender. – Matt 5:43, 44.

12. Hvordan viste Jesus andre kjærlighet?

12 Jesus viste andre stor kjærlighet. Han gikk fra by til by for å gjøre folk kjent med det gode budskap om Guds rike. Han helbredet blinde, lamme, spedalske og døve, og han ga døde livet tilbake. (Luk 7:22) Han ga til og med sitt liv for menneskene, selv om mange hatet ham. Jesus reflekterte sin Fars kjærlighet på en fullkommen måte. Jehovas vitner over hele jorden etterligner Jesus og viser andre kjærlighet.

13. Hvordan kan den kjærligheten vi viser mennesker, virke på dem?

13 Når vi viser mennesker kjærlighet, kan det hende at de får lyst til å bli kjent med vår himmelske Far. Et eksempel på det er en mann i Thailand som kom på et regionalt stevne og ble rørt over den kjærligheten han så blant brødrene og søstrene. Etter at han kom hjem, spurte han om å få et bibelstudium to ganger i uken. Han forkynte for alle slektningene sine, og bare seks måneder etter stevnet hadde han sin første bibelopplesning i Rikets sal. For å analysere hvor flinke vi er til å vise andre kjærlighet, kan vi spørre oss selv: Gjør jeg det jeg kan for å hjelpe andre – i familien min, i menigheten og i tjenesten? Prøver jeg å ha samme syn på andre som Jehova har?

ULVER OG LAM

14, 15. Hvilke villdyraktige egenskaper har mange mennesker, men hvordan har noen forandret seg?

14 I de siste dager skulle mange også ha andre dårlige egenskaper som vi må  unngå. De skulle være uten kjærlighet til det gode, eller som noen oversettelser gjengir det: «slike som hater det gode», eller «fiender av alt godt». De skulle være uten selvkontroll og voldsomme. Noen skulle være egensindige. De skulle gjøre ting uten å tenke seg om og uten å ta hensyn til andre.

15 Mange som tidligere har hatt slike villdyraktige egenskaper, har forandret seg. Denne forvandlingen blir vakkert beskrevet i en profeti i Bibelen. (Les Jesaja 11:6, 7.) Der leser vi om ville dyr, som ulver og løver, som lever i fred med husdyr, som lam og kalver. Legg merke til at denne freden og harmonien er et resultat av at jorden er «fylt med kunnskapen om Jehova». (Jes 11:9) Siden dyr ikke kan lære om Jehova, må den åndelige oppfyllelsen av denne profetien gjelde mennesker.

Bibelens prinsipper kan forandre folks liv! (Se avsnitt 16)

16. Hvordan har Bibelen hjulpet mange til å forandre sin personlighet?

16 Mange som før var like voldsomme som ulver, lever nå i fred med andre. Du kan lese hva noen av dem forteller om livet sitt, i serien «Bibelen forandrer folks liv», som du finner på jw.org. De som har blitt kjent med Jehova og tjener ham, er ikke som dem som har en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske når det gjelder dens kraft – mennesker som gir inntrykk av at de tjener Gud, men som har en oppførsel som viser noe annet. Nei, de av Jehovas tjenere som tidligere har vært voldsomme, har tatt på «den nye personlighet, som ble skapt i samsvar med Guds vilje i sann rettferdighet og lojalitet». (Ef 4:23, 24) Mange som lærer om Gud, forstår at de trenger å rette seg etter hans normer. De blir motivert til å gjøre forandringer i sine trosoppfatninger og holdninger og sin oppførsel. Det er ikke lett å gjøre slike forandringer, men man kan klare det, for Guds ånd vil hjelpe dem som oppriktig ønsker å gjøre Guds vilje.

«FRA DISSE SKAL DU VENDE DEG BORT»

17. Hvordan kan vi unngå å bli påvirket av mennesker som har dårlige holdninger og egenskaper?

17 Forskjellen mellom dem som tjener Gud, og dem som ikke gjør det, blir stadig tydeligere. Vi som tjener Gud, må passe på at andres dårlige holdninger og egenskaper ikke smitter over på oss. Vi ønsker å følge den inspirerte formaningen om å vende oss bort fra dem som har slike holdninger og egenskaper som vi leser om i 2. Timoteus 3:2–5. Vi kan selvfølgelig ikke unngå slike mennesker helt. Det kan være at vi må jobbe sammen med dem, gå på skole sammen med dem eller bo sammen med dem. Men vi kan unngå å begynne å tenke som dem og å etterligne måten de er på. Vi kan klare det hvis vi styrker vår åndelighet ved å studere Bibelen og ved å ha personer som er bestemt på å tjene Jehova, som våre nære venner.

18. Hvordan kan vi hjelpe andre ved det vi sier, og ved måten vi oppfører oss på?

18 Vi bør også gå inn for å hjelpe andre til å bli kjent med Jehova. Se etter muligheter til å forkynne, og be Jehova om hjelp til å si de riktige tingene på det riktige tidspunktet. Vi bør la andre få vite at vi er Jehovas vitner. Da vil den gode oppførselen vår bringe ære til Gud og ikke til oss selv. Vi har blitt lært opp til å «avvise ugudelighet og verdslige begjær og å leve i samsvar med et sunt sinn og rettferdighet og gudhengivenhet midt i den nåværende tingenes ordning». (Tit 2:11–14) Hvis vi oppfører oss slik Jehova ønsker, kan det være at noen av dem som ser oss, sier: «Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» – Sak 8:23.

^ avsn. 10 Det greske ordet for «baktaler», eller «anklager», er diạbolos, et ord som Bibelen bruker som en tittel på Satan, som ondskapsfullt baktaler Gud.