Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva slags kjærlighet fører til ekte lykke?

Hva slags kjærlighet fører til ekte lykke?

«Lykkelig er det folk hvis Gud er Jehova!» – SAL 144:15.

SANGER: 111, 109

1. Hvorfor er den tiden vi lever i, helt spesiell?

VI LEVER i en helt spesiell tid i menneskenes historie. Som Bibelen har forutsagt, samler Jehova inn «en stor skare ... av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål». De utgjør «en mektig nasjon» som nå består av over åtte millioner lykkelige mennesker, og de utfører ‘hellig tjeneste for Gud dag og natt’. (Åp 7:9, 15; Jes 60:22) Aldri før har det blitt samlet inn så mange som har begynt å elske Gud og sine medmennesker.

2. Hva slags kjærlighet kjennetegner mange i dag? (Se det første bildet i artikkelen.)

2 Men Bibelen har også forutsagt at mange i vår tid som ikke har noe forhold til Gud, skulle vise en feilrettet kjærlighet, en egoistisk form for kjærlighet. Apostelen Paulus skrev: «I de siste dager skal ... menneskene ... være egenkjærlige, pengekjære, ... slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud.» (2. Tim 3:1–4) En slik selvsentrert kjærlighet er det motsatte av kristen kjærlighet og gir ikke folk den lykken de forventer. Denne formen for kjærlighet bidrar til en egoistisk verden som gjør livet ‘vanskelig å mestre’.

3. Hva skal vi se på i denne artikkelen, og hvorfor?

 3 Paulus var klar over at det ville bli en fare for de kristne at egoistisk kjærlighet ville bli vanlig. Han sa derfor at de måtte ‘vende seg bort’ fra dem som viste feil slags kjærlighet. (2. Tim 3:5) Men vi kan ikke unngå all kontakt med slike mennesker. Hvordan kan vi så beskytte oss mot de holdningene som er så vanlige rundt oss, og gå inn for å glede Jehova, kjærlighetens Gud? Vi skal nå se på forskjellen mellom den kjærligheten som Gud vil at vi skal vise, og den kjærligheten som er beskrevet i 2. Timoteus 3:2–4. Det vil hjelpe oss til å vurdere oss selv og se hvordan vi kan bli flinkere til å vise den formen for kjærlighet som vi bør vise, og som gir ekte glede og tilfredshet.

KJÆRLIGHET TIL GUD ELLER TIL OSS SELV?

4. Hvorfor er det ikke galt å elske seg selv til en viss grad?

4 «Menneskene skal være egenkjærlige», skrev Paulus. Er det galt av oss å elske oss selv? Nei, det er normalt – faktisk nødvendig – å elske seg selv. Jehova har skapt oss på den måten. Jesus sa: «Du skal elske din neste som deg selv.» (Mark 12:31) Hvis vi ikke elsker oss selv, kan vi ikke elske vår neste. Bibelen sier også: «Mennene [bør] elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv, for ingen har noensinne hatet sitt eget kjød; men han før og pleier det.» (Ef 5:28, 29) Så det er tydelig at vi bør elske oss selv til en viss grad.

5. Hvordan vil du beskrive dem som elsker seg selv for mye?

5 Den egenkjærligheten som er nevnt i 2. Timoteus 3:2, er ikke en normal, sunn kjærlighet. Det er en forvridd, egoistisk kjærlighet. Personer som elsker seg selv for mye, har høyere tanker om seg selv enn det som er nødvendig. (Les Romerne 12:3.) Livet deres dreier seg først og fremst om dem selv. De bryr seg lite om andre. Når noe går galt, har de en tendens til å skylde på andre i stedet for å ta ansvar for det de har gjort. En bibelkommentator sammenligner dem som elsker seg selv, med «pinnsvinet, som ... ruller seg sammen til en ball og holder den myke, varme pelsen for seg selv, ... mens ... det vender de spisse piggene ut mot dem som er utenfor». Slike selvsentrerte personer er ikke virkelig lykkelige.

6. Hva fører det til når vi elsker Gud?

6 Egenkjærlighet er det første Paulus nevner i oppramsingen av negative egenskaper som skulle være vanlige i de siste dager. Noen bibelkommentatorer mener at grunnen til at han nevner dette først, er at de andre dårlige egenskapene er en følge av egenkjærlighet. Den kjærligheten som Gud vil at vi skal ha, resulterer derimot i helt andre egenskaper, for eksempel glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, tro, mildhet og selvkontroll. (Gal 5:22, 23) «Lykkelig er det folk hvis Gud er Jehova!» skrev salmisten. (Sal 144:15) Jehova er en lykkelig Gud, og hans tjenere er et lykkelig folk. Og i motsetning til dem som er egenkjærlige, og som bare er interessert i å få, opplever Jehovas tjenere glede fordi de gir av seg selv for andres skyld. – Apg 20:35.

Hvordan kan vi passe på at vi har et balansert syn på oss selv? (Se avsnitt 7)

7. Hvilke spørsmål vil hjelpe oss til å finne ut hvor sterk vår kjærlighet til Gud er?

7 Hvordan kan vi finne ut om vår kjærlighet til oss selv er i ferd med å bli sterkere enn kjærligheten til Gud? Tenk over oppfordringen vi finner i Filipperne 2:3, 4: ‘Ikke gjør noe av stridslyst eller av selvopptatthet, men anse med et ydmykt  sinn de andre for å være høyere enn dere selv og ha ikke med personlig interesse bare øye for deres egne saker, men også for de andres saker.’ Vi kan spørre oss selv: Følger jeg dette i mitt liv? Går jeg virkelig inn for å gjøre det Gud vil at jeg skal gjøre? Gjør jeg det jeg kan for å hjelpe andre, både i menigheten og i forkynnelsen? Det er ikke alltid lett å gi av seg selv. Det krever anstrengelser og selvoppofrelse. Men hva kan vel gjøre oss lykkeligere enn å vite at universets Overherre er fornøyd med oss?

8. Hva har kjærligheten til Gud fått noen til å gjøre?

8 Kjærlighet til Gud har fått noen til å velge bort en potensielt lukrativ karriere for å kunne gjøre mer for Jehova. Ericka, som bor i USA, er lege. Men i stedet for å gå inn for å få en prestisjefylt stilling innen medisin begynte hun som pioner og har tjent i en rekke land sammen med mannen sin. Hun sier: «Alt det vi har opplevd mens vi har hjulpet til i fremmedspråklige distrikter, og alle de gode vennene vi har fått, har virkelig gjort livet vårt rikere. Jeg jobber fortsatt som lege, men det at jeg kan bruke mesteparten av tiden min og kreftene mine på å hjelpe andre til å bli åndelig friske og på å dekke behov i menigheten, gir meg dyp glede og indre tilfredshet.»

RIKDOMMER I HIMMELEN ELLER RIKDOMMER PÅ JORDEN?

9. Hvorfor blir man ikke lykkelig av å elske penger?

9 Paulus skrev at menneskene kom til å være «pengekjære». Da en pioner i Irland for noen år siden snakket med en mann om Gud, tok mannen fram lommeboken sin. Han tok ut noen pengesedler, holdt dem opp og sa stolt: «Dette er min gud!» Selv om de fleste kanskje ikke er like åpne om at de elsker penger, er verden full av mennesker som elsker penger og alt de kan kjøpe for penger. Men Bibelen advarer: «Den som elsker sølv, blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom, blir ikke mett av inntekt.» (Fork 5:10) Slike mennesker vil alltid ønske seg mer penger, og i jakten på penger påfører de seg selv «mange smerter». – 1. Tim 6:9, 10.

10. Hva sier Bibelen om rikdom og fattigdom?

10 Selvfølgelig trenger vi alle sammen penger. De gir en viss beskyttelse. (Fork 7:12) Men hva om man bare har nok til å dekke sine grunnleggende behov? Er det da mulig å være lykkelig? Absolutt! (Les Forkynneren 5:12.) Agur, Jakes sønn, skrev: «Gi meg verken fattigdom eller rikdom. La meg fortære den mat som tilkommer meg.» Det er lett å forstå hvorfor han ikke ville være ekstremt fattig. Han forklarte at han ikke ønsket å bli fristet til å stjele, siden det ville føre skam over Gud. Men hvorfor ba han om å ikke få rikdom? Han skrev: «Slik at jeg ikke blir mett og likefram fornekter deg og sier: ‘Hvem er Jehova?’» (Ordsp 30:8, 9) Du kan sikkert komme på noen som stoler på sin rikdom i stedet for på Gud.

11. Hva sa Jesus om penger?

11 De som elsker penger, kan ikke glede Gud. Jesus sa: «Ingen kan være slave for to herrer; for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke være slaver for både Gud og Rikdom.» Og rett før hadde han sagt: «Slutt med å samle dere skatter på jorden, hvor møll og rust fortærer, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Samle dere i stedet skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust fortærer, og hvor  tyver ikke bryter seg inn og stjeler.» – Matt 6:19, 20, 24.

12. Hvordan kan det å leve enkelt gjøre det lettere å tjene Jehova? Nevn et eksempel.

12 Mange har erfart at det å leve et enkelt liv ikke bare gjør dem lykkeligere, men også gir dem mer tid til å tjene Jehova. Jack, som bor i USA, solgte det store huset sitt og firmaet sitt for å kunne være pioner sammen med kona. Han forteller: «Det var vanskelig å skulle flytte fra det flotte huset og den fine eiendommen på landet. Men i mange år hadde jeg pleid å komme frustrert hjem fordi det var problemer på jobben. Kona mi, som var pioner, var alltid så glad. Hun sa ofte: ‘Jeg har verdens beste sjef!’ Nå som jeg også er pioner, jobber vi begge to for den samme personen, Jehova.»

Hvordan kan vi passe på at vi har et balansert syn på penger? (Se avsnitt 13)

13. Hva kan vi gjøre for å finne ut hvordan vi ser på penger?

13 For å finne ut hvordan vi ser på penger, kan vi tenke ærlig over hva vi vil svare på disse spørsmålene: Tror jeg virkelig på det Bibelen sier om penger, og lever jeg etter det? Er det å tjene penger det viktigste i livet mitt? Betyr materielle ting mer for meg enn forholdet til Jehova og til andre mennesker? Har jeg full tillit til at Jehova vil sørge for at jeg får det jeg trenger? Vi kan være sikre på at Jehova aldri vil skuffe dem som stoler på ham. – Matt 6:33.

KJÆRLIGHET TIL JEHOVA ELLER TIL NYTELSER?

14. Hva er et balansert syn på nytelser?

14 Som forutsagt er det mange i dag som «elsker nytelser». Akkurat som det ikke er noe galt i å ha et sunt og balansert syn på seg selv og på penger, er det ikke noe galt i å ha et balansert syn på nytelser. Jehova vil ikke at vi skal drive med ekstrem selvfornektelse eller holde oss unna alt som er hyggelig eller gøy. Bibelen sier til trofaste tjenere for Gud: «Spis din mat med glede og drikk din vin med et glad hjerte.» – Fork 9:7.

15. Hva ligger det i beskrivelsen «slike som elsker nytelser»?

15 Men de som beskrives i 2. Timoteus  3:4, er mennesker som elsker nytelser så høyt at de ikke har plass til Gud i livet sitt. Det at de «elsker nytelser mer enn de elsker Gud», betyr ikke at de har litt kjærlighet til Gud. En bibelkommentator skriver: «Dette [verset] betyr definitivt ikke at de også elsker Gud til en viss grad. Det betyr at de ikke elsker Gud i det hele tatt.» Dette er en alvorlig advarsel til dem som er altfor opptatt av nytelser. Beskrivelsen «slike som elsker nytelser» passer godt på dem som «rives med av dette livs ... nytelser». – Luk 8:14.

16, 17. Hva lærer vi av Jesu eksempel når det gjelder synet på nytelser?

16 Jesus hadde et fullkomment balansert syn på nytelser. Han var med på en bryllupsfest, og en annen gang var han i et stort selskap. (Joh 2:1–10; Luk 5:29) I bryllupet gjorde han ved et mirakel vann om til vin da det ble tomt for vin. En gang da noen selvrettferdige mennesker kritiserte ham for å spise og drikke, gjorde han det klart at de ikke hadde et likevektig syn. – Luk 7:33–36.

17 Men Jesus lot ikke nytelser bli det viktigste i livet. Han satte Jehova på førsteplassen og sto hele tiden på for å hjelpe andre. Han var villig til å lide en smertefull død på en pæl for å gi mennesker mulighet til å leve evig. Jesus sa til dem som ville følge ham: «Lykkelige er dere når folk håner dere og forfølger dere og løgnaktig sier all slags ondt om dere for min skyld. Fryd dere og hopp av glede, for deres lønn er stor i himlene; slik forfulgte de jo profetene før dere.» – Matt 5:11, 12.

Hvordan kan vi passe på at vi har et balansert syn på nytelser? (Se avsnitt 18)

18. Hvilke spørsmål vil hjelpe oss til å finne ut om vi er for opptatt av nytelser?

18 Hvordan kan vi finne ut om vi er for opptatt av nytelser? Vi kan spørre oss selv: Lar jeg møter og felttjeneste komme på andreplass i forhold til avkobling og underholdning? Er jeg villig til å ofre noe for å tjene Gud? Når jeg bestemmer meg for hva jeg skal gjøre på fritiden, tenker jeg da på hvordan Jehova vil se på valgene mine? Hvis vi virkelig elsker Gud, vil vi passe på at vi ikke bare unngår ting som vi vet at han ikke liker, men også ting som vi tror at han kanskje ikke liker. – Les Matteus 22:37, 38.

VEIEN TIL EKTE LYKKE

19. Hvem kan aldri bli virkelig lykkelige?

19 Satans verden har skapt problemer og lidelser for menneskene i over 6000 år. Nå i de siste dager for denne verdensordningen er jorden full av mennesker som har en overdreven kjærlighet til seg selv, penger og nytelser. De er mest opptatt av hva de kan få, og lar sine egne ønsker bli det viktigste i livet. Men de kan aldri bli virkelig lykkelige. Nei, det er som salmisten skrev: «Lykkelig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, som setter sitt håp til Jehova sin Gud.» – Sal 146:5.

20. På hvilke måter har kjærligheten til Gud gitt deg glede?

20 Kjærligheten til Gud blomstrer blant Jehovas folk, og hvert år blir flere kjent med Jehova og begynner å elske ham. Dette er et bevis for at Guds rike hersker og snart skal sørge for fantastiske forhold på jorden. Ekte og varig glede kommer av at vi gjør Guds vilje – av at vi vet at vi gjør Den Aller Høyeste glad. Og de som elsker Jehova, kommer til å være lykkelige for alltid! I den neste artikkelen skal vi se på noen av de egenskapene som egoistisk kjærlighet fører med seg, og hvordan disse står i kontrast til de egenskapene som kjennetegner Jehovas tjenere.