Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 8

Hvorfor vise takknemlighet?

Hvorfor vise takknemlighet?

«Vis takknemlighet.» – KOL 3:15.

SANG 46 Jehova, vi takker deg

INTRODUKSJON *

1. Hvordan viste en samaritan som Jesus helbredet, at han var takknemlig?

DE TI mennene var i en fortvilet situasjon. De led av spedalskhet, og framtiden så ikke lys ut. Men en dag fikk de på avstand øye på Jesus, den store Lærer. De hadde hørt at Jesus helbredet alle slags sykdommer, og de var overbevist om at han kunne helbrede dem også. Så de ropte: «Jesus, Lærer, ha barmhjertighet med oss!» De ti mennene ble helt friske. De var sikkert alle sammen takknemlige for den godheten Jesus hadde vist dem. Men en av dem gjorde noe mer enn å føle takknemlighet – han viste sin takknemlighet * mot Jesus. Denne helbredede mannen, en samaritan, var så takknemlig at han «æret Gud med høy røst». – Luk 17:12–19.

2, 3. (a) Hva kan være grunnen til at vi noen ganger ikke viser takknemlighet? (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

2 I likhet med samaritanen ønsker vi å gi uttrykk for at vi er takknemlige mot dem som er gode og vennlige mot oss. Men noen ganger glemmer vi kanskje å vise vår takknemlighet i ord eller gjerning.

3 I denne artikkelen skal vi se på hvorfor det er viktig at vi gir uttrykk for takknemlighet og verdsettelse ved det vi sier og gjør. Vi skal se på hva vi kan lære av eksemplet til noen personer i Bibelen som var takknemlige, og noen som ikke  var det. Så skal vi drøfte noen konkrete måter vi kan vise takknemlighet på.

HVORFOR BØR VI VISE TAKKNEMLIGHET?

4, 5. Hvorfor bør vi vise takknemlighet?

4 Jehova er vårt beste eksempel når det gjelder å gi uttrykk for verdsettelse. Én måte han gjør det på, er å belønne dem som gjør det som gleder ham. (2. Sam 22:21; Sal 13:6; Matt 10:40, 41) Og Bibelen oppfordrer oss til å ‘etterligne Gud, som hans elskede barn’. (Ef 5:1) Så en av hovedgrunnene til at vi bør vise takknemlighet, er at det er en måte å etterligne Jehova på.

5 En annen grunn til at vi vil gi uttrykk for takknemlighet, er at vi på den måten gleder andre. Takknemlighet er som et godt måltid – når det deles med noen, blir gleden større. Når vi får vite at andre er takknemlige mot oss, blir vi glade, og når vi viser takknemlighet, gjør vi andre glade. Den personen som vi viser takknemlighet, får vite at det han har gjort for oss eller gitt oss, blir satt pris på. Resultatet blir at vennskapet mellom oss blir sterkere.

6. Hvilke likheter er det mellom takknemlige ord og epler av gull?

6 Ord som uttrykker takknemlighet, har stor verdi. Bibelen sier: «Som epler av gull på fat av sølv er ord som blir talt i rette tid.» (Ordsp 25:11) For et vakkert bilde – gullepler på et sølvfat! Og tenk hvor verdifull en gave som besto av gullepler på et sølvfat, ville være! Hvordan ville du føle det hvis du fikk en slik gave? Ord du sier til andre for å uttrykke takknemlighet, kan være like verdifulle. Og tenk på dette: Et eple av gull kan vare i uendelig lang tid. På lignende måte kan takknemlige ord du sier til en person, leve i lang tid i hans eller hennes minne. Kanskje personen vil sette pris på dem resten av livet.

 DE VISTE TAKKNEMLIGHET

7. Hvordan ga David og andre som skrev Salmene, uttrykk for takknemlighet og verdsettelse, for eksempel i Salme 27:4?

7 Det var mange av Guds tjenere i gammel tid som viste takknemlighet. En av dem var David. (Les Salme 27:4.) Han hadde dyp verdsettelse av den rene tilbedelse og viste det i konkret handling ved å gi store bidrag til byggingen av templet. Asafs etterkommere ga uttrykk for verdsettelse ved å skrive salmer, eller lovsanger. I en av sangene takket de Gud og ga uttrykk for sin beundring for hans «enestående gjerninger». (Sal 75:1) Det er tydelig at både David og Asafs etterkommere ville vise Jehova hvor takknemlige de var for alle velsignelsene de hadde fått av ham. Kan du komme på noen måter som du kan etterligne dem på?

Hva lærer Paulus’ brev til romerne oss om det å gi uttrykk for verdsettelse? (Se avsnittene 8 og 9) *

8, 9. Hvordan viste Paulus at han satte pris på sine brødre og søstre, og hva må det ha ført til?

8 Apostelen Paulus satte pris på sine brødre og søstre og viste det ved den måten han snakket om dem på. Han takket alltid Gud for dem i sine private bønner. Han ga også uttrykk for at han satte pris på dem, når han skrev til dem. I de 15 første versene i Romerne, kapittel 16, nevnte han 27 brødre og søstre ved navn. Han trakk fram at Priska og Akvilas hadde «risikert livet» for hans skyld, og at Føbe hadde «hjulpet og beskyttet mange», deriblant ham. Han roste disse brødrene og søstrene som arbeidet hardt i tjenesten, og som han satte så stor pris på. – Rom 16:1–15.

9 Paulus var klar over at hans brødre og søstre var ufullkomne, men i slutten av sitt brev til romerne valgte han å fokusere på de gode egenskapene deres. Tenk så oppmuntret disse brødrene og søstrene må ha blitt da de hørte det Paulus skrev, bli lest opp i menigheten! Det førte uten tvil til at vennskapet mellom dem og Paulus ble sterkere. Pleier du å gi uttrykk for at du setter pris på de gode tingene som andre i menigheten din sier og gjør?

10. Hvordan ga Jesus uttrykk for at han satte pris på disiplene, og hva kan vi lære av det?

10 I sine budskaper til noen menigheter i Lilleasia ga Jesus uttrykk for at han satte pris på det arbeidet som disiplene hans gjorde. Han begynte for eksempel budskapet til menigheten i Tyatira med å si: «Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tro og din tjeneste og din utholdenhet. Og jeg vet at de gjerningene du har gjort i den senere tid, er flere enn dem du gjorde i begynnelsen.» (Åp 2:19) Jesus nevnte ikke bare at de hadde gjort flere gode gjerninger enn før, men roste dem også for de egenskapene som motiverte dem til å gjøre disse gjerningene. Selv om han trengte å gi noen i Tyatira veiledning, begynte og avsluttet han budskapet sitt med oppmuntring. (Åp 2:25–28) Tenk på den myndigheten Jesus har som overhode for alle menighetene. Han er ikke nødt til å takke oss for det arbeidet vi gjør for ham. Likevel legger han vekt på å gi uttrykk for verdsettelse. Han er virkelig et godt eksempel for de eldste!

DE VISTE IKKE TAKKNEMLIGHET

11. Hvilken holdning hadde Esau til hellige ting, slik det blir vist i Hebreerne 12:16?

11 Det var dessverre også noen bibelske personer som ikke viste takknemlighet. En av dem var Esau. Selv om han var oppdratt av foreldre som elsket Jehova og hadde respekt for ham, verdsatte han ikke hellige ting. (Les Hebreerne 12:16.) Hvordan ble det tydelig at han hadde en utakknemlig  holdning? Han var rask til å selge førstefødselsretten sin til den yngre broren sin, Jakob, bare for en bolle med linsegryte. (1. Mos 25:30–34) Senere angret Esau bittert på det valget han hadde tatt. Men han hadde vært utakknemlig for det han hadde hatt, så han hadde ikke noen grunn til å klage da han ikke fikk den velsignelsen som hørte til førstefødselsretten.

12, 13. Hvordan viste israelittene at de var utakknemlige, og hva førte det til?

12 Israelittene hadde mange grunner til å vise takknemlighet. De hadde blitt utfridd fra slaveri etter at Jehova hadde sendt de ti plagene over Egypt. Deretter hadde Jehova reddet dem fra katastrofe ved å tilintetgjøre hele den egyptiske hæren i Rødehavet. Israelittene var så takknemlige at de sang en seierssang der de lovpriste Jehova. Men fortsatte de å være takknemlige?

13 Da israelittene møtte nye utfordringer, glemte de fort alt det gode Jehova hadde gjort for dem. Så kom deres utakknemlige holdning til uttrykk. (Sal 106:7) Hvordan? «Hele Israels folk begynte da å klage på Moses og Aron» – i virkeligheten var det Jehova de klaget på. (2. Mos 16:2, 8) Han ble skuffet over den utakknemlige holdningen hans folk viste. Senere forutsa han at hele den generasjonen israelitter, unntatt Josva og Kaleb, kom til å dø i ødemarken. (4. Mos 14:22–24; 26:65) La oss se hvordan vi kan unngå å følge disse dårlige eksemplene og heller følge de gode.

VIS TAKKNEMLIGHET I DAG

14, 15. (a) Hvordan kan ektefeller vise at de setter pris på hverandre? (b) Hvordan kan foreldre lære barna sine å vise takknemlighet?

14 I familien. Når alle i familien gir uttrykk for takknemlighet og for at de setter pris på hverandre, har det en god virkning på hele familien. Jo mer ektefeller viser at de setter pris på hverandre, jo nærmere kommer de hverandre. Det blir også lettere for dem å tilgi hverandre. En mann som setter pris på kona si, vil ikke bare legge merke til de gode tingene hun sier og gjør, men vil også ‘lovprise henne’. (Ordsp 31:10, 28) Og en god kone lar mannen sin få vite hva det er hun setter pris på ved ham.

15 Dere foreldre, hvordan kan dere lære barna deres å vise takknemlighet? Husk at  barna vil ta etter det dere sier og gjør. Så vær gode eksempler ved å si takk når barna gjør noe for dere. Og lær dem å si takk når noen gjør noe for dem. Hjelp barna til å forstå at når de skal gi uttrykk for takknemlighet, så bør det komme fra hjertet, og at det de sier, kan føre til mye godt. Tenk for eksempel på det en kvinne som heter Clary, sier: «Da moren min var 32 år, ble hun plutselig alene om å oppdra tre barn. Da jeg ble 32, tenkte jeg på hvor vanskelig det må ha vært for henne da hun var på den alderen. Så jeg fortalte henne hvor takknemlig jeg var for alt hun hadde ofret for å oppdra brødrene mine og meg. For ikke så lenge siden fortalte hun meg at det jeg sa, fortsatt gjør henne varm om hjertet, at hun ofte tenker på det, og at det alltid gjør dagen hennes lysere.»

Lær barna dine å vise verdsettelse (Se avsnitt 15) *

16. Nevn et eksempel på hvordan vi kan oppmuntre andre ved å gi uttrykk for at vi setter pris på dem.

16 I menigheten. Når vi gir uttrykk for at vi setter pris på våre brødre og søstre, oppmuntrer vi dem. En som ble oppmuntret på denne måten, var Jorge, en 28 år gammel eldste som ble alvorlig syk. Han kunne ikke komme på noen av møtene på en måned. Og da han var tilbake på møtene igjen, klarte han fortsatt ikke å ha noen poster på programmet. Han sier: «På grunn av begrensningene mine og fordi jeg ikke klarte å ta hånd om ansvarsoppgaver i menigheten, følte jeg at jeg ikke var noe verdt. Men etter et møte sa en bror til meg: ‘Jeg vil gjerne takke deg for at du har vært et så godt eksempel for familien min. Du aner ikke hvor godt vi har likt talene dine de siste årene. De har hjulpet oss til å vokse åndelig.’ Jeg fikk klump i halsen og tårer i øynene. Det han sa, var akkurat det jeg trengte å høre.»

17. Hvordan kan vi i tråd med Kolosserne 3:15 vise at vi er takknemlige mot Jehova for hans gavmildhet?

17 Mot vår gavmilde Gud. Jehova har gitt oss en overflod av åndelig mat. Vi får nyttig veiledning blant annet gjennom møtene, bladene og nettstedene våre. Har du noen gang hørt en tale, lest en artikkel eller sett noe på JW Broadcasting og tenkt: «Dette var akkurat det jeg trengte»? Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige mot Jehova? (Les Kolosserne 3:15.) Én ting vi kan gjøre, er å regelmessig takke ham i bønnene våre for disse gode gavene. – Jak 1:17.

Å hjelpe til med å gjøre rent i Rikets sal er en fin måte å vise takknemlighet på (Se avsnitt 18)

18. På hvilke måter kan vi vise at vi er takknemlige for Rikets sal?

 18 Vi viser også takknemlighet mot Jehova når vi holder Rikets sal ren og pen. Vi er regelmessig med på å rengjøre og vedlikeholde våre Rikets saler, og de som bruker menighetens lyd- og videoutstyr, gjør det på en forsiktig måte. Når vi vedlikeholder salene godt, varer de lenger og trenger færre store reparasjoner. På den måten kan flere av de pengebidragene som blir gitt, gå til bygging og renovasjon av andre Rikets saler rundt omkring i verden.

19. Hva lærer vi av det som en kretstilsynsmann og kona hans opplevde?

19 Mot dem som anstrenger seg for vår skyld. Når vi gir uttrykk for at vi setter pris på en person, kan det vi sier, forandre den måten han eller hun ser på utfordringene sine på. Tenk for eksempel på noe som en kretstilsynsmann og kona hans opplevde. Etter mange timer i tjenesten en vinterdag kom de utslitte tilbake til det stedet de bodde den uken. Det var så kaldt at kona sov med vinterkåpen på. Morgenen etter sa hun til mannen sin at hun følte at hun ikke klarte å fortsette i reisetjenesten. Samme formiddag kom det et brev fra avdelingskontoret, og det var adressert til henne. I brevet fikk hun varm ros for den tjenesten hun utførte, og for den utholdenheten hun viste. Og det ble vist forståelse for at det kan være vanskelig å flytte fra sted til sted hver uke. Mannen hennes sier: «Hun ble så rørt over denne rosen at hun aldri igjen snakket om å slutte i reisetjenesten. Det hendte faktisk flere ganger at hun oppmuntret meg til å fortsette når jeg tenkte på å slutte.» Dette paret holdt det gående i reisetjenesten i nesten 40 år.

20. Hva bør vi prøve å gjøre hver dag, og hvorfor?

20 La oss hver dag gå inn for å vise takknemlighet og verdsettelse ved det vi sier og gjør. Når vi i ord og gjerning viser ekte takknemlighet, kan dette være akkurat den oppmuntringen en annen person trenger for å klare en dag til i denne utakknemlige verden. Og våre uttrykk for takknemlighet fører til vennskap som kan vare i all evighet. Framfor alt etterligner vi vår gavmilde, takknemlige Far, Jehova.

SANG 20 Du ga din kjære Sønn

^ avsn. 5 Hva kan vi lære av Jehova, Jesus og en spedalsk samaritan om det å vise takknemlighet og verdsettelse? Denne artikkelen tar for seg deres og andres eksempel. Vi skal drøfte hvorfor det er så viktig å vise takknemlighet, og se på noen konkrete måter vi kan gjøre det på.

^ avsn. 1 ORDFORKLARING: Å være takknemlig innebærer å sette pris på noen eller noe. Et synonym til «takknemlighet» er «verdsettelse».

^ avsn. 55 BILDEBESKRIVELSE: Paulus’ brev blir lest opp for menigheten i Roma; Akvilas, Priska, Føbe og andre blir glad for å høre navnet sitt bli nevnt.

^ avsn. 57 BILDEBESKRIVELSE: En mor hjelper datteren sin til å vise at hun er takknemlig for en eldre søsters gode eksempel.