Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Dere unge, Jehova ønsker at dere skal være lykkelige

Dere unge, Jehova ønsker at dere skal være lykkelige

«Han metter deg med gode ting hele livet.» – SAL 103:5.

SANGER: 135, 39

1, 2. Hvorfor er det klokt å høre på Jehova når man skal velge mål i livet? (Se de første bildene i artikkelen.)

HVIS du er ung, får du sannsynligvis mange råd om hvordan du kan få en god framtid. Lærere, skolerådgivere eller andre sier kanskje at du bør skaffe deg høyere utdannelse og satse på en karriere der du tjener mye penger. Men Jehova gir deg råd som går i en annen retning. Han ønsker naturligvis at du skal ta skolearbeidet alvorlig, slik at du kan forsørge deg selv senere. (Kol 3:23) Men når det gjelder prioriteringer i livet, oppfordrer han deg til å følge gode prinsipper som kan hjelpe deg til å bruke livet slik han ønsker at vi skal nå i endens tid. – Matt 24:14.

2 Husk også at Jehova ser hele bildet. Han vet hvordan det kommer til å gå med denne verden, og hvor snart enden for den vil komme. (Jes 46:10; Matt 24:3, 36) Og han kjenner oss – han vet hva som gjør oss tilfredse og lykkelige, og også hva som kan gjøre oss skuffet og ulykkelige. Så uansett hvor fornuftige rådene fra andre mennesker kan virke, er de egentlig ikke gode råd hvis de ikke harmonerer med Guds Ord. – Ordsp 19:21.

 «INGEN VISDOM ... KAN STÅ SEG MOT JEHOVA»

3, 4. Hvilke konsekvenser fikk det at Adam og Eva fulgte et dårlig råd?

3 Allerede helt i begynnelsen av menneskenes historie ble det gitt dårlige råd. Den første som kom med et dårlig råd, var Satan. Han sa frekt til Eva at hun og Adam ville bli lykkeligere hvis de selv valgte retning i livet. (1. Mos 3:1–6) Men i virkeligheten hadde Satan egoistiske motiver for å si dette. Han ville at Adam og Eva – og deres framtidige etterkommere – skulle høre på og tilbe ham i stedet for Jehova. Men hadde Satan gjort noe godt for dem? Det var Jehova som hadde gitt dem alt de hadde – hverandre, den vakre hagen de bodde i, og en fullkommen kropp som kunne leve evig.

4 Adam og Eva var ulydige mot Gud, og dermed kuttet de båndene til ham. Som du vet, fikk dette tragiske følger. I likhet med blomster som har blitt kuttet fra en plante, begynte de sakte å visne og dø. Barna deres og alle senere etterkommere arvet konsekvensene av synden. (Rom 5:12) Likevel velger de fleste i vår tid å se bort fra det Gud sier. De ønsker å leve livet slik de selv vil. (Ef 2:1–3) Resultatene viser tydelig at «ingen visdom ... kan stå seg mot Jehova». Det er «ingen visdom» i å gjøre noe som er i strid med det Jehova sier. – Ordsp 21:30.

5. Hva hadde Jehova tillit til at noen mennesker ville gjøre, og fikk han rett?

5 Jehova hadde tillit til at noen mennesker, deriblant mange fine ungdommer, ville ønske å bli kjent med ham og tjene ham. (Sal 103:17, 18; 110:3) Han ser på de unge som tjener ham, som svært verdifulle. Er du en av dem? I så fall har du fått mange «gode ting» fra Jehova som gir deg glede og lykke i livet. (Les Salme 103:5; Ordsp 10:22) Vi skal nå se på fire av disse gode tingene: åndelig mat, gode venner, mål det er verdt å jobbe mot, og ekte frihet.

JEHOVA GIR DEG ÅNDELIG MAT

6. Hvorfor bør du dekke ditt åndelige behov, og hvordan hjelper Jehova deg til å gjøre det?

6 I motsetning til dyrene har vi mennesker et åndelig behov, et behov for å bli kjent med vår Skaper. Det er bare Gud som kan dekke dette behovet. (Matt 4:4) Når du lytter oppmerksomt til ham, får du innsikt og visdom og blir lykkelig. «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov», sa Jesus. (Matt 5:3) Gud dekker ditt åndelige behov ved hjelp av sitt Ord og all den åndelige maten han gir gjennom «den trofaste og kloke slave». (Matt 24:45) Og så variert og fin den maten er! – Jes 65:13, 14.

7. Hva er noen av fordelene ved å ta til seg den åndelige maten Gud gir oss?

7 Den åndelige maten Gud gir, hjelper deg til å få visdom og til å utvikle tenkeevnen, noe som kan beskytte deg på mange måter. (Les Ordspråkene 2:10–14.) Disse egenskapene hjelper deg for eksempel til å se at mange vanlige oppfatninger ikke er riktige, blant annet de oppfatningene at det ikke finnes noen Skaper, og at penger og materielle ting er nøkkelen til lykke. De hjelper deg også til å stå imot urette ønsker og til å unngå vaner som vil skade deg. Så gjør det du kan for å få visdom og utvikle tenkeevnen. Da vil du gjøre deg egne erfaringer som overbeviser deg om at Jehova elsker deg og vil deg det aller beste. – Sal 34:8; Jes 48:17, 18.

8. Hvordan vil det være til hjelp for deg i framtiden at du går inn for å få et nært forhold til Gud nå?

 8 Snart vil alle deler av Satans verden kollapse, og Jehova vil være den eneste som kan gi oss trygghet. Ja, den tiden kan komme da vi er helt avhengige av ham for å få vårt neste måltid! (Hab 3:2, 12–19) Så det er viktig at du nå går inn for å få et nært forhold til din himmelske Far og styrker din tillit til ham. (2. Pet 2:9) Hvis du gjør det, vil du, uansett hva som skjer rundt deg, føle det på samme måte som salmisten David, som skrev: «Jeg har alltid Jehova for øye. Fordi han er ved min høyre side, skal jeg aldri vakle.» – Sal 16:8.

JEHOVA GIR DEG DEN BESTE SLAGS VENNER

9. (a) Hva sier Johannes 6:44 at Jehova gjør? (b) Hva er helt spesielt med det å treffe Jehovas vitner som vi ikke kjenner fra før?

9 Jehova hjelper oppriktige mennesker til å bli kjent med sannheten og lar dem bli en del av hans åndelige familie – han «drar» dem til seg. (Les Johannes 6:44.) Når du treffer en som ikke er i sannheten, hva vet du da om den personen hvis du ikke har truffet ham før? Du vet kanskje hva han heter, og du vet hvordan han ser ut, men bortsett fra det vet du sannsynligvis veldig lite. Det er helt annerledes når en du treffer for første gang, er en som kjenner og elsker Jehova. Selv om den personen skulle komme fra et annet land eller en annen kultur enn deg, vet du allerede mye om ham – og han om deg!

Jehova vil at vi skal ha den beste slags venner og sette oss åndelige mål (Se avsnittene 9–12)

10, 11. Hva har vi som tilhører Jehovas folk, til felles, og hva gir dette oss?

10 Når du treffer et annet vitne, vet du allerede at dere har de viktigste tingene til felles. Du vet at selv om dere skulle snakke forskjellig språk, snakker dere begge sannhetens ‘rene språk’. (Sef 3:9) Det gjør at dere begge vet hva den andre tror, for eksempel om Gud og om framtiden, og hvilke moralnormer den andre følger. Og det er dette som er det viktigste å vite om en person, for disse tingene gir oss tillit til hverandre og hjelper  oss til å bygge opp et godt og varig vennskap.

11 Det er ingen overdrivelse å si at du som tjener Jehova, har de aller beste venner, og at du har venner i hele verden. Du har bare ikke truffet de fleste enda! Hvem andre enn Jehovas tjenere har fått en slik dyrebar gave?

JEHOVA HJELPER DEG TIL Å SETTE DEG GODE MÅL

12. Hvilke fine åndelige mål kan du sette deg?

12 Les Forkynneren 11:9 til 12:1. Har du noen åndelige mål som du jobber mot? Kanskje du prøver å lese i Bibelen hver dag. Eller kanskje du går inn for å bli flinkere til å delta på møtene eller til å undervise på feltet. Hvordan føler du det når du ser at du gjør framskritt, eller når andre ser det og roser deg? Du får helt sikkert mestringsfølelse, og du blir glad. Og det har du all grunn til, ikke minst fordi du lar Guds vilje komme foran din egen, slik Jesus også gjorde. – Sal 40:8; Ordsp 27:11.

13. Hvorfor er det bedre å fokusere på tjenesten for Gud enn på verdslige mål?

13 Når du fokuserer på åndelige mål, er du opptatt med noe som virkelig er givende og meningsfylt. Paulus skrev: «Stå fast og vær urokkelige, og ha alltid rikelig å gjøre i tjenesten for Herren. For dere vet at deres arbeid i forbindelse med Herren ikke er forgjeves.» (1. Kor 15:58) De som derimot fokuserer på å gjøre karriere eller har andre ambisjoner som er vanlige i denne verden, lever i mange tilfeller et tomt liv, selv om de kanskje kan virke vellykket. (Luk 9:25) En som erfarte dette, og som vi kan lære av, var kong Salomo. – Rom 15:4.

14. Hva kan du lære av Salomos eksperiment?

14 Salomo, som var styrtrik og hadde stor makt, bestemte seg for å gjøre et eksperiment. Han sa til seg selv: «Jeg vil prøve med fornøyelser og se om det fører til noe godt.» (Fork 2:1–10) Han bygde hus, anla hager og parker og gjorde alt han hadde lyst til. Hva følte han etterpå? Glede? Tilfredshet? Vi trenger ikke å gjette, for Salomo har latt oss få vite det. Han skrev: «Da jeg tenkte over alt det jeg hadde utrettet med mine hender, ... gikk det opp for meg at alt var meningsløst ... Det var ikke noe som var av virkelig verdi.» (Fork 2:11) Dette som Salomo lærte, var viktig. Vil du vise ved ditt liv at du har merket deg den konklusjonen han kom til?

15. Hvorfor trenger du tro, og hva er fordelene ved å ha tro, ifølge Salme 32:8?

15 Jehova vil at du skal slippe å lære ting av bitter erfaring. Du kan slippe dette hvis du er lydig mot ham og lar hans vilje komme først i livet. Dette krever riktignok tro, men du kommer aldri til å angre på de valgene du tar i livet på grunn av troen din. Og Jehova vil aldri glemme ‘den kjærlighet du har vist mot hans navn’. (Hebr 6:10) Gå derfor inn for å bygge opp en sterk tro. Da vil du få se i ditt eget liv at din himmelske Far har ditt beste i tankene. – Les Salme 32:8.

GUD GIR DEG EKTE FRIHET

16. Hvorfor bør vi sette pris på den friheten vi har, og bruke den fornuftig?

16 «Der Jehovas ånd er, der er det frihet», skrev Paulus. (2. Kor 3:17) Ja, Jehova elsker frihet, og han har skapt oss mennesker slik at vi også elsker frihet. Men han vil at vi skal bruke friheten vår på en ansvarsbevisst måte, for det vil være til beskyttelse for oss. Kanskje du kjenner noen unge som ser på pornografi, eller som begår seksuell umoral,  driver med ekstremsport eller misbruker alkohol eller narkotika. Det kan godt være at de opplever noen øyeblikk med spenning eller nytelse. Men ofte betaler de en høy pris – kanskje de blir syke, blir avhengige eller til og med dør. (Gal 6:7, 8) De tror kanskje at de er frie, men de lurer seg selv. – Tit 3:3.

17, 18. (a) Hvorfor kan vi si at det at vi er lydige mot Gud, gjør oss frie? (b) Hvordan var den friheten Adam og Eva hadde til å begynne med, sammenlignet med den friheten mennesker har i dag?

17 Hvor mange kjenner du som har blitt syke fordi de har fulgt Bibelens normer? Det er tydelig at lydighet mot Jehova både er bra for helsen og gjør oss frie. (Sal 19:7–11) Og når du bruker friheten din fornuftig, det vil si innenfor rammene av Guds fullkomne lover og prinsipper, viser du både Gud og foreldrene dine at du kan bli betrodd større frihet. Ikke nok med det – Jehova lover at han med tiden skal gi sine trofaste tjenere den fantastiske friheten Bibelen omtaler som «Guds barns herlige frihet». – Rom 8:21.

18 Adam og Eva fikk en smak av denne friheten. Hvor mange forbud ga Gud dem da de var i Edens hage? Bare ett. De fikk vite at det var ett tre de ikke hadde lov til å spise av. (1. Mos 2:9, 17) Synes du Gud var for streng eller undertrykte dem ved å gi dem denne ene restriksjonen? Det gjør du sikkert ikke. Tenk til sammenligning på de utallige menneskelagde lovene som folk har vært nødt til å sette seg inn i og følge.

19. Hvordan blir vi lært opp til å bli frie mennesker?

19 Jehova behandler sine tjenere på en veldig klok måte. I stedet for å gi oss uendelig mange lover lærer han oss tålmodig å følge kjærlighetens lov. Han lærer oss å leve etter hans prinsipper og å hate det som er ondt. (Rom 12:9) I Bergprekenen viste Jesus til grunnleggende årsaker til at en person gjør noe som er galt. (Matt 5:27, 28) Og i den nye verden skal Jesus, som Konge i Guds rike, fortsette å lære oss hva som er rett og galt, slik at vi får akkurat samme syn som ham. (Hebr 1:9) Han skal også sørge for at vi blir fullkomne, både fysisk og mentalt. Du vil ikke lenger merke de forferdelige virkningene av synden – tenk på det! Da vil du endelig få den «herlige frihet» som Jehova har lovt deg.

20. (a) Hvordan bruker Jehova sin frihet? (b) Hvordan kan du etterligne Jehova?

20 Vår frihet vil selvfølgelig aldri være uten grenser – vi må la kjærlighet til Gud og våre medmennesker styre det vi gjør. Når vi gjør det, etterligner vi Jehova. Selv om han har ubegrenset frihet, har han valgt å la kjærlighet styre alt han gjør, deriblant måten han behandler oss mennesker på. (1. Joh 4:7, 8) Så det er rimelig at vi vil oppleve størst mulig frihet bare når vi lar oss lede av kjærlighet.

21. (a) Hva sa David om det han følte for Jehova? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

21 Er du glad for alle de ‘gode tingene’ Jehova har gitt deg? (Sal 103:5) Som vi har sett, har han blant annet gitt deg mye åndelig mat, gode venner, mål det er verdt å jobbe mot, og ekte frihet. Du føler det sikkert på samme måte som David, som ifølge Salme 16:11 sa til Jehova: «Du gjør meg kjent med livets vei. Når jeg er nær deg, fylles jeg med glede. Ved din høyre hånd er det lykke for evig.» Den neste artikkelen tar for seg noen flere åndelige perler i Salme 16. De kaster mer lys over hva som fører til et virkelig lykkelig liv.