Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Emneregister for Vakttårnet 2017

Emneregister for Vakttårnet 2017

Angir det nummeret der hver artikkel står

BIBELEN

 • Elias Hutter og hans hebraiske bibler, nr. 4

 • Enda et bevis (Tattenai har levd), nr. 3

 • Hvordan gjøre det spennende å lese Bibelen, nr. 1

 • Hvorfor så mange oversettelser? nr. 6

 • Misforståelser om, nr. 1

BIBELEN FORANDRER FOLKS LIV

 • Jeg elsket baseball mer enn noe annet! (S. Hamilton), nr. 3

 • Jeg hadde ikke lyst til å dø! (Y. Quarrie), nr. 1

 • Jeg mente at Gud ikke eksisterte (A. Golec), nr. 5

FORSKJELLIG

 • Bibelsk navn på gammel krukke, mars

 • Blir det noen gang fred på jorden? nr. 5

 • De fire rytterne, nr. 3

 • Den beste gaven, nr. 6

 • ‘Du er en vakker kvinne’ (Sara), nr. 3

 • Engler – finnes de? nr. 5

 • Frihet fra slaveri, nr. 2

 • Gud hadde godkjent ham (Enok), nr. 1

 • Gud kalte henne «fyrstinne» (Sara), nr. 5

 • Hva Bibelen sier om livet og døden, nr. 4

 • Hva er Harmageddon? nr. 6

 • Hvordan Gaius hjalp sine brødre, mai

 • Hvordan transporterte man ild i gammel tid? jan.

 • Hvorfor fordømte Jesus det å avlegge ed? okt.

 • Josef fra Arimatea, okt.

 • Lever vi i «de siste dager»? nr. 2

 • Minste bokstav i det hebraiske alfabet, nr. 4

 • Noen gang fullstendig rettferdighet på jorden? nr. 3

 • Nød og lidelse, nr. 1

 • Når en du er glad i, er uhelbredelig syk, nr. 4

 • Paradis på jorden – fantasi eller virkelighet? nr. 4

 • Paulus’ råd om å utsette sjøreise (Apg 27), nr. 5

 • Ser du mer enn det ytre? juni

 • Takle bekymringer, nr. 4

 • Var kjøpmennene som solgte dyr i templet, «røvere»? juni

 • «Velsignet være din fornuft» (Abigajil), juni

JEHOVA

 • Vil du ta imot Guds største gave? nr. 2

 • Årsaken til nød og lidelse? nr. 1

JEHOVAS VITNER

 • Den som er gavmild, vil bli velsignet (bidrag), nov.

 • Én god gjerning, okt.

 • Gleden ved å leve enkelt, mai

 • Hvordan tilpasse seg den nye menigheten? nov.

 • «Ingen vei er for dårlig eller for lang» (Australia), feb.

 • «Med større nidkjærhet og kjærlighet enn noen gang» (stevne 1922), mai

 • Møtt villig fram (enslige søstre), jan.

 • Møtt villig fram – i Tyrkia, juli

 • «Når skal vi ha stevne igjen?» (Mexico), aug.

JESUS KRISTUS

 • Hvordan så Jesus egentlig ut? nr. 6

 • Illustrasjon om «små hunder» fornærmende? nr. 5

KRISTNES LIV OG OPPFØRSEL

 • Bør de kristne feire jul? nr. 6

 • Du kan vinne kampen om sinnet ditt, juli

 • Er sølibat et krav til kristne ledere? nr. 2

 • Et riktig syn på egne og andres feil, nr. 6

 • Kjærlighet – en verdifull egenskap, aug.

 • Kommer du til å løse konflikter og slutte fred? juni

 • Opplev gledene ved å gi, nr. 2

 • Å være en venn når vennskapet er i fare, mars

LIVSHISTORIER

 • Fast bestemt på å være en Kristi soldat (D. Psarrás), apr.

 • Jeg har ‘forlatt alt’ for å følge Kristus (F. Fajardo), des.

 • Jeg har fått samarbeide med åndelige mennesker (D. Sinclair), sep.

 • Jeg har fått vandre med vise (W. Samuelson), mars

 • Utholdenhet under prøvelser fører til velsignelser (P. Sivulskij), aug.

 • Vi blir velsignet når vi gjør det Jehova ber oss om (O. Matthews), okt.

 • Vi har erfart Guds ufortjente godhet på mange måter (D. Guest), feb.

 • Å være døv har ikke hindret meg i å undervise andre (W. Markin), mai

SPØRSMÅL FRA LESERNE

 • Ha et skytevåpen for å beskytte seg mot andre mennesker? juli

 • Hvorfor er Matteus’ beretning om Jesu barndom forskjellig fra Lukas’ beretning? aug.

 • Jehova «vil ikke la dere bli fristet ut over det dere kan tåle» (1Kt 10:13), feb.

 • Kan kristne ektepar bruke spiral som prevensjonsmiddel? des.

 • Var Messias’ slektslinje knyttet til førstefødselsretten? des.

STUDIEARTIKLER

 • Avvis verdens tankegang, nov.

 • Banker hjertet ditt for åndelige skatter? juni

 • Dere foreldre – hjelp barna deres til å bli ‘vise til frelse’, des.

 • Dere unge – fortsett å arbeide på deres egen frelse, des.

 • Din villige innstilling bringer ære til Jehova, apr.

 • «Disse ting skal du overgi til trofaste mennesker», jan.

 • «Elsker du meg mer enn disse?» mai

 • Er du villig til å vente tålmodig? aug.

 • Etterlign Jehovas medfølelse, sep.

 • Etterlign Jehovas rettferdighet og barmhjertighet, nov.

 • Fokuser på Jehovas rett til å styre, juni

 • Gi ære til den som bør bli vist ære, mars

 • Gjenløsningen – en «fullkommen gave» fra vår Far, feb.

 • «Gråt med dem som gråter», juli

 • «Guds fred ... overgår all tanke», aug.

 • «Guds ord ... utfolder kraft», sep.

 • Har du Jehovas syn på rettferdighet? apr.

 • «Hele jordens Dommer» gjør alltid det som er rett, apr.

 • Hjelp «fastboende utlendinger» til å tjene Jehova med glede, mai

 • Hva vil forsvinne når Guds rike kommer? apr.

 • Hvem leder Guds folk i dag? feb.

 • Hvordan kan dere «fastboende utlendinger» hjelpe barna deres? mai

 • Hvordan utvikle selvkontroll, sep.

 • Hvordan vi legger av den gamle personlighet og holder den borte, aug.

 • Hvordan vi tar på den nye personlighet og beholder den på, aug.

 • Hvorfor beskjedenhet fortsatt er viktig, jan.

 • Ikke la din kjærlighet bli kald, mai

 • Ikke la noe ta fra deg seiersprisen! nov.

 • «Innfri ditt løfte», apr.

 • «Jeg har det håp til Gud», des.

 • «Jeg vet at han skal oppstå», des.

 • Jehova leder sitt folk, feb.

 • Jehovas hensikt vil bli gjennomført! feb.

 • Jehova trøster oss i alle våre prøvelser, juni

 • «Lovpris Jah» – hvorfor? juli

 • Lærer du av bibelske eksempler? mars

 • Måtte Jehova la alle dine planer lykkes! juli

 • Når beskjedenheten blir satt på prøve, jan.

 • Sakarjas syner – hvordan de angår deg, okt.

 • Sannheten bringer ‘ikke fred, men sverd’, okt.

 • Sats på sann rikdom, juli

 • «Sett din lit til Jehova og gjør det gode», jan.

 • Sett pris på den gaven som den frie vilje er, jan.

 • Støtt Jehovas overherredømme! juni

 • Syng med glede! nov.

 • Søker du tilflukt hos Jehova? nov.

 • Ta kloke valg basert på tro, mars

 • Tjen Jehova med et helt hjerte! mars

 • Vis kjærlighet «i gjerning og sannhet», okt.

 • Vogner og en krone som beskytter deg, okt.

 • «Vær modig ... og gå til handling», sep.

 • «Vår Guds ord vil bestå til uavgrenset tid», sep.