VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE Desember 2017

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 29. januar til 25. februar 2018.

«Jeg vet at han skal oppstå»

Hvordan kan vi være sikre på at det vil finne sted en oppstandelse i framtiden?

«Jeg har det håp til Gud»

Hvorfor er læren om oppstandelsen en viktig del av den kristne tro?

Husker du?

Har du lest de siste numrene av Vakttårnet? Se hvor mange bibelske spørsmål du kan svare på.

Spørsmål fra leserne

Var det slik i bibelsk tid at den slektslinjen som førte fram til Messias, var knyttet til førstefødselsretten?

Spørsmål fra leserne

Kan kristne ektepar se på spiral (intrauterint innlegg) som et prevensjonsmiddel som er forenelig med Bibelens prinsipper?

Dere foreldre, hjelp barna deres til å bli ‘vise til frelse’

Mange kristne foreldre har bekymringer knyttet til det at sønnen eller datteren deres ønsker å innvie seg og bli døpt. Hvordan kan de hjelpe ham eller henne til å «vokse til frelse»?

Dere unge, fortsett å arbeide på deres egen frelse

Det å bli døpt er et alvorlig skritt, men er ikke noe de unge bør være redde for eller unngå.

LIVSHISTORIE

Jeg har ‘forlatt alt’ for å følge Kristus

Felix Fajardo var bare 16 år da han bestemte seg for å bli en disippel av Kristus. Nå, over 70 år senere angrer han ikke på sitt valg om å følge Kristus.

Emneregister for Vakttårnet 2017

Emneregistret vil hjelpe deg til å finne de forskjellige artiklene som har stått i Vakttårnet i 2017.