Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Er du villig til å vente tålmodig?

Er du villig til å vente tålmodig?

«Vis tålmodighet, dere også.» – JAK 5:8.

SANGER: 78, 139

1, 2. (a) Hva kan få oss til å spørre: «Hvor lenge?» (b) Hvorfor er det oppmuntrende å tenke på Jehovas trofaste tjenere i fortiden?

«HVOR lenge?» Dette spørsmålet stilte de trofaste profetene Jesaja og Habakkuk. (Jes 6:11; Hab 1:2) I Salme 13 spurte kong David fire ganger: «Hvor lenge?» (Sal 13:1, 2) Og da Jesus Kristus snakket til noen som ikke hadde tro, spurte selv han: «Hvor lenge?» (Matt 17:17) Det bør derfor ikke overraske oss hvis vi selv av og til kan føle behov for å stille det samme spørsmålet.

2 Hva kan få oss til å spørre: «Hvor lenge?» Kanskje vi har opplevd noe urettferdig. Eller kanskje vi er gamle og syke eller av andre grunner synes at livet i disse «kritiske tider» er ‘vanskelig å mestre’. (2. Tim 3:1) Eller kanskje de urette holdningene til noen vi har rundt oss, sliter på oss. Uansett er det oppmuntrende å vite at Jehovas trofaste tjenere i fortiden følte seg fri til å spørre om det samme som det vi kanskje lurer på, uten at de ble kritisert for det.

3. Hva kan hjelpe oss når vi har det vanskelig?

3 Men hva kan hjelpe oss når vi har det vanskelig?  Disippelen Jakob, Jesu halvbror, ble inspirert til å skrive: «Vis derfor tålmodighet, brødre, inntil Herrens nærvær.» (Jak 5:7) Ja, vi må alle være tålmodige. Men hva innebærer det å være tålmodig?

HVA ER TÅLMODIGHET?

4, 5. (a) Hva er tålmodighet? (b) Hvordan illustrerer Jakob én side ved tålmodighet? (Se det første bildet i artikkelen.)

4 Ifølge Bibelen er tålmodighet – eller langmodighet, som denne egenskapen også blir kalt – et produkt av hellig ånd. Uten Guds hjelp er det ikke mulig for ufullkomne mennesker å være tålmodige i den grad som er nødvendig. Ja, tålmodighet er en gave fra Gud, og ved å være tålmodige kan vi vise at vi elsker ham og andre. Utålmodighet svekker kjærlighetens bånd, tålmodighet styrker dem. (1. Kor 13:4; Gal 5:22) Tålmodighet er knyttet til en rekke andre viktige kristne egenskaper, deriblant utholdenhet, som hjelper oss til å bevare en positiv innstilling når vi har det vanskelig. (Kol 1:11; Jak 1:3, 4) Det at man er tålmodig, kan også innebære at man lar være å ta hevn, og at man fortsetter å være lojal uansett hva man blir utsatt for. Bibelen oppfordrer oss dessuten til villig å godta at det er nødvendig å vente. Denne siden ved tålmodighet blir framhevet i Jakob 5:7, 8. (Les.)

5 Hvorfor må vi være villige til å vente på at Jehova går til handling? Jakob sammenligner vår situasjon med den situasjonen en bonde er i. Selv om bonden arbeider hardt, har han ikke kontroll over været eller over hvor raskt det han dyrker, vokser. Og han kan ikke få tiden til å gå raskere. Han skjønner at han må vente tålmodig på «jordens dyrebare grøde». Heller ikke vi har kontroll over alle faktorer. (Mark 13:32, 33; Apg 1:7) Så i likhet med bonden må vi som venter på at Jehovas løfter skal bli oppfylt, være tålmodige.

6. Hva kan vi lære av profeten Mikas eksempel?

6 Forholdene i dag ligner på forholdene på profeten Mikas tid. Mika levde i regjeringstiden til den onde kong Akas, en tid med stort moralsk forfall i landet. Det var så ille at Bibelen sier at folk ‘tok fatt på det som var ondt, for å gjøre det vel’ – de hadde blitt dyktige til å gjøre det som var ondt. (Les Mika 7:1–3.) Mika skjønte at han selv ikke kunne forandre disse forholdene. Men hva var det han kunne gjøre? Han sier: «Hva meg angår, er det Jehova jeg skal speide etter. Jeg vil være innstilt på å vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg.» (Mi 7:7) I likhet med Mika må vi være «innstilt på å vente».

7. Hvorfor må vi gjøre mer enn bare å vente på at Jehova skal oppfylle sine løfter?

7 Hvis vi har en slik tro som den Mika hadde, vil vi være villige til å vente på Jehova. Vi er ikke som en fange som sitter på cellen og venter på å bli henrettet. Fangen er tvunget til å vente, og han ser ikke fram til det som skal skje når ventetiden er over. For oss er det helt annerledes. Vi er villige til å vente på Jehova, for vi vet at han til akkurat rette tid, på det tidspunktet som er best, vil oppfylle sitt løfte om å gi oss evig liv. Vi holder derfor ut med tålmodighet og glede. (Kol 1:11, 12) Og mens vi venter, vil vi passe på at vi ikke klager og sier at Jehova ikke går til handling raskt nok. Han ville ikke like at vi gjorde det. – Kol 3:12.

 GODE EKSEMPLER NÅR DET GJELDER TÅLMODIGHET

8. Hva kan vi lære av trofaste menn og kvinner i gammel tid?

8 Noe som kan hjelpe oss til å være villige til å vente, er å tenke på trofaste menn og kvinner i gammel tid som ventet tålmodig på at Jehova skulle oppfylle sine løfter. (Rom 15:4) Det er bra for oss å tenke over hvor lenge de måtte vente, hvorfor de var villige til å vente, og hvordan de ble velsignet fordi de var tålmodige.

Abraham måtte vente mange år før sønnesønnene Esau og Jakob ble født (Se avsnittene 9 og 10)

9, 10. Hvor lenge måtte Abraham og Sara vente på Jehova?

9 Tenk for eksempel på Abraham og Sara. De er blant «dem som ved tro og tålmodighet arver løftene». Bibelen forteller at det var ‘etter at Abraham hadde vist tålmodighet’, at han fikk det løftet at Jehova skulle velsigne ham og gi ham mange etterkommere. (Hebr 6:12, 15) Hvorfor måtte Abraham vise tålmodighet også etter at han hadde fått dette løftet? Rett og slett fordi det ville ta tid å oppfylle løftet. Den pakten Jehova inngikk med Abraham, trådte i kraft den 14. nisan i år 1943 fvt. Det var da Abraham og Sara og deres husstand gikk over elven Eufrat og inn i det lovte land. Abraham måtte deretter vente i 25 år før sønnen Isak ble født i 1918 fvt., og han måtte vente i ytterligere 60 år før sønnesønnene Esau og Jakob ble født i 1858 fvt. – Hebr 11:9.

10 Hvor mye land fikk Abraham arve? Bibelen sier: «Likevel gav han [Jehova] ham [Abraham] ikke noen arvelodd i det, nei ikke en fotsbredd; men han lovte å gi ham det til eiendom, og etter  ham hans ætt – mens han ennå ikke hadde noe barn.» (Apg 7:5) Det var ikke før 430 år etter at Abraham hadde gått over Eufrat, at etterkommerne hans ble organisert til en nasjon som skulle ta landet i eie. – 2. Mos 12:40–42; Gal 3:17.

11. Hvorfor var Abraham villig til å vente på Jehova, og hvilke velsignelser vil han få oppleve fordi han var tålmodig?

11 Abraham var villig til å vente, for hans tålmodighet var basert på hans tro på Jehova. (Les Hebreerne 11:8–12.) Abraham ventet med glede selv om han ikke fikk se løftet bli fullstendig oppfylt før han døde. Men forestill deg hvor glad Abraham kommer til å være når han har fått livet tilbake på en paradisisk jord. Han vil bli overrasket over å se hvor mye det står i Bibelen om livet hans og om etterkommerne hans. * Se for deg hvor begeistret han kommer til å bli når det går opp for ham hvilken viktig rolle han har hatt i gjennomføringen av Jehovas hensikt med den lovte ætt! Han vil uten tvil synes at disse velsignelsene var verdt å vente på.

12, 13. Hvorfor måtte Josef være tålmodig, og hvilken fin holdning hadde han?

12 Også Abrahams oldebarn Josef viste at han var villig til å være tålmodig. Han ble offer for grov urettferdighet. Først ble han solgt av brødrene sine som slave da han var omkring 17 år. Så ble han uten grunn anklaget for å ha forsøkt å voldta kona til arbeidsgiveren sin og havnet i fengsel. (1. Mos 39:11–20; Sal 105:17, 18) Det så ut til at han ble straffet, ikke velsignet, for å gjøre det som var rett. Men etter 13 år forandret alt seg veldig raskt. Han ble løslatt fra fengselet og fikk den nest høyeste stillingen i Egypt. – 1. Mos 41:14, 37–43; Apg 7:9, 10.

13 Ble Josef bitter på grunn av den urettferdigheten han ble utsatt for? Mistet han tilliten til sin Gud, Jehova? Nei. Hva var det som hjalp Josef til å vente tålmodig? Det var hans tro på Jehova. Han skjønte at Jehova ledet tingene. Legg merke til hvordan dette kommer fram i det han sa til brødrene sine: «Vær ikke redde, for er jeg i Guds sted? Når det gjelder dere, så tenkte dere å gjøre ondt mot meg. Gud tenkte det til det gode, i den hensikt å handle som på denne dag, for å bevare mange mennesker i live.» (1. Mos 50:19, 20) Det ble tydelig for Josef at velsignelsene fra Jehova hadde vært vel verdt å vente på.

14, 15. (a) Hvorfor er Davids tålmodighet så imponerende? (b) Hva var det som hjalp David til å vente tålmodig?

14 Også kong David ble utsatt for mye urettferdighet. Allerede som ung hadde David blitt salvet til å være Israels framtidige konge, men han måtte vente i omkring 15 år før han ble konge over sin egen stamme. (2. Sam 2:3, 4) Noe av denne tiden ble han forfulgt av kong Saul, som prøvde å drepe ham. * Det førte til at David måtte leve som flyktning, noen ganger i et annet land og andre ganger i huler i ødemarken. Selv da Saul til slutt ble drept i kamp, måtte David vente enda sju år før han ble konge over hele Israel. – 2. Sam 5:4, 5.

15 Hvorfor var David villig til å vente tålmodig? Han gir oss svaret i nettopp den salmen der han fire ganger spurte:  «Hvor lenge?» Han sier: «Jeg for min del har satt min lit til din kjærlige godhet; la mitt hjerte glede seg i din frelse. Jeg vil synge for Jehova, for han har handlet vel mot meg.» (Sal 13:5, 6) David stolte på Jehovas lojale kjærlighet. Han så fram til at Jehova skulle gjøre slutt på hans prøvelser, og tenkte på hvordan Jehova hadde belønnet ham. Ja, David syntes at Jehovas velsignelser var verdt å vente på.

Når det gjelder det å vise tålmodighet, venter ikke Jehova noe av oss som han selv ikke er villig til å gjøre

16, 17. Hvordan har både Jehova Gud og Jesus Kristus vært fine eksempler med hensyn til å være villig til å vente?

16 Når det gjelder det å vise tålmodighet, venter ikke Jehova noe av oss som han selv ikke er villig til å gjøre. Han er det største eksempel med hensyn til å være villig til å vente. (Les 2. Peter 3:9.) Jehova har ventet tålmodig i tusener av år på at de spørsmålene som ble reist i Edens hage, til slutt kunne bli besvart på en overbevisende måte. Han ‘fortsetter å vente’, eller venter tålmodig, på at den tiden skal komme da hans navn blir fullstendig helliget. Dette vil føre til ufattelige velsignelser for dem som «fortsetter å vente på ham». – Jes 30:18.

17 Jesus har også vært villig til å vente. Selv om han besto den lojalitetsprøven han ble satt på her på jorden, og frambar verdien av sitt gjenløsningsoffer i år 33, måtte han vente helt til 1914 med å begynne sitt styre. (Apg 2:33–35; Hebr 10:12, 13) Og det er først ved slutten av Jesu tusenårige styre at alle fiendene hans vil bli fullstendig fjernet. (1. Kor 15:25) Ventetiden vil ha vært lang, men vi kan være sikker på at velsignelsene vil ha vært vel verdt å vente på.

HVA KAN HJELPE OSS?

18, 19. Hva kan hjelpe oss til å være villige til å vente tålmodig?

18 Det er tydelig at Jehova ønsker at vi alle er villige til å vente og være tålmodige. Hva kan hjelpe oss til å være det? Be om å få Guds ånd. Husk at tålmodighet er et trekk ved åndens frukt. (Ef 3:16; 6:18; 1. Tess 5:17–19) Bønnfall Jehova om hjelp til tålmodig å holde ut.

19 Husk også hva det var som hjalp Abraham, Josef og David til å vente tålmodig på at Jehovas løfter skulle bli oppfylt. Det var deres tro på Jehova og deres tillit til ham. De fokuserte ikke bare på seg selv og på hva som passet for dem. Når vi tenker over hvor bra det gikk med dem, kan det oppmuntre oss til selv å vise at vi er innstilt på å vente.

20. Hva bør hver enkelt av oss være fast bestemt på?

20 Selv om vi møter prøvelser, er vi fast bestemt på å være «innstilt på å vente». Det kan nok være at vi av og til spør: «Hvor lenge, Jehova?» (Jes 6:11) Men med den styrke som Guds hellige ånd gir oss, kan hver og en av oss etterligne Jeremia, som sa: «Jehova er min andel, ... derfor skal jeg være innstilt på å vente på ham.» – Klag 3:21, 24.

^ avsn. 11 Det er omkring 15 kapitler i 1. Mosebok som handler om Abraham. Han blir dessuten nevnt over 70 ganger i De kristne greske skrifter.

^ avsn. 14 Selv om Saul ble forkastet av Jehova etter at han hadde vært konge i litt over to år, fikk han lov til å herske i enda 38 år, helt til han døde. – 1. Sam 13:1; Apg 13:21.